DR.ÖĞR.ÜYESİ LEVENT DOĞANKAYA    
Name : LEVENT
Surname : DOĞANKAYA
E-Mail : dogankaya@ankara.edu.tr
Phone Number : (312) 5961439
Title : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Department of Fisheries and Aquaculture
Personal Information

Education:

 

Degree

Faculty/Institute

University

Year

BS

Agricultural Faculty, Department of Fisheries and Aquaculture

Ankara University

2001

MS

Fisheries and Aquaculture

Ankara University

2004

PhD

Fisheries and Aquaculture

Ankara University

2010

 

INTERNATIONAL PUBLICATIONS (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Doğankaya, L (2017).  Effects of Dietary Probiotic Supplementation on Growth of Gold Fish (Carassius auratusL. 1758).  Journal of the Institute of Science and Technology, 7(2), 335-341., Doi: 10.21597/jist.2017.154

Dogankaya, L. and Bekcan, S. 2012. Genetic Diversity among Wild and Cultured Stocks of Sparus aurata in Turkish Mediterranean Coasts Revealed by Mitochondrial DNA Sequences. Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, IJA_64.2012.708, 5 pages

Atar, H.H., Bekcan, S., Doğankaya, L.2009. Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) and Production of All-Female Populations. Biotechnol.& Biotechnol. Eq. 23(4), 1509-1514

Seçer, S., S. Bekcan, A. Topçu, L. Doğankaya, Ö. Zencir, S. Seçer Ve M. Kındır 2008. The Rearing of Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Ankara University Sakaryabası Fish Culture and Research Station. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 (3): 203-312

Bekcan, S., Doğankaya, L., Çelik Çakıroğulları, G. 2006. Growth and Body Composition of European Catfish (Silurus glanis L.) Fed Diets Containing Different Percentages of Protein. The Israeli Journal of Aquaculture, BAMIDGEH 58 (2): 137-142.

 

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS ABSTRACTS & SYMPOSIUM PUBLICATIONS

 

Doğankaya Levent, Özkan Cem,Atay İsmail (2017).  Possible Replacement of Fish Meal with Moths (Lepidoptera) In Aquatic Feeds.  28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture And Food Industry, 22-22. 

Doğankaya Levent, Atay İsmail,Özkan Cem (2017).  From Waste to Feed: Promoting Alternative Protein Sources for Fish.  2nd International Balkan Agriculture Congress, 416-416. 

Doğankaya Levent (2016).  Effects Of Binaural Beats On Skin Color In Zebra Fish  Danio rerio.  Aquaculture Europe 2016 Conference 

Doğankaya Levent, Özkan Cem (2016).  Promoting Alternative Protein Sources for Fish Feeding.  Iv. Uluslararası Gıda Ar-Ge Proje Pazarı 

Demir Ayşe Nilsun, Doğankaya Levent, Coşkun Tolga (2015).  Effects Of Microalgae On Fish Reproduction, Egg Yield And Larval Development.  International Congress On Applied Biological Sciences 

Doğankaya Levent, Gültekin Tansu, Murat İslam, Genç Ercüment (2015).  Effects of dietary fishmeal replacement by super worm Zophobas morio meal on liver and intestine histology of rainbow trout fryOncorhynchus mykiss.  International Congress on Applied Biological Sciences 

Doğankaya, L., TOPÇU, A. 2010. Natural Astaxanthin Sources for Organic Aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus.

B. Gómez-Gil, L. Dogankaya, D. Furones, N. Duncan, E. Salas, I.García de la Banda, J.P. Cañavate, C. Lobo y A. Roque. Análisis de vibrios aislados del lenguado (Solea senegalensis) obtenidos de tres localidades en España. VII Reunión Científica Microbiología del Medio Acuático Sociedad Española de Microbiología Bilbao 2008.

 

NATIONAL PUBLICATIONS (Peer-reviewed)

 

Dogankaya, L. and Bekcan, S. (2014).  Döllenmeden Sonra Farklı Zamanlarda Uygulanan  Basınç ve Sıcaklık Şoklarının Gökkuşağı Alabalıklarında  Oncorhynchus mykiss  W  1792  Triploid Üretimine Etkileri.  SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 10(2), 35-43.

