DOÇ.DR. ELİF GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ    
Adı : ELİF
Soyadı : GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ
E-posta : egokcearslan@ankara.edu.tr, elifgokcearslan@gmail.com(sık kıllandığım)
Tel : 3195045/1160
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Elif Gökçearslan Çifci

2.      Doğum Tarihi: 26 Şubat 1975

3.      Unvanı:  Doç.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Hizmet Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

1994– 1998

Y. Lisans

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı               

Hacettepe Üniversitesi

2000 – 2003

Doktora

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı               

Hacettepe Üniversitesi

2003 - 2008

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     2010

Doçentlik Tarihi                :      2012                              

Profesörlük Tarihi            : 

 

 

İdari Görevler

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011-..)

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ekiple Çalışma Dersi I-II-III, Blok Uygulama Uygulama Koordinatörü

Engelsiz Ankara Üniversitesi Koordinatörlüğü Üyesi

Çalışma Deneyimi

            1998-2002- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Mülga Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) İzmir-Ankara İl Müdürlüğü, Karşıyaka ve Atatürk Çocuk Yuvasında Sosyal Hizmet Uzmanı.

Yurtdışı Deneyim

2007 yılında Leonardo da Vinci projesi kapsamında madde bağımlısı ve suça sürüklenmiş çocuklara verilen hizmetlerin değerlendirilmesi amacıyla 4 ay Almanya Berlin’de PARCEVAL isimli kuruluşta uygulama.

 

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

            6.1.  Yüksek Lisans Tezleri :

Tuncay Ünlü Türk, Kurum Bakım Deneyimi Olup 3413 Sayılı Kanun Kapsamında İşe Yerleştirilen Bireylerin İş Yaşamına İlişkin Sorunları ve Kurum Amirleri Açısından Algılanma Biçimleri. Tezli. (devam ediyor)

 

Seval Meşe (2011) Nöromüsküler Hastalığa Sahip Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadıkları Güçlükler ve Sosyal Hizmet İhtiyaçları. Tezli. (Bitti)

 

Bülent Polat (2011) Ceza İnfaz Kurumlarında kalan yaşlı hükümlüler, sorunları ve beklentileri. Ankara ceza infaz kurumları örneği. Tezli. (Devam ediyor)

 

Elif Çetintaş (2013) Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Tezli- (Devam ediyor)

 

Gürkan Özkan, Kurum Bakımından ve 3413 sayılı yasa ile işe yerleştirilen bireylerin isten ayrılma nedenlerine ilişkin nitel araştırma. Tezsiz. (Devam Ediyor)

 

 

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1.1. Duyan, V., Çamur Duyan, G., Gökçearslan Cifçi, E., Sevin, Ç., Erbay, E. ve İkizoğlu, M. Lisede Okuyan Öğrencilerin Yalnızlık Durumlarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi".Eğitim ve Bilim-Education and Science, 33,(150)  28-41. (2008) (SSCI)

 

7.1.2. Gökçearslan Çifci, E.  Duyan, V., Yolcuoğlu, İ.G. (2012) Attitudes of Social Care   Professionals towards Children in Turkey in Child Protection Services in Turkey toward Children, Indian Journal of Social Work, 73(3): 389–402 (SSCI)

7.2.2. Gokcearslan Çifci, E., Ozgur, O., Akgun, R., (2011), Social Service Need For The Treatment Of Alcohol And Substance Addiction “Amatem Case”, International Journal Of Academic Research, 3.( 2): 258-264 (ISI)

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1. Gökçearslan Çifci, E. and Batman, H. (2012). Offender Profiling and Evidence in Court, Law and Justice Reiver, Volume: 2, Issue: 5, Year: 4. (EBSCO-ASOS-ULAKBİM)

7.2.3. Karatas, K. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2010). Türkiye’de Engelli Kadın Olmak: Deneyimler ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (13): 147-153. (EBSCO, MLA, DOAJ, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, TEI vb)

