Y.DOÇ.DR. LEVENT DOĞANKAYA    
Adı : LEVENT
Soyadı : DOĞANKAYA
E-posta : dogankaya@ankara.edu.tr
Tel : (312) 5961439
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora

Su Ürünleri

Ankara Üniversitesi

2010

 

Yayınlar

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Dogankaya, L. and Bekcan, S. 2012. Genetic Diversity among Wild and Cultured Stocks of Sparus aurata in Turkish Mediterranean Coasts Revealed by Mitochondrial DNA Sequences. Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, IJA_64.2012.708, 5 pages

Atar, H.H., Bekcan, S., Doğankaya, L.2009. Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) and Production of All-Female Populations. Biotechnol.& Biotechnol. Eq. 23(4), 1509-1514

Seçer, S., S. Bekcan, A. Topçu, L. Doğankaya, Ö. Zencir, S. Seçer Ve M. Kındır 2008. Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim Ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 (3): 203-312

Bekcan, S., Doğankaya, L., Çelik Çakıroğulları, G. 2006. Growth and Body Composition of European Catfish (Silurus glanis L.) Fed Diets Containing Different Percentages of Protein. The Israeli Journal of Aquaculture, BAMIDGEH 58 (2): 137-142.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

Doğankaya, L., TOPÇU, A. 2010. Natural Astaxanthin Sources for Organic Aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus.

B. Gómez-Gil, L. Dogankaya, D. Furones, N. Duncan, E. Salas, I.García de la Banda, J.P. Cañavate, C. Lobo y A. Roque. Análisis de vibrios aislados del lenguado (Solea senegalensis) obtenidos de tres localidades en España. VII Reunión Científica Microbiología del Medio Acuático Sociedad Española de Microbiología Bilbao 2008.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Dogankaya, L. and Bekcan, S.  2007. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Genetik Tekniklerin Uygulanması. Ziraat Mühendisliği 348: 10-13

Atar, H.H. ve Doğankaya, L. 2006. AB’ye Doğru Su Ürünleri Sektörünün Durumu. Ziraat Mühendisliği 346: 4-9

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Coşkun, T. ve Doğankaya, L. 2013. 35 Yıllık Yolculuk. 3. Ulusal alabalık Kongresi. 24-26 Mayıs, Kastamonu. (poster bildiri)

Doğankaya, L., Seçer, F., Kaynar, T. ve Genç, E. 2013. Yeme İlave Edilen Mannan Oligosakkarit (MOS)’in Xiphophorus helleri (Poecilidae)’nin Büyüme, Karaciğer ve Barsak Histolojisine Etkileri. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. 30 Mayıs – 1 Haziran,  Erzurum. (sözlü bildiri)


Seçer, F., Genç, E., Doğankaya, L., Yavuzcan, H., Kaynar, T. ve Coşkun, T. 2012. Ankara İli Akvaryum İşletmelerinden Temin Edilen Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Crusracea: Decapoda)’den Döl alınması: Avantaj ve Dezavantajları. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. Eskişehir. . (sözlü bildiri)


 Bekcan, S., Keskin, E., Doğankaya, L. 2012. Genetic Variation between Wild and Cultured Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Populations in Turkish Marine Waters. Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı, 24-25 Mayıs, Bodrum (Sözlü/Tam Metin).

 

L.Doğankaya, S. BEKCAN 2011. Türkiye Kıyılarındaki Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Yakınlıklarının Mitokondriyal Sitokrom-b geni Üzerinden Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011, Antalya. (poster bildiri)

Fakıoğlu, Ö., Doğankaya, L., Zencir, Ö. 2010. Göllerde Toksin Üreten Fitoplanktonların Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum. (poster bildiri)

Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L., Başçınar, N. 2010. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010, Ankara. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L., BEKCAN, S. 2009. Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarındaki Kültür ve Doğal Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Analizi. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 13-16 Aralık 2009, Antalya. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L. 2009. Transgenik Canlıların Su Ürünleri Sektöründeki Yeri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009, Rize. (poster bildiri)

 

Diğer yayınlar

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Marine Fish Hatcheries in Turkey. Hatchery International 6 (2) March-April: 13-15

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Freshwater Hatcheries Raising Rainbows in Turkey. Hatchery International 6 (3) May-June: 25-29

 

Projeler

 

Tilapya (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) Monoseks Yavru Üretimi ve Kapalı Dolaşımlı sistemlerde Yetiştiricilik Olanaklarının Araştırılması (TAGEM-12/ARGE/18). Araştırmacı, 2012.

Türkiye’de Çipura (Sparus aurata L.) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L.) Balıklarının Kültür ve Doğal Populasyonları Arasındaki Filogenetik Farklılıkların Mitokondriyal Gen Bölgelerinin DNA Dizi Analizleri ile Tanımlanması (TÜBİTAK-108O482). Araştırmacı, 2008.

Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi (Ankara Üniversitesi BAP). Araştırmacı, 2006.

Farklı Hormonların Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Cinsiyet Dönüşümüne Etkisi ve Dişi Populasyon Üretimi (TÜBİTAK-104V141). Araştırmacı, 2005.

 

 

İdari Görevler

 

Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Koordinatörü  (2012-devam ediyor).

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

EAS - European Aquaculture Society

 

Ödüller

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2012)

 LLP-Erasmus Staj Hareketliliği Bursu (2007)