UNIVERSITY LECTURER DİLEK DOĞAN    
Name : DİLEK
Surname : DOĞAN
E-Mail : dilek.dogan@ankara.edu.tr
Phone Number : +90 (312) 363 33 50 / 7112
Title : UNIVERSITY LECTURER
Unit :
Department : Computer Education and Instructional Technology
Personal Information
Education
 • 2013 - 2019 Ph.  D.,  Hacettepe  University,  Institute  of  Educational  Sciences, Computer Education and Instructional Technology – Ankara, Turkey

 • September 2016- June 2018: M.S, Hacettepe University - Institute of Informatics, Computer Animation and Game Technologies – Ankara, Turkey

 • September 2009 - November 2012: M.S, Hacettepe University, Graduate School of Science and Engineering, Computer Education and Instructional Technology – Ankara, Turkey
   
 • September 2004 - June 2009: B.S, Başkent University - Faculty of  Education,  Computer Education and Instructional Technology – Ankara, Turkey

Professional Experience

 • June 29, 2018 - …: Ankara University, Department of Computer Education and Instructional Technology, Lecturer – Ankara, Turkey

 •  December 16, 2013- June 29, 2018: Ankara University, Department of Informatics, Lecturer – Ankara, Turkey

 •  February 28, 2011- February 28, 2013: Atatürk      University,     Institute      of Education Sciences, Computer Education and Instructional Technology – Research Assistant - Erzurum   Turkey

 • June 2010 – January 2011: MAE Master Agency of Europe, Web Designer – Ankara, Turkey

 • October 2010 – June 2010: Ankara Başarı Computer Course, Instructor (PHP, Flash, Visual Basic, HTML etc.) – Ankara, Turkey

 • 2009 – 2010: Arkın Design, Web Designer – Ankara, Turkey

 • 2009   Alpan Academy Course, Instructor – Ankara, Turkey

 •  2005 – 2006: Emek Computer, Technician – Ankara, Turkey

Publications

Thesis and Graduation Project
 • Doğan, D. (Expected date: 31/10/2018). Instructional design process based on problem-based learning approach in three-dimensional multi-user virtual environments. PhD Thesis, Hacettepe University, Ankara. (Supervised by Prof. Hakan Tüzün)

 • Doğan, D. (2018). Lost Code (2D Game Prototype). URL for game intro: https://youtu.be/Kz8QTYvDN8w (Supervised by Prof. Hakan Tüzün)

 • Doğan, D. (2012). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamlarda harita kullanımının görev tamamlama süresine etkisi (The effect of using maps in three-dimensional multi-user  virtual environments on the duration of task completion). Unpublished Master Thesis, Hacettepe University, Ankara. (Supervised by Prof. Hakan Tüzün)

 Book Chapter

 • Mercan, G., Doğan, D., Köseoğlu, P. Tüzün, H. (2020). Design Process of Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments (3D MUVEs) for Teaching Tree Species. In M. Durnali ( (Ed.) Utilizing Technology, Knowledge, and Smart Systems in Educational Administration: (pp. 117-137). Hershey, PA: Information Science Reference.

 • Çınar, M., Doğan, D. & Tüzün, T. (2019). Programlama Eğitiminde Yapa-Boza Öğrenme Etkinlikleri. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2019. PEGEM.

 • Doğan, D., Çınar, M. & Tüzün, H. (2018). Multi-user Virtual Environments for Education . In N. Lee (Ed.) Encyclopedia of Computer Graphics and Games. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 08234-9_172-1

 • Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Doğan, D. (2017). Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In H. Özçınar, G. Wong & H.T. Öztürk (Eds.) Teaching Computational Thinking in Primary Education (pp. 18-35). Hershey, PA: Information Science Reference.

 • Doğan, D., Çınar, M. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Sosyal medyanın karanlık yüzleri trollerle ilgili bir inceleme (An Evaluation of social media's dark faces trolls). In F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017(Educational technology readings 2017) , (Chapter 45, pp. 887-911). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı.