7.2.4. Özkan, Y., and Gökçearslan- Çifci, E., (2010). Peer Bullying in Primary Schools in Low Socio-Economic Level, Elementary Education Online, 9(2): 576-586 (DOAJ, IndexCopernicus, AERA eJournals in Education NewJour EBSCO ve ULAKBİM)

7.2.5. Özkan, Y.and Gokcearslan Cifci, E. (2009). The Effect of Empathy Level on Peer Bullying in Schools, Humanity & Social Sciences Journal, 4(1):31-38, (Eur-asia Database,IntlAgricDatabase, Intl Sci Abst)

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. Cifci Gökçearslan, E. (2009) Social Work Profession and Social Work Education in Turkey, World Conference On Educational Sciences,  04 – 07 Şubat 2009 – Kuzey Kıbrıs, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 2063–2065.

7.3.2. Polat Uluocak, G. ve Gökçearslan Çifci, E. (2011) “Madde Bağımlılığı ve Aile: Almanya’da Bir Bağımlılık Rehabilitasyon Programından Yararlanan Ergenlerin Aile Yaşantıları Üzerine Bir Araştırma” ”, Ed: Cemil Doğutaş, 3. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Madde Bağımlılığı, Asayiş Daire Başkanlığı Yayınları, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar :3 (1):393-412.

7.3.3. Özge Özgür, Gökçearslan Çifci, E., Ceyhan, M.Ş., Kocadaş, B. Ve Kılıç,M. (2011) Gönülsüz Medyatikler:“Gazetelerde Yer Alan Haberler Bağlamında Medyanın Madde Bağımlısı Çocuklar Üzerindeki Etkisi”, 3. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu:Madde Bağımlılığı, Asayiş Daire Başkanlığı Yayınları, Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar :3-1:435-450.

7.3.4. Ozkan, Y. ve Gökçearslan Çifci, E. Avrupa’da Sosyal Hizmet Eğitimi: Güncel  Gelişme   ve Tartışmalar, Uluslararası Seminer, 16-17 Şubat 2012

 

7.3.5. Ançel, G., Oflaz, G. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2013) Presentation on Houses of Hope and Related Recomendations, Second Annual Workshop pf Coordination Bodies, World Health Organization, Ankara: 31 January-1 February 2013. (Uluslararası Çalıştay)

 

 7.3.5. Gökçearslan Çifci, E. Akgül Gök, F. Beydili, E. (2013) The Struggle For Rights: A Qualitative Research With LGBTT  Families, 3rd Ensact Joint European Conference Social Action in Europe16-19 April 2013 İstanbul, Türkiye.

 

 7.3.6. Gökçearslan Çifci, E., Akgül Gök, F ve Göker, M. (2013) Cinsel Istismar Mağduru Ve Cinsel Istismar Riski Taşiyan Çocukla Görüşme Teknikleri, 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

 

7.4.   Yazılan uluslar arası/Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ

7.4.1.    Aydemir, İ. Gökçearslan Çifci, E. (2011) Restruction Of Medical Social Work In Turkey, Ed: Ángel F. Tenorio, Maybelle Saad Gaballah, Manuel Alberto M. Ferreira , Progress Publisher Company, Merging İssues in The Natural And Applied Science, 276-292.

ULUSAL KITAP VEYA KITAP BÖLÜMLERI

 7.4.2.Dupper, D.R. (2011), Okul Sosyal Hizmeti: Etkin Uygulamalar için Beceri ve Müdahaleler, Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Yasemin Özkan Ve Elif Gökçearslan Çifci, Ankara: Maya Akademi Yayını.

7.4.3. Baykara Acar, Y. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2011) Çocuk Suçluluğunda Aileyle İlgili Risk Faktörleri Ve Ailenin Güçlenmesinin Önemi, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, Ed: Yasemin Özkan, Ankara: Maya Akademi Yayını.

