PROF.DR. DURSUN ZENGİN    
Adı : DURSUN
Soyadı : ZENGİN
E-posta : dzengin@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280-1581
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/dursun-zengin
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı Soyadı             : Dursun Zengin

Doğum Yeri ve Yılı : Gümüşali (Kayseri) 1962

Medenî Durumu     : Evli, iki kız çocuğu  babası

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:                                          YERİ                YILI

 

İlkokul        : Çağlayan İlkokulu    Bünyan    1968-1973

Ortaokul    : Bünyan Ortaokulu    Bünyan     1973-1976

Lise           : Bünyan Lisesi           Bünyan      1976-1979

Üniversite  : Ludwig Maximilian Üniversitesi   Münih   1981-1982

                    (Siyasal Bilimler Bölümü)

Üniversite   : Atatürk Üniversitesi  Erzurum       1981-1985

                      (Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)

Almanca Dil Kursu : Ludwig Maximilian Üniversitesi Münih              

                                 1979-1981

 

 

BİLİM UZMANLIĞI:

 

Araştırma Görevlisi  : Ankara Üniv.  DTCF  Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  1986.

Yüksek Lisans       : Ankara Üniv.  DTCF  Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  1989.

Doktora               : Ankara Üniv.  DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı   1994.

Yrd. Doçent           : Ankara Üniv.  DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı   1995.

Doçent                   : Ankara Üniv.  DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı   2000.

Profesör                   : Ankara Üniv.  DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı   2006.

 

 

ALDIĞI ARAŞTIRMA BURSLARI:                    YERİ                                                   YILI      SÜRESİ

 

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)     Mannheim Üniv.         Mannheim      1985    1   ay

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)     Ludwig Maximilian Üniv. Münih        1990    10 ay

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)     Ludwig Maximilian Üniv. Münih        1997    3   ay

Alman Akademik Değişim Servis i(DAAD)     Ludwig Maximilian Üniv. Münih        2001    3   ay

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)     Ludwig Maximilian Üniv. Münih        2004    2   ay

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)     Ludwig Maximilian Üniv. Münih        2007    2   ay

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)     Ludwig Maximilian Üniv. Münih        2011    1   ay

Saarland Üniversitesi Ortaklık Bursu             Saarbrücken                                       2013    1 ay

 

AKADEMİK GÖREVLER:

 

Lisansüstü programlarında jüri üyeliği. Çeşitli dergilerde hakemlik. Araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin atanması ve yükseltilmesi  ile ilgili    komisyonda üyelik.  Çeşitli kamu kuruluşlarında bilirkişilik, danışmanlık ve sınav komisyonu üyeliği.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ:

 

BİLİMSEL ÇALIŞMA ALANLARI:

 

Dilbilim, Adbilim, Çeviribilim, Dil Eğitimi

 

VERDİĞİ  DERSLER:

 

LİSANS :

Almanca Dilbilgisi, Çeviri, Sözvarlığı, Dilbilimin Alanları, Çağdaş Dilbilim

 

LİSANSÜSTÜ   :

 

Karşılaştırmalı Dilbilim, Genel Dilbilim, Dil Eğitimi

YÖNETILEN YÜKSEK LISANS VE DOKTORA TEZLERI :

YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDE:

Aysun Akşehirli KARATAŞ. “Almancanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sözcük Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım “, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2002.

Mustafa Bilge BİLTEKİN. “Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Yaklaşımlarının YDS‘nin Ölçtüğü Beceriler Açısından İncelenmesi“, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2003.

Ceyda Gökalp FİGEN‘in  “İngilizce Öğrenen Yetişkin Öğrencilere Oyunlarla Kelime Öğretimi“, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2003.

Kadriye ŞENGÜL. ‘O. Pamuk’un Almancaya Çevrilen Eserlerinde Çeviri Eleştirisi”, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2008.

DOKTORA DÜZEYİNDE:

Adnan ALDEMİR, “Almanca Kiplik Fiiller Ve Türkçedeki Karşılıkları”, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2013.

