PROF.DR. DİLEK ERDEM    
Adı : DİLEK
Soyadı : ERDEM
E-posta : derdem@ankara.edu.tr
Tel : 296 56 48
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

ADI SOYADI                              Dilek ERDEM

DOĞUM YERİ VE TARİHİ        Ankara 22.03.1960

MEDENİ DURUMU                  Evli/1 Çocuk

YABANCI DİLİ                            İngilizce

 

EĞİTİM DURUMU

1978-1982                                 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1982                                           Ankara üniversitesi Diş Hekimliği  Fakültesi Ortodonti Anabili Dalı     

                                                    Asistanı.

1987                                           Ortodonti Bilim Doktoru.

Doktora Tezi                             ‘Naso-Orofarenks alanı ile üst çene boyutları arasındaki ilişkilerin

                                                     İncelenmesi’.

1991                                           Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

                                                    Yardımcı Doçenti.

1994                                           Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Ortodonti Anabilim Dalı

                                                    Doçenti.

1995                                           Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Ortodonti Anabilim Dalı

                                                    Doçentlik Kadrosuna atanma.

2000                                           Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Ortodonti Anabilim Dalı

                                                    Profesörlük  Kadrosuna atanma.

 

 

 


 

CURRICULUM VITAE

 

NAME-SURNAME                     DİLEK ERDEM

DATE OF BIRTH                         22  March  1960

ADRESS                                      University of Ankara Department Of Orthodontics AnkaraTURKEY

TEL. NU.                                     296 56 48

MARITAL STATUS                     Married , one son

NATIONALITY                           Turkısh

 

NAME OF THESIS                 INVESTIGATİON OF THE RELATIONSHIP BETWEEN  NOSE  AREA  AND 

                                                 MAXILLARY DIMENTIONS  

 

QUALIFICATION     DDs-Ankara University Dental Faculty, 1982

                                  PhD Ankara University Dental Faculty, 1987

PROFESSIONAL EXPERIENCE

                                   Ass.Professor , Ankara University  1991

                                   Assoociate Professor in Orthodontics 1994

                                   Professor,  2000.