DR. ÖĞR. ÜYESİ SERAP DURKUT    
Adı : SERAP
Soyadı : DURKUT
E-posta : durkut@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20/1170
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serap-durkut
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ
Araştırma Görevlisi (Dr.) SERAP DURKUT
 
TC Kimlik No / Pasaport No:
Doğum Yılı:
Yazışma Adresi :

telefon:
312-2126720/1170 
Faks : 312-2232395 
e-posta : durkut@science.ankara.edu.tr 

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet Yılı
Türkiye  Ankara Üniversitesi   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  KİMYA   Doktora  2008 
Türkiye  Ankara Üniversitesi   FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  KİMYA   Yüksek Lisans  2001 
Türkiye  Ankara Üniversitesi   FEN FAKÜLTESİ  KİMYA   Lisans  1997 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Ülke
Şehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi   Türkiye  Ankara  KİMYA   Araştırma Görevlisi (Dr.)  2001-
Ankara Üniversitesi   Türkiye  Ankara  KİMYA   Araştırma Görevlisi  2001-2010

UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Biyomateryal

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
1
Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı
2
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
26
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Tamamlanan Devam Eden
Yüksek Lisans
Doktora
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik vb.) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği Üyesi

ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Alındığı Kuruluş
Yılı

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
3. EMİN N, KOC A, DURKUT S, ELCİN AE, ELCİN YM (2008): ENGİNEERİNG OF RAT ARTİCULAR CARTİLAGE ON POROUS SPONGES: EFFECTS OF TGF-⓵ AND MİCROGRAVİTY BİOREACTOR CULTURE. ARTİF CELL BLOOD SUB, 36(2): 123-137.
2. Koc A, Durkut S, Elcin AE, Tan E, Elcin YM (2007): Evaluation of modified CMC and CMC-PVA as miscible polymer blend membranes for hepatocytes. Macromol Biosci, 7: 681-689.
1. DURKUT S, ELÇİN AE, ELÇİN YM (2006): BİODEGRADATİON OF CHİTOSAN-TRİPOLYPHOSPHATE BEADS: IN VİTRO AND İN VİVO STUDİES”. ARTİF CELL BLOOD SUB, 34(2): 263-276.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
9. Durkut S, Elcin YM (2010): Release of lidocaine from thermoresponsive poly(N-vinylcaprolactam)-based biopolymers. Poster Presentation. International Chemistry Congress, Cairo, Egypt, 15 Sept 2010, Abs.Book (in English).
8. Durkut S, Elcin AE, Elcin YM (2010): Sıcaklığa duyarlı poli(N-vinilkaprolaktam)-temelli biyopolimerlerin sentezi ve karakterizasyonu. Poster Sunumu. XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010.
7. Durkut S, Elcin AE, Elcin YM (2007): Utilization of a microgravity bioreactor for culturing encapsulated rat primary hepatocytes: Evaluation of metabolic function and encapsulation form. Poster Presentation. XIIIth Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED XIII), Istanbul, Turkey, 26-28 August 2007, Abs.Book Pp. 63 (in English).
6. Durkut S, Elcin AE, Elcin YM (2005): Influence of cryopreservation and encapsulation on the survival and metabolic function of primary rat hepatocytes. Poster Presentation. XIIth Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED XII), Izmir, Turkey, September 2005, Abs.Book Pp. 120-121 (in English).
5. Durkut S, Elcin AE, Elcin YM (2004): Encapsulation of primary rat hepatocytes in a trilayered alginate-chitosan-alginate membrane system. Oral Presentation. Abs.Book, XIth Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED XI), Ankara, Turkey, September 2004, 1 page (in English).
4. Durkut S, Elcin AE, Elcin YM (2003): Encapsulation of primary rat liver co-cultures in chitosan spheres: in vitro preliminary findings. Poster Presentation. Abs.Book, Xth International Symposium on Biomedical Science & Technology (BIOMED X), Girne, Northern Cyprus, September 2003, P-23 (in English).
3. Durkut S, Elcin YM (2002): Glucose oxidase immobilization in chitosan microspheres: evaluation of optimization parameters and enzyme kinetics. Poster Presentation, Abs.Book, IXth International Symposium on Biomedical Science & Technology (BIOMED IX), Kemer, Antalya, Turkey, September 2002, 078 (in English).
2. Durkut S, Elcin AE, Elcin YM (2002): Biocompatibility and biodegradability of microspheres based on chitosan hydrogels: in vitro and in vivo studies. Poster Presentation, Abs.Book, IXth International Symposium on Biomedical Science & Technology (BIOMED IX), Kemer, Antalya, Turkey, September 2002, 077 (in English).
1. Elcin AE, Polat G, Oğuz Ö, Durkut S, Koc A, Kormalı T, Akbulak G, Coskun H, Elcin YM (2002): Formation of vessel-like structures from human embryonic stem cells in culture: preliminary findings. Poster Presentation, Abs.Book, IXth International Symposium on Biomedical Science & Technology (BIOMED IX), Kemer, Antalya, Turkey, September 2002, 049 (in English).