ÖĞR. GÖR. BAŞAK ESER    
Adı : BAŞAK
Soyadı : ESER
E-posta : edogdu@eng.ankara.edu.tr, basakeserd@gmail.com
Tel : 0312-203-3367; -3487
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Başak Eser Doğdu

Uzman, Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim

Eğitim Derecesi

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim

Mezuniyet Tarihi/Yılı

Lisans

Ankara

Mühendislik

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

2004

Y.Lisans

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji)

2007

Doktora

Ankara

Fen Bilimleri

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji ABD)

2008-

 Akademik Özgeçmiş

Unvan

Üniversite

Bölüm

Anabilim

Tarih Aralığı

Uzman

Ankara Üniv.

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji ABD

2009- Halen

 Mesleki/İdari Görevler

Görevi

Kurumu

Tarih Aralığı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi

2013-Halen

Çalışma Alanları


Sedimentoloji, Kıyı jeolojisi, Deniz Jeolojisi, Ağır Mineraller, Plaser Yatakları

 Yayınlar

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

ELİF SEDA DURMUŞ,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,Zeynep Önal ,.The geochemical characteristics of beach sediments of the Finike Gulf (Southwest Turkey),2011,Mineralogical Magazine,Goldschmidt 2011 Abstract Volume, page 792.

KORAY SÖZERİ,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,BAŞAK ESER DOĞDU,.Geochemistry and distribution of total heavy mineral concentrations of beach sediments of the Sakarya Delta (SW-Black Sea),2011,Mineralogical magazine,Goldschmidt 2011 Abstract Volume, page.

Zeynep Önal ,BAŞAK ESER DOĞDU,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,ELİF SEDA DURMUŞ,.A study on the beach sediments of the Gulf of Fethiye (SW Turkey),focus on geochemical data,2011,Mineralogical magazine,Goldschmidt 2011 Abstract Volume, page 1570.

MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,YUSUF KAĞAN KADIOĞLU,Dr. Füsun Yiğit-Faridfathi ,.Morphological, drainage and eolian controls on the microtidal Patara Beach sediments (eastern Mediterranean): textural, geochemical and mineralogical investigations,2013,Quaternary International ,doi: 10.1016/j.quaint.2013.02.023.

 

Ulusal/Uluslar arası kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılara ait bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,.Modern coastal changes along the Sakarya Delta beaches (SW Black Sea)as indicated by field observations and grain size data,2009,IGCP 521 – INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, “ Black Sea-Mediterranean corridor during the last 30 ky: ,.

MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,Zeynep Önal ,BAŞAK ESER DOĞDU,.Fethiye Körfezi Plaj Sedimentlerinin Ekonomik Ağır Mineral Potansiyeli,2010,63. Türkiye Jeoloji Kurultayı,70-71 s..

MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,.Akçakoca-Ereğli arası sahil plajlarının sedimentolojik ve jeokimyasal özellikleri ve kontrol eden faktörler,2010,Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi,cilt-1 s.1161.

BAŞAK ESER DOĞDU,MUSTAFA ERGİN,.Sedimentology and Geochemistry of Modern Beaches from the Mersin Gulf, SE Turkey,2010,7th International Symposium Eastern Mediterranean Geology, ISEMG ,page 81.

MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,Yrd. Doç. Dr. Şeref Keskin,.Observations of Morphological Change, and Grain Size and Heavy Mineral Distribution on Modern Beaches from the Turkish Coasts,2010,7th International Symposium Eastern Mediterranean Geology, ISEMG ,page 76.

A.Ü. Lisans Öğrencisi Süleyman Aşık,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,.Şile (İstanbul, KB Türkiye) batısı Plajlarında Titanyum Plaser Aramalarına Yönelik Tane Boyu ve Toplam Ağır Mineral Çalışmaları,2011,64. Türkiye Jeoloji Kurultayı,s. 75-76.

BAŞAK ESER DOĞDU,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,Yrd. Doç. Dr. Osman Uyanık,.Çanakkale-Geyikli Plajlarının (KB Türkiye) Sedimantolojik Özellikleri: Tane Boyu ve Toplam Ağır Mineral Dağılımını Etkileyen Faktörler,2011,64. Türkiye Jeoloji Kurultayı,s. 63 - 64.

KORAY SÖZERİ,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,BAŞAK ESER DOĞDU,.Geochemistry and distribution of total heavy mineral concentrations of beach sediments of the Sakarya Delta (SW-Black Sea),2011,Goldschmidt 2011 Conference “Earth, Life and Fire” ,Page.

ELİF SEDA DURMUŞ,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,Zeynep Önal ,.The geochemical characteristics of beach sediments of the Finike Gulf (Southwest Turkey),2011,Goldschmidt 2011 Conference “Earth, Life and Fire” ,P.792.

Zeynep Önal ,BAŞAK ESER DOĞDU,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,ELİF SEDA DURMUŞ,.A study on the beach sediments of the Gulf of Fethiye (SW Turkey),focus on geochemical data,2011,Goldschmidt 2011 Conference “Earth, Life and Fire” ,p.1570.