Efkan MARIM, “İkinci Yabancı Dil Almancanın Öğretiminde Dil Öğretim Kuramlarının Uygulanabilirliği”, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2013.

Saliha ÇEVİK, “Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenme Sürecinde Yazılı İfadelerde Yapılan Yanlışların Çözümlenmesi”, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2014.

Hasan Kazım KALKAN, “Almanya ve Türkiye’de Ortaöğretimde Okutulan Ders Kitaplarına Edebiyat Didaktiği Açısından Bir Yaklaşım”, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 2016.

Mehmet Dudar CANLI, “Almanca ve Türkçede Çekim  Ekleri”, Ankara 2018.

 

İDARİ GÖREVLER:

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği 2010-2013

 

ÜYELİKLER:

 

Germanistler Derneği

Allumni (DAAD)

 

DİĞER GÖREVLER:

           

Askerlik : Yedek Subay, 1995-1996, Gölcük

 

 

DİĞER:

Germanistler Sempozyumu.

Germanistentagung. Deutsch-Türkisches Germanistentreffen in Mannheim  12.-17. Oktober 2008.

2009 Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği Bielefeld Üniversitesi.

 


YAYIN LİSTESİ

 

KİTAPLAR:

 

1. Almanca Dilbilgisi, Engin Yay., Ankara 1999, ISBN 975-320-077-3.  496 S.

 

2. Çağdaş Alman Edebiyatından Kısa Hikâyeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2000, ISBN  975-17-2377-9. (Çeviri) 127 S.

 

3.  Almanca-Türkçe Türkçe-Almanca Sözlük (Standart Sözlük), Engin Yay., Ankara 2003, ISBN 9753201354. 540 S.

 

4. Almanca-Türkçe Türkçe-Almanca Sözlük (Cep Sözlüğü), Engin Yay., Ankara 2003, ISBN 9753201370. 506 S.

 

5.  Almanca-Türkçe Türkçe-Almanca Sözlük (Büyük boy), Engin Yay., Ankara 2004, ISBN 975-320-249-0. 896 S.

 

6. Almanca-Türkçe Türkçe-Almanca Sözlük (El sözlüğü), Engin Yay., Ankara 2006, ISBN  

    9753202855.  1024 S.

 

7. Her Yönüyle Modern Almanca, Nika Yay., Ankara 2019,  ISBN 978-605-9386-61-6. 774 S.

 

8. Almancaya Çevrilen Türk Masallarında Çeviri Sorunları, TDK Yay., Ankara 2006, ISBN 975-320-077-3. 222 S.

 

9. Almanca ve Türkçede  Sıfatlar  ve Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir  Yaklaşım, TDK Yay., Ankara 2008, ISBN 9789751620248. 173 S.

 

10. Almancanın Temel Kuralları ve Özeti. Kurmay Yay., Ankara 2012, ISBN 975-9114-08-9

 256 S.

11. Almanca Dil Hapı, Kurmay Yay., Ankara 2007, ISBN 975-9114-19-0. 147 S.

 

12. Türkçenin Tersine Sözlüğü, Kurmay Yay., Ankara 2009, ISBN 9759114367. 616 S.

 

13. Alman Edebiyatı. Başından 19. Yüzyıla Kadar. Edebi Devirler, Önemli Yazarlar, Eserleri ve

     Eserlerden Okuma Parçaları, Pelikan Yay., Ankara 2011. ISBN 605552929-7. 592 S.

 

14. Alman Edebiyatı. 19. Yüzyıldan Günümüze Kadar. Edebi Devirler, Önemli Yazarlar, Eserleri ve  Eserlerden Okuma Parçaları, Pelikan Yay., Ankara 2011. ISBN 605552930-0. 696 S.

 

15. Michaela Und Michael Lernen Türkisch. Pelikan Yay., Ankara 2011. ISBN:9786055529406. 411 S.

 

16. Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları. Sosyo-kültürel ve Dilbilimsel Bir  Yaklaşım, Kurmay Yay., Ankara 2015. ISBN  9789759114985. 472 S.

