PROF.DR. ERDAL CENGİZ    
Adı : ERDAL
Soyadı : CENGİZ
E-posta : ecengiz@ankara.edu.tr, erdalcengiz.au@gmail.com
Tel : 3103280/1228
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erdal-cengiz
Kişisel Akademik Bilgiler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Popüler Kültür ve Sanat. Folklor Edebiyat Dergisi, Sayı: 64, 2010.

Aristoteles’in Erdem Öğretisi ve Mutluluk Anlayışı. Felsefe Dünyası, Sayı: 52, 2010.

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Gündelik Yaşamın Estetiği, Felsefe Dünyası, Sayı: 46, 2007.

Paradokslar ve Karar Verilemezlik. Ankara Barosu Dergisi. Sayı: 2, 2007.

Övülesi Suçlar. Ankara Barosu Konferanslar Dizisi-1, Ankara: 2006.

Bir Etik Değer Olarak Yaşam, Araştırma, Sayı: 17. 2003/2.

Aydınlanma Eleştirisinden Toplum-Kültür Eleştirisine: Aydınlanmanın Diyalektiği. Araştırma, Sayı: 16. 2003/1.

Ahlak Felsefesi, Bilimsel Örnekleme ve Ahlak Yargılarının Geçerliliği. Felsefe Dünyası. Sayı: 34,  2001/2.

İki Bin Beş Yüz Yıllık Düş: Hümanizm. Doğu Batı. Sayı: 10, 2000.

Törebilimde Değer ve Ölçüt Sorunu. Doğu Batı. Sayı: 4, 1998.

Çağdaş Bilgi Kuramında Temel Yaklaşımlar. Felsefe Dünyası. Sayı: 26, 1998.

Nesnel Bir Ahlak Olanaklı mı? Felsefe Dünyası. Sayı: 23, 1997.

Soru-Yanıt Mantığı, Uslamlama ve Ussallık. Felsefe Dünyası. Sayı: 18, 1995.

Ussallık, Görecelik ve Bilimsel Yöntem. Felsefe Dünyası. Sayı: 12, 1994.

Ahlak Kuramında Gerçekçilik. Felsefe Dünyası. Sayı: 7, 1993.

Ansiklopedi Madde Yazarlığı

“Ahlak Epistemolojisi.” Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, 2003.

“Ahlaki Realizm.”Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, 2003.

Uluslararası kongrede sunulan bildiriler

“Ahmet Hamdi Tanpınar ve Zamanın Estetiği. (Engin Delice ile birlikte). ” Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Mayıs, 2006.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

“Felsefece Yaşam.” Ilgaz Felsefe Günleri. Kastamonu, Kasım 2010.

“Kitsch’in Masumiyeti ya da Müzenin Gösterileni.” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Günleri 3. Nisan, 2009.

“Pop Art: Sanatın Gündelik Dili ya da Sanatın Heryerdeliği.” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Günleri 2. Nisan, 2008.

“Ahmet Hamdi Tanpınar ve Gündelik Yaşamın Estetiği.” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Günleri 1. Nisan 2007.

“Bir Etik Değer Olarak Yaşam.” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Nisan, 2003.

“Etik Yargılar Meşru Yargılar mıdır?" I. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara. Kasım, 2001.

"Nesnel Ahlak." Felsefe Kongresi. Kasım Denizli. Kasım, 1996.

"Cumhuriyet." Panel. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Ankara. Aralık, 1998.

"Bilim ve Ussallık." Türk Felsefe Kongresi. Ankara. Kasım, 1995.

Diğer yayınlar

Çeviriler (Ortak Kitap)

Postmodern Göstergeler. İmge Kitabevi, 2005.

Fransız Düşünürleriyle Söyleşiler,"Monique Schneider." Ankara: İmge Yayınları, 2000.

Dünya Mitolojisi, "Britanya Adalarının Söylenleri." Ankara: İmge Yayınları, 1998.

 

Çeviriler (Makale)

“Kendimiz İçin Yararlı Olan Nitelikler Üzerine." David Hume. Felsefe Dünyası. 2000/2 Sayı: 32.

“Felsefi Açıdan Mizah ve Yergi: David Hartley.” Güldiken, Sayı: 20, 2000.

"Jacques Derrida ile Söyleşi: Kusura Bakmayın Ama Hiçbir Zaman Tam Olarak Öyle Söylemedim." Doğu Batı, Sayı: 4, 1998.

"İbn Haldun ve Yönetimlerin Döngüsü. "  (Kubilay Aysevener ile birlikte). Doğu Batı, Sayı:2, 1998.

"Yirminci Yüzyıl Batı Felsefesindeki Bakışaçıları." Felsefe Dünyası, Sayı:4, 1992.

Çeviri Kitap Editörlüğü

Felsefe Öyküleri, İmge Yayınları, 1996.

İlkel Mitoloji, İmge Yayınları, 1995.

Diyalektik İmgelem, Ara Yayıncılık, 1989.

Dergi Editörlüğü

Araştırma Dergisi

Yayın Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Felsefe Dünyası

 

Proje Danışmanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Felsefe Grubu Öğretmen Yeterlikleri Projesi Danışmanı, 2009.

 

İdari Görevler

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2001-2003.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2005-2010.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Felsefe Derneği

Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü dersler.

Lisans

Modern Mantık

Klasik Mantık

Devlet Felsefesi

Dil Felsefesi

Lisansüstü

Çözümleyici Felsefe

Çağdaş Felsefe

David Hume

Frankfurt Okulu

Yönetilen Tezler

Doktora

Seyit Coşkun, Jurgen Habermas'ın Söylem Etiği Kuramında Ahlak Yargılarının Oluşumu ve Temellendirilmesi Sorunu, 2010.

Şahin Özçınar, Kendinin Bilinci ve Öteki Diyalektiği:Hegel Felsefesinde Bilincin Dolayımı ve Nesnelleşmesi, 2007.

Zehra Gül Erdoğan, Yitimsellik Sorunu Açisindan Heidegger'in Kant Yorumu, 2007.

Engin Delice, Aristoteles Felsefesinde Tasımsal Tanıt ve Diyalektik İlişkisi, 2007.

Eyüp Erdoğan: Olağan- Olağandışı Bilim Dönemleri ya da Ussal-Ussal Olmayan Bilim Yapma Etkinliği: Kuhn-Popper Arasında Yeni Bir Uzlaşım Denemesi, 2003.

Yüksek Lisans

Canan Yarar, Georg Lukacs ile Bertolt Brecht'in Gerçekçi Yaklaşımlarında Çağdaş Sanatın Neliği, 2011.

Altan Çetin, Friedrich Nietzsche ve Walter Benjamin'in Tarih Anlayışlarının Karşılaştırılması, 2010.

Ömer Faik Anlı, Richard Rorty'de Pragmatizm-Realizm Uyumu, 2008.

Cüneyt Gültekin, Wıttgenstein İn Felsefi Soruşturmalar Adlı Yapıtında Özel Dil Sorunu, 2007.

Duygu Onay, Louis Althusser'de İdeoloji ve Bilinç İlişkisi, 2006.

Tarık Aylan, Anlamlama, Söyleme ve Özne İlişkisi, 2005.

Tolga Güngör, Wittgenstein’ın Tractatus ve Soruşturmalar Yapıtlarında Anlam Sorunu, 2004.

Seyit Coşkun, Çağdaş Siyaset Felsefesinde Pozitif Özgürlük ve Negatif Özgürlük Ayrımı, 2004.

Volkan Ay, Modern Felsefede Özne-Nesne İkiliğinin Doğurduğu Epistemolojik Sorunlar, 2003.