PROF.DR. ERGİN ÇİFTCİ    
Adı : ERGİN
Soyadı : ÇİFTCİ
E-posta : Ergin.Ciftci@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 595 63 76
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI BİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ergin-ciftci
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Ergin Çiftçi 1967 yılında Mengen’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Çekerek, Özükavak Sağlık Ocağı’nda zorunlu hizmet görevine başlayan Dr. Ergin Çiftçi 1994 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Ankara, Elmadağ Devlet Hastanesi’nde kısa süre uzman olarak çalıştıktan sonra 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda başladığı yan dal uzmanlık eğitimini 2001 yılında tamamladı. Aynı bilim dalında 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. Dr. Ergin Çiftçi kuruluşundan itibaren Çocuk Enfeksiyon Dergisi yardımcı editörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Ergin Çiftçi’nin 200’ün üzerinde İngilizce ve Türkçe makalesi, 70’nin üzerinde kitap bölümü ve 300’ün üzerinde İngilizce ve Türkçe bildirisi bulunmaktadır. Bu yayınlarına günümüze dek 1000’in üzerinde atıf yapılmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmektedir.

http://www.erginciftci.com/


Eğitim Durumu ve Mezuniyet Sonrası Çalışmaları:

Tıp Doktorluğu Eğitimi

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (Eylül 1986-Ağustos 1993)

Zorunlu Hizmet

:

S.B. Özükavak Sağlık Ocağı, Çekerek-Yozgat (Ekim 1993-Haziran 1994)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı (Temmuz 1994-Ocak 1999)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı   

:

S.B. Elmadağ Devlet Hastanesi, Ankara (Ocak 1999-Kasım 1999)

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı (Kasım 1999-2001)

Askerlik Hizmeti

:

İstanbul Gümüşsuyu Asker Hastanesi (Mayıs 2000-Haziran 2000)

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlığı  

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı (Kasım 2001-Ekim 2003)

Yardımcı Doçentlik  

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı (Ekim 2003-Nisan 2004)

Doçentlik

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı (Nisan 2004-2011)

Profesörlük

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı (Nisan 2011-Halen)

 

 

 

Mesleki Üyelikleri:

Ankara Tabip Odası (1996)

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (2002)

Türk Pediatri Kurumu (2005)

Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (2005)

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (2006)

             

 

Bilimsel Yayınları


A.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.

Sipahi T, Duru F, Çiftçi E, Şahin F, Akar N. Cerebral infarct associated with prothrombin gene G 20210 A variant in a Turkish child with cystic fibrosis: an unusual coexistence. Eur J Haematol, 62, 281-283 (1999).

2.

Tekin M, Bodurtha J, Çiftçi E, Arsan S. Further family with possible autosomal recessive inheritance of Adams-Oliver syndrome. Am J Med Genet, 86, 90-91 (1999).

3.

Çiftçi E, Doğru Ü, Aysev D, İnce E, Güriz H. Nasopharyngeal colonization with penicillin resistant Streptococcus pneumoniae in Turkish children. Pediatr Int, 42, 552-556 (2000).

4.

Çiftçi E, Doğru Ü, Aysev D, İnce E, Güriz H. Investigation of risk factors for penicillin resistant Streptococcus pneumoniae carriage in Turkish children. Pediatr Int, 43, 385-390 (2001).

5.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Traditions, anthrax and children. Pediatr Dermatol, 19, 36-38, (2002).

6.

İkincioğulları A, Doğu F, Çiftçi E, Ünal E, Ertem M, Reisli İ, Adıyaman S, Yıldıran ŞT, Erekul S, Babacan E. An intensive approach to the treatment of disseminated BCG infection in a SCID patient. Bone Marrow Transplant, 30, 45-47 (2002).

7.

Deda G, Çaksen H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Very high serum creatine kinase level in a child with dyskinetic cerebral palsy. Brain Dev, 24, 314-315 (2002).

8.

Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD. Mupirocin vs terbinafine in impetigo. Indian J Pediatr, 69, 679-682 (2002).

9.

Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, Kendirli T, İnce E, Atasay B, Doğru Ü. Alcaligenes xylosoxidans subspecies denitrificans pseudobacteraemia in a university children’s hospital. J Hosp Infect, 52, 73-74 (2002).

10

Çiftçi E, Doğru Ü, Güriz H, Aysev D, İnce E. Investigation of risk factors for tonsillopharyngitis with macrolide resistant Streptococcus pyogenes in Turkish children. Pediatr Int, 44, 647-651 (2002).

11.

Çiftçi E, İnce E, Akar N, Doğru Ü, Tefs K, Schuster V. Ligneous conjunctivitis, hydrocephalus, hydrocele, and pulmonary involvement in a child with homozygous type I plasminogen deficiency. Eur J Pediatr, 162, 462-465 (2003).

12.

Çiftçi E, İleri M, Köksal Y, İnce E, Doğru Ü. Underlying causes of recurrent pneumonia in Turkish children in a university hospital. J Trop Pediatr, 49, 212-215 (2003).

13.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Pyrexia of unknown origin in children: a review of 102 patients from Turkey. Ann Trop Paediatr, 23, 259-263 (2003).

14.

Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Erdem B, Doğru Ü. Salmonella bacteremia in Turkish children: a report of 37 cases from a university hospital between 1993 and 2002. Ann Trop Paediatr, 24, 75-80 (2004).

15.

Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, İncesoy S, Güriz H, Aysev AD, Tutar E, Yavuz G, Doğru Ü. Ralstonia pickettii outbreak associated with contaminated distilled water used for respiratory care in a paediatric intensive care unit. J Hosp Infect, 56, 77-78 (2004).

16.

Çiftçi E, Yalçınkaya F, İnce E, Ekim M, İleri M, Örgerin Z, Fitoz S, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü. Pulmonary involvement in childhood onset systemic lupus erythematosus: A report of 5 patients. Rheumatology, 43, 587-591 (2004).

17.

Çiftçi E, İnce E, Bingöler EB, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H, Doğru Ü. Invasive group A streptococcal disease in children: an emerging infectious disease in Turkey. Ann Trop Paediatr, 24, 365-366 (2004).

18.

İnce E, Çiftçi E, Tekin M, Kendirli T, Tutar E, Dalgıç N, Öncel S, Doğru Ü. Characteristics of hyperthermia and its complications in patients with Prader-Willi syndrome. Pediatr Int, 47, 550-553 (2005).

19.

Belet N, Dalgıç N, Öncel S, Çiftçi E, İnce E, Güriz H, Barlas M, Doğru Ü. Catheter related fungemia due to Saccharomyces cerevisiae in a newborn. Pediatr Infect Dis J, 24, 1125 (2005).

20.

Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Dalgıç N, Öncel S, Güriz H, Ünal E, Doğru Ü. Successful treatment of Trichosporon mucoides infection with lipid complex amphotericin B and 5-fluorocytosine. Mycoses, 49, 251-253 (2006).

21.

Belet N, Çiftçi E, İnce E, Dalgıç N, Öncel S, Güriz H, Yağmurlu A, Dindar H, Doğru Ü. Caspofungin treatment in two infants with persistent fungemia due to Candida lipolytica. Scand J Infect Dis, 38, 559-562 (2006).

22.

Tefs K, Georgieva M, Klammt J, Allen CM, Aktas D, Anlar FY, Aydogdu SD, Brown D, Çiftçi E, Contarini P, Dempfle CE, Dostalek M, Eisert S, Gökbuget A, Günhan Ö, Hidayat AA, Hügle B, Isikoglu M, Irkec M, Joss SK, Klebe S, Kurtulus I, Örnek K, Schmidt F, Schneppenheim R, Seregard S, Shapiro A, Sweeney E, Turtschi S, Veres G, Zeitler P, Ziegler M, Schuster V. Molecular and clinical spectrum of type I plasminogen deficiency: a series of 50 patients. Blood, 108, 3021-3026 (2006).

23.

Kendirli T, İnce E, Kavaz A, Çiftçi E, Alanoğlu Z, Doğru Ü. Difficult intubation of a child through laryngeal mask airway with two tracheal tubes. Acta Paediatr, 95,  1688-1690 (2006).

24.

Özkavukcu E, Fitoz S, Yağmurlu B, Çiftçi E, Erden I, Ertem M. Orbital wall infarction mimicking periorbital cellulitis in a patient with sickle cell disease. Pediatr Radiol, 37, 388-390 (2007).

25.

Tekin M, Cengiz FB, Ayberkin E, Kendirli T, Fitoz S, Tutar E, Çiftçi E, Conba A. Familial neonatal Marfan syndrome due to parental mosaicism of a missense mutation in the FBN1 gene. Am J Med Genet A, 143A, 875-880 (2007).

26.

Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Yurdakul E, Kansu A, Akar N. Homozygous 23-bp insertion of endothelial protein C receptor gene in a child with fatal sepsis. Pediatr Hematol Oncol, 24, 199-204 (2007).

27.

Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Ünal E, Comba A, Okten I, Çiftçi E, Doğru U, Heper AO, Sak SD. The coexistence of thymic carcinoma and multiple granulomas in a Turkish child. Pediatr Hematol Oncol, 24, 301-307 (2007).

28.

Tapısız A, Belet N, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with visceral leishmaniasis. J Trop Pediatr, 53, 359-361 (2007).

29.

Bingöl-Koloğlu M, Yıldız RV, Alper B, Yağmurlu A, Çiftçi E, Gökçora IH, Ince E, Emiroğlu M, Dindar H. Necrotizing fasciitis in children: diagnostic and therapeutic aspects. J Pediatr Surg, 42, 1892-1897 (2007).

30.

Kendirli T, Çiftçi E, Ekim M, Galip N, Düzenli F, Özçakar ZB, Tapısız A, Uçar T, Tutar E, Güriz H, Atalay S. Acremonium spp. peritonitis in an infant. Mycoses, 51, 455-457 (2008).

31.

Güriz H, Çiftçi E, Ayberkin E, Aysev D, İnce E, Arsan S, Yavuz G, Doğru Ü. Stenotrophomonas maltophilia bacteraemia in Turkish children. Ann Trop Paediatr, 28, 129-136 (2008).

32.

Tapısız A, Belet N, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Neonatal suppurative submandibular sialadenitis. Turk J Pediatr, 51, 180-182 (2009).

33.

Kendirli T, Ince E, Çiftçi E, Doğru U, Egin Y, Akar N. Soluble endothelial protein C receptor level in children with sepsis. Pediatr Hematol Oncol, 26, 432-438 (2009).

34.

Çiftçi E, Tapısız A, Özdemir H, Güriz H, Kendirli T, İnce E, Doğru Ü. Bacteraemia and candidaemia: A considerable and underestimated complication of severe rotavirus gastroenteritis. Scand J Infect Dis, 41, 857-861 (2009).

35.

Özdemir H, Çiftçi E, Tapısız A, İnce E, Tutar E, Atalay S, Doğru Ü. Clinical and epidemiological characteristics of children with Kawasaki disease in Turkey. J Trop Pediatr, 56, 260-262 (2010).

36.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Mokhtari H, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü. Successful treatment of three children with post-neurosurgical multidrug-resistant Acinetobacter baumannii meningitis. Infection, 38, 241-244 (2010).

37.

Özdemir H, Kendirli T, Uğur Dinçaslan H, Çiftçi E, İnce E. Spontaneous pneumomediastinum in a child due to 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus. Turk J Pediatr, 52, 648-651 (2010).

38.

Özdemir H, Galip-Çelik N, Tapısız A, Akay BN, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Baboon syndrome induced by oral antitussive-decongestant agent in a child. Turk J Pediatr, 52, 659-661 (2010).

39.

Yıldızdaş D, Kendirli T, Arslanköylü AE, Horoz OO, İncecik F, İnce E, Çiftçi E. Neurological complications of pandemic influenza (H1N1) in children. Eur J Pediatr, 170, 779-788 (2011).

40.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Aseptic meningitis in a child due to 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection. Turk J Pediatr, 53, 91-93 (2011).

41.

Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, Belet N, İnce E, Doğru Ü. Ampicillin/sulbactam for children hospitalized with community-acquired pneumonia. J Infect Chemother, 17, 504-509 (2011).

42.

Özdemir H, Çiftçi E, Ince EU, Ertem M, Ince E, Doğru U. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection. J Pediatr Hematol Oncol, 33, 135-137 (2011).

43.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Acute neonatal suppurative parotitis: a case report and review of the literature. Int J Infect Dis, 15, e500-502 (2011).

44.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, Dinçaslan HU, İnce E, Aysev D, Yavuz G, Doğru Ü. Successful treatment of central venous catheter infection due to Candida lipolytica by caspofungin-lock therapy. Mycoses, 54, e647-649 (2011).

45.

Çiftçi E, Tuygun N, Özdemir H, Tezer H, Şensoy G, Devrim İ, Dalgıç N, Kara A, Turgut M, Tapısız A, Keser M, Çelebi S, Bayram N, Kocabaş E¸ Dinleyici EÇ, Özen M, Soysal A, Kuyucu N, Tanır G, Çelikel E, Belet N, Evren G, Aytaç DB, Cengiz AB, Canöz PY, Derinöz O, İnce E, Hacımustafaoğlu M, Anıl M, Özgür Ö, Kuzdan C, Özaydın E, Aşılıoğlu N, Dizdarer C, Ceyhan M, Bucak İH, Kendirli T, Yakut Hİ, Fışgın T, Ünal N, Altındağ H, Kılınç AA, Zöhre SU, Elhan AH, Doğru Ü. Clinical and epidemiological features of Turkish children with 2009 pandemic influenza A (H1N1) infection: Experience from multiple tertiary paediatric centres in Turkey. Scand J Infect Dis, 43, 923-929 (2011).

46.

Tapısız A, Karahan ZC, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Changing patterns of rotavirus genotypes in Turkey. Curr Microbiol, 63, 517-522 (2011).

47.

Aypar E, Kendirli T, Tutar E, Çiftçi E, İnce E, İleri T, Atalay S. Voriconazole-induced QT interval prolongation and torsades de pointes. Pediatr Int, 53, 761-763 (2011).

48.

Özdemir H, Kendirli T, Ergün H, Çiftçi E, Tapısız A, Güriz H, Aysev D, İnce E, Doğru Ü. Nosocomial infections due to Acinetobacter baumannii in a pediatric intensive care unit in Turkey. Turk J Pediatr, 53, 255-260 (2011).

49.

Belet N, Çiftçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyıldız N, Atasay B, Doğu F, Kendirli T, Kuloğlu Z, İnce E, Doğru Ü. Invasive Candida infections in children: the clinical characteristics and species distribution and antifungal susceptibility of Candida spp. Turk J Pediatr, 53, 489-498 (2011).

50.

Özdemir H, Çandır MO, Karbuz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E. Chickenpox complications, incidence and financial burden in previously healthy children and those with an underlying disease in Ankara in the pre-vaccination period. Turk J Pediat, 53, 614-625 (2011).

51.

Okulu E, Akin IM, Atasay B, Çiftçi E, Arsan S, Türmen T. Severe postnatal cytomegalovirus infection with multisystem involvement in an extremely low birth weight infant. J Perinatol, 32, 72-74 (2012).

52.

Dinleyici EC, Kurugol Z, Turel O, Hatipoglu N, Devrim I, Agin H, Gunay I, Yasa O, Erguven M, Bayram N, Kizildemir A, Alhan E, Kocabas E, Tezer H, Aykan HH, Dalgic N, Kilic B, Sensoy G, Belet N, Kulcu NU, Say A, Tas MA, Çiftçi E, Ince E, Ozdemir H, Emiroglu M, Odabas D, Yargic ZA, Nuhoglu C, Carman KB, Celebi S, Hacimustafaoglu M, Elevli M, Ekici Z, Celik U, Kondolot M, Ozturk M, Tapisiz A, Ozen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Caliskan B, Velipasalioglu S, Oncel S, Arisoy ES, Guler E, Dalkiran T, Aygun D, Akarsu S; VARICOMP Study Group. The epidemiology and economic impact of varicella-related hospitalizations in Turkey from 2008 to 2010: a nationwide survey during the pre-vaccine era (VARICOMP study). Eur J Pediatr, 171, 817-825 (2012).

52.

Özdemir H, Çiftçi E, Karbuz A, Oktay G, Aysev D, Yavuz G, İnce E. Successful treatment of multidrug-resistant Escherichia coli bacteremia with tigecycline in an acute myeloid leukemia child. Turk J Pediatr, 54, 59-60 (2012).

54.

Rosenthal VD, Bijie H, Maki DG, Mehta Y, Apisarnthanarak A, Medeiros EA, Leblebicioglu H, Fisher D, Alvarez-Moreno C, Khader IA, Del Rocío González Martínez M, Cuellar LE, Navoa-Ng JA, Abouqal R, Guanche Garcell H, Mitrev Z, Pirez García MC, Hamdi A, Dueñas L, Cancel E, Gurskis V, Rasslan O, Ahmed A, Kanj SS, Ugalde OC, Mapp T, Raka L, Yuet Meng C, Thu le TA, Ghazal S, Gikas A, Narváez LP, Mejía N, Hadjieva N, Gamar Elanbya MO, Guzmán Siritt ME, Jayatilleke K; INICC members. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary of 36 countries, for 2004-2009. Am J Infect Control, 40, 396-407 (2012).

55.

Özdemir H, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E. Purpura fulminans in a child due to Neisseria meningitidis. Infection, 40, 717-718 (2012).

56.

Paksu MS, Paksu S, Karadag A, Sensoy G, Asilioglu N, Yildizdas D, Akyildiz BN, Kendirli T, Demirkol D, Akgun M, Alp E, Çiftçi E, Guney AK, Murat N. Old agent, new experience: colistin use in the paediatric intensive care unit-a multicentre study. Int J Antimicrob Agents, 40, 140-144 (2012).

57.

Rosenthal VD, Pawar M, Leblebicioglu H, Navoa-Ng JA, Villamil-Gómez W, Armas-Ruiz A, Cuéllar LE, Medeiros EA, Mitrev Z, Gikas A, Yang Y, Ahmed A, Kanj SS, Dueñas L, Gurskis V, Mapp T, Guanche-Garcell H, Fernández-Hidalgo R, Kübler A. Impact of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) Multidimensional Hand Hygiene Approach over 13 Years in 51 Cities of 19 Limited-Resource Countries from Latin America, Asia, the Middle East, and Europe. Infect Control Hosp Epidemiol, 34, 415-423 (2013).

58.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E, Demir M, İnce E. An unusual cause of secondary capillary leak syndrome in a child: rotavirus diarrhea. Turk J Pediatr, 55, 90-93 (2013).

59.

Rosenthal VD, Richtmann R, Singh S, Apisarnthanarak A, Kübler A, Viet-Hung N, Ramírez-Wong FM, Portillo-Gallo JH, Toscani J, Gikas A, Dueñas L, El-Kholy A, Ghazal S, Fisher D, Mitrev Z, Gamar-Elanbya MO, Kanj SS, Arreza-Galapia Y, Leblebicioglu H, Hlinková S, Memon BA, Guanche-Garcell H, Gurskis V, Alvarez-Moreno C, Barkat A, Mejía N, Rojas-Bonilla M, Ristic G, Raka L, Yuet-Meng C; International Nosocomial Infection Control Consortiuma. Surgical site infections, International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary of 30 countries, 2005-2010. Infect Control Hosp Epidemiol, 34, 597-604 (2013).

60.

Bektaş Ö, Özdemir H, Yılmaz A, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Aksoy E, Deda G. An unusual case of neurobrucellosis presenting as demyelination disorder. Turk J Pediatr, 55, 210-213 (2013).

61.

Burns JC, Herzog L, Fabri O, Tremoulet AH, Rodó X, Uehara R, Burgner D, Bainto E, Pierce D, Tyree M, Cayan D; Kawasaki Disease Global Climate Consortium. Seasonality of Kawasaki disease A global perspective. PLoS One, 8, e74529 (2013).

62.

Özdemir H, Çiftçi A, Karbuz A, Çiftçi E, Tutar E, Atalay S, İnce E. Incomplete Kawasaki disease in an infant presenting with only prolonged fever. Turk J Pediatr, 55, 529-532 (2013).

63.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Nar-Ötgün S, Ertek M, Köse SK, İnce E. Risk factors for nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the addition of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) to the national vaccine schedule. Turk J Pediatr, 55, 575-583 (2013).

64.

Karbuz A, Özdemir H, Yaman A, Kocabaş BA, Ödek Ç, Güriz H, Aysev AD, Çiftçi E, Kendirli T, Ateş C, İnce E. The use of colistin in critically ill children in a pediatric intensive care unit. Pediatr Infect Dis J, 33, e19-24 (2014).

65.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Nar Ötgün S, Ertek M, Köse SK, İnce E. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the addition of PCV7 to the national vaccine schedule. Eur J Pediatr, 173, 313-20 (2014).

66.

Rosenthal VD, Maki DG, Mehta Y, Leblebicioglu H, Memish ZA, Al-Mousa HH, Balkhy H, Hu B, Alvarez-Moreno C, Medeiros EA, Apisarnthanarak A, Raka L, Cuellar LE, Ahmed A, Navoa-Ng JA, El-Kholy AA, Kanj SS, Bat-Erdene I, Duszynska W, Van Truong N, Pazmino LN, See-Lum LC, Fernández-Hidalgo R, Di-Silvestre G, Zand F, Hlinkova S, Belskiy V, Al-Rahma H, Luque-Torres MT, Bayraktar N, Mitrev Z, Gurskis V, Fisher D, Abu-Khader IB, Berechid K, Rodríguez-Sánchez A, Horhat FG, Requejo-Pino O, Hadjieva N, Ben-Jaballah N, García-Mayorca E, Kushner-Dávalos L, Pasic S, Pedrozo-Ortiz LE, Apostolopoulou E, Mejía N, Gamar-Elanbya MO, Jayatilleke K, de Lourdes-Dueñas M, Aguirre-Avalos G. International Nosocomial Infection Control Consortiu (INICC) report, data summary of 43 countries for 2007-2012. Device-associated module. Am J Infect Control, 42, 942-956 (2014).