7.4.4. Gökçearslan Çifci, E. ve Polat Uluocak, G. (2011) Alkol ve Madde Bağımlısı Ergenler Ve Aileleri: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Sosyal Hizmet Müdahalesi, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, Ed: Yasemin Özkan, Ankara: Maya Akademi Yayını.

7.4.5. EDİTÖRLÜKLER

Adli Sosyal Hizmet Ders Kitabı (2014) Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Toplumla Sosyal Hizmet Ders Kitabı (2014) Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Nitel Araştırma Ders Kitabı (2014)  Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

7.5.   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1.Gökçearslan Çifci, E. , Kardeş, T., Yanardağ Zubaroğlu, E., Akgün, R. (2015) Kurum bakımı deneyimi olan bireylerin iş ve yaşam doyumlarının incelenmesi üzerine bir araştırma, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, (hakem değerlendirmesinde)

7.5.2.Gökçearslan Çifci, E. Akgül, Gök, F. ve Arslan, E. (2015) Kurum Bakımından Toplum Temelli Bakıma Geçiş: Deinstütizasyon ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalişan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi (hakem değerlendirmesinde)

7.5.3.Akgün, R. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2014) Kadınlar neden adam öldürür: Suça götüren dokuz sebep, Adli Bilimler Dergisi, (13): 2.

7.5.4.Akgün, R. Ve Gökçearslan Çifci (2014) Engelli çocuğa sahip ailelerde güçlendirme yaklaşımı ve sosyal destek sistemi, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2010.

7.5.5.Altınova, H. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2014) Yaratıcı Drama Uygulamasının Kendini Tanıma Düzeyine Etkisi, (Hakem İncelemesinde)

7.5.6.Önal Dölek, B. ve Gökçearslan Çiftci, E. (2013) Huzurevinde Kalan Yaşlıların Cinsiyet Farklılıklarına Bağlı Sosyal Dışlanma Süreçleri, Akademik Geriatri Dergisi, 5(1):38-46.

7.5.7.Altınova, H. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2013), Sosyal Hizmet Eğitiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin empati becerisine etkisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1: (2): 133-149 DOI: 10.1501/Asbd_0000000023.

7.5.8.Özkan, Y. ve Gökçearslan Çifci, E. (2012) Sosyal Hizmette Kanıta Dayalı Uygulamalar: Sosyal Hizmet Eğitimi Açısından İrdelenmesi,  Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi 23(1) :149-160.

7.5.9.Özkan, Y. ve Gökçearslan Çifci, E, Gülenç, S. (2011) “Yetiştirme Yurdunda Akran Cinsel İstismarı: Bir Olgu Sunumu”, Adli Bilimler Dergisi, 10(3):33-40.

7.5.10.  Özkan, Y. ve Gökçearslan Çifci, E. (2011) “Dünyada Sosyal Refahın Tarihsel Gelişimi”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 14(71): 121-128.

7.5.11.  Gökçearslan Çifci, E. ve Polat Uluocak, G. (2010) “Almanya’da Madde Bağımlısı Çocuk ve Gençlere Yönelik Bir Rehabilitasyon Modeli: Parceval, Kriz Dergisi, 18(2):11-18.

7.5.12.    Gökçearslan Çifci, E. ve Gönen, E. (2011) “Sosyal Hizmet Uygulamalarında Etik Karar Verme Süreci”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 22(2):149-160.

7.5.13.  Gökçearslan Çifci, E. ve Özkan, Y. (2010) “Avrupa Birliği Ülkelerinin Bazıları İle Türkiye’de Çocuğa Yönelik Sosyal Koruma Hizmetlerinin Karşılaştırılması Ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, 13(66):19-27.

7.5.14.  Işıkhan, V., Çifci Gökçearslan, E. ve Körükçü, Ö. (2007) “Sınıf Öğretmenlerinin İş Ortamında Yaşamış Olduğu Bazı Sorunlar ve Tükenmişlik”, Ankara: Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 18(1): 69-88.

