DOÇ.DR. ENDER DURUALP    
Adı : ENDER
Soyadı : DURUALP
E-posta : endora2212@hotmail.com, durualp@ankara.edu.tr
Tel : 0312 319 14 50
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Çocuk Gelişimi
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ender DURUALP

Doğum Tarihi: 01. 01. 1974

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1991-1995

Y. Lisans

Hemşirelik / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Üniversitesi

1996-1999

Y. Lisans

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Ankara Üniversitesi

2005-2006

Doktora

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Ankara Üniversitesi

2006-2009

Doçentlik

Çocuk Gelişimi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

21.02.2014

Doçent

Çocuk Gelişimi

Ankara Üniversitesi

17.12.2014

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YDYBÜ) Çalışan Hemşirelere Verilen Kateter Bakımı Eğitiminin Umbilikal Kateterde Üreyen Etken Türü ve Kolonizasyonuna Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gülay Görak

 

2. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (OKS) Hazırlanan İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Çankırı Örneği

Dönem Projesi Danışmanı: Prof. Dr. Neriman Aral

 

Doktora Tezi Başlığı ve  Tez Danışmanı :

Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Uyum ve Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi: Çankırı Örneği

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neriman Aral

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Hemşire

International Hospital (Ameliyathane)

1995-1996

Hemşire

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Çocuk Acil Yoğun Bakım Ünitesi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi)

1997-2002

Öğr. Gör.

Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu

2002-2007

Öğr. Gör.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2007-2009

Öğr. Gör. Dr.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2009-2010

Yrd. Doç. Dr.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2010-2011

Yrd. Doç. Dr.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

2011-2014

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

2014

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

2014-……..

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Türel-Bor, E. (Devam ediyor). Açık Havada Gerçekleştirilen Oyun Etkinliklerinin 24-36 Aylık Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Uçar, S. (Devam ediyor). Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Oyun Davranışlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 

Yönetilen Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri  :

Oskay-Ünay, G. (2017). Okul Öncesi Döneme Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi. Dönem Projesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Polat, Y. (2017).  Altı Yaşındaki Çocukların Resim Gelişim Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Dönem Projesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kıyan, L.C. (2017). Kronik Hastalığa Sahip Çocukların Duygusal Durumlarının Resim Yoluyla Değerlendirilmesi. Dönem Projesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Erden, Z. (2015). Ergenlerin Kitap Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Dönem Projesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 

Yönetilen Doktora Tezleri :

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi destekli “Okul Öncesi Dönemde Anne-Baba Eğitimi”, (Proje Yürütücüsü), Süresi: 18 Eylül 2013-18 Eylül 2014.

2. Avrupa Komisyonu ve Kadın Dayanışma Vakfı destekli “İç Anadolu Bölgesi’nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Duyarlılık Geliştirilmesi ve Yerel İşbirlikleri Kurulması Projesi”, (Proje Katılımcısı), 2007-2008.

3. Uluslararası Çalışma Örgütü ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı destekli “Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi”, (Sağlık Eğitimcisi), 2006-2007.

 

İdari Görevler :

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Muayene Komisyonu Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

06.09.2017-31.12.2017

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

30. 05. 2017-…

Anaokulu Eğitim Sorumluluğu

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 2

26. 12. 2015-…

Eğitim Komisyonu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2013-2014

Yönetim Kurulu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2012-2014

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Yükseltme Kriterleri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2012-2013

Yüksekokul Kurulu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2011-2014

Bölüm Başkanlığı (Kurucu)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

2011-2014

Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2010-2012

Müdür Yardımcılığı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2007-2010

Yönetim Kurulu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2007-2010

Yüksekokul Kurulu Üyeliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2007-2010

Müdür Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu

2003-2007

Yönetim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu

2003-2007

Yüksekokul Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksekokulu

2003-2007

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

CGL 301 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

-

55

 

 

CGL 313 Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları

-

4

33

 

 

CGL 321 Ergen ve Aile

2

-

36

2015-2016

Lisans

Güz

CGL 401 Çocuk Gelişiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

-

56

 

 

CGL 407 Özel Eğitim Uygulaması I

-

8

11

 

 

CGL 411 Mezuniyet Tezi

-

2

9

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı)

2

-

58

 

 

Risk Altındaki Çocuklar

(Doktora Programı)