67.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. A 10-week-old female with fever and an inability to move her left leg. Pediatr Ann, 43, 442-443 (2014).

68.

Aldemir-Kocabaş B, Kcal MM, Ramoğlu MG, Tutar E, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Recurrent kawasaki disease in a child with retropharyngeal involvement: a case report and literature review. Medicine (Baltimore) 93, e139 (2014).

69.

Leblebicioglu H, Erben N, Rosenthal VD, Atasay B, Erbay A, Unal S, Senol G, Wilke A, Özgültekin A, Altin N, Bakir M, Oncul O, Ersöz G, Ozdemir D, Yalcin AN, Özdemir H, Yıldızdaş D, Koksal I, Aygun C, Sirmatel F, Sener A, Tuna N, Arikan Akan Ö, Turgut H, Demiroz AP, Kendirli T, Alp E, Uzun C, Ulusoy S, Arman D. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) national report on device-associated infection rates in 19 cities of Turkey, data summary for 2003-2012. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 13, 51 (2014).

70.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Karadeniz C, Çiftçi Ö, Özdemir H, Bolkent MG, Uçar T, Tutar E, Atalay S, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Another face of Kawasaki disease. Turk J Pediatr, 56, 392-398 (2014).

71.

Bektaş Ö, Kendirli T, Çiftçi E, Yalçınkaya F, Deda G. Cefepime related status epilepticus. Paediatr Croat, 58, 150-154 (2014).

72.

Leblebicioglu H, Erben N, Rosenthal VD, Sener A, Uzun C, Senol G, Ersoz G, Demirdal T, Duygu F, Willke A, Sirmatel F, Oztoprak N, Koksal I, Oncul O, Gurbuz Y, Güçlü E, Turgut H, Yalcin AN, Ozdemir D, Kendirli T, Aslan T, Esen S, Ulger F, Dilek A, Yilmaz H, Sunbul M, Ozgunes I, Usluer G, Otkun M, Kaya A, Kuyucu N, Kaya Z, Meric M, Azak E, Yýlmaz G, Kaya S, Ulusoy H, Haznedaroglu T, Gorenek L, Acar A, Tutuncu E, Karabay O, Kaya G, Sacar S, Sungurtekin H, Uğurcan D, Turhan O, Kaya S, Gumus E, Dursun O, Geyik MF, Şahin A, Erdogan S, Ince E, Karbuz A, Çiftçi E, Taşyapar N, Güneş M. Surgical site infection rates in 16 cities in Turkey: findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). Am J Infect Control, 43, 48-52 (2015).

73.

Okulu E, Akin IM, Arsan S, Atasay B, Çiftçi E, İnce E. Secondary bacteremia: A serious complication of rotavirus gastroenteritis in neonates. Clin Pediatr (Phila), 54, 894-896 (2015).

74.

Karadag-Oncel E, Cakir M, Kara A, Gonc N, Cengiz AB, Ozon A, Çiftçi E, Alikasifoglu A, Ceyhan M, Kandemir N. Evaluation of hypothalamic-pituitary function in children following acute bacterial meningitis. Pituitary, 18, 1-7 (2015).

75.

Dobbs K, Domínguez Conde C, Zhang SY, Parolini S, Audry M, Chou J, Haapaniemi E, Keles S, Bilic I, Okada S, Massaad MJ, Rounioja S, Alwahadneh AM, Serwas NK, Capuder K, Çiftçi E, Felgentreff K, Ohsumi TK, Pedergnana V, Boisson B, Haskoloğlu Ş, Ensari A, Schuster M, Moretta A, Itan Y, Patrizi O, Rozenberg F, Lebon P, Saarela J, Knip M, Petrovski S, Goldstein DB, Parrott RE, Savas B, Schambach A, Tabellini G, Bock C, Chatila TA, Comeau AM, Geha RS, Abel L, Buckley RH, İkincioğulları A, Al-Herz W, Helminen M, Doğu F, Casanova JL, Boztuğ K, Notarangelo LD. Inherited DOCK2 deficiency in patients with early-onset invasive infections. N Engl J Med, 372, 2409-2422 (2015).

76.

Dinleyici EC, Kurugol Z, Kara A, Tezer H, Tas MA, Guler E, Yasa O, Devrim I, Çiftçi E, Özdemir H, Somer A, Ozen M, Sensoy G, Dalgic N, Alhan E; VARICOMP Study Group. Children with breakthrough varicella infection requiring hospitalization in Turkey (VARICOMP Study 2008-2013). Vaccine, 33, 3983-3987 (2015).

77.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Kara TT, Çiftçi Ö, Uçar T, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Staphylococcus aureus endocarditis and pyomyositis: Rare complications of rotavirus gastroenteritis. Pediatr Int, 57, 780-782 (2015).

78.

Yaman A, Kuloğlu Z, Doğu F, İkincioğulları A, Ensari A, Çiftçi E, Kansu A. Intractable colitis associated with chronic granulomatous disease in a young girl. Turk J Pediatr, 57, 189-191 (2015).

79.

Leblebicioglu H, Koksal İ, Rosenthal VD, Arıkan-Akan Ö, Özgültekin A, Kendirli T, Erben N, Yalcin AN, Ulusoy S, Sirmatel F, Ozdemir D, Alp E, Yıldızdaş D, Esen S, Ulger F, Dilek A, Yilmaz H, Yilmaz G, Kaya S, Ulusoy H, Tulunay M, Oral M, Ünal N, Turan G, Akgün N, İnan A, Ince E, Karbuz A, Çiftçi E, Taşyapar N, Güneş M, Ozgunes I, Usluer G, Turhan O, Gunay N, Gumus E, Dursun D, Arda B, Bacakoglu F, Cengiz M, Yilmaz L, Geyik MF, Şahin A, Erdogan S, Ulu-Kılıc A, Horoz OO. Impact of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) Multidimensional Hand Hygiene Approach, over 8 years, in 11 cities of Turkey. J Infect Prev, 16, 146-154 (2015).

80.

Tural-Kara T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Congenital lobar emphysema. A rare cause of hypertension. Saudi Med J, 37, 796-798 (2016).

81.

Tural-Kara T, Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Fitoz S, Çiftçi E, İnce E. Calcaneus osteomyelitis secondary to Guthrie test: case report. Arch Argent Pediatr, 114, e260-e263 (2016).

82.

Tural-Kara T, Yılmaz S, Özdemir H, Birsin Özçakar Z, Derya Aysev A, Çiftçi E, İnce E. Campylobacter jejuni: A rare agent in a child with peritoneal dialysis-related peritonitis. Arch Argent Pediatr, 114, e354 (2016).

83.

Tural-Kara T, Özdemir H, Fitoz S, Çiftçi E, İnce E. Pelvic osteomyelitis in a 15-year-old girl: case report. Arch Argent Pediatr, 114, e370-e373 (2016).

84.

Tural-Kara T, Özdemir H, Fitoz S, Çiftçi E, İnce E. Bone marrow aspiration complications: Iliopsoas abscess and sacroiliac osteomyelitis. Turk J Pediatr, 58, 562-565 (2016).

85.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, Tural-Kara T, Tapısız A, Belet N, Güriz H, Çiftçi E, İnce E. Complications with rotavirus: A single center experiences. Turk J Pediatr, 58, 602-608 (2016).

86.

Tural-Kara T, Özdemir H, İnce E, İleri T, Çiftçi E. Fonsecaea pedrosoi: A rare cause of dental infection and maxillary osteomyelitis in a child with acute lymphoblastic leukemia. Turk J Pediatr, 58, 679-682 (2016).

87.

Özdemir H, Yıldız C, Nar-Ötgün S, Erkol H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Tural-Kara T, Gözalan A, Durmaz R, Çiftçi E, Aysev D, İnce E. The effects of pneumococcal conjugate vaccine (PCV7 and PCV13) on Turkish children with invasive pneumococcal disease: a single center experience. Arch Argent Pediatr, 115, 316-322 (2017).

88.

Karbuz A, Karahan ZC, Aldemir-Kocabaş B, Tekeli A, Özdemir H, Güriz H, Gökdemir R, İnce E, Çiftçi E. Evaluation of antimicrobial susceptibilities and virulence factors of Staphylococcus aureus strains isolated from community-acquired and health-care associated pediatric infections. Turk J Pediatr, 59, 395-403 (2017).

89.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Pekpak E, Karahan ZC, Dolapçı İ, İnce E, Uysal Z, Yavuz G, Çiftçi E, İnce E. Effects of respiratory viruses on febrile neutropenia attacks in children. Turk J Pediatr, 59, 511-519 (2017).

90.

Tural-Kara T, Özdemir H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Yahşi A, Erat T, Bingöl-Koloğlu M, Fitöz S, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Clinical characteristics of childhood hydatid disease: a single tertiary centre experience from Turkey. HK J Paediatr (new series); 23, 162-168 (2018).

91.

Büyükcam A, Kara A, Bedir T, Gülhan B, Özdemir H, Sütçü M, Düzgöl M, Arslan A, Tekin T, Çelebi S, Kukul MG, Bayhan Gİ, Köşker M, Karbuz A, Çelik M, Kocabay Sütçü Z, Metin Ö, Karakaşlılar S, Dağlı A, Kara SS, Albayrak E, Kanık S, Tezer H, Parlakay A, Çiftçi E, Somer A, Devrim İ, Kurugöl Z, Dinleyici EÇ, Atla P. Pediatricians' attitudes in management of acute otitis media and ear pain in Turkey. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 107, 14-20 (2018).

92.

Çullas-İlarslan NE, Günay F, Topçu S, Çiftçi E. Evaluation of clinical approaches and physician adherence to guidelines for otitis media with effusion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 112, 97-103 (2018).

93.

Çağlar İ, Devrim İ, Özdemir H, Şahbudak Z, Sönmez G, Buyukcam A, Gulhan B, Kara A, Aygun DF, Bayram N, Celebi S, Çetin B, Nepesov MI, Yilmaz AT, Kepenekli E, Yilmaz Çiftdogan D, Acar MK, Cura Yayla B, Okumuş C, Ecevit Z, Hatipoglu N, Kuyucu N, Kosker M, Sen S, Karbuz A, Sutcu M, Bursal Duramaz B, Özen M, Çiftçi E, Alabaz D, Kurugol Z, Kara A, Kanik S, Kilic O, Oncel S, Somer A, Tapisiz A, Belet N, Metin Akcan Ö, Türel Ö, Ozkaya A, Tezer H, Cengiz AB, İnce E, Camcioglu Y, Kocabas E, Arisoy ES, Salman N. Antifungal consumption, indications and selection of antifungal drugs in pediatric tertiary hospitals in Turkey: Results from the first national point prevalence survey. J Glob Antimicrob Resist, 15, 232-238 (2018).

94.

Tural-Kara T, Özdemir H, Yıldız N, Aldemir-Kocabaş B, Erat T, Yahşi A, Doğu F, Tutar E, İnce E, Çiftçi E. Underlying diseases and causative microorganisms of recurrent pneumonia in children: A 13-year study in a university hospital. J Trop Pediatr, 65, 224-230 (2019).

95.

Selbuz S, Çiftçi E, Özdemir H, Güriz H, İnce E. Comparison of the clinical and laboratory characteristics of pertussis or viral lower respiratory tract infections. J Infect Dev Ctries, 13, 823-830 (2019).

96.

Tural-Kara T, Erat T, Yahşi A, Özdemir H, İleri DT, İnce E, Taçyıldız N, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Bloodstream infections in pediatric hematology/oncology patients: Six years’ experience of a single center in Turkey. Turk J Med Sci, 49: 1157-1164 (2019).

97.

Yüksek SK, Tezer H, Parlakay AÖ, Gülhan B, Kara A, Çiftçi E, Tapısız A, Çelik M, Özdemir H, Aykaç K, Demirdağ TB, Kara TT, Hayran G, İnce E. Impact of the mandatory Hepatitis A immunization program: before and after the vaccine in Ankara, Central of Turkey. Turk J Pediatr, 61, 677-685 (2019).

98.

Tural Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aysev AD, Taçyıldız N, Ünal E, İleri T, İnce E, Haskoloğlu Ş, Çiftçi E, İnce E. Is antibiotic lock therapy effective for the implantable long-term catheter-related bloodstream infections in children? Turk J Pediatr 2019; 61: 895-904.

 

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.

Arsan S, Ertogan F, Kemahlı S, Akar N, Tekin M, Çiftçi E, Aydemir F, Taşbaş Z, Cin Ş. Heterozygosity for R506Q mutation of Factor V and homozygous protein C deficiency in a newborn. XIVth meeting of the ISH, Abstract no: P-356, Abstract Book p: 153 Stocholm, Sweden, Aug 30-Sept 4, 1997.

2.

Arsan S, İkincioğulları A, Atasay B, Çiftçi E, Kuzu I, Ertogan F. Congenital nephrotic syndrome associated with congenital immune deficiency. XVIth European Congress of Perinatal Medicine, Zagrep, 10-13 June 1998. Abstract no: P29. Prenatal and Neonatal Medicine, 3(Suppl 1), 102 (1998).

3.

İkincioğulları A, Doğu F, Çiftçi E, Yıldıran ŞT, Erekul S, Adıyaman S, Ünal E, Ertem M, Cin Ş, Babacan E. Bone lesions caused by BCG dissemination in a successfully bone marrow transplanted SCID patient. VIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, ESID’98. Rhodes, Hellas, October 8-11, 1998. Abstract no: TH14. Molecular Immunology, 35, 777 (1998).

4.

İkincioğulları A, Babacan E, Doğu F, Çiftçi E, Yıldıran ŞT, Erekul S, Adıyaman S, Ünal E, Ertem M, Cin Ş. Disseminated Bacille Calmette-Guerin disease in a successfully bone marrow transplanted SCID patient. European Society for Paediatric Research, Annual Meeting, June 26-29, 1999, Copenhagen, Denmark. Abstract no: 155. Pediatric Research, 45, 768 (1999).

5.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü, Ertem M, Güriz H, Aysev D, Fitöz S, Kendirli T, Cin Ş. Salmonella rib osteomyelitis and lung abscess in a child with S-beta haemoglobinopathy. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul Turkey April 1-4, 2001 (P 939). Clinical Microbiology and Infection, 7(Supll 1), 186 (2001).

6.

İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Tutar E, Aysev D, Atalay S, Doğru Ü. Is prolonged use of prophylactic benzatine penicillin responsible for the development of ampicillin resistant streptococcal strains in oral mucosa? The 3th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Toronto, Ontario, Canada, May 27-31, 2001 (P 715). Cardiology in the Young, 11(Supll 1), 229 (2001).

7.

Schuster V, Tefs K, Seregard S, Çiftçi E, Örnek K, Hidayat AH, Sweeney E, Eisert S, Doğru Ü, Kanpolat A. Plasminogen gene mutations and polymorphisms in patients with ligneous conjunctivitis and other manifestations of pseudomembraneous disesase. The 44th Annual Meeting of the American Society of Hematology, Philadelphia, Pennsylvania, USA December 6-10, 2002, (P 71). Blood, 110, 22a (2002).

8.

Gözdaşoğlu S, Uysal Z, Aysev D, Ertem M, Çiftçi E, Güriz H, Akarsu S, Kürekçi E, Cin Ş. Blastoschizomyces capitatus infection in a child suffering myelodysplastic syndrome who subsequently developed chronic myelomonocytic leukemia. 8th Annual Congress of the European Hematology Association, Lyon, France June 12-15, 2003, (1043). Hematol J, 4(Supll 2), 304 (2003).

9.

Çiftçi E, Ayberkin E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Antibiotic susceptibility of Acinetobacter strains isolated in blood cultures of children. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague, Czech Republic May 1-4, 2004, (P 1553). Clin Microbiol Infect, 10(Supll 3), 438 (2004).

10

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Arsan S, Yavuz G, Doğru Ü. Bacteraemia due to Stenotrophomonas maltophilia strains in children. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague, Czech Republic May 1-4, 2004, (P 1558). Clin Microbiol Infect, 10(Supll 3), 439 (2004).

11.

Öncel S, Dalgıç N, Yağmurlu A, Gümüş D, Öztürk B, Demirçeken F, Çiftçi E, İnce, E, Kansu A, Girgin N, Doğru Ü. Coexistence of pseudomembranous enterocolitis and Crohn’s disease: a rare occurrence. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague, Czech Republic May 1-4, 2004, (P 2322). Clin Microbiol Infect, 10(Supll 3), 667 (2004).

12.

İnce E, Çiftçi E, Koloğlu-Bingöl M, Comba A, Dalgıç N, Öncel S, Doğru Ü. Streptococcal toxic shock syndrome together with multifocal osteomyelitis and myocarditis. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague, Czech Republic May 1-4, 2004, (P 2324). Clin Microbiol Infect, 10(Supll 3), 667-668 (2004).

13.

Belet N, Çiftçi E, İnce E, Dalgıç N, Öncel S, Güriz H, Yağmurlu A, Dindar H, Aysev D, Doğru Ü. Caspofungin treatment in two infants with persistent fungemia due to Candida lipolytica. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, April 2-5, 2005, (P 749). Clin Microbiol Infect, 11(Supll 2), 219-220 (2005).

14.

Çiftçi E, Kendirli T, İnce E, Dalgıç N, Öncel S, Güriz H, Ünal E, Doğru Ü. Successful treatment of Trichosporon mucoides infection with lipid complex amphotericin B and 5-fluorocytosine. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, April 2-5, 2005, (P 751). Clin Microbiol Infect, 11(Supll 2), 220 (2005).

15.

Dalgıç N, Çiftçi E, Örgerin Z, Öncel S, Belet N, İnce E, Doğru Ü. Herpes zoster in hospitalized Turkish children. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Copenhagen, Denmark, April 2-5, 2005, (P 1537). Clin Microbiol Infect, 11(Supll 2), 499-500 (2005).

16.

İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Fitöz S, Öncel S, Dalgıç N, Taçyıldız N, Ertem M, Doğru Ü. Invasive aspergillosis in children. 2nd Trends in Medical Mycology, Berlin, Germany, October 23-26, 2005, (P 043). Mycoses, 48 (Suppl 2), 45-46 (2005).

17.

Öncel S, Çiftçi E, Belet N, Dalgiç N, Fitöz S, İnce E, Dogru Ü. Hydrocephalus: a rare complication of mumps meningoencephalitis. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice, France, April 1-4, 2006, (R 2257).

18.

Bingöler EB, İnce E, Güriz H, Çiftçi E, Erdem B, Kutlu B, Soy AT, Aysev AD, Dogru Ü. The incidence, serotyping and antibiotic resistance of non-typhoidal Salmonella and Shigella species in childhood acute gastroenteritis in a district of the capital city of Turkey. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice, France, April 1-4, 2006, (R 2258).

19.

Çiftçi E, Belet N, Öncel S, Uçar T, İleri M, Kendirli T, Güriz H, Dalgiç N, Fitöz S, İnce E, Tutar E, Atalay S, Dogru Ü. A series of unfortunate events after paronychia due to Staphylococcus aureus: pericarditis, pneumonia, lung abscess, empyema and osteomyelitis. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Nice, France, April 1-4, 2006, (R 2261).

20.

Dogu F, İkincioğulları A, Kendirli T, Aytekin C, Bozdoğan G, Yüksek M, Yıldıran A, Erol F, Reisli İ, Çiftçi E, Zorlu P, Anlar Y, Villard J, de la Salle H. MHC clas I and class II deficiencies. XIIth Meeting of the Eurepean Society for Immunodeficiencies (ESID), Budapest, Hungary, October 4-7, 2006 (E26).

21.

Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Varicella-related hospitalization in children: a seven years retrospective study in the pre-vaccine era, in Ankara, Turkey. 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and 25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March-3 April 2007, (P1556).

22.

Tapısız A, Belet N, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Hemophagocytic lymphohistiocytosis associated with visceral leishmaniasis. 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and 25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, 31 March-3 April 2007, (R2775).

23.

İkinciogullari A, Dogu F, Fricker D, Yuksek M, Bozdogan G, Aytekin C, Yildiran A, Çiftçi E, Can Z, Babacan E, De La Salle H. HLA class I deficiency: Clinical, immunological and genetic characteristics of three patient. 2008 AAAAI Annual Meeting, Philadelphia, USA, March 14-18, 2008. J Allergy and Clin Immunol, 121 (Supll 1), S86 (2008).

24.

Belet N, Çiftçi E, Güriz H, Aysev D, İnce E, Uysal Z, Taçyıldız N, Atasay B, Doğu F, Kendirli T, Doğru Ü. Etest assessment of in vitro amphotericin B susceptibility of Candida clinical isolates isolated from children. Acta Pædiatrica, 97 (Suppl. 459): (2008). 3rd Europaediatrics, Istanbul, Turkey, June 14-17, 2008, (PP-265).

25.

Dogu F, Cipe F, Yuksek M, Yıldıran A, Bozdoğan G, Aytekin C, Güloğlu D, Çiftçi E, Duman R, Batıoğlu F, De La Salle H, İkinciogullari A. When should we suspect and how should we treat HLA class I deficiency. XIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies. s-Hertogenbosch, the Netherlands, October 16-19, 2008. Clinical & Experimental Immunology, 154 (Supll 1), 100-101 (2008).

