DOÇ.DR. ESRA GÖZELER    
Adı : ESRA
Soyadı : GÖZELER
E-posta : egozeler@divinity.ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1236
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

Ekim-Aralık 2014, Post-Doktora, Alexander von Humboldt Stiftung Postdoctoral Fellowship.

                                 The Corpus Coranicum Project, BBAW, Potsdam.                     

20122013, Post-Doktora, Alexander von Humboldt Stiftung Postdoctoral Fellowship.

                                 Seminar für Semitistik und Arabistik, Freie Universität Berlin.

                                 The Corpus Coranicum Project, BBAW, Potsdam.

20052009, Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2004–2005, Arap Dili Eğitimi, The University of Jordan, Language Center, Amman.

20022005, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1998–2002, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı.

1997, Tevfik İleri İmam-Hatip Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Ankara.

Akademik Kariyer

2019–        , Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

2013–2019, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

2009–2013, Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

2003–2009, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

İdari Görevler

2013–2015, Komisyon Üyeliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İngilizce İlahiyat Programı.

2010–2012, Koordinatör Çalışmalarında Yardımcılık, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İlahiyat Programı.

Sertifika

Ankara Üniversitesi, Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (15-29 Ocak 2018).

Ödül ve Burslar

Ekim-Aralık 2014, Alexander von Humboldt Stiftung, Post-Doktora.

2012–2013, Alexander von Humboldt Stiftung, Post-Doktora.

2006–2007, Güz, Pontifical Gregorian University, Roma, Araştırma Bursu.

2004–2005, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, The University of Jordan, Dil Bursu.

Projeler

Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2003–2006.

İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen Biser Stiftung-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Konulu Tefsir Projesi, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı  (Ağustos 2015 ).

Geschichte des Qorans (Theodor Nöldeke) Kitabının Tercüme Projesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi-KURAMER (Mart 2016 ).

Tarihte Müslümanlar Projesi (2017 ).

Kitaplar

Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi, İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) Yayınları, 2016.

Esra Gözeler, Rāzī Tefsirinin Müphem Kaynakları -Ḳāle Baʿḍuhum Atfı Örneği-, Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2018.

Makaleler

Esra Gözeler, “İlâhiyat Fakültelerinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları,” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 1/1 (2009), ss.95-108.

Esra Gözeler, “Kur’ân Âyetlerinin Tarihlendirilmesine Batılı Yaklaşımlar,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51/1 (2010), ss.295-326.

Esra Gözeler, “Kur’ân’ın Retorik Analizi: 101 Ḳāriʿa Sûresi Örnekliğinde Michel Cuypers’in Kur’ân’ı Anlama Metodu,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51/2 (2010), ss.331-348.

Esra Gözeler, “Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51/2 (2010), ss.349-366.

Esra Gözeler, “Zemahşerî Araştırmaları: Bir Literatür İncelemesi,” Kelam Araştırmaları Dergisi XIV/1 (2016), ss.84-101.

Esra Gözeler, “Surelerin Mekkîliği ve Medenîliği: 22/el-acc Suresi Örneği,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58/1 (2017), ss.69-108.

Esra Gözeler, “Vatikan Kütüphanesi’ndeki Kur’ân Elyazmaları Üzerine Biçim ve İçerik Açısından Bir Araştırma,” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/3 (2017), ss.1437-1496.

Çeviri Makale

Esra Gözeler, “A Study on Qurʾān Manuscripts in the Vatican Library in terms of Physical and Content Features,” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22/1 (2018), ss.627-678.

Kitap Bölümleri

Esra Gözeler, “Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâʾ,” Tefsîr Metinleri I, Ankara: Ankuzem Yayınları, 2012, ss.65-85.

Esra Gözeler, “İbn Kesîr,” Tefsîr Metinleri II, Ankara: Ankuzem Yayınları, 2013, ss.55-71.

Esra Gözeler, “Türkçe Tefsir Metinleri,” Tefsîr Metinleri II, Ankara: Ankuzem Yayınları, 2013, ss.233-284.

Esra Gözeler, “Konulu Tefsîr,” Tefsire Akademik Yaklaşımlar, Ankara: Otto Yayınları, 2013, Cilt 1, ss.231-243.

Esra Gözeler, Uswa asana in Qurʾānic Context,” Untersuchungen zu Sure 33 al-Aḥzāb, Berlin: EB-Verlag, 2019, ss.11-28.

Proje Tanıtımı

E. Gözeler, M. Marx, D. Kiltz, Y. Kouriyhe, H. Koloska, N. K. Schmid, “Corpus Coranicum Projesi: Kur’an’ı Geç Antik Döneme Ait Bir Metin Olarak Okumak,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53/2 (2012), ss.219-253.

Mülakat

Esra Gözeler, “Kur’ân Çalışmalarına Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Michel Lagarde ile Tefsir ve Râzî Üzerine Söyleşi,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48/2 (2007), ss.149-159.

Araştırma Notu

Esra Gözeler, Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. ʿĀʾişe, İbn ʿAbbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58/1 (2017), ss.225-238.

Editör Yardımcılığı

İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen-Biser-Vakfı İşbirliği ile ed. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013 [Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak, Freiburg: Herder]

Editörler Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Editörler Kurulu Üyesi, 2015– ).