7.5.15.  İkizoğlu, M., Önal Dölek, B., Gökçearslan Çifci, E. (2007) “Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe İlişkin Beklentileri” Ankara: Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 18 (2): 21-36.

7.5.16.  Gökçearslan, E. (2004) “Özürlü Bireyler İçin Özür Derecesinin Belirlenmesi ve Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkili Sorunlar” Ankara: Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi. 5(23): 59-63

7.5.17.  Duyan, V. ve Gökçearslan, E. (2004) “Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Psikolojik Gereksinimlere Etkisi”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 15(1): 61-74.

7.5.18.  Karataş, K., Acar, H., Öntaş, Ö., Baykara Acar, Y., Gökçearslan, E., (2004) “Türkiye’de Çocuğun Korunması: Osmanlı’dan Günümüze Çocuk Refahına Yönelik Düzenlemeler”,  Ankara: Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 15(1):15-25.

7.5.19.  Gökçearslan, Elif (2002) “Özürlü Çocuğa Sahip Ailelerin Güçlendirilmesi” Ankara: Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2 (2): 97-106.

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.6.1.    Gökçearslan Çifci, E. Türkiye’de Adli Uygulamalarda Sosyal Hizmetin Keşfi: Psiko-Sosyal Müdahale Programları Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014.

7.6.2.    Gökçearslan Çifci, E. ve Yüksel, M. Ceza Hukukunun Unutulan Ögesi ‘Mağdurlar’ :  Türkiye’de Ve Dünya’daki Mağdur Hizmetleri, Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014.

7.6.3.    Yüksel, M. ve Gökçearslan Çifci, E. Çocukluk Çağı Örselenmesinin Suç Davranışına Etkisi, Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu, 20-22 Kasım 2014.

7.6.4.    Hablemitoğlu, Ş. ve Gökçearslan Çifci, E.(2014) Fuad Umay’dan sonra; Devrimci Bir Doktorun Gözünden Günümüz Çocukluğuna Bakış, Dr. MEHMED FUAD UMAY 4. ULUSAL TIP GÜNLER, 6-8 Aralık 2013, Ankara

7.6.5.    Gökçearslan Çifci, E., Çamur Duyan, G. ve Duyan, V.  Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 7. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi: 21.Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?, 15-16 Nisan 2011.

7.6.1.    Gökçearslan Çifci, E. “Tıbbi Sosyal Hizmet Alanında Sürekli Eğitim Gereksinimi”,    I. Uluslararası Tıbbi Sosyal Hizmet Kongresi 21-25 Aralık 2011, (Baskıda).

7.6.2.    Gökçearslan Çifci, E. ve Altınova, H. “Sosyal Hizmet Eğitiminde Yaratıcı Dramanın    Yeri ve Önemi, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011: 50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi:Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler 15-16 Aralık 2011.

7.6.3.    Onat Ümit, Öntaş, Özlem, Acar Hakan, Önal Bilge ve Gökçearslan, Elif. “Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Okul Tanıtım Projesi Uygulama Süreci”, Sosyal Hizmet Sempozyumu’ 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. 18-19 Ekim 2002, Yayına Hazırlayan: Ümit Onat, Ankara, 2005.

7.6.4.    Hablemitoğlu, Ş., Özkan Y., Gökçearslan Çifci, E. “Yaşlı Refahının Artırılmasında Evcil Hayvanların Rolü”, V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 7-8 Mayıs 2009 Sivas

7.6.5.    Gökçearslan, E. “Çocuk Yuvalarında Kışla Bakım Modeli ile Grupevi Bakım Modelinin Hizmet Kalitesi Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme Araştırması” XVII. Prof.Dr. Mualla Öztürk Anısına Sempozyumu: Korunma Altındaki Çocuklar, 23-25 Aksım 2004, Ankara

7.6.6.    Altınova, H. Ve Gökçearslan Çifci, E. “Korunma Altına Alınan Çocuklara Yönelik Yaratıcı Drama Uygulamalarının Önemi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu ’09: Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet 2009, 12-14 Kasım 2009, Ankara.