26.

Okulu E, Mungan AI, Yurdakul E, Atasay B, Çiftçi E, Arsan S, Turmen T. Ganciclovir treated severe cytomegalovirus infection in an extremely low birth weight infant. 1st International Congress of UENPS Union of European Neonatal and Perinatal Societies, Rome, Italy, November 17-19, 2008. P.134. Early Hum Dev, 84 (Suppl. November): S76 (2008).

27.

Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü, Yeğin O, Akar N. Soluble endothelial protein C receptor level in children with sepsis. 20th ESPNIC Medical & Nursing Annual Congress. Verona, Italy in June 14-17, 2009. Book of Abstracts p.56.

28.

Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Parenteral ampicillin/sulbactam therapy in hospitalized children with community acquired pneumonia: a 9 year experience. 6th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Buenos Aires, Argentina,  November 18-22, 2009.

29.

Aypar E, Atalay S, Tutar E, Çiftçi E, Uysalel A, Kendirli T, Teber S, Aysev AD. Fatal fungal endocarditis due to Trichosporon asahii in an adolescent boy. Int J Cardiol, 140, Supplement 1, S42 (2010).

30.

Aypar E, Kendirli T, Tutar E, Çiftçi E, İnce E, İleri T, Atalay S. Voriconazole induced QT interval prolongation and torsades de pointes. Int J Cardiol, 140, Supplement 1, S42 (2010).

31.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Acute bacterial meningitis in children. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

32.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Kendirli T, Fitöz S, Teber S, Deda G, Doğru Ü. Encephalitis in children: Presentation of 27 cases. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

33.

Özdemir H, Kendirli T, Ergün H, Çiftçi E, Tapısız A, Güriz H, Aysev D, İnce E, Doğru Ü. Nosocomial infections due to Acinetobacter baumannii in a pediatric intensive care unit in Turkey. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

34.

Özdemir H, Çandır MO, Karbuz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E. Chickenpox complications, incidence and financial burden in children in Ankara in the pre-vaccination period. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

35.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Turel O, Hatipoğlu N, Devrim N, Agin H, Gunay I, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç N, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Uygur Kulcu N, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu C, Carman KM, Celebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S, VARICOMP Study Group. An economic evaluation of pediatric varicella hospitalizations in Turkey: A nationwide survey at prevaccine era (VARICOMP Study-2). 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

36.

Belet N, Çiftçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyıldız N, Atasay B, Doğu F, Kendirli T, Kuloğlu Z, İnce E, Doğru Ü. Invasive Candida infections in children: The clinical characteristics and species distribution and antifungal susceptibility of Candida spp. 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

37.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Turel O, Hatipoğlu N, Devrim N, Agin H, Gunay I, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç N, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Uygur Kulcu N, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargic ZA, Nuhoglu C, Carman KM, Celebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S, VARICOMP Study Group. Varicella related hospitalizations in Turkey, 2008-2010:  A nationwide survey at prevaccine era (VARICOMP Study-1). 29th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, The Hague, The Netherlands, June 7-11, 2011.

38.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Acute bacterial meningitis in children. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Melbourne, Australia, November 16-19, 2011.

39.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Kendirli T, Fitöz S, Teber S, Deda G, Doğru Ü. Encephalitis in children: Presentation of 27 cases. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Melbourne, Australia, November 16-19, 2011.

40.

Özdemir H, Kendirli T, Ergün H, Çiftçi E, Tapısız A, Güriz H, Aysev D, İnce E, Doğru Ü. Nosocomial infections due to Acinetobacter baumannii in a pediatric intensive care unit in Turkey. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Melbourne, Australia, November 16-19, 2011.

41.

Özdemir H, Çandır MO, Karbuz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E. Chickenpox complications, incidence and financial burden in children in Ankara in the pre-vaccination period. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Melbourne, Australia, November 16-19, 2011.

42.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Turel O, Hatipoğlu N, Devrim N, Agin H, Gunay I, Yasa O, Ergüven M, Bayram N, Kızıldemir A, Alhan E, Tezer H, Aykan H, Dalgıç N, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Uygur Kulcu N, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu C, Carman KB, Celebi S, Hacımustafaoğlu M, Elevli M, Çelik Z, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S. Neurological complications of varicella in children requring hospitalizations in pre-vaccine era in Turkey: VARICOMP Study. 7th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Melbourne, Australia, November 16-19, 2011.

43.

Karbuz A, Kendirli T, Çiftçi E, Özdemir H, Aysev AD, Aldemir-Kocabaş B, Yaman A, Ödek Ç, İnce E. Use of colistin in pediatric patients at a pediatric intensive care unit in Turkey. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

44.

Karbuz A, Özdemir H, Tanyıldız M, Karadeniz C, Kunt S, Kavlak D, Özen M, Çiftçi E, Tutar E, İnce E. Kawasaki disease complicated by facial nerve palsy. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

45.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Köse SK, İnce E. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the introduction of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

46.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Köse SK, İnce E. Increasing antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae colonizing healthy Turkish children after the introduction of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

47.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Köse SK, İnce E. Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in healthy Turkish children after the introduction of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

48.

Öncel S, İnce E, Özsan TM, Dolapçı İ, Alvur M, Çiftçi E, Doğru Ü. Chlamydia, Chlamydophila and Mycoplasma: "Atypical" organisms extending beyond their "typical" periods in childhood lower respiratory infections. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

49.

Dinleyici EC, Kurugol Z, Turel O, Devrim İ, Yasa O, Tezer H, Dalgıç N, Uygur-Kulcu N, Bayram N, Elevli M, Çiftçi E, Alhan E, Emiroğlu M, Özen M, Şensoy G, Nuhoğlu C, Somer A, Kara A, Aygun D, Tas MA, Çelebi S, Kondolot M, Tapısız A, Velipasalioglu S, Guler E, Öncel S, Ceyhan M, Hatipoğlu N, Apa H, Ergüven M, Kılıç B, Say A, Kose E, Ekici-Tekin Z, İnce E, Özdemir H, Kocabaş E, Odabaş D, Akin F, Elmas A, Belet N, Carman KB, Çelik Ü, Çalışkan B, Yargıç ZA, Parlakay A, Akarsu S, Hacımustafaoğlu M, Öztürk M, Arısoy ES. Varicella-related hospitalizations during infancy period (< 1 year of age) in Turkey (VARICOMP study 2008-2011): Need strategies for prevention. 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki, Greece, May 8-12, 2012.

50.

İnce E, Kendirli T, Yaman A, Ödek Ç, Karbuz A, Aldemir B, Özdemir H, Çiftçi E, Güriz H, Aysev D. Catheter associated blood stream infection in pediatric intensive care. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Istanbul, Turkey, October 5-9, 2012.

51.

Ozkaya-Parlakay A, Abdulmumin AH, Kara A, Cengiz AB, İnce E, Çiftçi E, Tezer H, Özdemir H, Çeliker E. Views of health care staff about pandemic influenza vaccine prior to pandemics. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Istanbul, Turkey, October 5-9, 2012.

52.

Cayan D, Bainto E, Herzog L, Burgner D, Uehara R, Ballester J, Rodo X, Burns J, International KD Climate Consortium. An apparent seasonal cycle in the occurrence of Kawasaki disesase (KD) over the globe. The 10th International Kawasaki Disease Symposium, Kyoto, Japan, February 7-10, 2012, (P-1). Pediatr Int, 54 (Suppl 1), 63 (2012).

53.

Dinleyici EÇ, Kurugol Z, Bayram N, Devrim İ, Turel O, Yasa O, Tezer H, Alhan E, Dalgıç N, Uygur-Kulcu N, Ozdemir H, Emiroglu M, Sensoy G, Çiftçi E, Nuhoglu C, Tas MA, Metin-Timur O, Elevli M, Kondolot M, Kara A, Celebi S, Tapisiz A, Aygun D, Ozen M, Guler E, Somer A, Velipasalioglu S, Oncel S, Ceyhan M, Apa H, Kuzdan C, Hatipoglu N, Erguven M, Kocabas E, Kanik A, Gulhan B, Say A, Belet N, Ince E, Sag C, Tas T, Tanir G, Bahar M, Ozturk M, Celik M, Hacimustafaoglu M, Akarsu S, Elmas A, Arisoy ES, Odabas D, Bilac B, Akca G, Akin F, Namli AR, Parlakay A, Kocaoglu C, Caliskan B, Incesoy-Ozdemir S, Yargic ZA, Celik U. The epidemiology of varicella-related hospitalizations in Turkey from 2008 to 2012: a nationwide survey during the pre-vaccine era (VARICOMP study). 31th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Milan, Italy, May 28-June 1, 2013

54.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E, Yaman A, Kuloğlu Z, Aysev AD, Kansu A, İnce E. Catheter related Leuconostoc mesenteroides bacteremia: a rare case and a novel approach. 32nd Annual Meeting of the ESPID, Dublin, Ireland, May 6-10, 2014.

55.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Karadeniz C, Çiftçi Ö, Özdemir H, Uçar T, Tutar E, Atalay S, Çiftçi E, İnce E. Another face of Kawasaki. 32nd Annual Meeting of the ESPID, Dublin, Ireland, May 6-10, 2014.

56.

Dinleyici EC, Kurugol Z, Kara A, Tezer H, Tas MA, Guler E, Yasa EO, Devrim I, Çiftçi E, Ozdemir H, Akarsu S, Aygun D, Ozen M, Somer A, Bayram N, Sensoy G, Alhan E, Dalgic N, Uygur Kulcu N, Elevli M. Children with breakthrough varicella infection requiring hospitalization in Turkey (VARICOMP study 2008-2013). 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Leipzig, Germany, May 12-16, 2015.

57.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E, Begde F, Ametoglou S, Fouad AA, Kalkanci A, Karahan ZC, Aysev D, İnce E. A novel ethiological agent of kerion celsi in a child. 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Leipzig, Germany, May 12-16, 2015.

58.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Tural-Kara T, Çiftçi Ö, Uçar T, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Unusual combination of complications in a child with rotavirus gastroenteritis. 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Leipzig, Germany, May 12-16, 2015.

59.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Yıldız C, Çiftçi A, Yıldız N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. An uncommon primary pyomyositis agent in an infant: Streptococcus pneumoniae serotype 5. 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Leipzig, Germany, May 12-16, 2015.

60.

Karbuz A, Aldemir-Kocabas B, Çiftçi E, Karahanlı ZC, Dolapçı İ, Tekeli A, Ince E. Clinical features of patients hospitalized with RSV infection. 7th Europediatrics Congress Florence, Italy May 13-16 2015.

61.

Karbuz A, Karahan Z, Aldemir-Kocabaş B, Tekeli A, Özdemir H, Güriz H, İnce E, Çiftçi E. Clinical and microbiologic features of PVL-positive Staphylococcus aureus strains. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Rio de Janeiro, Brazil, 18-21 November, 2015.

62.

Karbuz A, Karahan Z, Aldemir-Kocabaş B, Tekeli A, Özdemir H, Güriz H, İnce E, Çiftçi E. Comparison of antibiotic susceptibility and virulance factors of Staphylococcus aureus strains causing community acquired and health-care associated pediatric infections. 9th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Rio de Janeiro, Brazil, 18-21 November, 2015.

63.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, Tapısız A, Belet N, Güriz H, Çiftçi E, İnce E. Complications with rotavirus: Is it worth vaccination? 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

64.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E, Begde F, Ametoglou S, Fouad AA, Kalkanci A, Karahan ZC, Aysev D, İnce E. Trichosporon asteroids: A novel ethiological agent of kerion celsi in a child. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

65.

Özdemir H, Tural-Kara T, Karbuz A, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. A rare infection in children: Pelvic osteomyelitis. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

66.

Kalın T, Yahşi A, Tural-Kara T, Penezoğlu DN, Başaran OU, Saygılı Ç, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. The relationship between streptococcal tonsillopharyngitis and erythema nodosum in a child. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

67.

Tural-Kara T, Yılmaz S, Özdemir H, Özçakar ZB, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. A rare agent of peritoneal dialysis related peritonitis in a child: Campylobacter jejuni. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

68.

Tural-Kara T, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Petechial-purpuric rash and thrombocytopenia associated with parvovirus B19 in a 10-year-old child. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

69.

Tural-Kara T, Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Calcaneus osteomyelitis: Secondary to Guthrie test. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

70.

Tural-Kara T, Özdemir H, Dindar H, Çiftçi E, İnce E. A case report of congenital lober emphysema: A rare cause of hypertension. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

71.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Yılmaz S, Çiftçi E, Fitöz S, Yalçınkaya F. Bone marrow aspiration complications: Iliopsoas abscess and sacroiliac osteomyelitis. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

72.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Çiftçi E. Local complications of Bacille Calmette-Guerin vaccine at the injection site. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

73.

Tural-Kara T, Özdemir H, Yahşi A, Erat T, İnce E, Çiftçi E. Fonsecaea pedrosoi: A rare cause of maxillary osteomyelitis and dental infection in a child with hematological malignancy. 1st Congress of the Young Paediatricians’ Association, İstanbul, Turkey, December 4-6, 2015.

74.

Dinleyici EC, Kurugol Z, VARICOMP Study Group: Bayram N, Devrim I, Tezer H, Yasa O, Kuzdan C, Siraneci R, Alhan E, Dalgic N, Ozdemir H, Çiftçi E, Metin O, Uygur-Kulcu N, Sensoy G, Sag C, Nuhoglu C, Tanir G, Kara A, Kondolot M, Tapisiz A, Kilic O, Celebi S, Hacimustafaoglu M, Elevli M, Tas MA, Akarsu S, Velipasalioglu S, Ozen M, Guler E, Oncel S, Emiroglu M, Somer A, Karbuz A, Turel O, Kuyucu N, Yilmaz-Ciftdogan D, Hatipoglu N, Akin F, Kara A, Gulhan B, Parlakay A, Kocabas E, Sakar M, Carman KB, Say A, Karli A, Belet N, Ince E, Aygun D, Hancerli-Torun S, Dongol M, Akaslan A, Arisoy ES. Early impact of universal single dose varicella vaccine on hospitalization in Turkey (VARICOMP Study 2008-2015). 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, United Kingdom, May 10-14, 2016.

75.

Dinleyici EC, Kurugol Z, VARICOMP Study Group: Bayram N, Devrim I, Tezer H, Yasa O, Kuzdan C, Siraneci R, Alhan E, Dalgic N, Ozdemir H, Çiftçi E, Metin O, Uygur-Kulcu N, Sensoy G, Sag C, Nuhoglu C, Tanir G, Kara A, Kondolot M, Tapisiz A, Kilic O, Celebi S, Hacimustafaoglu M, Elevli M, Tas MA, Akarsu S, Velipasalioglu S, Ozen M, Guler E, Oncel S, Emiroglu M, Somer A, Karbuz A, Turel O, Kuyucu N, Yilmaz-Ciftdogan D, Hatipoglu N, Akin F, Kara A, Gulhan B, Parlakay A, Kocabas E, Sakar M, Carman KB, Say A, Karli A, Belet N, Ince E, Aygun D, Hancerli-Torun S, Dongol M, Akaslan A, Arisoy ES. Effectiveness of universal single dose varicella vaccine on cause of hospitalizations in Turkey (VARICOMP Study 2008-2015). 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, United Kingdom, May 10-14, 2016.

76.

Kara A, Somer A, Çiftçi E, Hasan T, Dinleyici EC, Buyukcam A, İnce E, Karakaslilar S, Metin O, Kosker M, Ersoy B, Kara SS, Aydin P, Karbuz A, Bayhan GI, Albayrak E, Dagli A, Sutcu M, Aykac K, Cengiz H, Tural-Kara T, Sutcu ZK, Tekin T, Bedir T. The attitude of parents to the earache of their children: multicenter questionnaire study, PEDIOTAL-I. 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, United Kingdom, May 10-14, 2016.

77.

Gayretli Aydın ZG, Buyukcam A, Kara A, Penfungal Study Group; Adem Karbuz, Ahmet Soysal, Anil Aktas Tapisiz, Aslinur Ozkaya Parlakay, Ayper Somer, Bahar Caliskan, Bilge Aldemir Kocabas, Dicle Sener Okur, Dilek Yılmaz Ciftdogan, Emin Sami Arisoy, Emine Kocabas, Ergin Çiftçi, Erol Erduran, Fadıl Vardar, Gonul Tanir, Gulnar Sensoy, Gulsum Iclal Bayhan, Ilker Devrim, Melda Celik, Melike Emiroglu, Metehan Ozen, Muhammet Kosker, Muferett Erguven, Nazan Dalgıc, Nevin Hatipoglu, Nur Oz, Nursen Belet, Ozge Metin Akcan, Ozgür Ceylan, Rengin Siraneci, Sefika Elmas Bozdemir, Serdar Ozkasap, Solmaz Celebi, Umit Çelik, Yıldız Camcioglu, Aybuke Akaslan Kara, Begul Kupeli, Belgin Gulhan, Eda Albayrak, Emine Hafize, Emine Olcay Yasa, Emine Turkkan, Hasan Tezer, Murat Sutcu, Nuri Bayram, Sami Hatipoglu, Selim Oncel, Taylan Celik, Yasemin Altuner Torun, Yavuz Koksal, Ummuhan Cay, Ahu Kara, Mustafa Asim Yoruk, Tugba Bedir Demirdag. Pediatric neutropenic patients care in Turkey. 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, United Kingdom, May 10-14, 2016.

78.

Çullas-İlarslan NE, Erdeve Ö, Günay F, Tekin D, Özdemir H, Çiftçi E, Kendirli T, Tutkak H, Elhan AH, Atalay S. Measurement of urinary amino-terminal pro-brain natriuretic peptide in childhood lower respiratory tract infections: May it serve as an indicator of clinical severity? The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Geneva, Switzerland, 21-25 October, 2016.

79.

Büyükcam A, Bedir T, Gülhan B, Özdemir H, Sütcü M, Düzgöl M, Arslan A, Tekin T, Solmaz Ç, Kukul MG, Bayhan Gİ, Köşker M, Karbuz A, Çelik M, Kocabay Sütçü Z, Metin Ö, Karakaşlılar S, Dağlı A, Kara SS, Albayrak E, Kanık S, Tezer H, Özkaya Parlakay A, Çiftçi E, Somer A, Devrim İ, Kurugöl NZ, Dinleyici EÇ, Atla P, Kara A. Pediatricians’ attitudes and management towards otitis media and ear pain in Turkey. 35th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Madrid, Spain, May 23-27, 2017.

80.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Ünal İnce E, Atasay B, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Bloodstream infections caused by Serratia marcescens in paediatric patients. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P258). Arch Dis Child, 102, A134 (2017).

81.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Süzen E, Özdemir H, Ertem M, Çiftçi E, İnce E. Severe neutropenia and MSSA lymphadenitis after influenza-B infection. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P261). Arch Dis Child, 102, A135 (2017).

82.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Ünal-İnce E, Çiftçi E, İnce E. Nosocomial pneumonia caused by Legionella pneumophila in a paediatric hematopoietic stem cell transplantation recipient for thalassemia major. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P263). Arch Dis Child, 102, A136 (2017).

83.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Kawasaki disease in three-month-old boy following immunisation with rotavirus vaccine. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P264). Arch Dis Child, 102, A136 (2017).

84.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Aysev D, İnce E, Çiftçi E. An outbreak of Stenotrophomonas maltophilia pseudobacteremia in a paediatric hospital associated with contaminated citrated tube. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P266). Arch Dis Child, 102, A136-A137 (2017).

85.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aldemir-Kocabaş B, Aysev AD, İleri DT, İnce E, Taçyıldız N, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Bloodstream infections in paediatric immunocompromised patients, responsible pathogens, antibiotic susceptibility patterns and treatment outcomes: experience of single centre in Turkey. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P268). Arch Dis Child, 102, A137 (2017).

86.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aysev AD, Taçyıldız N, Ünal E, İleri DT, İnce E, Haskoloğlu Ş, Çiftçi E, İnce E. Responsible pathogens of paediatric implantable long term catheter related blood stream infections and effectiveness of antibiotic lock therapy. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P269). Arch Dis Child, 102, A138 (2017).

87.

Tural-Kara T, Özdemir H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Yahşi A, Erat T, Bingöl Koloğlu M, Fitöz S, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Clinical characteristics of childhood hydatid disease: a single tertiary centre experience from Turkey. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P270). Arch Dis Child, 102, A138 (2017).

88.

Tural-Kara T, Özdemir H, Yıldız N, Aldemir-Kocabaş B, Erat T, Yahşi A, Doğu F, Tutar E, İnce E, Çiftçi E. Underlying disease and causative microorganisms of recurrent pneumonia in children: 13-year study in a university hospital. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P271). Arch Dis Child, 102, A138-A139 (2017).

89.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural-Kara T, Altun EZ, Aldemir-Kocabaş B, İnce E, Çiftçi E. The importance of directly observed therapy in perinatal tuberculosis. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P272). Arch Dis Child, 102, A139 (2017).

90.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural-Kara T, Erol R, Eminoğlu FT, İnce E, Çobanoğlu N, Fitöz S, Doğu F, İnce E, Çiftçi E. An unexpected disease in an infant with pancytopenia and pulmonary abscess: glycogen storage disease type 1b. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P274). Arch Dis Child, 102, A139-A140 (2017).

