ÖĞR. GÖR. DENİZER YILDIRIM    
Adı : DENİZER
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : dyildirim@ankara.edu.tr, denizer.yldrm@gmail.com
Tel : 03126000141
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : REKTÖRLÜK
Bölüm : Ank. Uni. Uzaktan Eğitim Merkezi
Kişisel Akademik Bilgiler

Görev aldığı çalışmalar:

Çoklu ortam içerik tasarımı

LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) Yönetimi

Microsoft Server 2008 & Hyper V yönetimi

Programlama (Sınav Sonuc Sistemi- C# Dili, ADO.NET)

Web Programlama (ASP.Net, Joomla, CSS, JQuery,)

Bilgi İşlem ve Ağ sorumluluğu

Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Eğitim

Lisans  (2004-2008) Ankara Üniversitesi Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi
Y. Lİsans (2009-2013) Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora (2014-2018) 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Doktora Tezi

Yıldırım, D. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları, etkileşim ve gezinme örüntülerinin ilişkisel çözümlenmesi (Interreleated analysis of academic achivements, interaction and navigation patterns of distance education center). Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans Tezi

Yıldırım, D. (2013). Üç-boyutlu çok-kullanıcılı sanal ortamların işbirlikli takım çalışmaları için kullanılması (Utilization of three-dimensional multi-user virtual environments for cooperative team works). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Projelerde yaptığı görevler:

Dijital Öğretim İçeriği Geliştirme ve Etkililiğini Değerlendirme: Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Terminoloji Dersleri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Uzman, 05/02/2016 (ULUSAL) 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

YILDIRIM DENİZER, ÇIRALI SARICA HATİCE, USLUEL YASEMİN (2016).  A Multi-Dimensional Perspective On ICT Integration: A Case Study.  Assocation For Educational Communications & Technology (AECT) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2813878) 

ÇIRALI SARICA HATİCE, YILDIRIM DENİZER, USLUEL YASEMİN (2016).  A Content Analysis of ICT Integration in Education: Then and Now.  Assocation for Educational Communications & Technology (AECT) (Tam metin bildiri)(Yayın No:2813884) 

YILDIRIM DENİZER, AKIN TAYFUN, KESKİN SİNAN, TÜZÜN HAKAN (2016).  Using Mobile Eye Tracking Technique in Micro-teaching Practices of Pre-service Teachers.  EERA Network: Emerging Researchers' Group (Tam metin bildiri)(Yayın No:2813873) 

YILDIRIM DENİZER, ŞAHİN MUHİTTİN, ERDEM MUKADDES (2015).  The Development of an ActiveManipulative Online Platform for Academics.  International Conference on Education and New Learning Technologies(15), 4417-4426. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2550337) 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: 

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, Bölüm adı:(Mikro-Öğretimde Mobil Göz İzlemenin Kullanılması) (2016)., YILDIRIM DENİZER, AKIN TAYFUN, KESKİN SİNAN, TÜZÜN HAKAN,  TOJET, Editör:İşman Aytekin, Ferhan-Odabaşı Hatice, Akkoyunlu Buket, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 689, ISBN:978-605-318-448-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2813870)

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Bölüm adı:(Bilgisayar Oyunları ve öğrenme) (2016)., TÜZÜN HAKAN, AKINCI AHMET, YILDIRIM DENİZER, SIRAKAYA MUSTAFA,  PEGEM AKADEMİ, Editör:Çağıltay Kürşat, Göktaş Yüksel, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 880, ISBN:978-605-364-457-6, Türkçe (Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2813871) 2. Türkiye'de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, Bölüm adı:(Yerleşik bir dersin web-tabanlı uzaktan eğitim için yeniden tasarımı) (2011).

TÜZÜN HAKAN, BİLGİÇ DOĞAN HATİCE GÖKÇE, ERGÜN ESİN, AKINCI AHMET, YILDIRIM DENİZER, YÜKSEL YILMAZ,  Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör:B.B. Demirci, G. Telli-Yamamoto, & U. Demiray , Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2550383)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

ÇINAR MURAT, TÜZÜN HAKAN, YILDIRIM DENİZER, AKINCI AHMET, ERGÜN ESİN, BİLGİÇ DOĞAN HATİCE GÖKÇE,YÜKSEL YILMAZ (2011).  Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eşzamanlı Sanal Sınıf Araçlarının Karşılaştırılması.  Akademik Bilişim’11-XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (Yayın No:2550363) 

AKINCI AHMET, SIRAKAYA MUSTAFA, YILDIRIM DENİZER, TÜZÜN HAKAN (2010).  Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğitim ortamlarına entegrasyonu.  4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium Proceedings, 57-62., (Yayın No:2550407)