PROF.DR. ERGİN DURSUN    
Adı : ERGİN
Soyadı : DURSUN
E-posta : edursun@agri.ankara.edu.tr
Tel : (312)5961663
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler
Telefon :(312) 596 1663
Faks :(312) 3183888
E-posta :edursun@agri.ankara.edu.tr
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

 

Bilimdalı :Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Yabancı Dil :İngilizce

Uzmanlık Alanları

-Bitki Koruma Alet ve Makinaları,

-Toprak İşleme Alet ve Makinaları,

-Hasat ve Hasat Sonrası Mekanizasyonu,

- Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri

Eğitim ve Akademik Deneyim

 

 
Prof. Dr.
 
29.04.2003

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

 
Doç. Dr.
 
22.10.1996

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

 
Dr.
 
11.03.1994

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Tarla Pülverizatörlerinde İlaçlama Özelliklerinin İyileştirilmesi Olanakları

 
Yüksek Lisans
 
12.07.1990

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı
Konik Hüzmeli Pülverizatör Memelerinde Elektrostatik Yükleme Tekniğini Kullanarak Pülverizasyon Karakteristiklerini İyileştirme Olanakları

 
Aras. Gör.
 
27.01.1989

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü

 
Lisans
 
Haziran 1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü

 

Verdiği Lisans Dersleri

Bitki Koruma Makinaları
Tarım Makinaları
Teknik Resim
Akışkanlar Mekaniği
Mühendislik Termodinamiği
 

Verdiği Lisansüstü Dersleri

Bitki Koruma Makinaları Deneme Teknikleri
Güç İletim Sistemlerinin Tasarımı
Kaba Yem Hasat Makinalarının Tasarımı

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Yeşim Emine Baydar. 2005. Son Beş Yılda Deney Raporu Alan Pülverizatörlerin Teknik Özellikleri.
 • Adem Altınok. 2006. Pülverizatör Memelerindeki Gelişmeler ve Ülkemizde Üretilen Memelerin Bazı Karakteristik Özellikleri.
 • Yetişkan Güngör Özdemir. 2007. Ülkemizdeki Pülverizatörlerde Kullanılan Pompaların Karakteristik Özellikleri.
 • Murat Yıldız. 2009. Bitki Koruma Makinalarında Bakım, Arıza ve Giderilme Yolları.
 • Nail Topçu. 2017. Bağ İlaçlamasında Yardımcı Hava Akımlı ve Elektrostatik Yüklemeli Pülverizatörlerin Karşılaştırılması.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Özgül Karaçalı. 1998. Diskli Pulluklarda Disk Temel Parametreleri İle Çalışma Koşullarının Toprağın Karıştırılmasına Etkisi.
 • Devletkılıç Durdiyev. 2001. Sap Parçalama ve Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Mısır Saplarının Toprağa Karışmasına Etkilerinin Belirlenmesi.
 • İbrahim Ergül.2002. Farklı Malzemelerden Yapılan Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın Pülverizasyon Karakteristiklerine Etkileri.
 • Çağatay Kırkaç. 2005. İlaç Damlacık Dağılımının Görüntü Analiziyle Değerlendirilmesi.

 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

 • Murat Toy. 2013. Bağlarda Konvansiyonel ve Düşük Sürüklenmeli Memelerin İlaç Uygulama Etkinliklerinin Karşılaştırılması.


 • Devam Eden Araştırma Projeleri
  İnsansız Hava Aracı (Drone) ve Görüntü İşleme Tekniğini Kullanarak Bitki Yüzey Artığı Kaplama Yüzdesinin Ölçülmesi. Proje No: 17B0447003, Destekleyen Kurum: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP (2017-..)

  Devam Eden Uluslararası Projeleri (Erasmus+)
  Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments-IMPLEMENT Project.