3

-

1

2015-2016

Lisansüstü

Güz

Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim (Yüksek Lisans Programı)

3

-

3

 

 

Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim  (Tezsiz Yüksek Lisans Programı II. Öğretim)

3

-

10

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

İlkbahar

CGL 206 Oyun ve Oyun Materyalleri

1

2

64

2015-2016

Lisans

CGL 402 Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Danışmanlık

3

-

56

 

CGL 406 Özel Eğitim Uygulaması II

-

8

10

 

CGL 410 Seminer

1

-

7

 

CGL 412 Mezuniyet Tezi

-

2

8

 

Okul Öncesi Dönemde Eğitimde Temel Alışkanlıkların Kazandırılması (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Önlisans Programı)

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Hakları                                          (Doktora Programı)

3

-

1

2015-2016

Lisansüstü

İlkbahar

Çocuklarda Motor Gelişim                     (Yüksek Lisans Programı)

3

-

4

 

 

Çocuklarda Motor Gelişim                       (Tezsiz Yüksek Lisans Programı II. Öğretim)

3

-

15

 

YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Durualp, E., Kaytez, N. ve Aykanat-Girgin, B. (2017). Evlilik Doyumu ve Maternal Bağlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18 (2): 129-138. (SCI-E) (doi: 10.5455/apd.231562)

A2. Metin, Ş., Durualp, E. and Aral, N. (2014). Analyzing the Social Skills of Four and Five Year Old Preschool Children According to Their Mother’ Attitudes. Academic Research International Part 2 Social Sciences and Humanities, 5 (2): 392-401. (Index Copernicus International, Ulrichs Web Global Serials Directory, DRJI, EBSCO vd.) (http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.5(2)/2014(5.2-41).pdf)

A3. Çiçekoğlu, P., Durualp, E. and Durualp, E. (2014). Evaluation of the Level of Internet Addiction among 6th-8th Grade Adolescents in Terms of Various Variables. European Journal of Research on Education, Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning, 2 (4): 22-28.  (elektronik) (Ulrich’s Periodicals Directory, DOAJ vd.) (http://iassr2.org/?page_id=385#26)

A4. Durualp, E. and Çiçekoğlu, P. (2013). A Study on the Loneliness Levels of Adolescents Who Live in An Orphanage and Those Who Live With Their Families. International Journal of Academic Research Part B Humanities and Social Sciences, 5 (4): 231-236. (Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, Index Copernicus International vd.) (doi:dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2013/5-4/B.35)

A5. Durualp, E. (2013). Examination of the Social and Emotional Learning Skills of Adolescents in the 6th, 7th, and 8th Grades on The Basis of Certain Variables. International Journal of Social Sciences and Education, 3 (3): 658-665. (EBSCO Host, Index Copernicus, DOAJ, Education Full Text-Abstract vd.)

A6. Durualp, E. and Aral, N. (2013). Analyzing the Effects of Play Activities on the Development of Receptive and Productive Language of Children. The International Journal of Early Childhood Learning, 19 (1): 39-49. (elektronik) (SCOPUS, ULRICH’S Periodicals Directory) http://ijlecl.cgpublisher.com/product/pub.256/prod.7/m.2?

A7. Durualp, E. and Altay, N. (2012). A Comparison of Emotional Indicators and Depressive Symptom Levels of School-Age Children with and without cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 29 (4): 232-239. (SSCI-SCI)

A8. Durualp, E., Kocabas, K., Arslan, A. and Ozaydin, K. (2011). The Examination of the Needs and Stress Levels of the Parents of Handicapped Children in Terms of Some Variables. US-China Education Review B, 1 (2): 260-272. (Database of EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, ERIC vd.)

A9. Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı Yaşındaki Çocukların Sosyal Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 160-172. (SSCI) (Tezden üretilmiştir.)