7.6.7.    Ünlü, Erden ve Gökçearslan Çifci, E. “Çocuk İhmali ve İstismarında Kültürlerarası Farklılıkların Sosyal Hizmet Eğitimi Üzerine Etkisi, 2. Uluslar arası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu 8-10 Mayıs 2008, Ankara (özet basım)

 

7.8.  Ulusal ve Uluslararası atıflar

A-     Özkan, Y., & Gökçearslan-Çiftçi, E. (2009). The effect of empathy level on peer bullying in schools, Humanity & Social Sciences Journal, 4, 31-38.

 

Alıntı

1- Siyez, D ve Kaya, A. (2011) Empathic Tendency in the Peer Bullying Groups, INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION, August 2011/ Volume. 12, Issue. 2, pp. 23-43

 

2- Velki, T. (2010) Rızıčnı I Zaštıtnı Faktorı Kod Pojave Nasılja Među Djecom, III. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Psihosocijalni aspekti nasilja usuvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici (2010)

 

3- L Tong, R Shinohara, Y Sugisawa, Emiko Tanaka, Yuko Yato, Noriko Yamakawa, Tokie Anme,  (2012) Early Development of Empathy in Toddlers: Effects of Daily Parent–Child Interaction and Home‐Rearing Environment,  Journal of Applied Social Psychology, Volume 42, Issue 10: 2457–2478, October 2012 (SSCI)

 

4- Gia Veronica Pugliese, Social-Emotional Processing and Bullying Behaviour, by a thesıs submıtted to the faculty of graduate studıes ın partıal fulfılment of the requırements for the degree of doctor of phılosophy dividion   of applıed psychology calgary, alberta july, 2014.

 

5- Ribay, K. (2012). Bullyin in School:Adressing Desires, Not only Behaviours, Educ Psychol Rev., 24:339-348. (SSCI)

 

6-  Dodaj, A., Sesar, K., Barısıc, M.,, Pandza, M. (2013). The Effect Of Empathy On Involvıng In Bullyıng Behavıor, Paediatrics Today, 2013;9(1):91-101, DOI 10.5457/p2005-114.66 (SSCI)

                                             

 

B- Duyan, V., Duyan, G. Ç., Gökçearslan Çiftçi E., Sevin, Ç. Erbay, E. ve M.İkizoğlu (2008). Lisede okuyan öğrencilerin yalnızlık durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim. 33, 28-41.

Alıntı

 

7—Özbesler  ,C. ve Duyan, V. (2009)  Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet, Eğitim ve Bilim Dergisi, Eğitim ve Bilim,  Cilt 34, Sayı 154 (SSCI)

 

8- Capan, B.E. ve Körpe, Y. (2011) The Effect of Secondary School Students Familial Characteristics On Loneliness Levels, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 29: 18391846.

 

9- Döş, İ. ( 2013 ) Mutlu Okul Happy School, Education and Science, 2013, 38(170):266-280. (SSCI)

 

10- Uzuner, Karagün (2014) Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 107 – 120.

 

11- Çırık, İ., Oktay, A,  Fer, S., ( 2014).  İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, 39:173.

C-   Özkan, Y., and Gökçearslan- Çifci, E., (2010). Peer Bullying in Primary Schools in Low Socio-Economic Level, Elementary Education Online, 9(2): 576-586.

Alıntı

 12- Seçer; İ.,  İlbay, A.B.,  Ay, İ.,  Çiftçi, M. ( 2014 ) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki Öğrencilerin Benlik Saygılarını İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education.

 

13- Sarı, M. (2012) Empatik Sınıf Atmosferi ve Arkadaşlara Bağlılık Düzeyinin Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesine Etkisi, Educational Administration: Theory and Practice 2012, Vol. 18, Issue 1, pp: 95-119.