 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Ulaşılabilir Bir Hedef: Endüstri Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otların Mücadelesinde Total ve Selektif Herbisitlerin Beraber Kullanımı
 • Destekleyen: TÜBİTAK (2014-2017)
 • Elma İçkurdu (Cydia Pomonella L.) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı İki Bahçe Pülverizatörünün İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi. E. DURSUN, İ. ÇİLİNGİR, A. ERMAN, Y. SABAHOĞLU, C. ZEKİ, B. ŞENÖZ.
  Destekleyen : TUBITAK (2005-2009)
 • Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Yardımcı Hava Akımlı Tarla Pülverizatörünün Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması (Ülkesel Süne Projesi :Pestisit Uygulama Teknikleri). E. DURSUN, İ. ÇİLİNGİR, A. ERMAN, Y. SABAHOĞLU, N. BABAROĞLU
  Destekleyen : DPT (2004-2009)
 • Süne (Eurygaster spp. Hemiptera: Scutelleridae) Mücadelesinde Döner Diskli Memeli Tarla Pülverizatörünün Etkinliğinin Araştırılması (Ülkesel Süne Projesi :Pestisit Uygulama Teknikleri). E. DURSUN, İ. ÇİLİNGİR, A. ERMAN, Y. SABAHOĞLU, N. BABAROĞLU
  Destekleyen : DPT (2004-2009)
 •  Kaydırmalı Pulluk Geliştirilmesi. M.A. EROL, İ. GÖKNUR ve E. DURSUN (TOAG-1044).
   Destekleyen : TUBITAK (1992-1996)
 • Konik Hüzmeli Pülverizatör Memelerinde Elektrostatik Yükleme Tekniğini Kullanarak Pülverizasyon Karakteristiklerini İyileştirme Olanakları. E. DURSUN (Proje No: 90-25-00-11) 
  Destekleyen : BAP (1988-1990)
 • Kayısı Hasadının Mekanizasyonu İçin Bir Silkeleyici ve Tutma Platformunun Tasarım ve İmalatı. D.ERDOĞAN, M. GÜNER, E. DURSUN, I.GEZER (TARP:2573-4)
  Destekleyen : TUBITAK (15.03.2000-15.03.2002)
 • Domates İlaçlamasında Yardımcı Hava Akımlı Uygulama Tekniği Etkinliğinin Belirlenmesi. E. DURSUN (Proje No: 2000-25-00-002)
  Destekleyen : BAP (03.02.2000-03.08.2003)
 • Yayınlar

  DURSUN, İ. and E. DURSUN, 2017. Evaluation of Various Soil Tillage Methods in Terms of Percent Crop Residue Cover and Erosion Control. AgroSym 2017, VIII. International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  DURSUN, İ. and E. DURSUN, 2017. Development a Prediction Model of Specific Energy Requirement for Mouldboard Plough. AgroSym 2017, VIII. International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  DURSUN, İ., DURSUN, E. and A. BEYAZ, 2017. Some Measuring Methods  of Percent Crop Residue Cover. AgroSym 2017, VIII. International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  DURSUN, E, DURSUN, İ. and A. BEYAZ, 2017. Methods and Practices to Reduce Spray Drift for Boom Sprayers. AgroSym 2017, VIII. International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  BEYAZ, A., DURSUN, E. and İ. DURSUN, 2017. Detection of Enzymatic Browning on Banana Using Color Analysis. AgroSym 2017, VIII. International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  BEYAZ, A., DURSUN, E. and İ. DURSUN, 2017. Real Time Enzymatic Browning Detection on Quince (Cydonia Oblongo) by Using Labview Software. AgroSym 2017, VIII. International Agriculture Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  DURSUN, E., KOÇTÜRK, B.Ö., SERİM, A.T. ve OLUM, S., 2016. Türkiyede Tarla Pülverizatörlerinde Kullanılan Bazı Memelerin Damla Çapları ve İlaç Sürüklenme Potansiyelleri Açısından Karşılaştırılması. 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22-25 Kasım, Antalya.

  DURSUN, E. ve OLUM, S., 2016. Tarlada Pestisit Uygulamalarında Sürüklenme Yoluyla Oluşan İlaç Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Uygulama Yöntemleri ve Teknolojileri. 3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, 22-25 Kasım, Antalya.

  DURSUN İ. and DURSUN, E., 2016. Reservoir Tillage Technique. 7th International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 6-9 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of Proceedings, p.2161-2168.

  ASAV, Ü., DURSUN E., KOÇTÜRK, B. Ö. and SERİM, A. T., 2016. Weed Control in Maize Fields Using Banded Herbicide Application. 7th International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 6-9 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts, p.690.

