ÖĞR. GÖR. KORCAN DOĞAN    
Adı : KORCAN
Soyadı : DOĞAN
E-posta : dogank@ankara.edu.tr, korcand@yahoo.com
Tel : +903123103280/1679
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 1979

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti

Medeni Durumu: Evli

Eğitim: 

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü, 2011

                          Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012-

Lisans:                Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü, 2003

                            Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bölümü, 2006

                            Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, 2010

Lise:                     Özel Yükseliş Koleji, Ankara

Ruhsatlar ve Sertifikalar:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı, 2013

SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikası (Sınav aşamasında)

Proje Planlaması ve Yönetimi Sertifikası, 2004, TDV

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikası, 2003, ATO

Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Girişimcilik 2002, TDV

Bilgisayar İşletmenliği, Etlik Bilgisayar Kursu

Dış Ticaret Eğitim Programı 1999, İGEME, KOSGEB

İş Deneyimi:

Kasım 2012 - Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Uzman

Kasım 2011 – Ekim 2012 Ahmet Aydeniz İnşaat Gıda Turizm Ticaret AŞ. Finans Sorumlusu

Mayıs 2007 -  Kasım 2011 Finansal Danışmanlık ve Serbest Muhasebeci Stajı

Ağustos 2006 - Mayıs 2007 TRNET ADSL Hizmetleri Sorumlusu

Ekim 2004 - Temmuz 2006  European Energy Systems Finansal Denetmen, Tahran, İran

Temmuz – Ağustos 2003 Dünya Bankası “Focus on Youth”  Projesi Danışmanı

2001 – 2003 ABB Besicilik İnşaat Mali ve İdari İşler Müdürü

Mart - Eylül 1998 Türk Dış Ticaret Vakfı



Dersler (Lisans)

BBY246 Algoritma ve Programlaya Giriş

BBY335 Programlama

BBY360 İstatistik

BBY429 Web Programlama

BBY441 Bilgi Pazarlama

BBY446 Staj


YAYINLAR

Tezler

(2015). “Büyük verinin üniversite kütüphaneleri açısından önemi ve kütüphane hizmetlerinde kullanımı: Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri örneği [The importance of big data for university libraries and its usage in library services: Ankara University Libraries case]”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara. Danışman: Prof. Dr. Sacit Arslantekin)


Makaleler ve Basılmış Bildiri/Konferanslar

(2016)"Büyük Veri: Önemi, yapısı ve günümüzdeki durum." Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile birlikte. DTCF Dergisi 56.1 (2016): 15-36.


Kitap içinde Bölümler

(2017). “Elektronik belge yönetimi, dijital arşivleme sistemleri ve büyük veri ” Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile birlikte. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar/ Editörler: Fahrettin Özdemirci, Zeynep Akdoğan- Ankara: BİL-BEM, 2017. İçinde 65-80. ss.



Atıflar

T. Demir and Ö. Deperlioğlu, "Contribution of improvements to E-learning systems while going from web 3.0 to web 4.0: Programming education example," 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, 2017, pp. 917-922.

GÖKER, H , TEKEDERE, H . (2017). FATİH Projesine Yönelik Görüşlerin Metin Madenciliği Yöntemleri İle Otomatik Değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10 (3), 291-299. DOI: 10.17671/gazibtd.331041 

ŞEN, A , SİLAHTAROĞLU, G . (2017). KÂR AMAÇSIZ ÖRGÜTLERDE SOSYAL AĞ KULLANIM ETKİNLİĞİNİN BAĞIŞÇI SAYISINA ETKİSİNİN STRATEJİK AÇIDAN İNCELENMESI: BİR VAKIF ÖRNEĞİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3 (2), 47-61. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ybs/issue/33128/368732

Alnıpak, Serdar, Faruk Alkan ve Gizem Günay. (2017). “Veri madenciliği, büyük veri,analizi ve RFID teknolojisi tabanlı konteyner limanları”. III. Ulusal Liman Kongresi Bildirileri 2-3 Kasım 2017 İzmir. 20 Mart 2018 tarihinde http://www.ulk2017.deu.edu.tr/007 adresinden alındı.

Alnıpak, Serdar ve Güler Bilen Alkan. (2017). “Sanayi 4.0’ın lojistik ve limancılık sektörüne etkileri”. III. Ulusal Liman Kongresi, 2-3 Kasım 2017 İzmir. 20 Mart 2018 tarihinde http://www.ulk2017.deu.edu.tr/006 adresinden alındı.