91.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural-Kara T, Yalçınkaya F, İnce E, Çiftçi E. First day fever: diagnosis? Hyperimmunoglobulinemia D syndrome. 8th Europediatrics Congress, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017, (P278). Arch Dis Child, 102, A141 (2017).

92.

Baselga-Moreno V, Puig-Barberà J, Stolyarov K, Burtseva E, Mira-Iglesias A, Draganescu A, Unal S, Koul P, Kyncl J, Kuatbayeva A, McNeil S, Ben-Salah A, Ruiz-Palacios GM, Zhang T, Guglieri-López B, Pisareva M, Trushakova S, Pitigoi D, Durusu M, López-Labrador FX, Bali N, Mandakova Z, Ambrose A, Ben Khlil J, Guerrero-Almeida ML, Shan W, Ben Jemaa M, Díez-Domingo J, Sominina A for the Global Influenza Hospital Surveillance Network (GIHSN). Admissions with influenza and influenza vaccine effectiveness, Global Influenza Hospital Surveillance Network. Preliminary results, Northern Hemisphere, 2016/2017 Influenza season. 6th ESWI Influenza Conference, Riga, Latvia, September 10-13, 2017.

93.

Durusu-Tanriover M, Bagci-Bosi AT, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Özışık L, Bilgin E, Tülek N, Özsoy M, Güzel Tunçcan Ö, Özgen Ö, Kara A, Tanır-Başaranoğlu S, Aykaç K, Azap A, Ayan F, Ünal S. High prevalence of influenza positivity among patients hospitalized for influenza-like illness in the 2016-17 season. 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, Spain, 21-24 April, 2018.

94.

Tanır-Basaranoglu Sevgen, Aykac K, Bayhan C, Arıkan K, Büyükcam A, Dalgic N, Celebi S, Çiftçi E, Özdemir H, Vardar F, Alabaz D, Kocabas E, Somer A, Yılmaz-Çiftdoğan D, Öncel S, Arısoy ES, Bayhan Gİ, Turel Ö, Camcıoğlu Y, Keser M, Belet N, Aldemir-Kocabaş B, Çelik M, Çetin B, Tanir G, Polat M, Karbuz A, Hatipoğlu N, Cengiz AB, Kara A. Evaluation of epidemiological and demographic data of invasive Candida isolates in paediatric patients: a multicentred study in Turkey, preliminary data. 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, Spain, 21-24 April, 2018.

95.

Havan M, Kendirli T, Perk O, Özsoy G, Özcan S, Azapağası E, Parlar T, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Guriz H, Karahan ZC, Çiftçi E, İnce E. A major clinical challenge in pediatric intensive care unit with pandrug-resistant OXA-48 Klebsiella pneumoniae outbreak. 9th Congress of the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies, Singapore, Singapore, June 9-13, 2018, (P191). Pediatr Crit Care Med, 19, 106 (2018).

96.

Köstel-Bal S, Haskoloğlu Ş, Cancan-Erat T, Çiftçi E, Boztuğ K, Doğu F, İkincioğulları A. A rare diagnosis with recurrent abscesses: Spesific granule deficiency. 18th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, Lisbon, Portugal, 24-27 October 2018.

97.

Özdemir H, Ekin N, Yıldız C, Güriz H, Nar-Ötgün S, Çakmak-Taşkın E, Çiftçi E, İnce E.  The serotype distribution and antibiotic susceptibility patterns of children with invasive pneumococcal infection after the addition of PCV13 vaccine to the Turkish National Vaccine Schedule. 37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Ljubljana, Slovenia, May 6-11, 2019.

98.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca K, Arga G, Özcan S, Havan M, Güriz H, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. Healthcare-associated infections due to Acinetobacter spp. in a pediatric intensive care unit: A single center experience. 37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Ljubljana, Slovenia, May 6-11, 2019.

99.

Aliyeva G, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Clinical features of children with deep neck infections: A single center experience. 37th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Ljubljana, Slovenia, May 6-11, 2019.

100.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca K, Arga G, Çiftçi E, İnce E. An adolescent girl with ulcus vulvae acutum. 9th Europaediatrics Congress, Dublin, Ireland, 13-15 June 2019.

101.

Begüm M, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Kendirli T, Karahan ZC, İnce E, Çiftçi E. Clinical features of bocavirus infections in children. The 11th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID), Manila, the Philippines, 5-8 November, 2019.


 

C. Ulusal Hakemli Dergilerde İngilizce Olarak Yayımlanan Makaleler:

 

1.

Çiftçi E, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E. Antibiotic susceptibility of Streptococcus pyogenes strains isolated from throat cultures of children with tonsillopharyngitis. Journal of Ankara Medical School, 25, 15-20 (2003).

2.

Kendirli T, Naçar N, Çiftçi E, Belgemen T, İnce E, Tutar E. Cardiac troponin I in acute myocarditis treated with a 12-hour infusion of high dose intravenous immunoglobulin. Journal of Ankara Medical School, 25, 89-94 (2003).

3.

Çiftçi E, İnce E, Belgemen T, Fitöz S, Deda G, Doğru Ü. Acute disseminated encephalomyelitis associated with Epstein-Barr virus infection. Journal of Ankara Medical School, 25, 149-154 (2003).

4.

Çiftçi E, İnce E, Fitöz S, Doğru Ü. A case of idiopathic pulmonary hemosiderosis presenting with pulmonary hemorrhage during Epstein-Barr virus infection. Journal of Ankara Medical School, 25, 155-160 (2003).

5.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Güneş M, Fitöz S, Doğru Ü. Acute viral acalculous cholecystitis due to viral hepatitis A. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 78-80 (2005).

6.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Arıcı ZS, Bingöl-Koloğlu M, Doğru Ü. Infected mesenteric cyst: A case report. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 138-140 (2005).

7.

İnce E, Çiftçi E, Kendirli T, Ertem M, Güriz H, Aysev AD, Fitöz S, Erdem B, Doğru Ü. Lung abscess and osteomyelitis of the ribs caused by Salmonella irumu in a child with S-β+-thalassemia. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 142-145 (2005).

8.

Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Varicella-related hospitalization in children: A retrospective study in the pre-vaccine era in Ankara, Turkey. Çocuk Enf Derg, 3, 1-4 (2009).

9.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Metin-Timur Ö, Çiftçi E, İnce E. Ceftriaxone resistance in Shigella flexneri is a worldwide problem: Case of a child from Turkey. J Pediatr Inf, 8, 86-88 (2014).

10.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Periorbital and orbital cellulitis: From presentation to outcome. J Pediatr Inf, 8, 148-152 (2014).

11.

Tural-Kara T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Petechial-purpuric rash, leukopenia and thrombocytopenia associated parvovirus B19. J Clin Anal Med, 7, 414-416 (2016).

12.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E, Beğde F, Ametoglou S, Adil Fouad A, Kalkancı A, Ceren Karahan Z, Aysev D, İnce E. Trichosporon asteroides: A novel etiologic agent of Kerion celsi in a child. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 6, 151-154 (2016).

13.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Özdemir H, Tanyıldız M, Karadeniz C, Özen M, Çiftçi E, Tutar E, İnce E. Facial nerve palsy associated with Kawasaki disease: A case report and review of the literature. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 6, 157-161 (2016).

14.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Yalman A, Kuloğlu Z, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Catheter related Leuconostoc mesenteroides bacteremia: a rare case and review of the literature. J Pediatr Res, 4, 35-38 (2017).

15.

Kendirli T, Yaman A, Ödek Ç, Özdemir H, Karbuz, H, Aldemir, Güriz H, Ateş C, Özsoy G, Aysev D, Çiftçi E, İnce E. Central line-associated bloodstream infections in pediatric intensive care unit. J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 4, 42-46 (2017).

16.

Çullas-İlarslan NE, Erdeve Ö, Günay F, Tekin D, Özdemir H, Çiftçi E, Kendirli T, Tutkak H, Elhan AH, Atalay S. Measurement of urinary amino-terminal pro-brain natriuretic peptide in childhood lower respiratory tract infections: an indicator of clinical severity? J Pediatr Res, 4, 200-205 (2017).

17.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Çiftçi E. Local cutaneous complications after Bacille Calmette-Guerin vaccine: experience of a single center. Int J Clin Pediatr, 6, 37-41 (2017).


D. Ulusal Hakemli Dergilerde Türkçe Olarak Yayımlanan Makaleler:

 

1.

Güngör Ç, Çiftçi E, Aral Akarsu G. Nedeni belirlenemeyen karın ağrısı şikayeti olan çocuklarda Toxocara antikoru prevalansı. T Parazitol Derg, 23, 24-27 (1999).

2.

Çiftçi E, Berberoğlu M, Adıyaman P, Tutar E, İnce E, Atalay S, Günlemez A, Çetinkaya E, Ekim M, Öcal G. Bir çocukta feokromositoma ve paraganglioma. ÇÜTF Derg, 24, 102-106 (1999).

3.

İnce E, Tanır G, Çiftçi E, Doğru Ü. Çocukluk çağı brusellozu: 29 olgu. T Klin Pediatri, 8, 181-184 (1999).

4.

Çiftçi E, Doğru Ü. Streptococcus pneumoniae’da penisilin direnci: Türkiyedeki durum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 57-64, (2000).

5.

Çiftçi E, İkincioğulları A, Doğu F, Atay G, Anadolu R, Babacan E. Hyalinosis cutis et mucosae (Urbach-Wiethe hastalığı): Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 43, 374-378 (2000)

6.

Çiftçi E. İmpetigo tedavisinde mupirosin. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 213-216 (2000).

7.

Çiftçi E, Doğru Ü. Florokinolonların pediatride kullanımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 281-291 (2000).

8.

Çiftçi E. Çocukluk çağının toplumdan edinilmiş pnömonisinde sefuroksim ve sefuroksim aksetil ile ardışık tedavi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 17-21 (2001).

9.

Köksal Y, İnce E, Ulukol B, Çiftçi E, Azık F, Kuzu I, Yavuz G, Doğru Ü. Bir olgu nedeni ile kedi tırmığı hastalığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 177-180 (2001).

10

Köksal Y, Çiftçi E, Cin Ş. Cumhuriyetle birlikte Türk Pediatrisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 197-202 (2001).

11.

Güriz H, Çiftçi E, Gökdemir R, Aysev D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesindeki yara kültürlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 231-235 (2001).

12.

Çiftçi E, Doğru Ü. Yeni ve yeniden ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 263-271 (2001).

13.

İnce E, Çiftçi E, Kendirli T, Doğru Ü. Dermal sinüs apsesine ikincil Escherichia coli menenjiti. Türk Pediatri Arşivi, 36, 173-176 (2001).

14.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında reaktif trombositoz. Çocuk Dergisi, 2, 45-48 (2002).

15.

Çiftçi E, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E. Tonsillofarenjitli çocukların boğaz kültürlerinden izole edilen A grubu beta hemolitik streptokoklarda penisilin toleransının araştırılması. Mikrobiyol Bult, 36, 147-152 (2002).

16.

İnce E, Çiftçi E. Tetanoz ve yenidoğan tetanozu. Klinik Pediatri, 1, 107-113 (2002).

17.

Çiftçi E, Oygar PD, Genç Ç, İnce E, Tutar E, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları. Türk Pediatri Arşivi, 37, 213-218 (2002).

18.

Çiftçi E, Oygar PD, İnce E, Doğru Ü. Periorbital ve orbital sellülitin ampisilin-sulbaktam ile tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, 265-270 (2002).

19.

Çiftçi E, Özdemir H, Bingöler BE, İnce E, Doğru Ü. Kızıl ile ilişkili hepatit. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, 307-310 (2002).

20.

Çiftçi E, Doğru Ü. Viruslar ve akut otitis media. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56, 31-37 (2003).

21.

Gümüş D, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda Clostridium difficile koliti. Çocuk Dergisi, 3, 151-155 (2003).

22.

Kolkıran A, İnce E, Çiftçi E, Özdemir H, Kendirli T. Tanınız nedir? [Yanıt: Kistik fibrozis]. Klinik Pediatri, 2, 124-125 (2003).

23.

Çiftçi E, Bingöler EB, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda plevral ampiyem: 35 hastanın değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 39, 31-35 (2004).

24.

Çiftçi E, Özdemir H, İncesoy S, İnce E, Doğru Ü. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu. Türk Pediatri Arşivi, 39, 36-40 (2004).

25.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Fitöz S, Doğru Ü. Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae menenjiti ve Mondini displazisi: olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi, 39, 44-47 (2004).

26.

Fitöz S, Atasoy Ç, Yağmurlu A, Kaya A, Çiftçi E, İnce E. Edinsel pediatrik hava yolu patolojilerinde üç boyutlu bilgisayarlı tomografi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 52, 75-82 (2004).

27.

Kendirli T, Çiftçi E, Gümüş D, Öztürk B, Deda G, İnce E. Tanınız nedir? [Yanıt: Hemorajik şok ensefalopati sendromu (HSES)]. Klinik Pediatri Dergisi, 3, 42-44 (2004).

28.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Bingöler EB, Doğru Ü. Candida albicans menenjiti: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 25, 125-128 (2005).

29.

Dalgıç N, Çiftçi E, İleri M, İnce E, Doğru Ü. Tanınız nedir? [Yanıt: Kütanöz leishmaniazis]. Klinik Pediatri, 4, 33-35 (2005).

30.

Örgerin Z, Çiftçi E. Varisella-zoster virüs enfeksiyonları. Pediatride Yönelişler,  11, 176-184 (2005).

31.

Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Ünlü A, Fitöz S, Güriz H, Doğru Ü. Pseudomonas aeruginosa’ya bağlı ventrikülitli bir olgu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 197-200 (2005).

32.

Çiftçi E. Sitomegalovirüs enfeksiyonları. Klinik Çocuk Forumu, 6, 23-28 (2006).

33.

Ayberkin E, Çiftçi E. Çocuklarda aspergillus enfeksiyonları. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi, 1, 27-34 (2006).

34.

Ergün H, Çiftçi E. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 3, 23-26 (2007).

35.

Tapısız A, Çiftçi E. Suçiçeği ve suçiçeği aşısı. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 3, 81-88 (2007).

36.

Azık TE, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 1, 1-5 (2007).

37.

Belet N, Tapısız A, Uçar Y, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda derin boyun enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 1, 1-5 (2007).

38.

Çiftçi E. Bakteriyel menenjit yönetimi. Clinic Pediatri, 2, 38-45 (2007).

39.

Çiftçi E. Konjuge pnömokok aşısı. Clinic Pediatri, 3 (3), 38-45 (2008).

40.

Çiftçi E. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromu. Clinic Pediatri, 3 (5), 23-28 (2008).

41.

Çiftçi E. Özel durumlarda aşılama. Çocuk Enf Derg, 2 (Özel sayı 1), 62-67 (2008).

42.

Kendirli T, Çaltık A, İnce E, Çiftçi E, Yağmurlu A, Fitöz S, Doğru Ü. İlerleyici dev pnömatosel ile seyreden olgu. Turkiye Klinikleri J Pediatr, 17, 292-295 (2008).

43.

Çiftçi E. Akut otitis media’da tanı ve tedavi yaklaşımları. Reform Solunum Yolu Enfeksiyonları Bülteni, Özel sayı, 9-16 (2008).

44.

Çiftçi E. Ülkemizde yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı: Kırım Kongo kanamalı ateşi. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 86-89 (2009).

45.

Ayberkin E, Çiftçi E. Çocuklarda aspergillus enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 3, 118-125 (2009).

46.

İnce E, Günay F, Çiftçi E, Tapısız A, Belet N, Doğru Ü. Hastane enfeksiyonları; Sıklığı ve risk faktörleri [Editöre mektup]. Çocuk Enf Derg, 3, 147 (2009).

47.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Kendirli T, Fitöz S, Teber ST, Deda G, Doğru Ü. Çocuklarda ansefalit: 27 vakanın sunumu. Çocuk Enf Derg, 3, 168-173 (2009).

48.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda akut bakteriyel menenjit. Çocuk Enf Derg, 4, 9-14 (2010).

49.

Ödek Ç, Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, Doğu E, Güriz H, İnce E, Doğru Ü. Haemophilus influenzae tip b aşılaması apılan iki çocukta invaziv Haemophilus influenzae enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 4, 76-78 (2010).

50.

Özdemir H, Çiftçi E. Kawasaki hastalığı. Klinik Tıp Pediatri, 2, 19-24 (2010).

51.

Çiftçi E. Rotavirus aşıları. Klinik Tıp Pediatri, 2, X-X (2010).

52.

Özdemir H, Çiftçi E. Çocuklarda 2009 pandemik influenza A (H1N1) enfeksiyonu. Çocuk Enf Derg, 4, 180-181 (2010).

53.

Karbuz A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Clinic Pediatri, 6, 21-26 (2011).

54.

Kara A, Parlakay AÖ, Gür D, Cengiz AB, Tezer H, Çiftçi E, Keser M, Özen M, Kantaroğlu ÖÇ, Tutanç M, Salihoğlu B, Yüksekkaya Ş, Çelikel E, İnce E, Arıca V, Hatipoğlu S, Odabaş D, Altay F, Karbuz A, Ceyhan M. Grup A beta hemolitik streptokok Türkiye makrolid direnç değerlendirmesi pilot çalışma sonuçları. J Pediatr Inf, 5, 96-99 (2011).

55.

Karbuz A, Çiftçi E. Çocuk enfeksiyon hastalıklarında laboratuar değerlendirme. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 7, 156-164 (2011).

56.

Karbuz A, Özdemir H, Kazancı G, Vatansever G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Zona zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit. Türk Ped Arş, 47, 143-146 (2012).

57.

Parlakay AÖ, Abdulmumin AH, Kara A, Cengiz AB, İnce E, Çiftçi E, Tezer H, Özdemir H, Çeliker E. 2009 pandemik influenza salgını öncesinde sağlık personelinin pandemik grip aşısı ile ilgili görüşleri. J Pediatr Inf, 6, 37-39 (2012).

58.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Çocukluk çağında tularemi olguları. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 6, 174-175 (2012).

59.

Karbuz A, Özdemir H, Şimşek GK, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Önceden sağlıklı olan bir çocukta ektima gangrenozum. Türk Ped Arş, 48, 68-70 (2013).

60.

Özdemir H, Çiftçi E. Pediatrik pandemik influenza A (H1N1). Çocuk Enf Derg, 7, 45-46 (2013).

61.

Arısoy ES, Ceyhan M, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, Vardar F. Önceden sağlıklı çocuklarda ulusal aşı takvimi; Ek aşılar konusunda uygulamaya yönelik öneriler. Çocuk Enf Derg, 8, 1-6 (2014).

62.

Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, Vardar F. Önceden sağlıklı çocuklarda ulusal aşı takvimi; ek aşılar konusunda uygulamaya yönelik öneriler [Yazarların yanıtı]. J Pediatr Inf 2014; 8: 89-92.

63.

Özdemir H, Çiftçi E. Meningokok aşıları. Çocuk Enf Derg, 8, 178-186 (2014).

64.

Karbuz A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Clinic Pediatri, 10 (1), 24-29 (2015).

65.

Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, Vardar F. Önceden sağlıklı çocuklarda Türkiye ulusal bağışıklama çizelgesinde (ulusal aşı takvimi) yer alan ve almayan aşılara ilişkin uygulama önerileri - 2015. Çocuk Enf Derg, 9, 1-11 (2015).

66.

Karbuz A, Çiftçi E. Bir olgu ile çocuklarda akciğer absesine bakış. Genç Pediatristler, 1, 1-6 (2015).

67.

Tural-Kara T, Özdemir H, Kurt F, Güriz H, Çiftçi E, Aysev AD, Suskan EZ, İnce E. Akut çocukluk çağı gastroenteritlerindeki Salmonella-Shigella sıklığı ve antibiyotik direnç durumları. J Pediatr Inf, 9, 102-107 (2015).

68.

Ağırbaș İ, Akbulut Y, Azap A, Çiftçi E, Önder ÖR, Payzıner PD. Sağlık bakımı ile ilișkili infeksiyonların maliyet analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 68, 71-76 (2015).

69.

Emeksiz S, Kendirli T, Perk O, Azapağası E, Asarcıklı F, Erat T, Çiftçi E, Yavuz G. Ağır seyirli stafilokoksik haşlanmış deri sendromlu bir olgu. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi 3, 32-35 (2016).

70.

Çiftçi E, Karbuz A, Kendirli T. İnfluenza ve oseltamivir kullanımı. Turk Pediatri Ars, 51, 63-71 (2016).

71.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine başvuran akut gastroenteritli çocuklarda bakteriyel etkenlerin prevelansı. J Pediatr Inf, 10, 112-113 (2016).

72.

Çiftçi E, Korkmaz A. Çocuklarda deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Sefdinir’in kullanımı ve etkinliği. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9(4): Özel Sayı 1-13 (2017).

73.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Doğulu N, Tural-Kara T, Bolkent G, Çiftçi E, İnce E. Onikomadezis ile seyreden ve küçük çaplı salgına yol açan bir atipik el-ayak-ağız hastalığı olgusu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 7, 157-160 (2017).

74.

Yahşi A, Çiftçi E. Grip. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9, 1-7 (2017).

75.

Yahşi A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9, 16-20 (2017).

76.

Çiftçi E, Karbuz A, Özdemir H, İnce E. Akut mastoidit. J Pediatr Inf, 11, 61 (2017).

77.

Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E. Akut gastroenteritlerin tedavisinde probiyotiklerin rolü. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9(6), 1-7 (2017).

78.

Çiftçi E. Şiddetli öksürük ve iki taraflı subkonjunktival kanama. J Pediatr Inf, 11, 110 (2017).