Usul İslam Araştırmaları (Danışma Kurulu Üyesi, 2019– ).

Sözlük Maddesi

Esra Gözeler, “Sure,” İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen-Biser-Vakfı İşbirliği ile ed. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013, Cilt 2, s.693. [“Sure,” Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak, Freiburg: Herder, Band 2, ss.658-659.]

Diğer Yayınlar

Esra Gözeler, “Ana-Babaya İtaat,” Diyanet Avrupa Dergi 51 (2003).

Esra Gözeler, “Gençlik ve İslam,” Diyanet Aylık Dergi 153 (2003).

Esra Gözeler, “Kur’ân’ın İnsan Modeli,” Diyanet Avrupa Dergi 56 (2003).

Esra Gözeler, “İlâhiyat Seminerleri: Erken Dönem 1- Prof. Dr. Claude Gilliot,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50/1 (2009), ss.193-197.

Esra Gözeler, “İlâhiyat Seminerleri: Erken Dönem 2- Prof. Dr. Dr. Josef van Ess,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/1 (2011), ss.383-387.

Esra Gözeler, “Otorite ve Birey – Müslüman Açıdan Bir Değerlendirme -Resümee zum Generalthema aus islamischer Sicht,” Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung, Autorität und Individuum. Grundlagen in Christentum und Islam (Otorite ve Birey. İslamiyet ve Hıristiyanlık’ta Temel Kavramlar), herausgegeben von Richard Heinzmann, Mualla Selçuk, Stuttgart: Kohlhammer, (2014), ss.268-273. [“Résumé to the General Subject from a Muslim Point of View,” ss.277-279].

Tanıtım Kitapçığı

Hikmet Yaman, Esra Gözeler, Recep Gürkan Göktaş, Ankara University Faculty of Divinity – Handbook, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

21 Mart 2013, “A Chronological-Factual Approach to the Qur’ānic Verses (Revealed between Rabī‘ al-awwal AH 4 and Rabī‘ al-awwal AH 11),” Poster Bildiri, Alexander von Humboldt Stiftung Network Meeting, Hannover.

29 Mayıs 2013, “Experiencing Salvation History: A New Reading of Surat al-Anfāl,” Workshop: Wrath or Mercy? Trajectories of Divine Commitment in the Qur’ān, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Berlin.

04–07 Temmuz 2013, “The Question of Dating the Qur’ānic Text with a Special Reference to Medinan Suras,” Workshop des Graduiertenkollegs Islamische Theologie zu Genese und Exegese des Korans, Zentrum für Islamische Studien, Goethe University, Frankfurt.

01–05 Eylül 2014, “Uswa ḥasana in Qur’ānic Context”, Conference 2014 - Horizons of Islamic Theology, Section 1: Textual Studies, Panel 2: The Prophet Muhammad as an Excellent Pattern (uswa ḥasana), Goethe University, Frankfurt.

24-26 Kasım 2017, “Kur’an ve Tefsir Üzerine Almanya’da Yapılan Doktora Tezleri (1834-2015),Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi Uluslararası Sempozyum, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul.

02-04 Şubat 2018, “İngilizce İlahiyat Lisans Programı Müfredatında Tefsir Anabilim Dalı Dersleri: Ankara Üniversitesi Örneği, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kemer/Antalya.

05-06 Nisan 2018, “Tefsir İlminin Bakış Açısından Değerler Eğitimine Bir Katkı,III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.

03-06 Eylül 2018, “Qur’anic Manuscripts in the Vatican Library,Workshop: Textual History of the Quran: from Early Manuscripts to Print Editions, The Corpus Coranicum Project (BBAW), Berlin/Potsdam.

Seminer ve Konferanslar

04 Haziran 2014, “Corpus Coranicum Projesi Özelinde Batı’da Kur’ân Çalışmaları,” Kur’an ve Tefsir Semineri, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı, İstanbul.

27 Kasım 2015, “Orta Asyalı Müfessirler: Maturidi, Semerkandi ve Nesefi Örnekliğinde,” Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan.

Dersler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Major Themes of the Qur’an (İngilizce İlahiyat Lisans Programı)

Arabic Texts in Qur’anic Exegesis (İngilizce İlahiyat Lisans Programı)

Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans Programı)

Batı’da Kur’an ve Tefsir Araştırmaları (Doktora Programı)

Dersler Yurt dışı

The Status of Tafsīr Literature with a Special Focus on Ottoman and Modern Turkish Sources (Zentrum für Islamische Theologie, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, 2019).

Tefsir Tarihi ve Usûlü (Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan, 2015).

Co-teaching, Theologische Studienjahr Jerusalem (Laurentius-Klein-Lehrstuhl für Biblische und Ökumenische Theologie, Kudüs, 2013).

Co-teaching, The Patriarchs in Jewish, Christian and Muslim Traditions-Exegetical Seminar (Pontifical Gregorian University, Roma, 2010).

Akademik İlgi Alanları

Erken ve Klasik Dönem Tefsir Tarihi

Mekkī ve Medenī Sureler

Mekkī ve Medenī Sure Tertipleri

Kur’an Semantiği

Batı’da Kur’an ve Tefsir Çalışmaları

Kuran Elyazmaları