ARŞ.GÖR. SERDARHAN DURU    
Adı : SERDARHAN
Soyadı : DURU
E-posta : duru@ankara.edu.tr
Tel : 0312 319 14 50
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Sosyal Hizmet
Kişisel Akademik Bilgiler

Serdarhan DURU

Araştırma Görevlisi

 

E-posta Adresi: duruserdarhan01@gmail.com

 

Öğrenim Bilgisi

Doktora

2016 – Halen

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

2013 – Temmuz 2016

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Lisans

2008 – Haziran 2012

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Programı

 

Tez adı: Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin İncelenmesi  (2016) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Veli DUYAN)

Görevler

Araştırma Görevlisi

2012 – Halen

Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet Bölümü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

2012

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi / Sağlık Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmet Bölümü

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1. DURU Serdarhan, DUYAN Veli (2017).  Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri.  3. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3448368)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

1. Engelli Ailesinde Şiddet (2017)., DURU Serdarhan, DUYAN Veli, Yeni İnsan Yayınevi, Basım Sayısı:1. Sayfa Sayısı 112. ISBN: 978-975-2498-13-6. Türkçe (Bilimsel Kitap). (Yayın No: 3507055).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. DURU Serdarhan, KALAYCI Erdinç (2017).  Yaşlı Ayrımcılığı Bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Sorumlulukları.  9. Ulusal Yaşlılık Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3507054)

Makale

DURU Serdarhan, KALAYCI Erdinç (2017).  Kentleşme ve Yoksulluk Bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Rolleri.  International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 3(17), 224-230., Doi: 10.23929/javs.678 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3756406)

DURU Serdarhan, DUYAN Veli (2017).  Engelli Çocuğa Sahip Ailelerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri.  KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 3(2), 200-211., Doi: 10.21798/kadem.2018236597 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4171795)

DURU Serdarhan, KALAYCI Erdinç (2017).  YAŞLI AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİNDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ.  Social Sciences Studies Journal, 3(10), 1394-1399., Doi: 10.26449/sssj.166 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3690256)

Panel

Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Özel Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, ATAUM / Ankara Üniversitesi, Çalışma, 04.12.2017 -04.12.2017 (Ulusal)

Sertifika

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara, Sertifika, 02.05.2017 -06.06.2017 (Ulusal) 

Psikodrama, Psikodrama Eğitmeni Riccon Enstitüsü Bern İsviçre ile ADEMER tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitim programı., Ankara, Sertifika, 30.04.2017 -30.04.2017 (Uluslararası) 

Kurs

1.   İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, Ankara, Kurs, 27.04.2015 -28.04.2015

Çalışma

1.   1.Keçiören “Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencileri Deneyim Paylaşma Platformu”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi & Keçiören Belediyesi - 1.Keçiören “Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencileri Deneyim Paylaşma Platformu”, Ankara, Çalışma, 18.05.2016 -18.05.2016

2.   1.Keçiören “Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencileri Deneyim Paylaşma Platformu”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi & Keçiören Belediyesi - 1.Keçiören “Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencileri Deneyim Paylaşma Platformu”, Ankara, Çalışma, 11.05.2016 -11.05.2016

3.   Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi, Türk Kızılayı - Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Eğitici Eğitimi, Ankara, Çalışma, 02.04.2012 - 06.04.2012

Çalıştay

Bütün Yönleriyle Şiddet, TBMM Beştepe Sosyal Tesisleri, Çalıştay, 04.11.2017 -04.11.2017 (Ulusal)

Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki Suriye Vatandaşlarına Yönelik SOSYAL UYUM VE PSİKOSOSYALDESTEK ÇALIŞMALARI Koordinasyon ve Planlama Çalıştayı, Türkiye’de Geçici Koruma Statüsündeki
Suriye Vatandaşlarına Yönelik SOSYAL UYUM VE PSİKOSOSYAL
DESTEK ÇALIŞMALARI Koordinasyon ve Planlama Çalıştayı, Ankara, Çalıştay, 07.12.2015 - 09.12.2015

2.   Sosyal Hizmetler Arama Toplantısı, Türk Kızılayı - Sosyal Hizmetler Arama Toplantısı, Ankara, Çalıştay, 09.04.2014 - 09.04.2014

Staj Deneyimleri

Tarih

Kurum, Pozisyon

19 Eylül 2016

26 Mayıs 2017

Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Ankara

Sosyal Servis, Stajyer

10 Şubat 2014

23 Mayıs 2014

Sincan Yetiştirme Yurdu, Ankara

Sosyal Servis, Stajyer

16 Eylül 2013     

27 Aralık 2013  

Özel İlk Emek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Stajyer

18 Eylül 2011

18 Mayıs 2012

Türk Kızılayı Genel Merkezi, Ankara

Eğitim Yönetimi Bölümü, Stajyer Toplum Liderlerini   Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı

25 Şubat 2011

18 Mayıs 2011

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara Sosyal Servis, Stajyer

27 Eylül 2010

3 Ocak 2011

Saray Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Ankara Sosyal Servis, Stajyer

21 Haziran 2010

16 Temmuz 2010

Ağrı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ağrı

Sosyal Servis, Stajyer

 

Proje Deneyimleri

Tarih

Proje, Pozisyon

19 Eylül 2011

18 Mayıs 2012

Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı, Eğitici,

1 Ekim 2013

31 Aralık 2013

Yetiştirme Yurtları ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki   

(YİBO) Ergenlerin Akran Zorbalık Durumlarının Belirlenmesi ve Bunu Önlemeye İlişkin Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması, Bursiyer 

 

Diğer Bilgiler

Etkinlik

Kurum

Tarih

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2009

Başkent Üniversitesi

12/11/2009

14/11/2009

7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

15/04/2011

16/04/2011

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011

Hacettepe Üniversitesi

15/12/2011

16/12/2011

Çocuk ve İnternet Güvenliği

Ankara Üniversitesi

07/11/2013

09/11/2013

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014

Başkent Üniversitesi

20/11/2014

22/11/2014

Proje Döngüsü Eğitimi

Hayat Sende Akademisi

2015