Dogankaya, L. and Bekcan, S.  2007. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Genetik Tekniklerin Uygulanması. Ziraat Mühendisliği 348: 10-13

Atar, H.H. ve Doğankaya, L. 2006. AB’ye Doğru Su Ürünleri Sektörünün Durumu. Ziraat Mühendisliği 346: 4-9

 

 

NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS ABSTRACTS & SYMPOSIUM PUBLICATIONS

 

Yavuzcan H., Korkmaz A. Ş., Doğankaya, L. ,Altan Ö. (2015).  Su Ürünleri Üretim ve Tüketim Projeksiyonları.  Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 2, 931-942.

Coşkun, T. ve Doğankaya, L. 2013. 35 Yıllık Yolculuk. 3. Ulusal alabalık Kongresi. 24-26 Mayıs, Kastamonu. (poster bildiri)

Doğankaya, L., Seçer, F., Kaynar, T. ve Genç, E. 2013. Yeme İlave Edilen Mannan Oligosakkarit (MOS)’in Xiphophorus helleri (Poecilidae)’nin Büyüme, Karaciğer ve Barsak Histolojisine Etkileri. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. 30 Mayıs – 1 Haziran,  Erzurum. (sözlü bildiri)


Seçer, F., Genç, E., Doğankaya, L., Yavuzcan, H., Kaynar, T. ve Coşkun, T. 2012. Ankara İli Akvaryum İşletmelerinden Temin Edilen Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Crusracea: Decapoda)’den Döl alınması: Avantaj ve Dezavantajları. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. Eskişehir. . (sözlü bildiri)


 Bekcan, S., Keskin, E., Doğankaya, L. 2012. Genetic Variation between Wild and Cultured Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Populations in Turkish Marine Waters. Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı, 24-25 Mayıs, Bodrum (Sözlü/Tam Metin).

 

L.Doğankaya, S. BEKCAN 2011. Türkiye Kıyılarındaki Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Yakınlıklarının Mitokondriyal Sitokrom-b geni Üzerinden Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011, Antalya. (poster bildiri)

Fakıoğlu, Ö., Doğankaya, L., Zencir, Ö. 2010. Göllerde Toksin Üreten Fitoplanktonların Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum. (poster bildiri)

Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L., Başçınar, N. 2010. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010, Ankara. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L., BEKCAN, S. 2009. Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarındaki Kültür ve Doğal Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Analizi. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 13-16 Aralık 2009, Antalya. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L. 2009. Transgenik Canlıların Su Ürünleri Sektöründeki Yeri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009, Rize. (poster bildiri)

 

OTHER PUBLICATIONS

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Marine Fish Hatcheries in Turkey. Hatchery International 6 (2) March-April: 13-15

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Freshwater Hatcheries Raising Rainbows in Turkey. Hatchery International 6 (3) May-June: 25-29

 

SCIENTIFIC PROJECTS

Shell DNA-Based Identification of Freshwater Mussels (Unio sp.) from Turkey, 2016-2018 (Project Manager)

Sampling and Investigation in Kurtboğazı Dam Lake and İvedik Drinking Water Treatment Plant, 2015 - 2016

Insect based Ornamental Fish Feeds, 2016-2018 (Project Manager)

Water Quality and Biological Monitoring in Lakes and Rivers for Modeling Work in River Basins: Ankara Cayı and Asartepe Dam, 2015 - 2016

Effects of Binaural Beats on Growth Performance of Zebra Fish (Danio rerio, Hamilton 1822), 2015 - 2017 (Project Manager)  

Description of Phylogenetic Differences Between Wild and Cultured Populations of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata L.) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax L.) in Turkey by DNA Sequences of Mitochondrial Gene Regions.

Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) and Production of All-Female Populations

The Rearing of Tilapia (Oreochromis niloticus L.) Ankara University Sakaryabası Fish Culture and Research Station, 2006-2007 


 

ACADEMIC ACTIVITIES

 

Research Center for Fisheries and Aquaculture, Coordinator  (2012-). 

 

AWARDS & SCHOLARSHIPS 

 

Publication Incentive Award, Ankara University (2012)

 LLP-Erasmus (2007)