79.

Erat T, Çiftçi E. Zika virüs enfeksiyonunda güncel durum: Türkiye risk altında mı? J Pediatr Inf, 11, 135-139 (2017).

80.

Çiftçi E, Tapısız A, Kendirli T, İnce E. Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu. J Pediatr Inf, 11, 149 (2017).

81.

Çiftçi E, Özdemir H, İnce E. Herpetik blefarit. J Pediatr Inf, 11, 193 (2017).

82.

Okulu E, Akduman H, Tunç G, Çiftçi E, İnce E, Erdeve Ö, Arsan S, Atasay B. Viral alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatırılan yenidoğanların epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Türkiye Çocuk Hast Derg, 1, 31-35 (2018).

83.

Çiftçi E, İnce E. Uyluk bölgesinde yoğunlaşan suçiçeği döküntüsü. J Pediatr Inf, 12, 37 (2018).

84.

Çiftçi E, Tapısız A, Belet N, Günay F, İnce E. Bebekte herpes zoster. J Pediatr Inf, 12, 82 (2018).

85.

Yalaki Z, Tatar MA, Yıldız E, Zengin T, Çiftçi E, Dallar YB. Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz. Turk Pediatri Ars, 53, 189-192 (2018).

86.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Karbuz A, Özdemir H, İnce E. Tularemi. J Pediatr Inf, 12, 123 (2018).

87.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Özdemir H, İnce E. Herpetik gingivostomatit. J Pediatr Inf, 12, 165 (2018).

88.

Tanır Başaranoğlu S, Bilgin E, Durusu Tanrıöver M, Bağcı Bosi T, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Özışık L, Tülek N, Özsoy M, Güzel Tunçcan Ö, Özgen Ö, Kara A, Aykaç K, Azap A, Ayan F, Ünal S. İnfluenza benzeri hastalık nedeniyle yatırılan hastalarda respiratuvar sinsityal virüs infeksiyonu sıklığı ve mortaliteye etkisi: Prospektif, çok merkezli gerçek yaşam verileri. Flora, 23, 172-178 (2018).

89.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Arga G, Özdemir H, İnce E. Streptokok intertrigosu. J Pediatr Inf, 13, 66 (2019).

90.

Çiftçi E, Güvener G, Karbuz A. Suçiçeği seyrinde gelişen invaziv Streptococcus pyogenes enfeksiyonu. Pediatr Inf, 13, 120 (2019).

91.

Taş F, Fitöz ÖS, Çiftçi E. Akut Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu sırasında saptanan hiperamilazemi. Çocuk Dergisi, 19, 96-99 (2019).

92.

Çullas-İlarslan NE, Günay F, Çiğdem-Özer E, Beşli-Çelik D, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Akut bakteriyel sinüzit tanısı konulan çocukların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 72, 134-139 (2019).

93.

Çiftçi E, Akbuğa S, Demirtaş AM. Herpetik dolama. J Pediatr Inf, 13, 170 (2019).

94.

Gayretli-Aydın ZG, Büyükçam A, Kara A, Karbuz A, Soysal A, Aktaş-Tapısız A, Özkaya-Parlakay A, Somer A, Budan-Çalışkan AB), Aldemir-Kocabaş B, Şener-Okur D, Yılmaz-Çiftdoğan D, Arısoy ES, Kocabaş E, Çiftçi E, Erduran E, Vardar F, Tanır G, Şensoy SG, Bayhan Gİ, Devrim İ, Çelik M, Özen M, Köşker M, Ergüven M, Dalgıç M, Hatipoğlu N, Öz FN, Belet N, Metin-Akcan Ö, Ceylan Ö, Şiraneci R, Elmas-Bozdemir Ş, Özkasap S, Çelebi S, Çelik Ü, Camcıoğlu Y, Akaslan-Kara A, Küpeli B, Gülhan B, Albayrak E, Erdeniz EH, Yasa EO, Türkkan E, Tezer H, Sütçü M, Bayram N, Hatipoğlu S, Öncel S, Çelik T, Altuner-Torun Y, Köksal Y, Çay Ü, Kara A, Yörük MA, Bedir-Demirdağ T. Türkiye’de pediatrik nötropenik hasta izlemi. Pediatr Inf, 13, 177-182 (2019).

95.

Çiftçi E, Ayşe Mualla Uslu, Karbuz A. Streptococcus anginosus’a bağlı diş apsesi. Pediatr Inf, 13, 226 (2019).

96.

Çiftçi E, Karbuz A. Kızıl. Pediatr Inf, 14, 54 (2020).

97.

Çiftçi E, Çoksüer F. Yeni koronavirüs infeksiyonu: COVID-19. Flora, 25, 9-18 (2020).

98.

Erat T, Özdemir H, Taşkınoğlu T, İnce E, Çiftçi E. Grip benzeri şikayetler ile hastaneye yatırılan çocuklarda influenza sıklığı, influenza tipleri ve influenza aşısı kullanımı. Mikrobiyol Bul, 54, 318-325 (2020).

 

 

E. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

  1.  

Çiftçi E, Doğru Ü. Okullarda infeksiyon kontrolü. Galenos Dergisi, 51, 5-8 (2001).

  1.  

Çiftçi E, Doğru Ü. Yeni binyılda infeksiyon hastalıkları sorunu. Galenos Dergisi, 51, 19-23 (2001).

  1.  

Çiftçi E, Doğru Ü. Çocuklarda periorbital ve orbital sellülit. Galenos Dergisi, 51, 24-26 (2001).

 

 

F. Türkçe Kitap Bölümleri:

 

1.

Doğru Ü, İnce E, Çiftçi E. Epiglottit, larenjit, laringotrakeobronşit. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 483-489 (2002). 

2.

Doğru Ü, Çiftçi E. Döküntülü hastaya yaklaşım. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 859-862 (2002).

3.

Doğru Ü, Çiftçi E. Eritema infeksiyozum (Beşinci hastalık). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 875-877 (2002).

4.

Doğru Ü, Çiftçi E. Roseola infantum (Ekzantem subitum, Altıncı hastalık). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 877-880 (2002).

5.

İnce E, Çiftçi E. Şok (Akut dolaşım yetmezliği). Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 123-126 (2003). 

6.

İnce E, Çiftçi E. Ateş. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 231-234 (2003).

7.

İnce E, Çiftçi E. Odağı belli olmayan ateş ve gizli bakteriyemi. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 235-238 (2003).

8.

İnce E, Çiftçi E. Pediatrik sepsis ve septik şok. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 239-247 (2003).

9.

Doğru Ü, Çiftçi E. Santral sinir sistemi enfeksiyonları. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 249-252 (2003).

10

İnce E, Çiftçi E. Üst solunum yolu enfeksiyonları. Çocuk Hastalıkları, Editör: Cin Ş, ANTIP A.Ş., 255-259 (2003).

11.

İnce E, Çiftçi E. Difteri. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 261-264 (2003).

12.

Doğru Ü, Çiftçi E. Tüberküloz. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 285-289 (2003).

13.

İnce E, Çiftçi E. Tetanoz ve yenidoğan tetanozu. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 291-295 (2003).

14.

İnce E, Çiftçi E. Bruselloz. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 301-303 (2003).

15.

Doğru Ü, Çiftçi E. Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 305-308 (2003).

16.

Doğru Ü, Çiftçi E. Döküntülü hastaya yaklaşım. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 309-311 (2003).

17.

İnce E, Çiftçi E. Enfeksiyoz mononükleozis. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 313-314 (2003).

18.

İnce E, Çiftçi E. Kabakulak. Çocuk Hastalıkları, (Editör: Cin Ş). ANTIP A.Ş., 315-316 (2003).

19.

Çiftçi E. Hepatit C virolojisi. Çocukluk Çağında Viral Hepatitler, (Editör: Alhan E). Türk Pediatri Kurumu Derneği, 65-70 (2007).

20.

Çiftçi E. Kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeği (MMRV) aşısı. Kombine Aşılar, (Editör: Kurugöl Z). Medya Tower Yayıncılık, 12-23 (2007).

21.

Çiftçi E. Ergenlik döneminde insan papillomavirüs (HPV) aşılaması. Serviks Kanseri ve Önlenmesi, (Editörler: Yüce K, Salman N). Medya Tower Yayıncılık, 91-95 (2007).

22.

Doğru Ü, İnce E, Çiftçi E. Epiglottit, larenjit, laringotrakeobronşit. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 749-754 (2008).

23.

Çiftçi E, Doğru Ü. Döküntülü hastaya yaklaşım. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 1211-1214 (2008).

24.

Çiftçi E, Doğru Ü. Eritema enfeksiyozum (Beşinci hastalık). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 1228-1230 (2008).

25.

Çiftçi E, Doğru Ü. Roseola infantum (Ekzantem subitum, Altıncı hastalık). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 3. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 1231-1233 (2008).

26.

Çiftçi E. Kinolonlar. Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri ve Antibiyotikler, (Editör: Somer A). 1. Baskı, Selen Yayıncılık, 80-98 (2009).

27.

Çiftçi E. Kabakulak. Temel Pediatri (Editörler: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 357-358 (2010).

28.

Çiftçi E. Parvovirüs B19 enfeksiyonları. Temel Pediatri (Editörler: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 360-3362 (2010).

29.

Çiftçi E. Varisella-Zoster virüs enfeksiyonları. Temel Pediatri (Editörler: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 363-368 (2010).

30.

Çiftçi E. Sitomegalovirüs enfeksiyonları. Temel Pediatri (Editörler: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 373-377 (2010).

31.

Çiftçi E. Herpesvirüs 6 ve 7 enfeksiyonları (roseola infantum, ekzantem subitum, altıncı hastalık). Temel Pediatri (Editörler: Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A). Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 377-378 (2010).

32.

Karbuz A, Çiftçi E. Nozokomiyal ishallerde probiyotik kullanımı. Sağlıklı Kalmak için Probiyotikler ve Prebiyotikler: Anlatılmayan Tarihçe. (Editör: Özen M). Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 145-154 (2011).

33.

Özdemir H, Çiftçi E. Suçiçeği aşısı. Aşı Kitabı. (Editörler: Badur S, Bakır M). Nobel Akademi Yayınevi, İstanbul, 547-554 (2012).

34.

Çiftçi E. Tetanoz. Çocuk Acil Tıp (Editörler: Karaböcüoğlu M, Yılmaz HL, Duman M). İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, 1253-1260 (2012).

35.

Çiftçi E, Kaymak S. Dünyada boğamaca epidemiyolojisi. Boğmaca Hastalığı ve Aşılamanın Önemi (Editör: Salman N). Sanofi Pasteur, 36-45 (2012).

36.

Özdemir H, Çiftçi E. Suçiçeği (Varisella) aşısı. Pratik Aşı Bilgileri (Editör: Hasanoğlu E). Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 111-123 (2013).

37.

Çiftçi E, Karbuz A. Akut otitis medianın aşılama ile önlenmesi. Çocuklarda Akut Otit. (Editörler: Kara A, Çiftçi E, Tezer H). Akademi Yayınevi, Ankara, 121-131 (2013).

38.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E. Akut bakteriyel ishaller. Çocukluk Çağında Akut İshal. (Editörler: Kara A, Dinleyici EÇ). Akademi Yayınevi, Ankara, 26-35 (2013).

39.

Çiftçi E. Meningokok enfeksiyonlarından genel korunma önlemleri. Meningokok Enfeksiyonları: Tanı, Tedavi ve Korunma. (Editör: Ceyhan M). Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Ankara, 92-98 (2013).

40.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E. Clostridium difficle ilişkili ishalin önlenmesi ve tedavisinde probiyotiklerin yeri. Teoriden Kliniğe Prebiyotikler Probiyotikler. (Editörler: Kara A, Coşkun T). Akademi Yayınevi, Ankara, 116-124 (2014).

41.

Karbuz A, Çiftçi E. Kene kaynaklı ensefalit. Nadir, Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Enfeksiyonlar. (Editörler: Hasanoğlu E, Kara A, Tezer H). Akademi Yayınevi, Ankara, 107-119 (2014).

42.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemler. Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları. (Editör: Çokuğraş H). Selen Yayıncılık, İstanbul, 397-408 (2015).

43.

Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E. Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz ishallerin tedavisinde probiyotiklerin yeri nedir? 20 Soruda Probiyotikler. (Editör: Somer A). Selen Yayıncılık, İstanbul, 59-70 (2015).

44.

Karbuz A, Çiftçi E. Antibiyotiğe bağlı ishallerin tedavisinde probiyotiklerin yeri nedir? 20 Soruda Probiyotikler. (Editör: Somer A). Selen Yayıncılık, İstanbul, 71-85 (2015).

45.

Çiftçi E. Kinolonlar. Çocuklarda Antibiyotik Kullanım İlkeleri ve Antibiyotikler (Editör: Somer A). Selen Yayıncılık, İstanbul, 99-120 (2015).

46.

Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E. Tüberküloz. Pediatrinin Esasları (Editörler: Tülay Erkan, Mehmet Satar, Tufan Kutlu, Emin Ünüvar). Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, 491-505 (2016).

47.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Sosyal medya ve medyada meningokok. Çocukluk Çağında Meningokok Hastalıkları: Laboratuvardan Kliniğe, Klinikten Gündelik Yaşama (Editörler: Kara A, Çiftçi E, Tezer H). Selen Yayıncılık, İstanbul, 225-228 (2016).

48.

Özdemir H, Çiftçi E. Akut sinüzit. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar (Editörler: Somer A, Kara A, Çiftçi E, Tezer H). Selen Yayıncılık, İstanbul, 69-78 (2017).

49.

Yahşi A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar (Editörler: Somer A, Kara A, Çiftçi E, Tezer H). Selen Yayıncılık, İstanbul, 89-96 (2017).

50.

Yahşi A, Çiftçi E. Grip. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar (Editörler: Somer A, Kara A, Çiftçi E, Tezer H). Selen Yayıncılık, İstanbul, 97-107 (2017).

51.

Karbuz A, Çiftçi E. Çocuklarda infektif endokardit. Çocuk Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar (Editörler: Somer A, Kara A, Çiftçi E, Tezer H). Selen Yayıncılık, İstanbul, 269-290 (2017).

52.

Çiftçi E, İnce E. Döküntülü hastaya yaklaşım. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 1109-1112 (2017).

53.

Çiftçi E. Eritema enfeksiyozum. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 1128-1130 (2017).

54.

Çiftçi E. Roseola infantum. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, (Editörler: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M). 4. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, 1130-1132 (2017).

55.

Çiftçi E, Tural-Kara T. Antibiyotiklerin pediatrik dozları ve uygulama şekilleri. Antimikrobiyal Tedavi Kılavuzu, (Editör: Kader Ç). 1. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 449-457 (2017).

56.

Çiftçi E, Tural-Kara T. Çocuk ve adölesanlarda aşılama. Antimikrobiyal Tedavi Kılavuzu, (Editör: Kader Ç). 1. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 459-462 (2017).

57.

Çiftçi E, Telli-Atalay O, Börekçi D, Tepe-Gökçe N. Enfeksiyon Hastalıklarında Fiziksel Aktivite ve Egzersiz. Çocuk ve Ergen İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi, (Editörler: Özmert EK, Karaduman AA, Kanbur N). 1. Baskı, Ankara, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1089, 207-214 (2018).

58.

Çiftçi E, Telli-Atalay O, Börekçi D, Tepe-Gökçe N. Physical activity and exercise in infectious diseases. Physical Activity Guide for Children and Adolescents with Chronic Diseases (Editors: Özmert EK, Karaduman AA, Kanbur N). 1st Edition, Ministry of Health Publication No: 1123, 207-216 (2019).

59.

Karbuz A, Çiftçi E. Çocuklarda odağı belli olmayan akut ateş. Arslan Z, editor. Pediatride Ateş. 1. Baskı. Ankara: Turkiye Klinikleri; p.8-16 (2019).

60.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Kabakulak. (Editörler: Günlemez A, Öncel S) Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları. Elektronik Kitap, İstanbul, Selen Yayıncılık; p. 389-394 (2019).

61.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Kızamık. (Editörler: Günlemez A, Öncel S) Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları. Elektronik Kitap, İstanbul, Selen Yayıncılık; p. 395-402 (2019).

62.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Suçiçeği. (Editörler: Günlemez A, Öncel S) Yenidoğanın Enfeksiyon Hastalıkları. Elektronik Kitap, İstanbul, Selen Yayıncılık; p. 469-483 (2019).

63.

Çiftçi E, Arga G. Çocuklarda COVID-19. (Editörler: Memikoğlu O, Genç V) COVID-19. Elektronik Kitap, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi; p. 127-135 (2020).

64.

Çiftçi E, Özen S. Gebelerde ve Yenidoğanlarda COVID-19. (Editörler: Memikoğlu O, Genç V) COVID-19. Elektronik Kitap, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi; p. 137-143 (2020).

 

G. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

1.

Arsan S, Reisli İ, Çiftçi E, Ecevit A, Sönmezışık G, Kemahlı S, Ertogan F. Homozigot protein C eksikliğine sekonder purpura fulminans olgusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 139, Ankara, 1995.

2.

Ecevit A, Arsan S, Çiftçi E, Koç A, Ertogan F. Perinatal mortalite sonuçlarının Wigglesworth sınıflandırması ile değerlendirilmesi. 32. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: G-9, İstanbul, 1996.

3.

Ecevit A, Arsan S, Çiftçi E, Koç A, Ertogan F. Prenatal geç tanı alan konjenital malformasyonlu olgularda etik sorunlar. 32. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: G-10, İstanbul, 1996.

4.

Arsan S, Ertogan F, Kemahlı S, Akar N, Tekin M, Çiftçi E, Aydemir F, Taşbaş Z, Cin Ş. Yenidoğanda Faktör V R506Q mutasyonu ve Protein C eksikliği birlikteliği. VIII. Ulusal Neonataloji Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 76, İzmir, 1997.

5.

Çiftçi E, Arsan S, Berberoğlu M, Ertogan F, Öcal G, Cin Ş. Yenidoğanlarda iyotlu antiseptiklerle göbek bakımı yapılmasının tiroid fonksiyon testleri üzerine etkisi. XLI. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: D19, Van, 1997.

6.

Öcal G, Berberoğlu M, Çiftçi E, Atalay S, Ekim M, İnce E, Tutar E, Günlemez A, Adıyaman P. Poliüri ve polidipsi ile prezente olan feokromositoma olgusu. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Bildiri Özeti: 93, Özet Kitabı, sayfa: 114, İzmir, 1997.

7.

Çiftçi E, Kendirli T, Yavuz G, Ünal E. Seftriaksona bağlı safra taşı ve kolesistit olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Bildiri Özeti: P-14, Ankara, 1998.

8.

Çiftçi E, Tekin M, Cin Ş. Mastositozis: Ürtikerya pigmentosalı bir olgu nedeniyle. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: B-10, Kayseri, 1998.

9.

İkincioğulları A, Doğu F, Çiftçi E, Anadolu R, Cin Ş, Babacan E. Hyalinosis cutis et mucosae (Urbach-Wiethe Hastalığı). XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: B-12, Kayseri, 1998.

10.

Köksal Y, Taçyıldız N, Çiftçi E, İkincioğulları A, Ertem M, Ünal E, Gözdaşoğlu S, Cin Ş, Yavuz G. Semptom ve bulguları ile akut eklem romatizmasını taklit eden bir akut myeloid lösemi olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: F-21, Kayseri, 1998.

11.

Çiftçi E, Tutar E, Atalay S, İmamoğlu A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G, Ekim M, İnce E. Feokromositomaya bağlı hipertrofik kardiyomyopati olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: G-21, Kayseri, 1998.

12.

Ekim M, Tümer N, Bakkaloğlu S, Berberoğlu M, Günlemez A, Çiftçi E. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan çocuklarda beslenmenin değerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: H-18, Kayseri, 1998.

13.

Ekim M, Tümer N, Bakkaloğlu S, Berberoğlu M, Günlemez A, Çiftçi E. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan çocuklarda boy gelişiminin değerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: H-19, Kayseri, 1998.

14.

Çiftçi E, Doğu F, İkincioğulları A, Mısırlıoğlu M, Akar N, Cin Ş, Babacan E. Lökopeni: ailevi Akdeniz ateşi (FMF) için ender bir bulgu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: H-32, Kayseri, 1998.

15.

Güngör Ç, Akarsu GA, Çiftçi E. Nedeni belirlenemeyen karın ağrısı şikayeti olan çocuklarda toxocara antikoru prevelansı. I. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 327, Van, 1998.

16.

Yavuz G, Taçyıldız N, Gözdaşoğlu S, Ünal E, Ertem M, Karayalçın S, Ekinci C, Serin M, Yılmaz S, Çiftçi E, Gençgönül H, Cin Ş. İntrahepatik safra yolları kökenli rabdomyosarkom olgusu. X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özeti: P-45, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 95, Ankara, 1998.

17.

Yavuz G, Taçyıldız N, Gözdaşoğlu S, Kuzu I, Ünal E, Serin M, Yılmaz S, Atalay S, Ertem M, Tutar E, İnce E, Çiftçi E, Günlemez A, Cin Ş. Mediastinal kitle ve plevral effüzyonla gelen intratorasik rabdomyosarkom olgusu. X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özeti: P-46, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 96, Ankara, 1998.

18.

Atasay B, Çiftçi E, Yağmurlu A, Dindar H, Arsan S, Ertogan F. Yenidoğanın geç hemorajik hastalığına bağlı hematokolpos olgusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 156, Mersin, 1998.

19.