              

14- UYSAL, H. ve DİNÇER, Ç (2013)An Evaluation of  Physical and Relational Aggression During, Preschool Period in Relation to Some Variables, Education and Science 2013, Vol. 38, No 169. (SSCI)

 

 

D-   Cifci Gökçearslan, E. (2009) Social Work Profession and Social Work Education in Turkey, World Conference On Educational Sciences,  04 – 07 Şubat 2009 – Kuzey Kıbrıs, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 2063–2065.

Alıntı

15-     Social Development Issues is published by Lyceum Books, Inc, 36 (2) 2014

E-   Karatas, K. Ve Gökçearslan Çifci, E. (2010). Türkiye’de Engelli Kadın Olmak: Deneyimler ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (13): 147-153

Alıntı

16- Şişman, Y. (2014).  Engelliler Açısından Eşitlik, Ayrımcılık ve Eğitim Hakkı, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2014.

 

 

8.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

 

8.1. Ulusal Projeler

 

·         Nar Taneleri Projesi Çocuk Güçlendirme Programı (2012-2015), Boyner Holding, BM Nüfus Fonu destekli proje, Danışman, Eğitimin Etkililiği Değerlendirme Çalışması Sorumlusu.

·         “Ekrandaki Pranga-Ekranlara Gönüllü Esir Olmak İstemiyorum Artık” Ankara İl Müftülüğü Projesi, Eğitici

·         Kurum Bakım Deneyimi Olup 3413 Sayılı Kanun  Kapsamında İşe Yerleştirilen Bireylerin İş Yaşamına İlişkin  Sorunları ve Kurum Amirleri Açısından Algılanma Biçimleri, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2013-2015,  Proje Yürütücüsü

·          

·         “İki Farklı İlçede Toplum Temelli Rehabilitasyon Projesi: Van Gürpınar, Ankara Kazan Örneği”, TÜBİTAK Projesi, MAG-188,  Araştırmacı (Burslu), 2008-2010.

 

·         Kapkaç ve Kapkaç Yoluyla Yağma Suçuna Yönelen Tutuklu ve Hükümlülerin Sosyo-Demografik Özellikleri, Sosyal Dışlanma Süreçleri ile Suç ve Diğer Sapma Davranışlar Açısından İncelenmesi (Araştırmacı)

 

·          "Yetiştirme Yurtları ve Yatılı İlköğretim Bölge Okullarındaki Ergenleri Akran Zorbalık Durumlarının Belirlenmesi ve Bunu Önlemeye İlişkin Bir Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması" Tübitak Projesi 2011 (Araştırmacı)

 

8.2. Uluslararası Projeler

 

·         “Sosyal Hizmette Farklı Yaklaşımları Öğrenme (Learning Different Approaches in Social Work)” Leonardo Da Vinci A Tipi Hareketlilik Projesi, Proje kapsamında 13 Mayıs 2007 - 14 Eylül 2007 tarihleri arasında Almanya Berlin’de PARCEVAL isimli kuruluşta madde bağımlısı ve suça karışmış gençlere yönelik hizmetlerin incelenmesi. (Yararlanıcı)

 

·         Özürlü Bireyler (Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireyler ve Zihinsel Özürlü Bireyler için hizmetlerin geliştirilmesi projesi, Dünya Sağlık Örgütü Ulusal Projesi (Ulusal Danışman)

 

10. Kurum ve Kuruluşlar için Yapılan Araştırmalar

 

Molly Mattingly, Jill Davies, Christine Burke, Dr Sezer Domaç,, Elif Gökçearslan Çifci, İrem Coşansu Yalazan (2013) Toplum Temelli Bakım Hizmetleri Çalışma Rehberi, WHO.

Jill Davies, Doç.Dr. Gülsüm Ançel, Doç.Dr. Fahriye Oflaz, Doç.Dr. Elif Gokcearslan Cifci, (2013) UMUTEVLERİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI: İZMİR VE ERMENEK Örneği, Dünya Sağlık Örgütü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Desteği ile Hazırlanmıştır.