Elif Seda Durmuş,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,BAŞAK ESER DOĞDU,Zeynep Önal ,.Effects of transport and depositional conditions on the grain size distribution of beach sediments of the Finike Gulf (SW Turkey),2012, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012,Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey, s.261..

BAŞAK ESER DOĞDU,MUSTAFA ERGİN,ZEHRA SEMRA KARAKAŞ,KORAY SÖZERİ,AGDEJAM Student group,.Grain size and total heavy mineral distribution in modern beach sediments of the Tuzla Delta (NE-Aegean Sea, Turkey) in relation to transport and depositional processes,2012,. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey, ,s.249.

MUSTAFA ERGİN,Nilüfer Turhan- Akyüz,Doç. Dr. Şeref Keskin,BAŞAK ESER DOĞDU,Doğan Yaşar,.Study of heavy metal concentrations in surficial sediments of the offshore Büyük Menderes River Delta (Western Turkey); anthropohenic and geological considerations. .,2012,International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012,Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey,s.264.

 

 Projeler:

Proje Adı

Destek Sağlayan Kurum

Proje Kodu

Proje Aşaması

Araştırmacılar

Mersin Körfezi (Taşucu-Kazanlı, Güney Türkiye) sahil Kumlarının Ekonomik Özellikleri: Ağır Mineral Plaser Araştırmaları

BAP/BAP Projeleri

10B343006

Dev.Ediyor

ZEHRA SEMRA KARAKAŞ Proje Yürütücüsü
BARBAROS ŞİMŞEK Yardımcı Araştırmacı
KORAY SÖZERİ Yardımcı Araştırmacı
BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı
MUSTAFA ERGİN Yardımcı Araştırmacı

Datça ve Hisarönü Körfezlerinde Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Araştırmalar; Ofiyolitik Kayaçların Sualtındaki İzleri ve Etkileri

BAP/BAP Projeleri

13L4343008

Dev.Ediyor

MUSTAFA ERGİN Proje Yürütücüsü
BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı
Yük.Müh. Barbaros Şimşek Yardımcı Araştırmacı

ÇANAKKALE BOĞAZI GÜNEYBATISI VE SAHİLLERİNDE (KARAMENDERES DELTASI VE İLERİSİ) SEDİMENTOLOJİK VE JEOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR: ANTROPOJENİK, JEOLOJİK VE HİDROGRAFİK ETKİLEŞİMLER

BAP/BAP Projeleri

13B6055002

Dev.Ediyor

MUSTAFA ERGİN Proje Yürütücüsü
KORAY SÖZERİ Yardımcı Araştırmacı
ZEHRA SEMRA KARAKAŞ Yardımcı Araştırmacı
BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı
Yük.Müh. Barbaros Şimşek Yardımcı Araştırmacı
CUMHUR ÖZCAN KILIÇ Yardımcı Araştırmacı

Ege Denizi’nin kuzeydoğu (Biga Yarımadası) ve güneydoğu (Marmaris-Fethiye) plajlarında ağır mineral plaserlerinin araştırılması: ekonomik, çevresel ve yönetim faktörleri

BAP/BAP Projeleri

09B4343019

Dev.Ediyor

MUSTAFA ERGİN Proje Yürütücüsü
KORAY SÖZERİ Yardımcı Araştırmacı
ZEHRA SEMRA KARAKAŞ Yardımcı Araştırmacı BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı

Samandağ (Hatay, GD Türkiye) Deniz Sahillerinde Ağır Mineral Plaser Araştırmaları: Sedimentolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Çalışmalar

TÜBİTAK/1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

112Y146

Dev.Ediyor

MUSTAFA ERGİN Proje Yürütücüsü
Barbaros Şimşek Yardımcı Araştırmacı
BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı
ERDOĞAN TEKİN Yardımcı Araştırmacı
KORAY SÖZERİ Yardımcı Araştırmacı
ZEHRA SEMRA KARAKAŞ Yardımcı Araştırmacı

Şile Sahil Kumlarında Titanyum Araştırılması

BAP/BAP Projeleri, Öğrenci Odaklı Proje

10Ö4343002

 Sona erdi

MUSTAFA ERGİN Proje Yürütücüsü, BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı, Süleyman Aşık Yürütücü Öğrenci -Araştırmacı

Damsa Çayı ve Drenaj Alanında (Ürgüp Peribacaları) Erozyon ve Çökelme Süreçlerinin Mineralojik Yöntemlerle Araştırılması

TÜBİTAK 2209/A - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek P

 

Dev. Ediyor

MUSTAFA ERGİN Proje Yürütücüsü, M. Deniz Songur Yürütücü Öğrenci –Araştırmacı, Hüseyin Demir Araştırmacı, Ecem Yüksel Araştırmacı,BAŞAK ESER DOĞDU Yardımcı Araştırmacı, 

Belge Tarihi:28.06.2013