İkincioğulları A, Çiftçi E, Ertem M, Ünal E, Yıldıran ŞT, Adıyaman S, Erekul S, Doğu F, Babacan E, Cin Ş. Disseminated Bacille Calmette-Guerin (BCG) disease in a successfully bone marrow transplanted SCID patient. 3rd National Bone Marrow and Transplantation Congress, 3-5 June 1999, Mersin, Turkey. Abstract no: 19. Turk J Haematol, 16(Suppl), 128 (1999).

20.

Çiftçi E. Çocukluk çağının toplumdan edinilmiş pnömonisinde sefuroksim ve sefuroksim aksetil ile ardışık tedavi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 26, Özet Kitabı, sayfa: 263, Bursa, 1999.

21.

Köksal Y, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 30, Özet Kitabı, sayfa: 265, Bursa, 1999.

22.

Köksal Y, İnce E, Çiftçi E, Günlemez A, Doğru Ü. Bir çocukta komplike pnömoni. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 35, Özet Kitabı, sayfa: 268, Bursa, 1999.

23.

Köksal Y, İnce E, Ulukol B, Çiftçi E, Kuzu I, Azık F, Yavuz G, Doğru Ü. Bir olgu nedeniyle kedi tırmığı hastalığı. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 104, Özet Kitabı, sayfa: 302, Bursa, 1999.

24.

Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü. Dermal sinüs apsesine ikincil menenjit olgusu. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: 101, Özet Kitabı, sayfa: 223, İstanbul, 2000.

25.

Bingöler B, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv streptokok infeksiyonları. 44. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: 82, Özet Kitabı, sayfa: 45, Bursa, 2000.

26.

Güriz H, Çiftçi E, Gökdemir R, Aysev D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesindeki yara kültürlerinin değerlendirilmesi. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P21/14, Program Kitabı, sayfa: 332, Adana, 2001.

27.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda nedeni bilinmeyen ateş: 87 olgunun sunumu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: S-6, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 128, Adana, 2001.

28.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında reaktif trombositoz. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-30, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 146, Adana, 2001.

29.

Gümüş D, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Clostridium difficile’ye bağlı ishal ve kolit: 9 olgunun sunumu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-40, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 151, Adana, 2001.

30.

Kolkıran AK, İnce E, Çiftçi E, Özdemir H, Güneş M, Suskan E, Cin Ş. Akut CMV enfeksiyonu sırasında pnömotoraks ile prezente olan kistik fibrozis olgusu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-70, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 166, Adana, 2001.

31.

Bingöler BE, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv streptokok infeksiyonları: 7 olgunun sunumu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-72, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 167, Adana, 2001.

32.

Çiftçi E, Oygar P, İnce E, Doğru Ü. Periorbital ve orbital sellülitin ampisilin-sulbaktam ile tedavisi. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-07, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 317, İstanbul, 2002.

33.

Çiftçi E, Özdemir H, Bingöler E, İnce E, Doğru Ü. Kızıl ile ilişkili hepatit. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-08, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 317, İstanbul, 2002.

34.

Çiftçi E, Oygar P, Genç Ç, İnce E, Güriz H, Aysev A, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-09, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 318, İstanbul, 2002.

35.

Kuloğlu Z, Demirçeken F, Kolkıran A, Tanır G, Kansu A, Çiftçi E, İleri T, Girgin N. Sağlık personeli desteği olmadan yapılan doğum komplikasyonları: bir olgu sunumu. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-37, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 331, İstanbul, 2002.

36.

Kendirli T, Bingöler E, Çiftçi E, İnce E, Tutar E, Berberoğlu M, Atalay S, Ünal Ö, Deda G. Down sendromlu bir olguda basal ganglion kalsifikasyonu. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-84, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 351, İstanbul, 2002.

37.

Çiftçi E, Bingöler E, Sayılı A, İnce E, Tekin M, Akar N, Doğru Ü. Tip I plasminojen eksikliğine bağlı lignöz konjunktivit, hidrosefali ve trakeal tutulum. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-89, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 354, İstanbul, 2002.

38.

Çiftçi E, Altuntaş N, Üstünyurt Z, İnce E, Yalçınkaya F, Doğru Ü. Pnömoni ile prezente olan sistemik lupus eritematozus olgusu. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-109, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 363, İstanbul, 2002.

39.

Çiftçi E, Belgemen T, İnce E, Deda G, Doğru Ü. Epstein-Barr virus enfeksiyonu ile ilişkili akut dissemine ensefalomyelit. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-123, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 370, İstanbul, 2002.

40.

İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Tutar E, Yılmaz E, Aysev D, Atalay S, Doğru Ü. Uzun süreli profilaktik benzatin penisilin kullanımının oral mukozada ampisiline dirençli streptokokkal suşların gelişiminde rolü var mıdır? 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-127, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 372, İstanbul, 2002.

41.

Kolkıran A, Çiftçi E, İncesoy S, İnce E, Doğru Ü. Amoksisilin kullanımı sonrası Stevens-Johnson sendromu gelişen bir olgu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 151, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 242, Mersin, 2002.

42.

Güneş M, Çiftçi E, Köksal Y, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları: 71 hastanın değerlendirilmesi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 153, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 243, Mersin, 2002.

43.

Bingöler EB, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda ampiyem: 35 olgunun değerlendirilmesi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 154, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 243, Mersin, 2002.

44.

İncesoy S, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenit (PFAPA) sendromlu bir olgu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 155, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 243, Mersin, 2002.

45.

Ertem M, İleri T, Yalçınkaya F, Çiftçi E, Fitöz S. Kök hücre transplantasyonu sonrası yüksek doz trimethoprim-sulfamethoxazole kullanımına bağlı hiperkalemi. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2002, Kemer, Antalya, Bildiri Özeti:  285, Turk J Haematol, 19 (Supll 3), 150 (2002).

46.

Güriz H, Çiftçi E, Aysev AD. Metisiline dirençli ve metisiline duyarlı Staphylococcus aureus suşlarının vankomisin ve teikoplanin için minimal inhibitör konsantrasyonlarının araştırılması. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul, Bildiri Özeti: P-13/27. Klimik Dergisi, 16 (Özel sayı), 349 (2003).

47.

Güriz H, Çiftçi E, Aysev AD. Çocuklarda kan kültürlerinin değerlendirilmesi: 10 yıllık deneyim. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul, Bildiri Özeti: P-17/09. Klimik Dergisi, 16 (Özel sayı), 375 (2003).

48.

Çiftçi E, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E. Çocukların boğaz kültürlerinden izole edilen A grubu beta hemolitik streptokokların antibiyotik duyarlılığının araştırılması. 25. Pediatri Günleri, Bildiri Özeti: P-35, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 157, İstanbul, 2003.

49.

Dalgıç N, Çiftçi E, İleri M, İnce E, Doğru Ü. Lokalize kutanöz layşmanyaz: bir vaka takdimi. 25. Pediatri Günleri, Bildiri Özeti: P-82, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 184, İstanbul, 2003.

50.

Gözdaşoğlu S, Ertem M, Uysal Z, İnce E, Fitöz S, İleri T, Ayberkin E, Aysev D, Yavuzer Ş, Çiftçi E. Candida krusei sepsisi ve pulmoner aspergillozis. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özeti: P435, Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 157, Antalya, 2003.

51.

Ayberkin E, Çiftçi E, İnce E, İleri T, Ertem M, Uysal Z, Fitöz S, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü, Gözdaşoğlu S. Akut lenfoblatik lösemi bir hastada Aspergilllus fumigatus’a bağlı hepatik aspergillozis. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 98, İzmir, 2003.

52.

Çiftçi E, Ayberkin E, İnce E, İleri T, Ertem M, Uysal Z, Güriz H, Aysev D, Fitöz S, Kutlay H, Yavuzer Ş, Doğru Ü, Gözdaşoğlu S. Akut myeloid lösemili bir hastada Candida krusei fungemisi ve invaziv pulmoner aspergillozis. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 108, İzmir, 2003.

53.

Çiftçi E, Güriz H, Aysev D, İnce E, Erdem B, Doğru Ü. Çocuklarda Salmonella bakteriyemisi: 37 hastanın sunumu. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 109, İzmir, 2003.

54.

Çiftçi E, Şpakova N, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda kan kültürlerinden izole edilen Klebsiella suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 110, İzmir, 2003.

55.

Çiftçi E, İncesoy S, Kendirli T, İnce E, Güriz H, Aysev AD, Tutar E, Yavuz G, Doğru Ü. Çocuk yoğun bakım ünitesinde alışılmamış bir sepsis etkeni: Ralstonia pickettii. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 111, İzmir, 2003.

56.

Dalgıç N, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Akut ve tekrarlayan bronşiyolitli hastaların retrospektif değerlendirilmesi. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 113, İzmir, 2003.

57.

İleri M, Çiftçi E, İleri T, İnce E, Uysal Z,  Ertem M, Fitöz S, Gültan S, Gözdaşoğlu S, Doğru Ü. Familyal hemofagositik lenfohistiositozlu bir hastada sinoorbital aspergillozis. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 126, İzmir, 2003.

58.

Öncel S, Çiftçi E, Kendirli T, Dalgıç N, Genç Ç, Günal D, İncesoy S, İnce E, Doğru Ü. Paranazal sinüzite ikincil orbital sellülit ve subdural ampiyem. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 132, İzmir, 2003.

59.

Çiftçi E, Özdemir H, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda kan kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 134, İzmir, 2003.

60.

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocukların kan kültürlerinden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 424, Kapadokya, 2003.

61.

Derelli E, Gümüş D, Çiftçi E, Dalgıç N, Öncel S, İnce E, Doğru Ü. Plazminojen eksikliğine bağlı gelişen lignöz konjunktivit. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 469, Kapadokya, 2003.

62.

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocukların kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 479, Kapadokya, 2003.

63.

Tekin D, İleri M, Argun M, Çiftçi E, Öncel S, Dalgıç N, Güriz H. Nekrotizan pnömonili çocukta Ochrobactrum anthropi bakteriyemisi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 486, Kapadokya, 2003.

64.

Öncel S,  Dalgıç N, Gümüş D, Öztürk B, Demirçeken F, Çiftçi E, İnce E, Kansu A, Doğru Ü. Crohn hastalığı ile birlikte olan psödomembranöz enterokolit. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 514, Kapadokya, 2003.

65.

Derelli E, Çiftçi E, Naçar N, Tutar E, İnce E, Yalçınkaya F, Atalay S, Dogru Ü. Kawasaki hastalığı tanısı ile izlenen olgularımız. 47. Milli Pediatri Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2003.

66.

Derelli E, Tekin D, Çiftçi E, İnce E, Dogru Ü. Rubella ensefaliti: iki olgu. 47. Milli Pediatri Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2003.

67.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Güneş M, Doğru Ü. Hepatit A’ya bağlı akut kolesistit: olgu sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa 348, İstanbul, 2004.

68.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Bingöler BE, Doğru Ü. Candida albicans menenjiti: olgu sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 348-349, İstanbul, 2004.

69.

Yavuz G, Taçyıldız N, Örgerin Z, Ünal E, Uğur H, Doğru Ü, Aysev D, Çiftçi E, İnce E, Fitöz S, Cin Ş. Dirençli invaziv mantar enfeksiyonu düşünülen akut myelositer lösemili bir çocuk hastada caspofungin kullanımı. XIII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bildiri ve Program Kitabı, sayfa: 161, Kapadokya, 2004.

70.

Yavuz G, Taçyıldız N, Uğur H, Ünal E, Örgerin Z, Doğru Ü, Aysev D, Çiftçi E, İnce E, Fitöz S. Dirençli invaziv mantar enfeksiyonu düşünülen akut myelositer lösemili bir çocuk hastada caspofungin kullanımı. 6. Febril Nötropeni Simpozyumu. Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı, sayfa: 205,  Ankara, 2005.

71.

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Arsan S, Yavuz G, Doğru Ü. Çocuklarda Stenotrophomonas maltophilia bakteriyemisi. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 218, İstanbul, 2005.

72.

İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Ertem M, Taçyıldız N, Uysal Z, Ünal E, Fitöz S, Dalgıç N, Öncel S, Uğur H, Azık F, Belet N, Aysev AD, Yalçınkaya F, Yavuz G, Gözdaşoğlu S, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv aspergilloz. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 223, İstanbul, 2005.

73.

Öncel S, Belet N, Dalgıç N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Hidrosefali: Kabakulak meningoensefalitinin nadir bir komplikasyonu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 232, İstanbul, 2005.

74.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Belet N, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü. Vankomisine dirençli enterokok sepsisinde linezolid tedavisi. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 242, İstanbul, 2005.

75.

Belet N, Dalgıç N, Öncel S, Çiftçi E, İnce E, Barlas M, Doğru Ü. Kateter ilişkili enfeksiyonda nadir bir etken: Saccharomyces cerevisiae. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 244, İstanbul, 2005.

76.

Belet N, Öncel S, Uçar T, İleri M, Kendirli T, Dalgıç N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Tutar E, Atalay S, Doğru Ü. Staphylococcus aureus paronişisi sonrası gelişen pürülan perikardit, pnömoni, akciğer apsesi, ampiyem, osteomyelit. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 247, İstanbul, 2005.

77.

Öncel S, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Reaktif artritin eşlik ettiği psödomembranöz enterokolit. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 248, İstanbul, 2005.

78.

Öncel S, Belet N, Dalgıç N, Kuloğlu Z, Çiftçi E, İnce E, Kansu A, Yalçınkaya F, Girgin N, Doğru Ü. Yineleyen uzamış hepatit A ve lökositoklastik vaskülit. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 274, İstanbul, 2005.

79.

Dalgıç N, Öncel S, Belet N, Erdeve Ö, Karadağ A, Atasay B, Çiftçi E, İnce E, Arsan S, Doğru Ü. Konjenital toksoplasmozlu iki hasta. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 291, İstanbul, 2005.

80.

Dalgıç N, Çiftçi E, Öncel S Belet N, Derelli E, İnce E, Doğru Ü. İlaca dirençli tüberküloz: bir vaka sunumu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 298, İstanbul, 2005.

81.

Öncel S, Belet N, Dalgıç N, Kuloğlu Z, Çiftçi E, İnce E, Yağmurlu A, Koloğlu-Bingöl M, Girgin N, Doğru Ü. Tüberküloz peritonitli iki hasta. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 300, İstanbul, 2005.

82.

Öncel S, Güneş M, Ergün H, Belet N, Dalgıç N, Çiftçi E, İnce E, Peksarı Y, Doğru Ü. Lupus vulgaris: ender görülen bir tüberküloz formu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 303, İstanbul, 2005.

83.

Çaltık A, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Yağmurlu A, Doğru Ü. Bir olgu: İlerleyici dev pnömatosel. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 238, Nevşehir, 2005.

84.

İleri Akçaboy M, Derelli E, Uçar T, Öncel S, Dalgıç N, Çiftçi E, Tutar E, İnce E, Atalay S, Doğru Ü. Kawasaki hastalığı tanısı ile izlediğimiz olgularımız. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 538, Ankara, 2005.

85.

Derelli E, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Yalaki Z, Hişmi B, Kavaz A, Güriz H, Aysev D, Doğru Ü. Çocuk yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömonili hastalar. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 540, Ankara, 2005. [Türk Pediatri Arşivi, 40, 182 (2005).]

86.

Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Ünal E, Comba A, Ökten İ, Çiftçi E, Doğru Ü, Dizbay Sak S. Timik karsinoma ve timik tüberküloz birlikteliği gösteren nadir bir olgu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 560, Ankara, 2005. [Türk Pediatri Arşivi, 40, 169 (2005).]

87.

Erdeve Ö, Karadağ A, Belet N, Dalgıç N, Atasay B, Arsan S, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü. Konjenital toksoplazma enfeksiyonu: 2 olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 606, Ankara, 2005.

88.

Erdem Azık T, Doğru Ü, Güriz H, Aysev A, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 620, Ankara, 2005.

89.

Kavaz A, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Yalaki Z, Öztürk Hişmi B, Derelli E, Güriz H, Aysev D, Doğru Ü. Çocuk yoğun bakımda izlenen hastalarda trakeal aspirat kültürlerindeki üremeler ve klinik anlamı. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 623, Ankara, 2005.

90.

Argun M, İnce E,  Çiftçi E, Tıraş S, Deda G, Doğru Ü. İntravenöz asiklovir kullanımına bağlı nörotoksisite ve nefrotoksisite. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 623-624, Ankara, 2005.

91.

Argun M, Bayram Ö, Kendirli T, Tıraş S, Çiftçi E, İnce E, Deda G, Doğru Ü. Ağır seyirli bir enterovirüs ensefaliti olgusu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 624, Ankara, 2005.

92.

Yalaki Z, Kendirli T, Kavaz A, Derelli E, Öztürk Hişmi B,Güriz H, Aysev D, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Yoğun bakımda enfeksiyon. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 625, Ankara, 2005.

93.

İnce E, Çiftçi E, Tekin M, Kendirli T, Tutar E, Dalgıç N, Öncel S, Doğru Ü. Prader Willi sendromlu hastalarda hiperterminin özellikleri ve komplikasyonları. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 646, Ankara, 2005.

94.

Çiftçi E. Gastrointestinal enfeksiyonların tedavisi. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 469-474, Ankara, 2005.

95.

Çiftçi E. Bakteriyel menenjit yönetimi. 9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Özet Kitabı, sayfa: 148-155, Mersin, 2006.

96.

Kuloğlu Z, Kansu A, Kırsaçlıoğlu CT, Çiftçi E, Ensari A, Girgin N. Rektal kanama ile başvuran 3 bebekte IgE aracılı olmayan allerjik kolit. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 136, İzmir, 2006.

97.

Suskan E, Tekin D, Koloğlu M, Çiftçi E, Fitöz S. Çocukta göğüs duvarı deformasyonu yaratan intratorasik ekstrapulmoner kist hidatik olgusu. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 70, Antalya, 2006.

98.

Comba A, Cengiz FB, Kendirli T, Ayberkin A, Fitöz S, Tutar E, Çiftçi E, Deda G, Akar N, Tekin M. Tekrarlayan neonatal Marfan sendromu: FBN1 geninde heterozigot p.Cys1086Tyr mutasyonu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 504, Antalya, 2006.

99.

Akçaboy Mİ, Ayberkin E, Çiftçi E, Belet N, İnce E, Güriz H, Fitöz S, Aysev AD, Doğru Ü. Candida albicans osteomyelitli bir olgu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 561, Antalya, 2006.

100.

Yurdakul E, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Kansu A, Akar N. Ölümcül sepsisli çocukta endotelyal protein C reseptör geninde homozigot 23bp insersiyonu. 50. Milli Pediatri Kongresi, S-46, Antalya, 2006.

101.

Belgemen T, Çiftçi E, Suskan E, Ergün H, Yıldız D, Uçar Y, Aktaş-Yapısız A, Belet N, Tekin D, İnce E, Doğru Ü, Vatansever Z. Kliniğimize kene ısırması yakınmasıyla başvuran olgular. 50. Milli Pediatri Kongresi, P-271, Antalya, 2006.

102.

Çiftçi E. Akut tonsillofarenjit. Ege Bölgesi Pediatri Günleri, İzmir, 2007.

103.

Çiftçi E. Çocuklarda sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyonların tedavisi. V. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 55, Samsun, 2007.

104.

Çiftçi E. Bakteriyel Menenjit Yönetimi. 29. Pediatri Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 91-97, İstanbul, 2007.

105.

Çiftçi E. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında moleküler gelişmeler. 43. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 97, Bodrum, 2007.

106.

Çiftçi E. Çocuklarda invaziv pnömokok enfeksiyonları: Aşılama. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 54-55.

107.

Belet N, Tapısız E, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Suçiçeğine bağlı komplikasyonlar ve hastaneye yatış nedenleri. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 108.

108.

Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Osteoartiküler tüberküloza bağlı gelişen spontan femur kırığı. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 109.

109.

Belet N, Tapısız E, İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Doğru Ü. Kateter enfeksiyonunda antibiyotik-kilit tedavisi. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 110.

110.

Kavaz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi Ö, Kahraman İ, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Sinüzitin süpüratif intrakraniyal komplikasyonu: Subdural ampiyem. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 111.

111.

Çaltık A, Belet N, Tapısız A, Ergün H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Multilober pnömoni, hiler lenfadenopati ve plevral effüzyon etkeni: Mycoplasma pneumoniae. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 111.

112.

Belet N, Tapısız A, Uçar Y, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda derin boyun enfeksiyonları. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 112.

113.

Çiftçi E. Pnömokok aşısı. 3. Ankara Pediatri Günleri, Ankara, 2007.

114.

Çiftçi E. Kırım Kongo kanamalı ateşi. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 2008. Güncel Pediatri, 6 (Özel sayı 1): 66-68 (2008).

115.

Çiftçi E. Pnömokok aşıları. 30. Pediatri Günleri, İstanbul, 2008. Çocuk Dergisi, 8 (Ek sayı 1): 37-39 (2008).

116.

Çiftçi E. Pnömokok infeksiyonlarında korunma. 23. ANKEM Kongresi, Çeşme, İzmir, 2008. ANKEM Dergisi, 22 (Ek 2): 258-261 (2008).

117.

Çiftçi E. Otitis media tedavi edilmeli mi? 44. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 60-62, İstanbul, 2008.

118.

Çiftçi E. Transplantasyon dışı gruplarda sitomegalovirüs enfeksiyonları. IV. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Konuşma Özetleri Kitabı, sayfa: 28-33, Abant, 2008.

119.

Çiftçi E. Toplum kökenli pnömoni. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Belek, Antalya, 2008.

120.