A10. Durualp, E., Karadut, T., Özen, E., Kul, G. ve Gül, D. (2010). Sokakta Çalışan Çocuklarda Depresif Belirtiler. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11 (2): 161-168. (SCI-E)

A11. Durualp, E. and Aral, N. (2008). The Relationship Between Test Anxiety and Family Support, Frequency of the Anxiety, Factors Decreasing and Increasing Test Anxiety and Sex Factors Affecting Test Anxiety. The Social Sciences, 3 (7): 488-493. (Scopus)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Oskay-Ünay, G. ve Durualp, E. (2017). Okul Öncesi̇ Döneme Yöneli̇k Resi̇mli̇ Çocuk Ki̇taplarının Toplumsal Ci̇nsi̇yet Rolleri̇ Açısından İncelenmesi̇. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, ss :  , Sözel bildiri, 18-21 Ekim 2017, Ankara.

B2. Şahinöz, A., Sağın-Küçük, N., Çuhacı-Çakır, B., Kara-Uzun, A. ve Durualp, E. (2017). Cezaevinde Annesi ile Birlikte Kalan Çocukların Gelişimlerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, ss :  , Sözel bildiri, 18-21 Ekim 2017, Ankara.

B3. Kıyan, L.C. ve Durualp, E. (2017). Kronik Hastalığı Olan Çocukların Duygusal Durumlarının Resim Yoluyla İncelenmesi. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, ss :  , Sözel bildiri, 18-21 Ekim 2017, Ankara.

B4. Türel-Bor, E. ve Durualp, E. (2016). 0-36 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocukları ile Oyun Oynama Durumlarının İncelenmesi: Konya İl Örneği. 1. International Academic Research Congress (INES), Full Text, s: 1988-1995, Sözel Bildiri, 3-5 Kasım 2016, Antalya.

B5. Durualp, E., Kaytez, N. ve Kadan, G. (2016). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Anne-Babalarının Aile Eğitim Gereksinimlerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi. 3. International Eurasian Educational Research Congress (International EJER CONGRESS 2016), Bildiri Kitabı, s: 741-750, Sözel Bildiri, 31 Mayıs-3 Haziran 2016, Muğla.

B6. Kadan, G., Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi. 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam Metin Bildirileri Kitabı, s: 1277-1290, Sözel Bildiri, 5-8 Haziran 2014, Ankara.

B7. Durualp, E., Kadan, G. ve Ünal-Kaytez, N. (2014). Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Durumlarının İncelenmesi. 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (International EJER CONGRESS 2014), Bildiri Kitabı, s: 59-67, Sözel Bildiri, 24-26 Nisan 2014, İstanbul.

B8. Durualp, E. ve Kadan, G. (2014). Çocuk İhmali ve İstismarı ile İlgili Gazete Haberlerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Seçilmiş Bildirileri Kitabı Cilt 3 (Ed: H. Büker, O. Dolu ve C. Çakmak), s: 331-338, Sözel Bildiri, 1-3 Kasım 2013, Antalya.

B9. Durualp, E. ve Ünal, N. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam Metin Bildirileri Kitabı (Ed: Y. Eryaman, A. Kılınç, N. Cerrahoğlu, E. Yolcu ve G. Ergen), s: 1309-1318, Sözel Bildiri, 6-9 Haziran 2013, Çanakkale. 

B10. Ünal, N. ve Durualp, E. (2012). Okul Öncesi Dönem Çocuk Edebiyatı ile İlgili Araştırmaların İncelenmesi. 3. Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, ss. 306-313, Sözel bildiri, 18-22 Eylül 2012, Kiev, Ukrayna.

B11. Durualp, E., Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2014). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. 1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Bildiri Kitabı (Ed: İ. Doğan), s. 265-272, Sözel bildiri, 10-11 Mayıs 2012, Ankara.

B12. Durualp, E., Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, Bildiri Kitabı (Ed: İ. Doğan), ss. 273-282, Sözel bildiri, 10-11 Mayıs 2012, Ankara.

B13. Durualp, E. and Aral, N. (2011). A Study on the Effects of Play-Based Social Skills Training on Social Adaptation and Skills of Six-Year-Old Preschool Children. 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam Metin Bildirileri Kitabı (Ed: M.Y. Eryaman), pp. 734-743, Oral presentation, 4-7 May 2011, Girne, Turkish Republic of North Cyprus. (Tezden üretilmiştir.)

B14. Durualp, E., Kocabaş, K., Arslan, A. ve Özaydın, K. (2010). Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Gereksinimlerinin ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi: Çankırı Örneği. 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam Metin Bildirileri Kitabı, ss. 1011-1023, Sözel bildiri, 29 Nisan-2 Mayıs 2010, Antalya.