  AYDAR, A., SABAHOĞLU, Y., ÇİLİNGİR, İ., DURSUN, E., TÜRKOĞLU, M. and ERGÜL, İ., 2013. The Effect of Air-Assisted on Different Dose Applications Against Sunn Pest (Eurygaster Spp. Hemiptera:Scutelleridae) Control. IV. International Symposium “Agrosym 2013”, p.424-429, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

  SERİM, A.T., BAŞARAN, M.S., DURSUN, E., YILDIRIM, A. ve ATLAMAZ, A., 2010. Effects of soil tillage systems on seed distribution, seedling emergence and surviving of Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey., an endangered annual plant. 9th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Samsun, Proceedings, 56, Turkey. 

  SERİM, A.T., BAŞARAN, M.S., DURSUN, E., KOÇTÜRK, B.Ö., ve ÜRE, T., 2008. Uygulama Normu ve Hava Emişli Memenin Bazı Buğday Herbisitlerinin Performansına Etkileri. Türkiye Herboloji Dergisi, 11(1): 16-25.

  DURSUN, İ., K. M. TUĞRUL and E. DURSUN, 2007. Some Physical Properties of Sugarbeet Seed. Journal of Stored Products Research, 43 (2), 149-155.

  POLAT, R., M.GÜNER, E. DURSUN, D.ERDOĞAN, I.GEZER ve H.C. BİLİM, 2007. Badem Meyvesinin Mekanik Hasadı. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 228-235, Kahramanmaraş.

  ÖZDEMİR, Y.G., E.DURSUN, M. TÜRKOĞLU, Y. ÜNSAL ve A.T. SERİM, 2007. Türkiye’deki Pülverizatörlerde Kullanılan Pistonlu ve Piston-Membranlı Pompaların Karakteristik Özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 410-420, Kahramanmaraş.

  POLAT, R., M.GÜNER, E. DURSUN, D. ERDOĞAN, İ.GEZER, H.İ.C.BİLİM.2007.Mechanical Harvesting of Almond With An Inertia Type Limb Shaker , Asian Journal of Plant Sciences 6 (3): 528-532