Çiftçi E. Pnömokoktan aşı ile korunma. 4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Trabzon, 2009.

121.

Çiftçi E, Tapısız A, Özdemir H, Güriz H, Kendirli T, İnce E, Doğru Ü. Bakteriyemi ve kandidemi: Rotavirüs gastroenteritinin önemli ve gözardı edilen bir komplikasyonu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 120 (2009).

122.

Sucuoğlu MD, Tapısız A, Özdemir H, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Boğmaca: Süregiden çocukluk çağı enfeksiyon hastalığı. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 121 (2009).

123.

Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocukluk çağı toplum kökenli pnömonilerinde parenteral sulbaktam/ampisilin tedavisi: 9 yıllık deneyim. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 122 (2009).

124.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Tutar E, Atalay S, Doğru Ü. Kawasaki hastalığı tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 126 (2009).

125.

Ergün H, Tapısız A, Özdemir H, Sayılı A, Belgemen T, İnce EÜ, Özyörük D, Erol F, Çiftçi E, İnce E, İleri T, Dinçarslan H, Güriz H, Ertem M, Taçyıldız N, Ünal E, Doğu F, Aysev D, Uysal Z, Yalçınkaya F, Ekim M, İkincioğulları A, Yavuz G, Doğru Ü. Çocukluk çağı invaziv Aspergillus enfeksiyonları. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 129 (2009).

126.

Abseyi SN, Tapısız A, Özdemir H, Kara ÖC, Çiftçi Ö, Karabel M, Çiftçi E, Fitöz S, Heper AO, Akay BN, İnce E, Doğru Ü. Enfeksiyon ayırıcı tanısında zor bir problem: Sweet sendromu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 133 (2009).

127.

Türkcan G, Özdemir H, Tapısız A, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Yaygın gangrenle seyreden meningokoksemi olgusu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 136 (2009).

128.

Mokhtari H, Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Acinetobacter baumannii menenjiti: 3 olgunun sunumu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 136 (2009).

129.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Menenjit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 137 (2009).

130.

Çandır O, Belet N, Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Suçiçeği enfeksiyonunun komplikasyonları. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 141 (2009).

131.

Ergün H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Kırım Kongo kanamalı ateşi ön tanısı ile izlenen hastalar. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 143 (2009).

132.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Kendirli T, Fitöz S, Teber ST, Deda G, Doğru Ü. Ensefalit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 143 (2009).

133.

Ödek Ç, Tapısız A, Çiftçi E, Doğu F, Güriz H, İnce E, Doğru Ü. Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae enfeksiyonları. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 146 (2009).

134.

Tanyıldız M, Özdemir H, Tapısız A, Galip N, Çiftçi E, Kendirli T, İnce E, Doğru Ü. Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu: Üç olgunun sunumu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 146 (2009).

135.

Ergün H, Kendirli T, Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Güriz H, Doğru Ü. Acinetobacter baumannii: Çocuk yoğun bakım ünitesinde önemli bir enfeksiyon etkeni. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 148 (2009).

136.

Ödek Ç, Kendirli T, Özdemir H, Demir F, Çiftçi E, Tutar E. Vorikonazol kullanımına bağlı gelişen torsades de pointes. 53. Milli Pediatri Kongresi, Marmaris, Muğla, 2009.

137.

Sayılı A, İleri T, Ertem M, İnce EÜ, Belgemen T, Çiftçi E, İnce E, Tanrıverdi P, Uysal Z. Pseudomonas mastoiditi ile tanı alan Kostmann sendromu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, 2009.

138.

Çiftçi E. Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyon kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010; 14: 74-77.

139.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Galip Çelik N, Altaş B, Tapısız A, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda nadir bir enfeksiyon: Pelvik osteomiyelit. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

140.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Galip Çelik N, Yılmaz A, Aksoy E, Tıraş Teber S, Güriz H, Aysev D, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Deda G, Doğru Ü. Demiyelinizan hastalığı taklit eden nörobruselloz. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

141.

Pekpak E, Özdemir H, Karbuz A, Doğru Ü, İnce E, Çiftçi E. Karbamazepin kullanımı sonrası gelişen Stevens-Johnson sendromlu bir olgu. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

142.

Pekpak E, Özdemir H, Kendirli T, Dinçaslan HU. Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. 2009 pandemik influenza A (H1N1) enfeksiyonu sırasında gelişen spontan pnömomediastinum. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

143.

Pekpak E, Özdemir H, Galip Çelik N, Tapısız A, Karbuz A, Nisa Akay B, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Antitüssif-dekonjestan kullanımına bağlı gelişen Baboon sendromu. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

144.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Çiftçi E, İnce Ünal E, Ertem M, İnce E, Doğru Ü. 2009 pandemik influenza A (H1N1) enfeksiyonu ile ilişkili hemofagositik lenfohistiyositoz. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

145.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Çiftçi E, Dinçaslan HU, İnce E, Derya Aysev A, Yavuz G, Doğru Ü. Antifungal kilit tedavisi fungal kateter enfeksiyonlarında denenmeli mi? 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

146.

Çiftçi E. Kene ile bulaşan hastalıklar. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010.

147.

Karbuz A, Özdemir H, Kadıoğlu G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Önceden sağlıklı olan bir çocukta ektima gangrenosum. 54. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2010.

148.

Karbuz A, Özdemir H, Kazancı G, Vatansever G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Herpes Zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit. 54. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2010.

149.

Özdemir H, Abseyi NS, Karbuz A, Pekpak E, Beğde F, Türkcan G, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Akut süpüratif parotit gelişen bir yenidoğan. 54. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2010.

150.

Karbuz A, Özdemir H, Çakmaklı HF, Kaya S, Çiftçi A, İleri T, Çiftçi E, İnce E. Hepatit A enfeksiyonu sırasında EDTA’ya bağlı gelişen psödotrombositopeni. 33. Pediatri Günleri, İstanbul, 2011. Çocuk Dergisi, 11 (Ek sayı 1), (129) 2011.

151.

Çiftçi E. Febril nötropeni tanısında sorunlar. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 138-139 (2011).

152.

Çiftçi E. Yenidoğan enfeksiyonları: Sepsis ve menenjitin klinik bulguları ve tanısı. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 157-159 (2011).

153.

Özdemir H, Çandır MO, Karbuz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E. Suçiçeği toplumsal sıklığı ve mali yükü. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 269 (2011).

154.

Yurdakul E, Karahan ZC, Karbuz A, Özdemir H, Güriz H, İnce E, Doğru Ü, Çiftçi E. Çocuklarda nazal Staphylococcus aureus ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının araştırılması. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 272 (2011).

155.

Tapısız A, Karahan ZC, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Türkiye’de değişen rotavirüs epidemiyolojisi. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 274 (2011).

156.

Belet N, Çiftçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyıldız N, Atasay B, Doğu F, Kendirli T, Kuloğlu Z, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda steril bölge kültürlerinden izole edilen kandida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungallere duyarlılıklarının araştırılması. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 275 (2011).

157.

Kara A, Parlakay AÖ, Gür D, Cengiz AB, Çiftçi E, Emiroğlu M, Özen M, Kantaroğlu ÖÇ, Tutanç M, Salihoğlu B, Yüksekkaya Ş, Çelikel E, İnce E, Arıca V, Hatipoğlu S, Odabaş D, Altay F, Karbuz A, Sezer RG, Ceyhan M. Grup A beta hemolitik streptokok Türkiye makrolid direnç değerlendirmesi pilot çalışma sonuçları. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 280 (2011).

158.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Türel Ö, Hatipoğlu N, Devrim İ, Ağın H, Günay İ, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç H, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Külcü NU, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu Ç, Çarman KB, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S. Türkiye’de 2008-2010 yılları arasında suçiçeği nedeni ile hastaneye yatış nedenleri (VARICOMP-1). 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 287-288 (2011).

159.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Türel Ö, Hatipoğlu N, Devrim İ, Ağın H, Günay İ, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç H, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Külcü NU, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu Ç, Çarman KB, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S. Türkiye’de suçiçeği nedeni ile hastaneye yatışların epidemiyolojik ve ekonomik değerlendirmesi (VARICOMP-2). 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 288 (2011).

160.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, Güriz H, Ötgün SN, Gözalan A, Aysev D, İnce E. İnvaziv pnömokok enfeksiyonu gelişen çocukların serotip dağılımı. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 306-307 (2011).

161.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi A, Pazar E, Türkcan G, Mokhtari H, Demir F, Karadeniz C, Çiftçi E, Tutar E, İnce E, Atalay S. Süt çocuğunda sürpriz bir tanı: Kawasaki hastalığı. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 307 (2011).

162.

Özdemir H, Karbuz A, Kuş G, Çiftçi E, Güriz H, Aysev D, İnce E. Çocuklarda şant enfeksiyonları: 14 vakanın sunumu. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 307-308 (2011).

163.

Özdemir H, Karbuz A, Oktay G, Çiftçi E, İnce E, Aysev D, Yavuz G. Bakteriyemili bir çocukta tigesiklin kullanımı. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 308 (2011).

164.

Karbuz A, Özdemir H, Çiftçi A, Kuş G, Tanrıverdi P, Kaya S, Çiftçi E, İnce E. Staphylococcus lugdunensis’in etken olduğu ventrikuloperiteneal (VP) şant enfeksiyonu. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 310 (2011).

165.

Karbuz A, Özdemir H, Şimşek GK, Sucuoğlu D, Tanrıverdi P, Cengiz H, Demir F, Karadeniz C, Çiftçi E, Tutar E, İnce, Atalay S. Kardiyak kist hidatik hastalıklı bir olgunun albendazol ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesi. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 310 (2011).

166.

Karbuz A, Özdemir H, Tanrıverdi P, Kaya S, Çiftci A, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda alışılmadık bir durum: Bruselloz spondiliti. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 311 (2011).

167.

Karbuz A, Özdemir H, Vatansever G, Pazar E, Tanrıverdi P, Karakaya B, Kuş G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Beş olgu sunumu ile tularemi hastalığına bakış. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 314 (2011).

168.

Çiftçi E. Tüberküloz'da güncel bilgiler: Epidemiyoloji. 47. Türk Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10-14 Mayıs 2011.

169.

Parlakay AÖ, Abdulmumin AH, Kara A, Cengiz AB, İnce E, Çiftçi E, Tezer H, Özdemir H, Çeliker E. Sağlık personelinin pandemik grip aşısına bakışı. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 318 (2011).

170.

Karbuz A, Özdemir H, Tanyıldız M, Karadeniz C, Kunt S, Kavlak D, Çiftçi E, Tutar E, İnce E. Periferik fasial sinir paralizi İle seyreden Kawasaki hastalığı. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2011.

171.

Kocabaş BA, Karbuz A, Timur ÖM, Çiftçi E, İnce E. Şiddetli dehidratasyon ve hipoalbüminemiye neden olan dirençli Shigella flexneri gastroenteritli bir olgu. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2012.

172.

Çiftçi E. Enfeksiyona bağlı akut havayolu tıkanıklığı. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

173.

İnce E, Kendirli T, Yaman A, Ödek Ç, Karbuz A, Kocabaş BA, Özdemir H, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD. Çocuk yoğun bakımda kateterle ilişkili kan akımı enfeksiyonları. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

174.

Karbuz A, Kendirli T, Kocabaş BA, Yaman A, Aksoy BA, Ödek Ç, Kuloğlu Z, İleri DT, Kansu A, Çiftçi E, İnce E. Dissemine suçiçeğine bağlı gelişen fulminan karaciğer yetmezliği. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

175.

Karbuz A, Kendirli T, Özdemir H, Kocabaş BA, Yaman A, Ödek Ç, Güriz H, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılan hastalarda kolistin kullanımı. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

176.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Kese SK, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının (PCV7) sağlıklı çocuklarda nazofarengeal pnömokok taşıyıcılık sıklığına etkilerinin saptanması ile taşıyıcılık için risk faktörlerinin belirlenmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 14.

177.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Kese SK, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının (PCV7) sağlıklı çocuklarda antibiyotik direncine etkilerinin saptanması ile antibiyotik direnci için risk faktörlerinin belirlenmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 15.

178.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Kese SK, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının (PCV7) sağlıklı çocuklarda taşınan pnömokok serotip dağılımına etkilerinin saptanması ile serotip dağılımı için risk faktörlerinin belirlenmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 15.

179.

Kocabaş BA, Karbuz A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Kliniğimizde 2000-2012 yılları arasında izlenen preseptal ve orbital sellülit olgularının retrospektif değerlendirilmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 52.

180.

Çelik M, Kara A, Tezer H, Çiftçi E. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının akut otitis media tedavisinde antibiyotik tercihleri. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 56.

181.

Karbuz A, Kocabaş BA, Özdemir H, Kalın T, Aksoy BA, İleri DT, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Otomastoid kaynaklı yaygın serebral sinüs ven trombozu gelişen bir olgu. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 70.

182.

Kocabaş BA, Karbuz A, Çiftçi E, Demir M, İnce E. Çocuklarda sıradışı bir sekonder kapiller kaçak sendromu nedeni: Rotavirüs gastroenteriti. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 103.

183.

Dolapçı İ, Karahan ZC, Karbuz A, Aldemir Koçabaş B, Çiftçi E, İnce E, Tekeli A. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kasım 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında akut solumum yolu enfeksiyonu tespit edilen çocuklarda saptanan viral etkenler. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 5-8 Haziran 2012.

184.

Yaman A, Kuloğlu Z, Doğu F, İkincioğulları A, Ensari A, Çiftçi E, Kansu A. İki yaşında tedaviye yanıtsız KGH koliti olgusu. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Besleme Kongresi, Antalya, 18-21 Ekim 2012.

185.

Kara A, Özkaya Parlakay A, Gür D, Cengiz AB, Tezer H, Çiftçi E, Keser M, Özen M, Çelebi S, Somer A, Çultu Kantaroğlu Ö, Tutanç M. Türkiye genelinde Grup A Beta hemolitik streptokoklarda makrolid direnci değerlendirmesi. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 28 Kasım-2 Aralık 2012.

186.

Çiftçi Ö, Karadeniz C, Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Uçar T, İnce E, Tutar E, Çiftçi E, Atalay S. Kawasaki sendromuna bağlı dev koroner anevrizma. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Fethiye, 1-5 Mayıs 2013.

187.

Çiftçi E. Yeni Antibakteriyel İlaçlar. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

188.

Dinleyici EC, Kurugöl Z, Devrim İ, Bayram N, Türel O, Yasa O, Tezer H, Alhan E, Dalgıç N, Uygur-Kulcu N, Özdemir H, Emiroğlu M, Şensoy G, Çiftçi E, Nuhoğlu C, Taş MA, Timur ÖM, Elevli M, Kondolot M, Kara A, Çelebi S, Tapısız A, Aygün D, Özen M, Güler E, Somer A, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Ceyhan M, Apa H, Hatipoğlu N, Kuzdan C, Ergüven M, Kocabaş E, Kanık A, Gülhan B, Akça G, Say A, Belet N, İnce E, Sağ Ç, Tas T, Bilaç B, Tanır G, Bahar M, Öztürk M, Çelik M, Hacımustafaoğlu M, Akarsu S, Elmas A, Arısoy ES, Namlı AR, Çalışkan B, Akın F, Kocaoğlu Ç, İncesoy-Özdemir S, Odabaş D, Yargıç ZA, Dalkıran T, Parlakay A, Ağın H, Günay İ, Kızıldemir A, Aykan H, Kılıç B, Ekici Z. Türkiye’de rutin suçiçeği aşılaması öncesi suçiçeği nedeni ile hastaneye yatırılan olguların değerlendirilmesi (VARICOMP çalışması 2008-2012). 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

189.

Yıldız C, Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Ötgün SN, Özdemir H, Aysev D, Güriz H, Gökdemir R, Çiftçi E, Durmaz R, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının rutin uygulamaya girmesinden sonra görülen invaziv pnömokok hastalığı ve antibiyotik serotipleri. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

190.

Karadağ-Öncel E, Çakır M, Kara A, Gönç N, Cengiz AB, Özon A, Çiftçi E, Alikaşifoğlu A, Ceyhan M, Kandemir N. Akut bakteriyel menenjit sonrasında hipotalamo-pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesi. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

191.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Karadeniz C, Çiftçi Ö, Özdemir H, Bolkent GM, Uçar T, Tutar E, Atalay S, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Onsekiz yıllık Kawasaki hastalığı deneyimimiz: Nadir semptom ve bulgularla hastalığın diğer yüzü. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

192.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E, Beğde F, Ametoglou S, Karahan ZC, Fouad AA, Kalkancı A, Aysev D, İnce E. Trichosporon asteroides ilişkili nadir bir Kerion celsi olgusu: Flukanazol ile başarılı tedavi. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

193.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, Tapısız A, Belet N, Çiftçi E, İnce E. Komplikasyonları ile rotavirüs gastroenteriti. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

194.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E, Karahan ZC, Dolapçı İ, Tekeli A, İnce E. RSV enfeksiyonu nedeniyle yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özellikleri. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

195.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E, Yaman A, Kuloğlu Z, Aysev AD, Kansu A, İnce E. Kateter ilişkili Leuconostoc mesenteroides bakteriyemisi: Nadir bir olgu ve nadir bir yaklaşım. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

196.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Yıldız C, Çiftçi A, Yıldız N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Streptococcus pneumoniae serotip 5’in neden olduğu bir piyomiyozit olgusu. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

197.

Çiftçi E. Otitis media: Doğrular ve yanlışlar. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 10-13 Haziran 2013.

198.

Çiftçi E. Pnömokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde son durum. 6. Ulusal Aşı Sempozyumu, 21-25 Ekim 2015.

199.

Çiftçi E. Toplum kökenli viral ve bakteriyal pnömoniler (olgularla). 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2015.

200.

Kara A,  Somer A, Çiftçi E, Tezer H,  Dinleyici EÇ, Büyükcam A, İnce E, Karakaşlılar S, Metin Ö, Köşker M, Ersoy B, Kara SS, Aydın P, Karbuz A, Bayhan Gİ,  Albayrak E,  Dağlı A, Sütçü M, Aykaç K, Cengiz H, Kara T, Sütçü ZK, Tekin T, Bedir T. Beş yaş altı çocuklarda, akut kulak ağrısınına ebeveynlerin yaklaşımı: PEDIOTAL - I, Çok merkezli Anket Çalışması. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2015.

201.

Çiftçi E. Damar içi kateter enfeksiyonları ve tedavisi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu II, İzmir, 24 Nisan 2016.

202.

Çiftçi E. Yeni geliştirilen aşılar. 52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2016.

203.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Ünal İnce E, Fitöz ÖS, İnce E, Çiftçi E. Metamizol sodyum (novalgin®) kullanımına bağlı agranülositoz sonrası gelişen hepatosplenik kandidiyazis olgusu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

204.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Ünal İnce E, Fitöz ÖS, İnce E, Çiftçi E. Kök hücre nakli yapılan hastada musluk suyu kaynaklı Legionella pneumophila pnömonisi. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

205.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Uygun olmayan alım tekniğine ikincil gelişen Stenotrophomonas maltophilia psödobakteriyemisi. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

206.

Yahşi A, Erat T, Tural-Kara T, Özdemir H, Erol R, Eminoğlu FT, İnce E, Çobanoğlu N, Fitöz S, Doğu F, İnce E, Çiftçi E. Pansitopeni ve akciğer absesi ile seyreden glikojen depo hastalığı tip 1b: olgu sunumu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

207.

Yahşi A, Erat T, Tural-Kara T, Özdemir H, Özdel S, Yalçınkaya F, İnce E, Çiftçi E. İlk gün ateşi ile tanı alan hiperimmünglobulin D sendromu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

208.

Özdemir H, Tural-Kara T, Erat T, Yahşi A,Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Guthrie testi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: kalkaneus osteomiyeliti. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

209.

Tural-Kara T, Yılmaz S, Özdemir H, Özçakar ZB, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Çocukta periton diyalizi ilişkili peritonitin nadir bir nedeni: Campylobacter jejuni. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

210.

Tural-Kara T, Özdemir H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Erat T, Yahşi A, Doğu F, Tutar E, İnce E, Çiftçi E. Tekrarlayan pnömoni tanısı ile hastaneye yatan çocuklarda altta yatan hastalıklar ve etken mikroorganizmalar. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

211.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Tutar HE, Çiftçi E, İnce E. Rotavirüs aşısı sonrası gelişen inkomplet Kawasaki hastalığı olgusu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

212.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural-Kara T, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. 2015-2016 sonbahar-kış dönemi hastanemizde yatan influenza hastalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

213.

Çiftçi E. İnfluenza enfeksiyonları: 2014-2016 Türkiye ve Dünya epidemiyolojisi. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

214.

Kanık Yüksek S, Tezer H, Özkaya-Parlakay A, Gülhan B, Kara A, Çiftçi E, Tapısız A, Çelik M, Özdemir H, Aykaç K, Bedir Demirdağ T, Tural-Kara T, Hayran G, İnce E. Çok merkezli çalışma: Ankara’da hepatit A aşı öncesi ve sonrası. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-143, Antalya, 2016.

215.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Metin Akcan Ö, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Fitöz ÖS, Göllü Bahadır G, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Diş absesi sonrası gelişen desenden mediastinit ve akciğer absesi olgusu. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Bildiri Kitabı sayfa: 67, İstanbul, 2016.

216.

Diler E, Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Aysev AD, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Rotavirüs gastroenteriti sonrası gelişen MRSA bakteriyemisi. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Bildiri Kitabı sayfa: 68-69, İstanbul, 2016.

217.