 

11- Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği

      Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği

      Hayat Sende Gençlik Akademisi

12. Üniversite yayını olarak kabul edilmiş bir ders kitabı veya ders kitabı bölümü

·         Gökçearslan Çifci, E. (2012) Çocukluk Tarihi, Ed: Yasemin ÖZKAN, Atatürk Üniversitesi  İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I Ders Kitabı.

·         Gökçearslan Çifci, E. (2012) Çocuk Suçluluğu, Ed: Yasemin ÖZKAN, Atatürk Üniversitesi  İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I Ders Kitabı.

·         Gökçearslan Çifci, E. (2012) Bebeklik ve Çocukluk Döneminin Kimi Sorunları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları, Ed: Yasemin ÖZKAN, Atatürk Üniversitesi İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I Ders Kitabı.

13- HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK:

A-   SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde Hakemlik

Journal of Psychosocial Oncology(SSCI)

Children and Youth Services Review (SCI Expanded-Elsever)

Social Behavior and Personality (SSCI)

Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care (ScopeMed)

B-   Ulusal hakemli dergilerde hakemlik:

Toplum ve Sosyal Hizmet (Hacettepe Yayını)

Sosyal Araştırmalar Dergisi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (Hacettepe Yayını)

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi        

13-  Verdiğim Eğitimler

·         Meslek Etiği

·         Kriz Yönetimi

·         Aile İçi Disiplin Yöntemleri

·         Çocuk Refahı

·         İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

·         Aile içi Şiddet ve Önleme Yolları

·         Görmeyen Kadınların Sorunları

·         Alkol ve Madde Bağımlılığında Sosyal Hizmet İhtiyaçları ve Uygulamaları

·         Suça Sürüklenen Çocukların Özellikleri

·         Teknoloji Bağımlılığı ve Psiko-Sosyal Müdahale

·         Engellilere yönelik farkındalık geliştirme programı eğiticisi

 

14.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

20013-2014

 

 

Güz

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

  2

 

44

Sosyal Hizmet Tarihi

  3

 

74

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri I-III

 

0

6

6

Rapor Yazma İlke ve Teknikleri

2

 

61

Ekiple Çalışma Becerileri

 

6

 

Uzmanlık Alan Dersi

 

 

 

Araştırma Teknikleri I

4

 

 

Bahar

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

2

 

35

Sosyal Psikoloji

3

 

61

Sosyal Hizmette Temel Kavramlar

3

 

70

Rapor Yazma İlke ve Teknikleri

2

 

61

Ekiple Çalışma Becerileri

 

 

 

Blok Uygulama

 

12

 

Araştırma Teknikleri II

4

 

 

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

 

2014-2015

Güz

Risk Altındaki Çocuklara Müdahale Teknikleri (Doktora)

 

 

 

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

 

6

 

4

Rapor Yazma İlke Ve Teknikleri I

 

 

 

Çocuk Suçluluğu

3

 

 

Sosyal Hizmet ve Adalet Sistemleri (Tezli tezsiz Y. Lİsans)

4

 

 

Adli Sosyal Hizmet

 

 

 

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

3

 

 

Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması

 

4

 

Uzmanlık Alan Dersi

8

 

 

 

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

 

 

Toplumla Çalışma

4

 

80

Sosyal Hizmet Etiği (Y Lisans)

 

 

 

Sosyal Hizmette Ekiple Çalışma Becerileri II

0

6

4

Makro Sosyal Hizmet (Doktora)

3

 

 

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

2

18

2

Sosyal Hizmette Araştırma Teknikleri I

0

4

6

 

Rapor Yazma İlke Ve Teknikleri II

2

 

 

Sosyal Hizmet ve Alkol - Madde Bağımlılığı ((Tezli tezsiz Y. Lİsans)

2

 

2

 

 

 

 

Nitel Araştırma (Doktora)

3

 

3