B15. Durualp, E., Alaybeyoğlu, K., Kara, F.N. ve Yılmaz, V. (2009). Çankırı’da Yaşayan Kronik Hastalığa Sahip Çocuk ve Ergenlerin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk”, Bildiri Kitabı, ss. 120-126, Sözel bildiri, 7-9 Ekim 2009, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

B16. Durualp, E. ve Aral, N. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaşındaki Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk”, Bildiri Kitabı, ss. 186-192, Sözel bildiri, 7-9 Ekim 2009, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.

B17. Durualp, E., Arslan, D., Çayıroğlu, E., Özkan, S. ve Semerci, A. (2009). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt Yükseköğretim, ss. 47-63, Sözel bildiri, 1-3 Mayıs 2009, Çanakkale.

B18. Durualp, E. and Aral, N. (2008). An Examination of Certain Physical, Social and Emotional Characteristics of Children Working in the Streets. Paris International Conference on Education, Economy & Society, Actees Proceedings Volume 4, pp. 40-49, Oral presentation, 17-19 July 2008, Paris, France.

B19. Durualp, E. ve Aral, N. (2007). Sokakta Çalışan Çocukların Genel Durumlarının İncelenmesi: Çankırı İl Örneği. 4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi  “Risk Altındaki Çocuklar”, Cilt 2, ss. 637-646, Sözel bildiri, 22-24 Ekim 2007, İstanbul.

B20. Altay, N. and Durualp, E. (2013). Comparison of the relationship between depressive symptom levels and self-concept in healthy children and children with cancer. 17. ECCO/38. ESMO/32. ESTRO European Cancer Congress on Reinforcing Multidisciplinarity, Oral presantation, 27 September-1 October 2013, Amsterdam, Netherlands

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Çiçekoğlu, P., Durualp, E., and Kadan, G. (2017). The Academic Self-Esteem and Interpersonal Problem Solving Skills of Refugee and NonRefugee Preschoolers Eds: Mariateresa Gammone, Mehmet Ali Icbay, and Hasan Arslan. Recent Developments in Education, Part 4-Psychology, pp:491-499, Bialystok, E-Bwn. (ISBN: 978-83-943963-3-6)

C2. Çiçekoğlu, P., Kaytez, N. and Durualp, E. (2016). Investigation of Submissive Behavior and Self-Esteem in Adolescent with Respect to Various Variables. Ed: Ömer Kürşad Tüfekçi. Strategic Researches on Social Sciences-Multidisciplinary Approach, Part 1-Chapter 3, pp:41-61, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. (ISBN: 978-3-659-95461-0)

C3. Çiçekoğlu, P., Kadan, G. and Durualp, E. (2016). Comparison of Social Behaviors in Refugee and Non-refugee Preschoolers. Ed: Ömer Kürşad Tüfekçi. Strategic Researches on Social Sciences-Multidisciplinary Approach, Part 3-Chapter 12, pp:219-231, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany. (ISBN: 978-3-659-95461-0)

C4. Durualp, E. and Aral, N. (2008). Factors Affecting Test Anxiety Levels in Eight-Grade Students. Ed: Leslie Stuart Woodcock. PART 5: The Life and Conduct of Children and Young People. Change and Challenge in Education. pp. 287-296, Hardback, Greece. (ISBN: 978-960-6672-35-4)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Altay, N. ve Durualp, E. (2016). Comparison of The Relationship Between Depressive Symptom Levels and Self-Concept in Healthy Children and Children with Cancer. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18 (2-3): 44-53. (CINAHL, Türkiye Atıf Dizini, Ulakbim)

D2. Kaytez, N. ve Durualp, E. (2016). Annelerin Kabul-Red Düzeylerinin Çocuğun Mizacı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 58: 418-431.

D3. Durualp, E., Kaytez, N. ve Kadan, G. (2016). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Annelerine Verilen Aile Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyleri ile Çocukların Gelişimlerine Olan Etkisinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (4): 1706-1722. (DOAJ, Ulakbim)

D4. Durualp, E. ve Kaytez, N. (2016). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumlarının Çocuk Sevme Düzeyleri ile Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6 (1): 97-112. (Proquest, EBSCO Host, Index Copernicus, Arastırmax ve ASOS Index, Ulakbim) (http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.006.)