Koç-Yekedüz M, Kendirli T, Azapağası E, Perk O, Erat T, İnce E, İleri T, Çiftçi E, Fitöz S, Deda G. Streptococcus mitis’e bağlı komplike menenjit olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

218.

Özsoy G, Kendirli T, Azapağası E, Perk O, Özcan S, Öz-Tuncer G, Erat T, Tıraş Teber S, Çiftçi E, Uçan B, Fitoz ÖS. Bocavirus ile ilişkili ölümcül bir çocukluk çağı akut nekrotizan ensefalopati (ANEC) olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

219.

Gadirova Ü, Kendirli T, Perk O, Göllü G, Ateş U, Çiftçi E. Fatal seyreden intestinal gazlı gangren olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

220.

Ametoğlu S, Kendirli T, Azapağası E, Ödek Ç, Yaman A, Çiftçi E, Aysev D, İnce E. Çocuk Yoğun Bakımda sepsis nedeniyle izlenen hastaların epidemiyolojik özellikleri. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

221.

Azapağası E, Kendirli T, Perk O, Erat T, Yahşi A, Aysev D, Çiftçi E, İnce E. Çocuk yoğun bakımda kateterle ilişkili kan akımı enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda kateter çekilmeli mi? 2. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

222.

Çiftçi E. Nedeni bilinmeyen uzamış ateşli çocuk. Çocuk Dostları Kongresi, İstanbul, 6-8 Mart 2017.

223.

Çiftçi E. Aşıların yapısı. Aşı Okulu, Antalya, 16-19 Mart 2017.

224.

Çiftçi E. Aşı ve aşı içerikleri. 5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 19-22 Mart 2017.

225.

Çiftçi E. Aşılamanın geleceği. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

226.

Çiftçi E. Mantar karşıtı ilaç koruması (profilaksi). 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

227.

Çiftçi E. İmmün yetmezlikte aşılama. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

228.

Çiftçi E. Akut orta kulak enfeksiyonu: Tanı ve sağaltım. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

229.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aysev AD, Taçyıldız N, Ünal E, İleri DT, İnce E, Haskoloğlu Ş, Çiftçi E, İnce E. Pediatrik hematoloji, onkoloji ve immünoloji hastalarında kateter ilişkili kan yayım enfeksiyonlarında antibiyotik kilit tedavisinin etkinliği. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

230.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Pekbak E, Ceren-Karahan Z, Dolapçı İ, İnce E, Uysal Z, Yavuz G, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda febril nötropeni ataklarında solunum yolu viral etkenleri. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

231.

Kara A, Tanır-Başaranoğlu S, Kaya C, Yılmaz-Çiftdoğan D, Erat T, Karaaslan A, Sertan-Kara S, Sami-Yazar A, Aktürk H, Salı E, Özkaya-Parlakay A, Çelik M, Güneş C, Acar M, Sütçü M, Karakaşlılar S, Günay F, Çiftçi E, Güven Ş, Tezer H, Somer A, Aykaç K, Yaşar-Durmuş S, Çağlar İ, Çelebi S, Avcı S, Tanır G, Devrim İ, Çağrı-Dinleyici E. Çocukluk çağında antibiyotik ilişkili ishal sıklığı-çok merkezli çalışma ön değerlendirme sonuçları. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

232.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aldemir-Kocabaş B, Aysev AD, İleri DT, İnce E, Taçyıldız N, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Pediatrik bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kan dolaşımı enfeksiyonları, sorumlu patojenler, antibiyotik duyarlılık paternleri ve tedavi sonuçları: Türkiye'de bir üniversite hastanesinin deneyimi. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

233.

Efendiyeva E, Tural-Kara T, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Erat T, Yahşi A, Özdemir H, Karahan ZC, İnce E, Çiftçi E. Akut bronşiyolit nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklarda Bordetella pertussis sıklığı ve klinik tabloya etkisi. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

234.

Yahşi A, Özdemir H, Erat T, Tural-Kara T, Çiftçi E, Aysev AD, İnce E. Brucella canis'e bağlı sakroileitli olgu. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

235.

Tural-Kara T, Özdemir H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Yahşi A, Erat T, Bingöl Koloğlu M, Fitöz S, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Çocukluk çağı kist hidatik hastalığının klinik özellikleri: Türkiye'den bir üniversite hastanesinin deneyimleri. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

236.

Erat T, Süzen E, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Çiftçi E, Ertem M, İnce E. İnfluenza-B enfeksiyonu sonrası gelişen nötropeni ve bakteriyal lenfadenit. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

237.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Etmoidal sinüzite ikincil gelişen nazal kemik osteomiyelitli olgu. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

238.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Doğan İ, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Uzamış ateş nedeni: Enfekte lomber epidermoid kist. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

239.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Doğulu N, Tural-Kara T, Bolkent G, Çiftçi E, İnce E. Onikomadezis ile seyreden ve küçük çaplı salgına yol açan bir atipik el-ayak-ağız hastalığı olgusu. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

240.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Ünal İnce E, Atasay B, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda ESBL ve karbapenemaz üreten Serratia marcescens kaynaklı kan yayım enfeksiyonları. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

241.

Yahşi A, Erat T, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Atasay B, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Dirençli gram negatif bakteri enfeksiyonlarında meropenem infüzyonu tedavisi. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

242.

Çiftçi E. Çocuk menenjit tedavisinde yenilikler. 32. ANKEM Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2017.

243.

Çiftçi E. Biyofilm oluşumu ve direnç. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017.

244.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Ünal-İnce E, Atasay B, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda ESBL ve Karbapenemaz üreten Serratia marcescens kaynaklı kan yayım enfeksiyonları. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S5-6.

245.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Nuri-Bayram S, Devrim İ, Tezer H, Yasa O, Kuzdan C, Alhan E, Kocabaş E, Dalgıç N, Özdemir H, Çiftçi E, Metin Ö, Tapısız A, Uygur-Külcü N, Şensoy G, Sağ Ç, Nuhoğlu Ç, Tanır G, Kara A, Kondolot M, Kılıç Ö, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Elevli M, Başoğlu-Öner M, Taş MA, Akarsu S, Velipaşalıoğlu S, Özen M, Güler E, Öncel S, Emiroğlu M, Somer A, Karbuz A, Turel Ö, Kuyucu N, Yılmaz-Çiftdogan D, Hatipoğlu N, Çetin B, Köşker M, Şiraneci R, Akın F, Kara A, Gülhan B, Parlakay A, Çarman KB, Karlı A, Belet N, İnce E, Aygün D, Hançerli-Törün S, Aktürk H, Akaslan A, Arısoy ES. Ulusal aşı takviminde 12. ayda tek doz uygulanan suçiçeği aşısının erken dönem etkililik sonuçları (VARICOMP Çalışması). 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S6.

246.

Şule-Haskoloğlu Z, Yılmaz MM, Betül-Yıldız F, Çiftçi E, Erat T, Özdemir H, Kahveci A. El-ayak-ağız hastalığı sonrası nadir bir komplikasyon: Onikomadezis. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S63.

247.

Erat T, Benderlioğlu E, Yahşi A, Özdemir H, İleri T, Çiftçi E, İnce E. Benign nötropeni ile izlenen hastada Pseudomonas aeruginosa kaynaklı ektima gangrenosum. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S91-92.

248.

Erat T, Gören R, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Etmoidal sinüzite ikincil gelişen nazal kemik osteomiyelitli olgu. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S93.

249.

Erat T, Doğulu N, Yahşi A, Özdemir H, Ötgün S, Kendirli T, Dindar H, Çiftçi E, İnce E. Streptococcus pneumoniae serotip 11 kaynaklı nekrotizan pnömoni. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S93-94.

250.

Erat T, Haznedar P, Yahşi A, Özdemir H, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Akut lenfadenit bulgularıyla başvuran Kawasaki hastalığı vakası. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S133.

251.

Çiftçi E. Kuduz aşısı. 7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 20-24 Eylül 2017.

252.

Kara A, Büyükcam A, Sütçü A, Elmas-Bozdemir Ş, Acar M, Sali E, Sertan Kara S, Sönmez G, Bedir T, Albayrak E, Kaya C, Çullas-İlarslan E, Karakaşlılar S, Somer A, Tezer H, Özdemir H, Çelebi S, Öz FN, Karbuz A, Çiftçi E. Beş yaş altı çocuklarda akut otitis media’da kulak ağrısında lokal lidokaininin etkinliği ve güvenirliği çalışması PEDIOTAL III ön sonuçları. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2017.

253.

Çullas-İlarslan NE, Günay F, Topçu S, Çiftçi E. Effüzyonlu otitis media tanı ve tedavisinde klinisyen yaklaşımlarının ve güncel akış şemalarına uyumun değerlendirilmesi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2017.

254.

Tanır-Başaranoğlu S, Erat T, Karaaslan A, Kaya C, Salı E, Şen S, Aldemir B, Aykaç K, Yılmaz-Çiftdoğan D, Acar M, Sütçü M, Sertan-Kara S, Aktürk H, Çelik M, Tezer H, Karakaşlılar S, Yeşil E, Yaşar-Durmuş S, Çay Ü, Günay F, Çiftçi E, Somer A, Çelebi S, Tanır G, Dinleyici EÇ, Kara A. Çocukluk çağında antibiyotik ilişkili ishal sıklığı-çok merkezli çalışma-güncel ön değerlendirme sonuçları. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2017.

255.

Ekşi MA, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Perinatal tüberküloz'da doğrudan gözetimli tedavinin önemi. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 1-3 Aralık 2017.

256.

Yahşi A, Özdemir H, Erat T, Turak-Kara T, İleri T, İnce E, Çiftçi E. Kawasaki hastalığında IVIG tedavisi sonrası gelişen hemolitik anemi. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 1-3 Aralık 2017.

257.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural Kara T, Kendirli T, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Dirençli etkenlerde uzun infüzyon tedavisi ile meropenem etkinliği. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, S-003, Antalya, 2018.

258.

İlbay S, Aktaş-Tapısız A, Bedir-Demirdağ T, Cura-Yayla BC, Güneş C, Tezer H, Çiftçi E. Toplum kaynaklı pnömoni ile hastaneye yatan çocuklarda ampirik antibiyotik tedavilerinin karşılaştırılması. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, S-014, Antalya, 2018.

259.

Erat T, Yahşi A, Tural Kara T, Özdemir H, Şanal Yılmaz F, Güriz H, Dinçaslan H, İnce E, İleri T, Doğu F, Taçyıldız N, Ertem M, İkincioğulları A, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Hematoloji-onkoloji ve immünoloji hastalarında 1 yıllık kalıcı santral venöz kateter enfeksiyon insidansı. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-119, Antalya, 2018.

260.

Yahşi A, Erat T, Tural Kara T, Özdemir H, Tekin D, Güriz H, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda Moraxella catarrhalis bakteriyemisinin klinik ve laboratuar özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-132, Antalya, 2018.

261.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Kutlay Ş, Fitöz ÖS, Çiftçi E, İnce E. Grisel sendromu: Erken tanı ile tedavi edilebilir nadir tortikollis sebebi. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-304, Antalya, 2018.

262.

Çakmak-Taşkın E, Uğur Y, Küçük ZE, Yusufova V, Yahşi A, Erat T, Erkol Tuncer H, Özdemir H, Çiftçi E, Ertem M, İnce E. İnfluenza A (H1N1)’e ikincil gelişen hemofagositik lenfohistiyositoz. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-404, Antalya, 2018.

263.

Çakmak-Taşkın E, Yusufova V, Küçük ZE, Uğur Y, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. İnfluenza A (H1N1) enfeksiyonu sırasında gelişen spontan pnömomediastinum ve akut apandisit. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-405, Antalya, 2018.

264.

Yahşi A, Erat T, Tural Kara T, Taçyıldız N, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Frontal baş ağrısı ile başvuran atipik dissemine herpes zoster. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-423, Antalya, 2018.

265.

Erat T, Yahşi A, Öztürk M, Kayabaşı B, Özdemir H, Fitöz ÖS, Çiftçi E, İnce E. Suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen sakroiliak eklem osteomiyeliti. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-424, Antalya, 2018.

266.

Erat T, Yahşi A, Kayabaşı B, Öztürk M, Özdemir H, Teber S, Fitöz ÖS, Çiftçi E, İnce E. Suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen akut serebellar ataksi seyrinde ortaya çıkan ilerleyici ensefalit. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-425, Antalya, 2018.

267.

Kara A, Büyükcam A, Sütçü M, Elmas Bozdemir Ş, Acar M, Sali E, Kara SS, Sönmez G, Bedir T, Albayrak E, Kaya C, Çullas İlarslan E, Kara T, Karakaşlılar S, Alabaz D, Somer A, Tezer H, Özdemir H, Çelebi S, Öz FN, Karbuz A, Çiftçi E. Beş yaş altı çocuklarda akut otitis media tanısı ile antibiyotik tercihi ve antibiyotik kullanımı sonrası gastrointestinal sistem yan etkileri çok merkezli prospektif gözlemsel çalışma. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-605, Antalya, 2018.

268.

Çakmak-Taşkın E, Küçük ZE, Uğur Y, Yusufova V, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Parasetamole bağlı kutanöz ilaç erüpsiyonu gelişen bir olgu. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-615, Antalya, 2018.

269.

Yahşi A, Erat T, Tural Kara T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Seftriakson ve asiklovir birlikteliği tehlikeli olabilir mi? 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-616, Antalya, 2018.

270.

Küçük ZE, Erat T, Yahşi A, Uğur Y, Yusufova V, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Rotavirüse bağlı benign geçici hiperfosfatazemi. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-701, Antalya, 2018.

271.

Erat T, Yahşi A, Çanakçı C, Korkmaz A, Karahan C, Özdemir H, İleri T, Serel S, Atilla H, Kundakçı N, Çiftçi E, İnce E. Sistemik loxoscelism’e ikincil gelişen hemofagositik sendrom: Türkiye’den ilk vaka. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-926, Antalya, 2018.

272.

Demir E, Türkfiliz BN, Keleştemur E, Tuna Kırsaçlıoğlu C, Selbuz S, Altuntaş C, Kuloğlu Z, Ulukol B, Topçu S, Uran P, Eminoğlu T, Kendirli T, Çiftçi E, Şıklar Z, Kansu A. Farklı gastrointestinat yakınmalar ile değerlendirilen Muchausen sendromu ve Munchausen by proxy sendromu olan iki olgu. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, 18-21 Nisan 2018.

273.

Özkan H, Çelebi S, Köksal N, Hacımustafaoğlu M, Koç E, Tezer H, Çetinkaya M, Erdeve Ö, Özdemir H. Ülkemizde respiratuar sinsityal virüs ile enfekte olan orta ve geç prematüre bebeklerde risk faktörlerinin belirlenmesi. 26. Ulusal neonatoloji Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, SS-12, Girne-KKTC, 2018.

274.

Taş Ö, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Pazar E, Özdemir G, İnce E, Çiftçi E. Ticari olarak hazır paket biçimindeki ORS’nin hatalı hazırlanmasına bağlı gelişen hipernatremik dehidratasyon. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S354.

275.

Taş F, Fitöz S, Çiftçi E. Akut Ebstein Barr virüs enfeksiyonu sırasında saptanan hiperamilazemi. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S355.

276.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Sağlıklı çocukta beklenmedik bir pnömoni etkeni: Pseudomonas aeruginosa. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S357.

277.

Akyüzlüer S, Doğan Ö, Güriz H, Çiftçi E. Evde hazırlanan oral rehidrasyon sıvısının (ORS) içerik açısından paketli hazır ORS ile karşılaştırılması. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S358.

278.

Biçer BB, Çakmak-Taşkın E, Kayabaşı B, Akbağ S, Öztürk M, Ateş Ö, Özdemir H, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E. Döküntüden meningoensefalite herpes virüs: Bir olgu sunumu. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S386-387.

279.

Çiftçi E. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve probiyotikler. 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2018.

280.

Pay F, Kendirli T, Havan M, Özcan S, Çiftçi E, Eyileten Z, Tutar E. Candida endokarditli bir olgu. 15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum, 18-20 Ekim 2018.

281.

Murt B, Kendirli T, Özcan S, Havan M, Tekgüç H, Alıcı B, Eyileten Z, Özdemir H, Çiftçi E. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteği ile başarıyla tedavi edilen ağır seyirli nekrotizan pnömonili bir olgu. 15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum, 18-20 Ekim 2018.

282.

Havan M, Kendirli T, Özcan S, Gün E, Özdemir H, Yüksel MF, Bektaş Ö, Çiftçi E. Nadir rastlanan bir ensefalit etkeni: Batı Nil virüsü. 15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum, 18-20 Ekim 2018.

283.

Çiftçi E. Suçiçeği aşılaması. 2. Aşı Okulu, Antalya, 8-11 Kasım 2018.

284.

Çiftçi E. Ateşli çocukta ne yapalım? Uzamış ateş. 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 14-18 Kasım 2018.

285.

Bay Ü, Çiftçi E, Yaylacı Göktuğ A, Özdemir H, İnce E, Tekin D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğine başvuran 3-36 ay arasındaki bakteriyemi saptanan ve saptanmayan odağı belirsiz ateşli çocukların değerlendirilmesi. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

286.

Çakmak-Taşkın E, Öztürk S, Bekar G, Tosun H, Özdemir H, Erdeve Ö, Arsan S, Çiftçi E, İnce E. Konjenital sifiliz: iki vakanın sunumu. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

287.

Çiğdem-Özer E, Çakmak-Taşkın E, Mustafayeva N, Sarısoy D, Altıntaş M, Özdemir H, İnce E, Tutar E, Çiftçi E. Kawasaki hastalığı: tanıda yaşanan güçlükler. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

288.

Sevinç S, Çakmak-Taşkın E, Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda diş absesi: Yatırılarak izlenen 72 hastanın değerlendirilmesi. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

289.

Çakmak-Taşkın E, Erkol-Tuncer GH, Özdemir H, İnce E, İleri T, Çiftçi E, Ertem M, İnce E. Refrakter B-ALL hastasında fatal dissemine Fusarium enfeksiyonu. Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, Afyonkarahisar, 7-9 Aralık 2018.

290.

Çiftçi E. Enfeksiyoncu gözü ile artrit. Çocuk Romatoloji Sempozyumu: Çocuklarda Artrit ve Artrit Dışı Eklem Tutulumları, Gazi Üniversitesi Hastanesi, 75. Yıl Salonu, Ankara, 15 Aralık 2018.

291.

Çiftçi E. Riskli temas sonrası kuduz profilaksisi. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Kayseri, 2019.

292.

Konca HK, Özdemir H, Eren H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Çiftçi E, Ekim M, İnce E. İyi bildiğimiz nadir rastladığımız bir durum: Asiklovire bağlı akut böbrek yetmezliği. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Kayseri, 2019.

293.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Özcan S, Havan M, Şanal F, Güriz H, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. Çocuk yoğun bakım ünitesinde Acinetobacter spp. enfeksiyonları: Tek merkez deneyimi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

294.

Erat T, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. 2016-2017 yılı sezonunda influenza benzeri hastalık ile hastaneye yatırılan çocuklarda influenza sıklığı, influenza tipleri ve influenza aşısı kullanımı: tek merkez prospektif çalışma sonuçları. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

295.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Özçakar ZB, Atalay S, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda artrit: 78 vakalık tek merkez deneyimi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

296.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Kırsaçlıoğlu C, Kuloğlu Z, Çiftçi E, İnce E. Eski dost yeni düşmanımız: Kateter ilişkili Saccharomyces cerevisiae. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

297.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Ateş U, Göllü-Bahadır G, Fitöz S, İnce E, Çiftçi E. Yuvarlak pnömoniden kist hidatiğe: Olgu sunumu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

298.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Ateş U, Çobanoğlu N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E.  Akciğer absesi biçiminde ortaya çıkan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonlu bir olgu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

299.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Çobanoğlu N, Ceyhan K, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Adenovirüs ilişkili organize pnömoni. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

300.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Reaktif hava yolu hastalığı nedeniyle tanı alan birinci brankial yarık anomalili bir olgu sunumu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

301.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Göllü-Bahadır G, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Maligniteyi taklit eden bir olgu: Abdominal tüberküloz. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

302.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Kendirli T, Taçyıldız N, Çiftçi E, Ünal E, İnce E. Nekrotizan fasiit gelişen nötropenik çocukta dirençli bir etken: Escherichia coli. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

303.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Kalem M, Kınık HH, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Septik artrit komplikasyonu: Femur başı aseptik nekrozu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

304.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Fitöz S, İnce E, Çiftçi E. Sağlıklı çocuklarda sakroileit/iliak kemik osteomyelitinin olağandışı bir etkeni: Salmonella. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

305.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Kınık HH, İnce E, Çiftçi E. İntraosseöz girişime ikincil osteomiyelit. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

306.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Karagözlü S, Uçar T, İnce E, Çiftçi E. Aynı hastada Streptococcus pyogenes’in neden olduğu süpüratif olmayan iki komplikasyon gelişimi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

307.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Özcan S, Havan M, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. Suçiçeğine ikincil eş zamanlı iki bakteriyel komplikasyon: Streptococcus pyogenes ampiyemi ve Staphylococcus aureus bakteriyemisi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

308.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Çiftçi E, İnce E. Nadir görülen bir olgu: Ulcus vulvae acutum. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

309.

Arga G, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Kendirli T, Kaya B, Çiftçi E, İnce E. Meningokok enfeksiyonunun üç farklı yüzü: Şifa, sekel ve ölüm. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

310.

Murt B, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Kendirli T, Karahan ZC, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda bocavirüs enfek