ASSIST.PROF.DR. LEVENT DOĞANKAYA    
Name : LEVENT
Surname : DOĞANKAYA
E-Mail : dogankaya@ankara.edu.tr
Phone Number : (312) 5961439
Title : ASSIST.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Department of Fisheries and Aquaculture
Personal Information

Education:

 

Degree

Faculty/Institute

University

Year

BS

Agricultural Faculty, Department of Fisheries and Aquaculture

Ankara University

2001

MS

Fisheries and Aquaculture

Ankara University

2004

PhD

Fisheries and Aquaculture

Ankara University

2010

 

INTERNATIONAL PUBLICATIONS (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Dogankaya, L. and Bekcan, S. 2012. Genetic Diversity among Wild and Cultured Stocks of Sparus aurata in Turkish Mediterranean Coasts Revealed by Mitochondrial DNA Sequences. Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, IJA_64.2012.708, 5 pages

Atar, H.H., Bekcan, S., Doğankaya, L.2009. Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) and Production of All-Female Populations. Biotechnol.& Biotechnol. Eq. 23(4), 1509-1514

Seçer, S., S. Bekcan, A. Topçu, L. Doğankaya, Ö. Zencir, S. Seçer Ve M. Kındır 2008. Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim Ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14 (3): 203-312

Bekcan, S., Doğankaya, L., Çelik Çakıroğulları, G. 2006. Growth and Body Composition of European Catfish (Silurus glanis L.) Fed Diets Containing Different Percentages of Protein. The Israeli Journal of Aquaculture, BAMIDGEH 58 (2): 137-142.

 

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS ABSTRACTS & SYMPOSIUM PUBLICATIONS

 

Doğankaya, L., TOPÇU, A. 2010. Natural Astaxanthin Sources for Organic Aquaculture. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus.

B. Gómez-Gil, L. Dogankaya, D. Furones, N. Duncan, E. Salas, I.García de la Banda, J.P. Cañavate, C. Lobo y A. Roque. Análisis de vibrios aislados del lenguado (Solea senegalensis) obtenidos de tres localidades en España. VII Reunión Científica Microbiología del Medio Acuático Sociedad Española de Microbiología Bilbao 2008.

 

NATIONAL PUBLICATIONS (Peer-reviewed)

 

Dogankaya, L. and Bekcan, S.  2007. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Genetik Tekniklerin Uygulanması. Ziraat Mühendisliği 348: 10-13

Atar, H.H. ve Doğankaya, L. 2006. AB’ye Doğru Su Ürünleri Sektörünün Durumu. Ziraat Mühendisliği 346: 4-9

 

 

NATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS ABSTRACTS & SYMPOSIUM PUBLICATIONS

 

Coşkun, T. ve Doğankaya, L. 2013. 35 Yıllık Yolculuk. 3. Ulusal alabalık Kongresi. 24-26 Mayıs, Kastamonu. (poster bildiri)

Doğankaya, L., Seçer, F., Kaynar, T. ve Genç, E. 2013. Yeme İlave Edilen Mannan Oligosakkarit (MOS)’in Xiphophorus helleri (Poecilidae)’nin Büyüme, Karaciğer ve Barsak Histolojisine Etkileri. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. 30 Mayıs – 1 Haziran,  Erzurum. (sözlü bildiri)


Seçer, F., Genç, E., Doğankaya, L., Yavuzcan, H., Kaynar, T. ve Coşkun, T. 2012. Ankara İli Akvaryum İşletmelerinden Temin Edilen Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Crusracea: Decapoda)’den Döl alınması: Avantaj ve Dezavantajları. Fisheries and Aquatic Sciences – Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. Eskişehir. . (sözlü bildiri)


 Bekcan, S., Keskin, E., Doğankaya, L. 2012. Genetic Variation between Wild and Cultured Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Populations in Turkish Marine Waters. Denizel Biyoteknoloji ve Genomik Çalıştayı, 24-25 Mayıs, Bodrum (Sözlü/Tam Metin).

 

L.Doğankaya, S. BEKCAN 2011. Türkiye Kıyılarındaki Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Yakınlıklarının Mitokondriyal Sitokrom-b geni Üzerinden Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 25-27 Ekim 2011, Antalya. (poster bildiri)

Fakıoğlu, Ö., Doğankaya, L., Zencir, Ö. 2010. Göllerde Toksin Üreten Fitoplanktonların Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28-30 Mayıs 2010, Erzurum. (poster bildiri)

Yavuzcan, H., Pulatsü, S., Demir, N., Kırkağaç, M., Bekcan, S., Topçu, A., Doğankaya, L., Başçınar, N. 2010. Türkiye’de Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010, Ankara. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L., BEKCAN, S. 2009. Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarındaki Kültür ve Doğal Çipura (Sparus aurata) Popülasyonlarının Filogenetik Analizi. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. 13-16 Aralık 2009, Antalya. (sözlü bildiri)

Doğankaya, L. 2009. Transgenik Canlıların Su Ürünleri Sektöründeki Yeri. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 01-04 Temmuz 2009, Rize. (poster bildiri)

 

OTHER PUBLICATIONS

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Marine Fish Hatcheries in Turkey. Hatchery International 6 (2) March-April: 13-15

 

H.Yavuzcan, İ. Meriç, L. Doğankaya 2005. Freshwater Hatcheries Raising Rainbows in Turkey. Hatchery International 6 (3) May-June: 25-29

 

SCIENTIFIC PROJECTS

  Description of Phylogenetic Differences Between Wild and Cultured Populations of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata L.) and Sea Bass (Dicentrarchus labrax L.) in Turkey by DNA Sequences of Mitochondrial Gene Regions.

  Supporting fund: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) (2008-2009)


Effects of Different Hormones on Sex Reversal of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) and Production of All-Female Populations

Supporting fund: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) (2005-2008)

Ankara Üniversitesi Sakaryabaşı Balık Üretim ve Araştırma İstasyonunda Tilapya (Oreochromis niloticus L.) Balıklarının Yetiştirme Olanaklarının İncelenmesi 


Supporting fund: Ankara University Scientific Research Projects Office  (2006-2007)

 

 

ACADEMIC ACTIVITIES

 

Research Center for Fisheries and Aquaculture, Coordinator  (2012-). 

 

AWARDS & SCHOLARSHIPS 

 

Publication Incentive Award, Ankara University (2012)

 LLP-Erasmus (2007)