 

17.Edebi Çevirinin Özellikleri, Tiydem Yay., Kayseri 2016. ISBN 978605410979. 176 S.

 

18. Her Yönüyle Almanca İlgeçler. Deutsche Präpositionen unter allen Aspekten. Nika Yay., Ankara 2016. ISBN  978-605-9386-05-0   410  S.

 

19. Her Yönüyle Almanca Bağlaçlar. Deutsche Konjunktionen unter allen Aspekten. Nika Yay., Ankara 2016. ISBN  978-605-9386-37-1   418  S.

 

KİTAPTA   BÖLÜM:

 

1.“Das türkeitürkische Personennamensystem”. In: Eurupäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladindisch, Baar Verlag, Hamburg,  2007, S.760-773.

ISBN: 978-3-935536-65-3  861 Sayfa

 

2.“Gotthold Ephraim Lessing’den  Özdeyişler”, Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma, Ankara Üniversitesi DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2014 s. 97-101.

 

3. “Johann Wolfgang von GOETHE’den Özdeyişler ve Özdeyişlerin Bazı Özellikleri”, Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem, Ankara Üniversitesi DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2016 s. 27-32.

 

4. “Almanca ve Türkçede Cümle Şeklindeki Adlar”. Schriften zur Sprache und Literatur. IJOPEC Publication, Prof.Dr.Tahir Balcı, Prof.Dr.Otto Holzapfel, Prof.Dr.Ergün Serindağ (Hrsg.),  London 2017, s.140-148. ISBN  978-1-9997035-2-3

http://ijopec.co.uk/assets/schriften_zur_sprache_und_literatur.pdf 

 

5. ZENGİN, Dursun/PERK, Derya: “Analysekriterien bei der Übersetzung von literarischen Werken anhand türkischer Märchen”. Über-|set|zen – [Re]-Konstruktionen im Translations­prozess. SAĞLAM, Musa/ HER, Max Florian/ ER, Mutlu (Hrsg.). Studien zur Germanistik, Band 76, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2018, s.341-357. ISBN 978-3-8300-9823-2

 

6.“Konrad Duden ve Almanca Yazım Kuralları”. Schriften zur Sprache und Literatur II. IJOPEC Publication, Prof.Dr.Tahir BALCI, Prof.Dr.Ali Osman ÖZTÜRK, Prof.Dr.Ergün SERİNDAĞ (Hrsg.),  London 2018, s.43-53. ISBN  978-1-912503-25-4

 

7.”Yöresel Ağızların Çevirisi”. Hiciv-Yığın-Göçmen Edebiyatı Uzmanı. Prof.Dr.Yüksel Baypınar Armağanı. İstanbul 2018, s.201-215. ISBN 9786052811757.


 

BİLDİRİLER:

 

1.“Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Durumu”, Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi-Hedefler ve Beklentiler Uluslararası Sempozyumu 20/21 Kasım 1997, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Bölümü, Ankara 1998, s. 325-339.

 

2. “Önadların Yansıttığı Boyutlar”, VI. Germanistik Sempozyumu 27/28 Ekim 1997, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mersin 1998, s. 495-502.

 

3. “Deutsche und Türkische Hypokoristika“, Tagungsbeiträge zum IX. Internationalen Germanistensymposium. “Wissen-Kultur-Sprache und Europa”. Neue Konstruktionen und neue Tendenzen. (03-07.05 2005) Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, s. 534-542.

 

4. “Türkçe Hitapların Çeviri Sorunları”, Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu. Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi (24 -25 Haziran 2005), Pegem A Yay., 2006, s. 645-656. 

 

5. “Therophore  Frauennamen im Deutschen und   im Türkischen”,  X.Internationales Türkisches Germanistensymposium “Begegnungen und Toleranz - Neue Hoffnungen und Alte Ängste”(10. Türk Milletlerarası Germanistik Kongresi. Höşgörü ve Buluşma), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Konya 2007, s. 815-830.