 • POLAT, R., I.GEZER, M.GÜNER, E. DURSUN, D.ERDOĞAN and H.C. BİLİM, 2007. Mechanical Harvesting of Pistachio Nuts. Journal of Food Engineering, 79(4), 1131-1135.
 • DURSUN, E., İ.ÇİLİNGİR ve A. ERMAN, 2005. Tarımsal Savaşım ve Mekanizasyonunda Yeni Yaklaşımlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 6. Teknik Kongresi, 669-686, Ankara.
 • DURSUN, E. and İ. DURSUN, 2005. Some Physical Properties of Caper Seed. Biosystems Engineering, 92 (2), 237-245.
 • ERGÜL, İ. ve E. DURSUN, 2004. Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın Verdi ve İlaç Dağılım Paternine Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, s. 169-176, Aydın.
 • DURSUN, E., 2004. Soya ve Mısırın Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1), 14-19, Ankara.
 • ERDOĞAN, D., M. GÜNER, E. DURSUN ve İ. GEZER, 2003. Mechanical Harvesting of Apricots. Biosystems Engineering, 85(1), 19-28.
 • GÜNER, M. E. DURSUN ve İ.G. DURSUN, 2003. Mechanical Behaviour of Hazelnut Under Compression Loading. Biosystems Engineering, 85(4), 485-491.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER 2003. Buğday ve Arpanın Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(4), 415-420, Ankara.
 • ERGÜL, İ. ve E. DURSUN, 2003. Farklı Malzemelerden Yapılan Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın Verdi Artışına Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(1), 73-78, Ankara.
 • ERGÜL, İ. ve E. DURSUN, 2003. Farklı Malzemelerden Yapılan Konik Hüzmeli Memelerde Aşınmanın İlaç Dağılım Paternine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(3), 278-283, Ankara.
 • DURSUN, E., 2003. Domateste Yardımcı Hava Akımlı İlaç Uygulama Etkinliğinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 249-254, Ankara.
 • DURDIYEV, D. ve E. DURSUN, 2002. Sap Parçalama ve Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Mısır Saplarının Toprağa Karışmasına Etkilerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1), 79-87, Ankara.
 • ÇİLİNGİR, İ. ve E.DURSUN, 2002. Bitki Koruma Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 1531, Ders Kitabı: 484, 248 s., Ankara.
 • KADAYIFÇILAR, S., A. ONURBAŞ, M. GÜNER ve E. DURSUN, 2002. Alet Taşıyıcı Tip Traktörlerin Yapısal Özellikleri ve Tasarım Esasları. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü Mesleki Yayınları, Yayın No: 56, 87 s., Ankara
 • DURSUN, E., 2002. İlaç Sürüklenmesinin Azaltılmasına Yönelik Uygulama Yöntemlerindeki Gelişmeler. Türk – Koop Ekin, Yıl: 4, Sayı: 21, 51–55, Ankara.
 • DURSUN İ. ve E. DURSUN, 2000. Orta Ağır Toprak Koşulunda Koni İndeksi Tahmin Modelinin Boyut Analizi İle Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3),37-41, Ankara.
 • DURSUN, E., KARAHAN, Y. ve İ. ÇİLİNGİR, 2000. Türkiye’ de Üretilen Konik Hüzmeli Bazı Meme Plakalarında Delik Çapı ve Düzgünlüğünün Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(3), 135-140, Ankara .
 • DURSUN İ. ve E. DURSUN, 2000. Ekim Makinası Sıra Üzeri Tohum Dağılımının Görüntü İşleme Yöntemi İle Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4), 21-28, Ankara .
 • DURSUN, E., 2000. Meme Aşınmasının Pülverizasyon Karakteristiklerine Etkileri. Türk – Koop Ekin, Yıl: 4, Sayı: 12, 62-66, Ankara.
 • GEZER, İ., M. GÜNER ve E. DURSUN, 2000. Bazı Sebze ve Meyvelerin Fiziko–Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. Türk – Koop Ekin, Yıl: 4, Sayı: 13, 70-75, Ankara .
 • DURSUN, E., M. GÜNER ve D. ERDOĞAN, 1999. Kulaklı ve Diskli Pullukların Anızı Toprağa Gömme Oranlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1), 45–50, Ankara.
 • GÜNER, M., M. VATANDAŞ ve E. DURSUN, 1999. Bazı Kayısı Çeşitlerinde Çekirdek Kırılma Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(1), 95–103, Ankara.
 • DURSUN, E. ve Ö. KARAÇALI, 1999. Diskli Pulluklarda Disk Temel Parametreleri İlerleme Hızı ve İş Derinliğinin Toprağın Karıştırılmasına Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 10–14, Ankara.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1999. Biçme – Ezme Makinasının Yoncanın Tarlada Kuruma Hızına Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 5(2), 23–29, Ankara.
 • GEZER, İ., E. DURSUN, M. GÜNER ve D. ERDOĞAN, 1998. Kayısının Mekanik Hasadında Genlik Frekans Hız ve İvme İle Sarsma Süresi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1), 52–55, Ankara.
 • DURSUN, E., 1998. Tarımsal İlaç Uygulamalarında Sürüklenmeyle Meydana Gelen İlaç Kayıpları ve Sürüklenmeye Etkili Faktörler. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (CD), Tekirdağ.
 • GÖKNUR DURSUN İ. ve E. DURSUN, 1998. Koni İndeksinin Belirlenmesine İlişkin Çeşitli Yaklaşım Eşitliklerinin Karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (CD), 302–309, Tekirdağ.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1998. Biçerdöverle Hasatta Tane Kayıpları ve Önlenmesi. Türk–Koop Ekin, Yıl: 2, Sayı: 4, 52–57, Ankara.
