PROF.DR. DEVRİM GÜNGÖR    
Adı : DEVRİM
Soyadı : GÜNGÖR
E-posta : dgungor@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 5231
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ-CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/devrim-gungor
Kişisel Akademik Bilgiler

 

EĞİTİM SÜRECİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998).

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisansı (2001).

Teramo Üniversitesi (İtalya), “International Cooperation Against International and Transnational Crimes” Yüksek Lisansı (2003).

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktorası (2006).

MESLEKİ FAALİYETLER

Avukatlık Stajı, Ankara Barosu, 1999

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (1999)ukuHU

II. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Askeri Hâkimi (askerlik hizmeti sırasında) (2007)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti (2008)

Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Kurulu Üyesi (2010)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Doçenti (2011)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2017)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Profesörü (2017)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (2018-  )

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2019)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2019- )

YAYINLAR

Kitaplar:

1- Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007

2- 5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar Işığında Şikâyet Kurumu, Ankara 2009

3- Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçu, Ankara 2010

4- Ceza Muhakemesinde İstinaf, Ankara 2016

Makaleler:

1- “Noterlerin Harç, Vergi ve Resim Bedellerini Zamanında Yatırmamasından Doğan Ceza Sorumluluğu”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Cilt 64, 787-791 pp., 2010.

2- “Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 68, 135-160 pp., 2007.

3- “5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Zimmet Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 4, 23-29 pp., 2009.

4- “CMK’nda Yakalama Emri”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, 895-900 pp., İstanbul 2010.

5- “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 69, 21-50 pp., 2007 (Z. Hafızoğulları ile birlikte).

6- “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Bedenden Örnek Alınması ve Genetik İncelemeler”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt 8, 63-71 pp., 2009 (O. Bakşi ile birlikte).

7- “Ceza Muhakemesinde Bekletici Sorun Kararının Dava Zamanaşımının Durmasına Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 83, 68-72 pp., 2009 (G. O. Ergün ile birlikte).

8- “Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin İhlali: TCK md. 142-, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, 138-143 pp., 2007 (M. Feyzioğlu ile birlikte).

9- “Cezaların Toplanması ve Koşullu Salıverilme İlişkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 69, 51-54 pp., 2007  (M. Feyzioğlu ile birlikte).

10- “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türk Hukukunda Azami Tutukluluk Süresinin Hesaplanmasına İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/4, 181-187 pp., 2010 (M. Özen ve G.O. Ergün ile birlikte).

11- “Şike Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 69 Sayı: 2011/4, 35-44 pp., 2011

YURT DIŞI ÇALIŞMALAR

- 2004-2005 Akademik Yılı, Roma, İtalya,

Universita di Roma “La Sapienza”

- 17-27 Nisan 2006 Roma, İtalya,

Universita di Roma “La Sapienza”

- 16-25 Nisan 2007 Teramo, İtalya,

Universita degli Studi di Teramo

- 1-10 Eylül 2008 Teramo, İtalya,

Universita degli Studi di Teramo

- 3-12 Mayıs 2010 Teramo, İtalya,

Universita degli Studi di Teramo

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANSLAR/TEBLİĞLER/PANELLER

 

1- “Çocuk İhmali ve İstismarı”, Elsa, Ankara, 20.12.2006

2- “Çocuk Pornografisi”, Türk Ceza Hukuku Derneği, İstanbul, 02.04.2007

3- “Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Uygulaması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Uşak Barosu, 20.06.2009

4- “Türkiye’de Finansal Suçlar”, Uluslararası Barolar Birliği-Ankara Barosu, Ankara, 25.09.2009

5- “The Embezzlement in Banking Law No. 5411”, Freie Universitat Berlin,

23.09.2009 Berlin, Almanya

6- “Hayata Karşı Suçlar-İnsan Öldürme Suçu”, İzmir Barosu, İzmir, 10.10.2009

7- Yakalama-Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı, “Güvenlik Hizmetleri Temel Kursu”, 06-20.10.2009, Ankara

8- “Yolsuzluklar”, Ankara Barosu, 09.12.2009, Ankara

9- “İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Yapma Suçları” , Ceza Hukuku Dergisi Etkinlikleri, İzmir Ceza Hukuku Günleri III, 5.3.2010, İzmir

10- “Noterin Ceza Sorumluluğu”, İstanbul Noter Odası, 12-14.02.2010, Şile

11- “Ceza Muhakemesi Kanununda Tutuklama”, Manisa Barosu, 06.03.2010, Manisa

12- “Yargı Bağımsızlığı”, Niğde Barosu, 10.04.2010, Niğde

13- “Anayasa Değişiklikleri”, Çayyolu Platformu, 18.04.2010, Ankara

14- “Uzlaşma-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması”, Antalya Barosu, 17.07.2010, Antalya

15- “Yargıtay 10. Ceza Dairesi Kararları”, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu, Yargıtay-Türk Ceza Hukuku Derneği, 15.01.2011, Ankara

16- “Adil Yargılanma Hakkı”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13.04.2011, Ankara

17- “Tutukluluk: Koruma Tedbiri mi Eziyet mi?”,  ELSA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 16.03.2011, Ankara

18- “Sanığın Siyasi Hakları”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 09.05.2011, Ankara

19- “CMK-Güncel Gelişmeler”, Giresun Barosu, 30.05.2011, Giresun

20- “Tutukluluk Kararının Yüze Karşı Verilmesi”, 7. Geleneksel Ceza Hukuku Günleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 01.01.2011, İstanbul

21- “Temyiz”, Ankara Barosu Yasa İzleme Kurulu, 10.06.2011, Ankara

22- “Özel Yetkili Mahkemeler ve Adil Yargılanma Hakkı”, Yargıçlar ve Savcılar Birliği, 01.07.2011, Ankara

23- "Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı", Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara Barosu, 10-14.01.2012

24- “Müstehcenlik”, Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Sempozyumu, Ankara Barosu, 11.03.2013

25- "Anayasa Yapım Tekniği", Ankara Barosu, 16.05.2013

26- “Ceza Hukuku Uygulamasında Adli Tıp Bilgisinin ve Tıbbi Bilirkişiliğin Önemi”, Tıp Fakültelerinde ve Hukuk Fakültelerinde Adli Tıp Eğitimi Sempozyumu, Ankara, 1.10.2013

27- “Bireysel Başvurunun Ceza Muhakemesi Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Barosu, 7.10.2013

28- "Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri- Bilişim Yolları Üzerinden Delil Elde Edilmesi", Ankara Barosu, 22.11.2013

29- “Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının; Ceza, İdare, Tazminat ve Disiplin Hukuku Yönünden Sonuçları”, Ankara Barosu, 6.12.2013

30- "Ceza Muhakemesinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu", TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12.02.2015

31- "İç Güvenlik Paketi", Eskişehir Barosu İnsan Hakları Komisyonu, Eskişehir, 20.02.2015

32- "Sağlık Personeline Yönelik Şiddet ve Önlenmesi", Yargıtayın 150. Kuruluş Yıldönümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 93. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen "Sağlık Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu" Sempozyumu, Ankara, 06.10.2018 VERDİĞİ DERSLER

 

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Ceza Muhakemesi Hukuku, Kriminoloji

- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programı: Ceza Hukukunda Kusurluluk

- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Ceza Muhakemesi Hukuku