 

6. ”Türkçenin Tersine Sözlüğü”, Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar Arası Sempozyumu 4 -6 Kasım 2010, Kubbealtı Vakfı, İstanbul 2010, s.226-238.

 

MAKALELER:

YURTİÇİNDEKİ BİLİMSEL DERGİLER:

1.      “Max Frisch’in  ‘İnsan Nedir Ki’ Adlı Eseri Üzerine”, Milli Kültür Dergisi, Sayı: 89, Ankara 1990, s. 48-49.

 

2.      “Die Therophoren Anreden im Deutschen und im Türkischen”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:34, 1990, s.277-285.

 

3.      “Hayvanların Kültür Hayatındaki Yeri Üzerine”, Araştırma. Bilim ve Teknoloji  Dergisi, Cilt:4, Sayı: 44, Ankara 1992, s. 21-22.

 

4.      “Franz Kafka’nın Dönüşüm Adlı Eserinde Grotesk”, Gündoğan Edebiyat  I, Ankara 1992, s. 75-81.

 

5.      “Heinrich Böll’ün ‘Saat Dokuzbuçukta Bilardo’ Adlı Romanında Eleştiri”, Gündoğan Edebiyat  II, Ankara 1992, s. 39-44.

 

6.      “Rechtliche Vorschriften der Deutschen und Türkischen Vornamen”, Prof. Dr. Wilfried Buch’u Anma Özel Sayısı, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Yay., Yay. Hazırlayan Kenan Mortan/Sibylle  Winkelmann, Ankara 1994, s. 153-157.

 

7.      “Almanca ve Türkçe Örneklerle Hayvanların Adlandırılmasının Dilbilim Açısından Özellikleri”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi, DTCF, Cilt:III, 1995, s. 207-211.

 

8.      “Die Bedeutung des Vornamens für die Menschen”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi, DTCF, Cilt: III, 1995, s. 203-207.

 

9.      “Max Frisch’in Gezileri”, Cumhuriyet Kitap Eki, 29.5.1997, s. 8.

 

10.  “Karşılaştırmalı  Edebiyat Konusunda Kaynak Bir Kitap”, Gösteri Dergisi, Nisan-Mayıs 1998, s.54 -55.

 

11.  “Almancada Dil Öğrenmeyi Kolaylaştıran Sözcükler”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, DTCF, Cilt:III, Sayı:3, 1998, s. 257-263.

 

12.  “Interlinguale Homonyme im Deutschen und im Türkischen”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, DTCF, Cilt: III, Sayı: 3, 1998, s. 301-314.

 

 

13.  “Über die Vornamen. Ein Fragebogen mit den Studenten der Maximilian Universität München”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, DTCF, Cilt: III, Sayı: 3, 1998,  s. 283-291.

 

14.  “Ein Beitrag zur Deutschen Vornamenforschung. Ein Fragebogen mit Schülern und Schülerinnen”, Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, DTCF, Cilt: III, Sayı:3, 1998, s. 291-301.

 

15.  “Namenkunde”, A.Ü. DTCF Dergisi, Sayı:1-2, Cilt:XXXVII, 1995, s. 137-140.

 

16.  “Kültürel ve Dilsel Özelliklerin Çeviriye Yansıması”, A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı:80, 1999, s.53-61.

 

17.  “Almanya’da  Türk Ad Verme Geleneği Üzerine”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Kültür Bakanlığı,  Sayı: 18, 1999, s. 73-74.

 

18.  “Vom makabren Witz zur sagenhaften Geschichte”, A.Ü. DTCF Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 1-2, 1999, s. 237-267.

 

19.  “Göçmen Edebiyatı’nda Yeni Bir Yazarımız: Mehmet Kılıç ve  ‘Fühle Dich Wie Zu Hause’ Adlı Romanı”, A.Ü. DTCF Dergisi , Cilt: 40, Sayı: 3-4, 2000, s. 103-128.

