DOÇ.DR. ÜNAL DİKMEN    
Adı : ÜNAL
Soyadı : DİKMEN
E-posta : dikmen@eng.ankara.edu.tr
Tel : 90-312-6000100/1843
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1970 doğumlu, ilk, orta ve lise eğitimini Çorum'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliğinden mezun oldu. 1998 yılında aynı bölümde Yüksek Mühendis, 2004 yılında Doktor Unvanı aldı. 1996-2004 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski adıyla Bayındırlık Bakanlığı) Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesinde görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği ve 2007 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Jeofizik Müh. Bölümünde öğretim üyesidir.

 

ARAŞTIRMA ALANI: Mühendislik Sismolojisi

 

YAYIN LİSTESİ


1.      Mirzaoğlu, M., Dikmen, U., 2003 Application of microtremors to seismic  microzoning procedure, Balkan Geophysical Society, 6(3), 143–156

2.      Basokur, AT., Dikmen, Ü., Tokgoz, E., 2003 Time-Frequency Representation of Strong-Motion Records For Damage Appraisal: Examples from The Düzce Earthquake (Turkey), Near Surface Geophysics, 1(2), 95-101

3.      Dikmen, U., Mirzaoğlu, M., 2005 The Seismic Microzonation Map of Yenisehir-Bursa, NW of Turkey by means of ambient noise measurements, Balkan Geophysical Society, 8(2), 53-62

4.      Dikmen, Ü., 2006 Seismic wave attenuation in soil structures using fractional  viscoelastic damping model, Balkan Geophysical Society, 8(4),175-188

5.      Ulugergerli, EU., Başokur, AT., Seyitoğlu, G., Kaya, C., Dikmen, Ü., Candansayar, EM., 2007 The Geoelectrical Structure of North-western Anatolia, Turkey, Pure and Applied Geophysics,164,1–28

6.      Dikmen Ü., 2009 Statistical correlations of shear wave velocity and penetration resistance for soils, Journal of Geophysics and Engineering 6(1), 61–72

7.      Dikmen, Ü., Başokur, AT., Akkaya, I., Arısoy, MO., 2010 Yüzey dalgalarının çok-kanallı analizi yönteminde uygun atış mesafesinin seçimi, Yerbilimleri Dergisi, 31(1), 23-32

8.      Dikmen Ü., Arisoy MO., and Akkaya, I., 2010 Offset and linear spread geometry in the MASW method, Journal of Geophysics and Engineering, 7(2), 211–222

9.      Arisoy MO., Dikmen Ü, 2011 Potensoft: MATLAB-based software for potential field data processing, modelling and mapping, Computers&Geosciences, 37, 935-942

10.  Papadopoulos, NG., Sarris, A., Salvi, MC., Dederix, S., Soupios, P., Dikmen, U., 2012 Rediscovering the small theatre and amphitheatre of ancient Ierapytna (SE Crete) by integrated geophysical methods, Journal of Archaeological Science, 39(7), 1960–1973

11.  Aktug, B., Dikmen, Ü., Doğru, A., Özener, H., 2012 Seismicity and Strain Accumulation around Karliova Triple Junction (Turkey),Journal of Geodynamics, 67, 21–29

12.  Arısoy, MO., Dikmen, Ü., 2013 Geliştirilmiş Eğim Açısı Toplam Yatay Türevi ile Manyetik Kaynakların Sınırlarının Belirlenmesi, Yerbilimleri Dergisi, 34(1), 73-82

13.  Shooshpasha, I., Mola-Abasi, H., Jamalian, A., Dikmen, Ü., Salahi,M., 2013 Validation and Application of Empirical Shear Wave Velocity Models based on Standard Penetration Test, Comp. Meth. Civil Eng., 4(1), 25-41

14.  Arisoy, MO., Dikmen, Ü., 2014 The improvement of magnetic anomaly maps using histogram equalization method, Yerbilimleri, 35(2), 175-184

15.  Savvaidis, A.,  Margaris, B.,  Theodoulidis, N., Lekidis, V.,  Karakostas, Ch.,  Loupasakis, C., Rozos, D., Soupios, P., Mangriotis, MD., Dikmen, U., Tsangaratos, Par.,  Kokinou, E., Vafidis, A., Rondoyanni, Th., Kalogeras, I.,  Koutrakis, S., Sarris, A., Papadopoulos, N., 2014 Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra, Central European Journal of Geosciences, 6(1), 88-103.

16.  Arısoy, MO., Dikmen, Ü., 2015 Edge enhancement of magnetic data using fractional-order-derivative filters,Geophysics, 80(1), J7-J17.

17.  Mola-Abasi, H., Dikmen, U., and Shooshpasha, I., 2015 Prediction of shear-wave velocity from CPT data at Eskisehir (Turkey), using a polynomial model, Near Surface Geophysics, 13(2),155-167