ARŞ.GÖR. ELİF GÜLÇİN ÇELİK    
Adı : ELİF GÜLÇİN
Soyadı : ÇELİK
E-posta : egcelik@ankara.edu.tr, elifgulcincelik@gmail.com
Tel : 03123633350/7107
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM


Doktora, 2015-devam ediyor, Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Ankara, Türkiye 


Yüksek Lisans, 2015, Ankara Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Ankara, Türkiye 


Yüksek Lisans Tezi Başlığı: “Algılanan ebeveyn kontrolü ile ergen iyi oluşu arasındaki ilişkide duygusal özerklik ve empatinin aracı rolü”


Lisans, 2011, Karadeniz Teknik üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Trabzon, Türkiye


MESLEKİ DENEYİM

2012 – ......, Araştırma GörevlisiAnkara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara.


2011 – 2012, Araştırma Görevlisi, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Kars.


ÖDÜLLER

 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Fakülte, Bölüm ve Program Birinciliği (2011)


YAYINLAR (ULUSLARARASI)

Kongre Bildirileri

 - Dönmezoğulları, C., Güç, E., Çelik, E.G., Demirel, K. ve Yoncalık, O.O. (2014, Ekim). Self-talk and stress: The mediation role of mindfulness. 5. Dünya Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Liderliği Kongresi,  Top Hotel Prag ve Kongre Merkezi, Prag, Çek Cumhuriyeti.

YAYINLAR (ULUSAL)

Makaleler

- Kapçı, E. G., Artar, M., Avşar, V., Çelik, E. G. ve Daşcı, E. (2015). İlkokula beş ve altı yaşında başlayan çocukların sosyal gelişim, duygusal ve davranşsal sorunlar ile akademik benlik saygısı açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48 (2), 185-202. 

Kongre Makaleleri

- Atik, G., Çelik, E. G., Güç, E. ve Tutal, N. (2016). Psikolojik danışman adaylarının yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 17 (2), 597-619.

Kongre Bildirileri

- Atik, G., Güç, E. ve Çelik, E. G. (2016, Mayıs). Psikolojik danışma süpervizyonu sürecinde bir müdahale yöntemi olarak metafor kullanımı. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik), Samsun, Türkiye.

 -Atik, G., Güç, E., Tutal, N. ve Çelik, E. G. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının farklı endişelere sahip danışanlarla çalışmalarına yönelik bir eğitim programının etkililiği. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye. 

 -Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N. ve Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye.   


 -Yalçın, İ., Avşar, V., Güç, E. ve Çelik, E.G. (2014, Mayıs). The Contribution of Meta Cognition in the Prediction of Social Anxiety. Uluslararası Danışmanlık ve Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye.

ARAŞTIRMA İLGİLERİ

 - Ebeveyn kontrolü

 - İyi Oluş

 - Psikolojik danışman eğitimi ve süpervizyon


MESLEKİ ÜYELİKLER

 - Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği (2012’den itibaren)

 - Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2015’ten itibaren)