 

20.  “Çağdaş Alman Edebiyatında Kısa Hikâye”, A.Ü. DTCF Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 3-4, 2000, s. 129-135.

 

21.  “Genel Edebiyat Bilimi Adlı Kitap”, Dünya Gazetesi Dünya Kitap Eki, Sayı: 101/3 Mart  2000, s. 11.

 

22. “Ortaöğretim ve Üniversitedeki Öğrencilerle Adlar Üzerine Bir Anket”, A.Ü. DTCF

      Dergisi,  Cilt:41, Sayı:1-2, Ankara 2002, s. 69-93.

 

23. “Almanca ve Türkçedeki Sıfatların Anlambilimsel Yönden Karşılaştırılması ve

Sıfatlara Yabancı Dil Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım”, A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı:114, Mayıs-Haziran, Ankara  2002, s. 5-30.

 

24. “Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması”, A.Ü. DTCF Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 2, 2003, s. 83-101.

 

25.    “Über deutsche Vornamen. Ein Fragebogen mit den Eltern”, A.Ü. DTCF Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 1, 2003, s. 105-119.

 

26. “Edebiyat ve Medya”, Cumhuriyet Kitap Eki, 27. 2. 2003, s.16.

 

27. “Modalitätsverben im Deutschen”, Atatürk Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 30, 2003, s.33-54.

 

28. “Tekerlemelerin Çevirisi”, A. Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 125, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2004, s. 44 -54.

 

29. ”Präsuppositionen”, A.Ü. DTCF  Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 1 , 2004, s. 77- 93 .

 

30.“Yabancı Dil Öğretimi Kuramları ve Sözcük Öğretimi”, Türk Dili, TDK,

Cilt: XC, Sayı: 646, Ekim 2005, s. 360-368.

 

 

YURTDIŞINDAKİ BİLİMSEL DERGİLER:

31. “Herkunftsbereich der deutschen und türkischen Vornamen”, Österreichische Namenforschung, Jg. 34 (2006), Heft 1-3, S.183-204.

32. “Geschichtlicher Überblick über die deutsche und türkische Namengebung”, Österreichische Namenforschung, Jg. 33 (2005) Heft 1-2, S.129-137.

 YURTDIŞINDA SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN BİLİMSEL DERGİLER:

33. “Motivationen bei der Vornamenauswahl im Deutschen und im Türkischen”, Muttersprache,   (2005), Heft 3,  S. 253-267.

 

34. “Geschlechtsspezifik von Deutschen und Türkischen Vornamen”, Muttersprache, (2009), Heft  1,  S. 58-66.

 

 

YURTDIŞINDAKİ BİLİMSEL SUNUMLAR:

Die türkische Namengebung. Ein deutsch-türkischer Vergleich, Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Abteilung Deutsch als Fremd- und Zweitsprache,  7.11.2011, Geb.B.3.1, HS II (0.13)

 

ÇEVİRİLER:

 

1.      “Büyük Soğukluğun Bir Sembolü”, Denemeler Seçkisi, Ankara 1990, s. 66-73.

 

2.      “Friedrich Schiller”, Mektup Seçkisi, Gündoğan Yay., Ankara 1992, s. 17-19.

 

3.      “Savaş İki Yıl daha Sürerse”, Hermann Hesse Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları, İstanbul 1994, s. 187-194.

 

4.      “Sedat Veyis Örnek’in Doktora Çalışmasının Kısa Özeti”, Folklor/Edebiyat, Sedat Veyis Örnek Özel  Sayısı, Cilt:21, sayı: 82, 2015/2, s.455-461.

 

 

TEZLER:

 

- Die Rolle der Tiernamen im Sprachsystem. Eine deutsch-türkisch  vergleichende Arbeit therophorer  Orts- und  Personennamen,  DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 1989. (Yüksek Lisans Tezi)

 

-Deutsche und Türkische Vornamen. Ein Beitrag zur kontrastiven Vornamenforschung, DTCF, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara 1994. (Doktora Tezi).