DR.ÖĞR.ÜYESİ MUHAMMET EMİN EREN    
Adı : MUHAMMET EMİN
Soyadı : EREN
E-posta : eeren@ankara.edu.tr, emin.eren@gmail.com
Tel : +90(312)2126808/ 1375
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (HADİS)
Kişisel Akademik Bilgiler

1977 yılında Siirt-Tillo’da doğdu.

2000’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2000-2002 yılları arasında Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Kelam) Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını sürdürdü.

2003’de Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosuna atandı. Aynı yıl Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Hadis) Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. Hadis Edebiyatında Kitâbu’l-İlm ve İlim Kelimesinin Kavramsal Tahlili konulu teziyle bu programı tamamladı (2006). Yine aynı Enstitü bünyesinde Fırkalaşma Olgusu Bağlamında 73 Fırka Rivayetleri konulu teziyle doktorasını tamamladı (2014).

İngiltere’de Londra Üniversitesi’ne bağlı Study of Asia, Africa and the Near and Middle East (SOAS)’da bir yıllığına misafir araştırmacı olarak bulundu (2008-2009).

2016’da Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak atanan yazar, halen aynı kurumda akademik çalışmalarını sürdürmektedir.


https://ankara.academia.edu/MuhammetEminEren

Daha geniş bilgi için "Kişisel PDF Dosyası" sekmesine bakınız...