DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU AYLAR ÇANKAYA    
Name : EBRU
Surname : AYLAR ÇANKAYA
E-Mail : eaylar@ankara.edu.tr
Phone Number : 363 33 50 / 5110
Title : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Unit : FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : Departmant of Primary Education, Division Of Primary School Teaching
Personal Information

Assist. Prof. (Dr.) Ebru Aylar
Faculty of Education Science
Departmant of Primary Education, Division Of Primary School Teaching

 

E-mail: eaylar@ankara.edu.tr

ebruaylar@yahoo.com

Academic Interests

 • Critical Pedagogy
 • Mathematics Education

Akademic Degrees

 • PHD (2008-2014): Hacettepe University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Primary Education
 • MA (2004-2007): Ankara University, Graduate School of Educational Sciences, Department of Educatıonal Administration and Politics
 • BA (1999-2004): METU, Faculty ofScience and Education, Department of Mathematics

Theses

 • Aylar, E. (2007). Analysıng The Comprehensıon Of Equalıty/Inequalıty In Educatıon Of High School Students.  Unpublished Master's Thesis, Ankara University, Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Aylar, E. (2014). Examınatıon Of 7th Grade Students’ Abılıty On Provıng And Theır Perceptıon Of Provıng, Hacettepe University, Graduate School of Educational Sciences, Ankara.

Books

 • Ünal, I., Özsoy, S. Yıldız, A., Güngör, S., Aylar, E., Çankaya, D. (2010). Eğitimde Toplumsal Ayrışma. Ankara Üniversitesi Basımevi.

Book Chapters

 • Yildiz, A.; Aylar, E.; Hayirsever F. (2010). Educational Needs of Adult Literacy Program Instructors and their Thoughts on Adult Literacy Programs in Turkey, Horizons in Education (Edt. G T. Papanikos and N. Pappas). s. 329-342. ISBN: 978-960-6672-88-0. ATINER: Atina, Yunanistan.
 • Aylar, E. (2011), “Irkçılığın Bugünü İçerisinde Eğitimin Rolü: ‘Eğitim Ve Zekâ Irkçılığı’, BUGÜNE BAKMAK/1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri, Dipnot Yayınları, Ankara.

Projects

 •  (2008-2009) : TÜBİTAK SOBAG-108K141, “Social Segregation in Education”

Articles published in national refereed journals

 • Aylar, E.; (2012) “Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında Geleceğe Yönelik Hedefler Ve Öz-Düzenleme”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), pp.767-782.

Articles published in international refereed journals

 • Turker, B.; Alkas, C.; Aylar, E.; Gurel, R.; Akkus Ispir, O. (2010) “The Views of Elementary Mathematics Education Preservice Theachers on Proving”, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 43, 4(7), 23 - 27.
 • Aylar, E. (2014). "A Study on the Forms of Perception of 7th Grade Students Towards The Concept of Proof", Journal of Education and Future, 5, pp. 39-56.
 • Aylar, E.; Şahiner, Y. (2014). “A Study on Teaching Proof to 7th Grade Students”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, pp. 3427-3431

Papers presented in national conferences

 • Aylar, E. (2007), “Eğitimde Eşitlik: Dünü, Bugünü, Yarını”, Paper Presentation at 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 30 November 2007, Ankara.
 • Aylar, E. (2008), “Irkçılığın Bugünü İçerisinde Eğitimin Rolü: Eğitim ve Zekâ Irkçılığı”, Paper Presentation at Karaburun Bilim Kongresi, İzmir.
 •  Aylar, E. (2010), “Geleceğe Yönelik Hedeflerin Akademik Yaşantı ve Öz Düzenleme Üzerine Etkisi”, Paper Presentation at IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 23-15 September 2010, İzmir.
 • Polat, Z. S.; Türker, B., Aylar, E.; Akkuş İspir, O. (2010), “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri İle İlgili Niteliksel Bir Çalışma”, Paper Presentation at 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 September 2010, Kıbrıs.
 • Aylar, E.; Şahiner, Y. (2013), “7. Sınıf Öğrencilerinin İspat kavramını algılama Biçimleri” , Paper Presentation at 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 20-22 June 2013, Trabzon. 

Papers presented in international conferences

 •  Aylar, E.; Yildiz, A.; Hayirsever F. (2008) “Educational Needs of Adult Literacy Program Instructors and Their Thoughts on Adult Literacy Programs in Turkey”, Paper Presentation at 10th International Conference on Education, Athens.
 • Turker, B.; Alkas, C.; Aylar, E.; Gurel, R.; Akkus Ispir, O. (2009) “The Views of Elementary Mathematics Education Preservice Theachers on Proving”, Paper Presentation at World Congress on Arts, Humanities and Social Sciences (International Conference on Educational Technology), Paris – France.
 • Aylar, E.; Turker, B.; Alkas, C.; Gurel, R.; Akkus, O. (2009). “Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Proof Performance”, Paper Presentation at 33th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Greece.
 • Ünal, L. I.; Özsoy S.; Yıldız, A.; Güngör S.; Aylar E. (2010),  “Social Segregation in Education”, Paper Presentation at 14. WCCES, 14-18 June 2010, İstanbul.
 • Akkuş İspir, O., Aylar, E., Polat Ay, Z. S., Türker, B. (2011). “Mathematics Teachers’ Perceptions of Problem Solving and Their Instruction”.  Paper Presentation at International Conference for Acedemic Disciplines, International Journal of Arts and Sciences, Las Vegas.
 •   Aylar, E.(2011), “Analysing the Comprehension Of equality/Inequality In education Of high School Students”.  Paper Presentation at  7. International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana Champaign – USA.
 •  Aylar, E., Türker, B., Polat Ay, Z. S., Akkuş İspir, O.(2011). “Elementary Pre-service Teachers Views on Mathematical Problem and Problem Solving in Math Education”,  Paper Presentation at  ECER 2011 “Urban Education”, Berlin.
 • Aylar, E. (2012). “A Study of 7th Grade Students Proof Performance on Mathematics”,  Paper Presentation at ECER 2012, Cadiz – Spain.
 •  Aylar, E.; Şahiner, Y. (2013), “A Study on Teaching Proof to 7th Grade Students”, Paper Presentation at 5th World Conference on Educational Sciences, Rome – Italy

·