D5. Kaytez, N., Durualp, E. ve Kadan, G. (2015). Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Gereksinimlerinin ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (1): 197-214. (DRJI, OAJI, SIS, asosindex, acarindex)

D6. Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2):  110-122.

D7. Durualp, E. (2014). Ergenlerin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Cinsiyet ve Sınıfa Göre İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 26: 13-25. (Index Copernicus, EBSCO, MLA, İSAM vd.) (doi:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2326)

D8. Durualp, E., Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2013). 6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1): 159-174. (Index Copernicus International, Ulrichs, Scipio)

D9. Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2013). Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İnternet Bağımlılığı ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1): 29-46. (EBSCO Host, Ulrich’s, DOAJ) 

D10. Durualp, E., Çiçekoğlu, P. ve Durualp, E. (2013). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının İnternet ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2 (1): 115-132. (doi: http://dx.doi.org/10.7884/teke.144) (Index Copernicus, Newjour Electronic Journals & Newsletters)

D11. Ünal, N. ve Durualp, E. (2012). Televizyonun Okul Öncesi Çocuklar Üzerindeki Etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3 (2): 93-104. (Index Copernicus International, Ulrichs, Scipio) 
D12. Durualp, E. ve Durualp, E. (2012). İlköğretim II. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (4): 484-499. [ISSN: 1308-1659 (elektronik)] (EBSCO, Index Copernicus, DOAJ) 

D13. Durualp, E., Çiçenoğlu, S., Mümünoğlu, S., Kalkanlı, G. ve Altuntaş, Z.  (2012). Hastanede Yatmış Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yaptıkları Resimlerin İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3): 242-253. (DRJI, OAJI, SIS, asosindex, acarindex)

D14. Durualp, E., Bektaş, G., Ergin, D., Karaca, E. ve Topçu, E. (2011). Annelerin Sigara Kullanımı ile Yenidoğanın Doğum Kilosu, Boyu ve Baş Çevresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 64 (3): 119-126. (doi: 10.1501/Tıpfak_000000795) (TÜBİTAK ULAKBİM)

D15. Durualp, E., Kara, F.N., Yılmaz, V. ve Alaybeyoğlu, K. (2010). Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Çocukların ve Ebeveynlerinin Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63 (2): 55-63. (doi: 10.1501/Tıpfak_000000761) (TÜBİTAK ULAKBİM)

D16. Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Sosyal Beceri Ölçeğinin Faktör Yapısının Yeniden İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35 (371): 30-37. (Tezden üretilmiştir.)

D17. Kara, F.N., Alaybeyoğlu, K., Arslan, D., Özkan, S., Çayıroğlu, E., Yılmaz, V. ve Durualp, E. (2008). Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Sağlık Eğitimi Programlarının Uygulanması: Çankırı Modeli. Sağlıcakla Dergisi, 8: 19-21.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ünal, N. ve Durualp, E. (2012). Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi. 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Poster bildiri, 17-19 Ekim 2012, Ankara.

E2. Durualp, E. Atik, M.,  Işık, L., Caferoğlu, D. ve Helvacı, A. (2005). 0-24 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin İshale İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Yaptıkları Uygulamaların Saptanması. 4. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kongre Kitabı, s. 107, Poster bildiri, 5-6 Mayıs 2005, Ordu.

E3. Korgun, S.G., Akten, Ç., Keskin, M. ve Durualp, E. (2004). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Bunun Büyüme Gelişmeye Etkisinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 57, Sözel bildiri, 24-26 Kasım 2004, Ankara. 

E4. Erdoğmuş, E. ve Durualp, E. (2004). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Annelerinin Ateş Konusundaki Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 189, Poster bildiri, 24-26 Kasım 2004, Ankara.

E5. Durualp, E. (2003). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 47. Milli Pediatri Kongresi, 2. Pediatri Asistanları Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, s. 250, Poster bildiri, 21-23 Ekim 2003, İstanbul.