 • Doğan, D. (2016). Sınırsız Olasılıklar Dünyası: Dijital Oyunların Dünü ve Bugünü (World of Unlimited Possibilities: The Past and Present of Digital Games). In, D. Öcal (Ed.) Yaşam Pratikleriyle Dönüşen Oyun (pp.45-78). Ütopya, Ankara.

 • Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2016). Günümüz Gençliğinin Yaşam İksiri: Sosyal Medya Üzerine Değerlendirmeler (Elixir of youth: An evaluation of social media). In, A. G. Baran & M. Çakır (Ed.), Inter-disciplinary approach to hope of youth and expectations of society (pp. 137-166). Hacettepe University Publications, Ankara.

 • Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2016). Digital natives in online learning environments: New bottle old wine – The design of online learning environments  for today's generation. In, M. M. Pinheiro & D. Simões (Eds.). Handbook of research on engaging digital natives in higher education settings, (Chapter 9, pp. 192-221). Hershey, PA: IGI Global.

 • Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2015). Mobil cihazlar ve eğitimde dijital dönüşüm [Mobile devices and digital transformation in education]. In, B. Akkoyunlu, A. Isman ve H. F. Odabasi (Ed.). Eğitim teknolojileri okumaları 2015 [Educational technology readings 2015], (Chapter 27, pp. 539-563). TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology.

 • Seferoğlu, S. S., Doğan, D., & Duman, D. (2011). Social presence and improving the level of social presence in online environments. In, B. B. Demirci, G. T. Yamamoto & U. Demiray (Eds.). e-Learning in Turkey: Developments and applications II, (Chapter 4, pp. 37-60). Anadolu University, Eskisehir.

Articles

 • Çınar, M., Doğan, D. & Seferoğlu, S.S. (2019).The effects of reading on pixel vs. paper: a comparative study. Behaviour and Information Technology. DOI: 10.1080/0144929X.2019.1685594

 • Doğan, D., Yiğit, M.F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö. & Tüzün, H. (2019).Öğretmen adaylarının bir öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Examining pre-service teacher opinions on using a teacher training simulation). Pamukkale University Journal of Education Faculty, 46, 150-174.

 • Doğan,  D.  &  Gülbahar,  Y.  (2018).  Using  Facebook  as  Social  Learning   Environment. Informatics in Education.
 • Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). “One Laptop per Child” projects and FATIH project: A comparative examination. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26.

 • Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: İhtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri (Current situation of online learning in Turkish higher

Conference Papers
 • Çınar, M., Doğan, D. & Tüzün, H. (2019). Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarımı Sürecindeki Görevlerin Bilişsel Yük Açısından İncelenmesi (Examination of Tasks in the Design Process of Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments in terms of Cognitive Load). 6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019), Ankara, Türkiye.

 • Doğan, D., Çınar, M. & Tüzün, H. (2018). Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Otantik Öğrenme (Authentic Learning in Three-Dimensional Multi-User Virtual Environments). 12th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey.

 • Doğan, D.,Yiğit, M.F., Alır, A., Fidan, A., Özbay, Ö. & Tüzün, H. (2018). Öğretmen Adaylarının Bir Öğretmen Eğitimi Simülasyonunun Kullanımına İlişkin Görüşleri (Pre- Service Teachers’ Views on Using a Teacher Training Simulation). 12th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, İzmir, Turkey.

 • Doğan, D. & Tüzün, H. (2017). Üç-Boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamların Tasarım Aracı Olarak Kullanımı: Opensim Örneği (Use of Three-Dimensional Multi-User Virtual environments as a Design Tool : Case of Opensim) . 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES'17), İzmir, Türkiye
  .
 • Doğan, D. (2017). Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Örneği (Case of Gamification Online Learning Environment). 11th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye

 • Doğan, D. & Tüzün, H. (2016). Üç-boyutlu Çok-Kullanıcılı Sanal Ortamlarda Kaybolma: Active Worlds Örneği (Getting Lost on 3D Virtual Multi-User Environment : Case of Active Worlds). 10th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey.

 • Sürbahanlı, L. & Doğan, D. (2015). Bilgisayar Oyunlarında Reklam Kullanımı ve Süreç İçerisindeki Gelişimi (Advertising in Computer Games And its’ Changes in The Process). International Play and Toy Congress, 820-827. Atatürk University, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum, Turkey.