 • GÜNER, M. ve E. DURSUN, 1997. Resistance to Airflow Potatoes and Onions in Bulk. Problems on Agricultural and Forest Engineering, 4th International Conference on Agricultural and Forest Engineering SGGW, pp. 212 – 218, Warsaw , Poland.
 • GÜNER, M. ve E. DURSUN, 1997. Tarımsal Ürünlerde Yüzey Alanı ve Hacim Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, s. 601–608, Tokat.
 • DURSUN, E. ve M. GÜNER, 1997. Portakal ve Elmanın Hava Akımına Gösterdiği Direncin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, s. 673–682, Tokat.
 • DURSUN, E., 1996. Farklı İlaç Uygulama Yöntemlerinin Damla Sıklığına Etkilerinin Belirlenmesi. 6. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, s. 380 – 389, Ankara.
 • DURSUN E., İ. GÖKNUR DURSUN ve M. A. EROL, 1996. Determination of Ploughing Quality of a Swing Plough. 6th International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy, pp. 408–416, Ankara , Turkey.
 • DURSUN, E., M. GÜNER ve R. ÖZTÜRK, 1996. Determination of Surface Area by Coating Method and Physical Properties of Agricultural Products. 6th International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy, pp. 70–76, Ankara, Turkey.
 • ÇİLİNGİR, İ., R. ÖZTÜRK, M. GÜNER ve E. DURSUN, 1995. Bazı Tarımsal Ürünlerin Yüzey Alanlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1397, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 777, 11 s., Ankara.
 • GÖKNUR, İ., E. DURSUN ve M. A. EROL, 1995. Kare Gövdeli Döner Kulaklı ve Mevcut Kulaklı Pullukların Bazı İşletme Karakteristiklerinin Karşılaştırılması. 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, s. 344–352, Bursa.
 • ERDOĞAN, D., E. DURSUN ve M. GÜNER, 1994. Bazı Kayısı Çeşitlerinin Ağaç Özelliklerinin Makinalı Hasada Uygunluğunun Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 44, Fasikül No: 1-2, 1 – 6, Ankara.
 • ÖZARSLAN, C., E. DURSUN ve İ. GÖKNUR, 1994. Bazı İkincil Toprak İşleme Aletlerinin Toprağa Yaptığı Bazı Fiziksel Etkilerin ve İşletme Karakteristiklerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1370, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 759, 22 s., Ankara.
 • GÖKNUR, İ., E. DURSUN ve M. A. EROL, 1994. Kulaklı Pulluk, Döner Kulaklı Pulluk ve Kare Gövdeli Döner Kulaklı Pulluk Tiplerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3(1), 15–20, Ankara.
 • DURSUN, E. ve İ. ÇİLİNGİR, 1994. Döner Diskli Memede Elektrostatik Yükleme Etkinliğinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, s. 221–230, Antalya.
 • DURSUN, E., İ. ÇİLİNGİR, ve M. GÜNER, 1994. Tarla Pülverizatörlerinde Koruyucu Perdeli Bum Sisteminin İlaç Kayıpları ve İlaç Dağılım Düzgünlüğüne Etkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, s. 241–248, Antalya.
 • GÜNER, M. ve E. DURSUN, 1994. Pnömatik Götürücülerin Bilgisayar Destekli Tasarımı. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, s. 503–512, Antalya.
 • ÇİLİNGİR, İ., M. GÜNER ve E. DURSUN, 1992. Malatya Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinde Tarım Tekniği Açısından Önemli Olan Yüzey Alanı, Kesit Alanı, Ağırlık ve Eksenel Boyutlar Gibi Teknik Özellikler ve Bunlar Arasındaki İlişkilerin Saptanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1239, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 681, 20 s., Ankara.
 • GÖKNUR, İ. ve E. DURSUN, 1992. Toprak Bloklara Ekim Yapabilen Bir Hassas Ekici Düzen Prototipinin Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 42, Fasikül No: 1-2-3-4, 77 – 83, Ankara.
 • ERDOĞAN, D., E. DURSUN ve M. GÜNER, 1992. Bazı Kayısı Çeşitlerinde Meyve Kopma Direncinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt: 42, Fasikül No: 1-2-3-4, 71–75, Ankara.
 • DURSUN, E., 1992. Elektrostatik Ayırma İle Tohum Temizleme. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, 2(2), 61–66, Ankara.
 • EROL, M. A., M. KONIECZNA ve E. DURSUN, 1991. Tohumlarda Mekanik Zedelenme ve Çimlenme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1235, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 679, 15 s., Ankara.
 • DURSUN, E. ve İ. ÇİLİNGİR, 1991. Tarla Pülverizatörlerinde Elektrostatik Yüklemenin Pülverizasyon Karakteristiklerine Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, s. 312–322, Konya.
 • DURSUN, E. ve İ. ÇİLİNGİR, 1991. Pülverizasyon Karakteristikleri ve Buna Etkili Faktörler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1206, Derlemeler: 49, 34 s., Ankara.
 • ÇİLİNGİR, İ. ve E. DURSUN, 1990. Tarımsal Savaşım İlaçlarına Elektrostatik Yüklemenin Uygulanması. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, 2(1), 55–59, Ankara.

 •