 

F. Diğer yayın ve bilimsel çalışmalar :

F1. Türkçe bilimsel kitap :

F1-1. Durualp, E. ve Aral, N. (2015). Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi. (Geliştirilmiş 2. Baskı). s: 176, Vize Yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-605-4551-01-9)

F1-2. Durualp, E. ve Aral, N. (2011). Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi. s: 184, Vize Yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-605-4551-01-9)

 

F2. Türkçe bilimsel kitaplarda bölümler :

F2-1. Durualp, E. (2017). Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum (Bölüm 5). (Ed: Aysel Köksal Akyol). İçinde Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1. ss: 113-150, Anı Yayıncılık, Ankara.

F2-2. Durualp, E. (2017). Zaman ve Mekâna Göre İletişim (Bölüm 6). (Ed: Neriman Aral). İçinde Çocuk ve İletişim. ss: 147-181, Vize Yayıncılık, Ankara.

F2-3. Yıldız-Bıçakçı, M. ve Durualp, E. (2016). Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim (Ünite 5). (Ed: Neriman Aral). İçinde Çocuk Gelişimi. ss: 128-157, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

F2-4. Durualp, E. (2015). Çocukların ve Ailelerin Tanı, Tedavi ve Ameliyat Sürecine Hazırlanması (Ünite 5). (Ed: Aynur Bütün Ayhan). İçinde Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi. ss: 112-136, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. (ISBN: 978-975-06-1826-0)

F2-5. Durualp, E. ve Aral, N. (2015, 2017). Oyunun Gelişimi ve Türleri (Bölüm 2). (Ed: Ayşe Belgin Aksoy). İçinde Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 7-Okul Öncesi Eğitimde Oyun. ss: 31-54, Hedef Yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-605-9877-26-8)
F2-6. Durualp, E. ve Aral, N. (2014). Oyunun Gelişimi ve Türleri (Bölüm 2). (Ed: Ayşe Belgin Aksoy). İçinde Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 3-Okul Öncesi Eğitimde Oyun. ss: 231-254, Hedef Yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-605-64295-3-8) 
F2-7. Durualp, E. (2014). Sanat ve Gelişen Çocuk (Ünite 2, Bölüm 4). (Çev. Ed: Neriman Aral ve Gökhan Duman). İçinde Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi (Art and Creative Development for Young Children) (7. Basımdan çeviri). ss: 64-89, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-605-133-788-3)
F2-8. Durualp, E. (2013, 2016). Anne-Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (Bölüm 4). (Ed: Neriman Aral, Ümit Deniz ve Adnan Kan). İçinde Öğretmenlik Alan Bilgisi/Okul Öncesi Öğretmenliği. ss: 107-130, Nobel Akademik Yayıncılık, Alan Bilgisi Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-605-860-4s64-3) 
F2-9. Çiçekoğlu, P., Durualp, E. ve Durualp, E. (2013). İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Çocukların İnternet Bağımlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Ed: İ. Sarı ve M. Özdemir). Bölüm 3: İnternet Bağımlılığı. İçinde Çocuk ve Bilişim-Sanaldan Gerçeğe Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İyi Uygulama Örnekleri. ss: 469-491, SAMER Bilimsel Yayınları, Ankara. (ISBN: 978-605-64348-0-8)
F2-10. Durualp, E. (2012). Okul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı. (Ed: Neriman Aral). İçinde Aile ve Çocuk Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına. ss: 281-295, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. (ISBN: 978-605-136-030-0)
F2-11. Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2011). Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Genel Durumlarının İncelenmesi: Çankırı Örneği. (Ed: Cemil Doğutaş). Bölüm 1: Çocuklar ve Madde Bağımlığı. İçinde Çocuklar ve Madde Bağımlılığı. ss: 77-106, Asayiş Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara. (ISBN:978-605-359-568-7)

F2-12. Aral, N. ve Durualp, E. (2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gelişim Alanlarına Göre Özellikleri. (Ed: Rengin Zembat). İçinde Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitim Yöntemleri. ss: 1-33, Anı Yayıncılık, Ankara. (ISBN: 978-9944-474-93-1)

 

F3. Kitap Editörlüğü

F3-1. Tepeli, K. ve Durualp, E. (2018). Aile Yaşam Döngüsü. Hedef Yayıncılık, Ankara. (ISBN:  )   

 

F4. Erasmus ders verme hareketliliği:

F4-1. Evangelische Fachhochschule Rheinland Westfalen Lippe University of Applied Sciences - Early Education, “Poverty and The Effects of Poverty on Children”, 2-7 November 2015, Bochum, Almanya.