 • Doğan, D., Çınar, M., Bilgiç, H.G. & Tüzün, H. (2015). Sarmal Eğitsel Oyun Tasarımı  Modeline Göre Dijital Oyun Geliştirme Süreci: Örneği (Digital Game Development Process Based on Spiral Educational Game Design Model: Case of ). International Play and Toy Congress, 442-452. Atatürk University, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum, Turkey.

 • Çınar, M., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitimde Dijital Araçlar: Google Sınıf Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme (Digital tools for education: An evaluation of Google Classroom application). Paper presented at XVII. Academic Informatics Conference (AB15), February 4-6, 2015, Anadolu University, Eskisehir.

 • Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2014). Her Çocuğa Bir Bilgisayar Projeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. (A comparative study on one laptop per child projects). Paper presented at XVI. Academic Informatics Conference (AB14), February 5-7, 2014, Mersin University, Mersin.

 • Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.

 • Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools.  Procedia- Social and Behavioral Sciences, 47, 540–551.

 • Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Gelişen ve Değişen Üniversiteler ve Türkiye’de Yüksek Öğretimde Çevrim-içi Öğretimin Durumu (Changing and developing universities and Online teaching in Turkish higher educational institutions). Proceedings Book of International Higher Education Congress: New Trends and Issues (UYK2011), Vol. 2, Chapter XI, 1365-1372. T.C. Yükseköğretim Kurulu, Ankara.

 • Doğan, D., Küfrevioğlu, R., Reisoğlu, İ. & Göktaş, Y. (2011). Sanal Ortamların Eğitim Amaçlı Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Training for Usability of Virtual Environments). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.

 • Doğan, D., Çınar, M., Duman, D. & Yurdugül, H. (2011). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamında Psikolojik Yıldırmaya (Mobbing) İlişkin Algı ve Görüşleri (Perception and Opinion of Information Technology Teachers About Mobbing at Work). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.

 • Doğan, D., Tüzün, H., Dağhan, G., Altıntaş, A., Ilgaz, H., Özdinç, F., Kayaduman, H. & Özpala, N. (2011). Uzaktan eğitimde ders tasarımı: Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim sürecine hazır hale getirilmesi (Course design for distance education: Getting a class thought face to face ready for distance education). 5th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, Elazığ, Turkey.

 • Doğan, D., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). e-Öğrenme ortamlarında toplumsal buradalığın arttırılması için kullanılabilecek iletişim araçları (Communication tools for enhancing social presence in e-learning environment ). Proceedings of XIII. Academic Informatics Conference (AB11), 689-696. Inonu University, Malatya. [Available online at: http://ab.org.tr/ab11/kitap/dogan_duman_AB11.pdf, Retrieved on 23.09.2015.]

Projects

 • Museum Professionals. Ankara University, European Commission Project. Project No: 2014 1 TR01 KA200 013328, Researcher, 2014-2016. (3D Models were prepared by Dilek Doğan & Mustafa Numanoğlu http://cagdasmuzebilim.ankara.edu.tr/3d-oyuncak-muzesi/)

 • Scientific Research Projects (Bilimsel Araştırma Projeleri –BAP), Researcher, Dijital Öğretim İçeriği Geliştirme ve Etkililiğini Değerlendirme - Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Terminoloji Dersleri (Development of Digital Teaching Content and Evaluation of Its Effectiveness - Medical Documentation and Medical Terminology Courses), Enforcing Institution: Ankara University (2016- 2018).

 Scholarships and Fundings

 • TUBITAK-BIDEB Support, 2224-B Domestic Scientific Events Participation Support Program, 2017 - 9, 10/11/17 - 10/13/17.

 • Ankara University, Scientific Publication Incentives, 2017

 • B.S c. in Computer Education and Instructional Technology, Başkent University, Turkey, 2009, Class Rank 2

 • Başkent University, High Honor Student, Success Scholarships, 2008

 • Başkent University, High Honor Student, Success Scholarships, 2007