DOÇ. DR. ESRA GÖZELER    
Adı : ESRA
Soyadı : GÖZELER
E-posta : egozeler@divinity.ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1236
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/esra-gozeler
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Esra GÖZELER

Eğitim Bilgileri

Ekim-Aralık 2014, Post-Doktora, Alexander von Humboldt Stiftung Postdoctoral Fellowship. The Corpus Coranicum Project, BBAW, Potsdam.

2012–2013, Post-Doktora, Alexander von Humboldt Stiftung Postdoctoral Fellowship. Seminar für Semitistik und Arabistik, Freie Universität Berlin. The Corpus Coranicum Project, BBAW, Potsdam.

2005–2009, Doktora, Ankara Üniversitesi.

2004–2005, Arap Dili Eğitimi, The University of Jordan, Language Center, Amman.

2002–2005, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi.

1998–2002, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Programı.

Ödül ve Burslar

Mayıs-Temmuz 2022, Alexander von Humboldt Stiftung, Araştırma Bursu.

Ekim-Aralık 2014, Alexander von Humboldt Stiftung, Post-Doktora.

2012–2013, Alexander von Humboldt Stiftung, Post-Doktora.

2006–2007/Güz, Pontifical Gregorian University, Roma, Araştırma Bursu.

2004–2005, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, The University of Jordan, Dil Bursu.

Projeler

Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2003–2006.

İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen Biser Stiftung-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

Tarihte Müslümanlar Projesi (2017–2020).

Konulu Tefsir Projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı  (2015–2021).

Konulu Siyer Projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı (2021-2022).

Geschichte des Qorans (Theodor Nöldeke) Kitabının Tercüme Projesi, KURAMER (2016–  ).

Kur’an Kelimeleri Ansiklopedisi Projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı (2019–  ).

Kitaplar

Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin Tarihlendirilmesi, İstanbul: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi (KURAMER) Yayınları, 2016.

Esra Gözeler, Rāzī Tefsirinin Müphem Kaynakları -Ḳāle Baʿḍuhum Atfı Örneği-, Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2018.

Esra Gözeler. Fuat Sezgin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022.

Makaleler

Esra Gözeler, “İlâhiyat Fakültelerinde Kur'an ve Tefsir Çalışmaları,” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 1/1 (2009), 95-108.

Esra Gözeler, “Kur’ân Âyetlerinin Tarihlendirilmesine Batılı Yaklaşımlar,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51/1 (2010), 295-326.

Esra Gözeler, “Kur’ân’ın Retorik Analizi: 101 Ḳāriʿa Sûresi Örnekliğinde Michel Cuypers’in Kur’ân’ı Anlama Metodu,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51/2 (2010), 331-348.

Esra Gözeler, “Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 51/2 (2010), 349-366.

Esra Gözeler, “Zemahşerî Araştırmaları: Bir Literatür İncelemesi,” Kelam Araştırmaları Dergisi XIV/1 (2016), 84-101.

Esra Gözeler, “Surelerin Mekkîliği ve Medenîliği: 22/el-acc Suresi Örneği,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58/1 (2017), 69-108.

Esra Gözeler, “Vatikan Kütüphanesi’ndeki Kur’ân Elyazmaları Üzerine Biçim ve İçerik Açısından Bir Araştırma,” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/3 (2017), 1437-1496.

Esra Gözeler, “A Study on Qurʾān Manuscripts in the Vatican Library in terms of Physical and Content Features,” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22/1 (2018), 627-678. (Çeviri Makale)

Esra Gözeler, “ŞE 4141 Rulo: Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Kūfī Bir Kur’an Elyazması,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 63/1 (2022), 1-32. 

Kitap Bölümleri

Esra Gözeler, “Konulu Tefsîr,” Tefsire Akademik Yaklaşımlar, Ankara: Otto Yayınları, 2013, c.1, 231-243.

Esra Gözeler, “Uswa asana in Qurʾānic Context,” Untersuchungen zu Sure 33 al-Aḥzāb, Berlin: EB-Verlag, 2019, 11-28.

Esra Gözeler, “Tefsirde Yenilik Arayışları ve Çağdaş Eğilimler,” Tefsir Tarihi, İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2019, 355-392.

Esra Gözeler, “Begavî (ö. 516/1122),” Tarihte Müslümanlar, Ankara: OTTO, 2020, 452-454.

Esra Gözeler, “Zemahşerî (ö. 538/1144),” Tarihte Müslümanlar, Ankara: OTTO, 2020, 456-458.

Esra Gözeler. “Batı’da Kur’ân Üzerine Yapılan Araştırma Projeleri: 21. Yüzyıl.” Kur’an Araştırmaları ve Oryantalizm. İstanbul: İFAV Yayınları, 2021, 101-109.

Esra Gözeler. “Namaz.” Hayat Rehberi Kur’an: Konulu Tefsirİstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021, c.4, 317-338.

Proje Tanıtımı

E. Gözeler, M. Marx, D. Kiltz, Y. Kouriyhe, H. Koloska, N. K. Schmid, “Corpus Coranicum Projesi: Kur’an’ı Geç Antik Döneme Ait Bir Metin Olarak Okumak,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53/2 (2012), 219-253.

Söyleşi

Esra Gözeler, “Kur’ân Çalışmalarına Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Michel Lagarde ile Tefsir ve Râzî Üzerine Söyleşi,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48/2 (2007), 149-159.

Araştırma Notu

Esra Gözeler, “Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. ʿĀʾişe, İbn ʿAbbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde RivayetleriAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58/1 (2017), 225-238.

Editör Yardımcılığı

İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen-Biser-Vakfı İşbirliği ile ed. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013 [Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak, Freiburg: Herder, 2013]

Sözlük Maddesi

Esra Gözeler, “Sure,” İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Eugen-Biser-Vakfı İşbirliği ile ed. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013, c.2, 693. [“Sure,” Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung herausgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit mit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak, Freiburg: Herder, 2013, Band 2, 658-659.]

Diğer Yayınlar

Esra Gözeler, “Ana-Babaya İtaat,” Diyanet Avrupa Dergi 51 (2003).

Esra Gözeler, “Gençlik ve İslam,” Diyanet Aylık Dergi 153 (2003).

Esra Gözeler, “Kur’ân’ın İnsan Modeli,” Diyanet Avrupa Dergi 56 (2003).

Esra Gözeler, “İlâhiyat Seminerleri: Erken Dönem 1- Prof. Dr. Claude Gilliot,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50/1 (2009), 193-197.

Esra Gözeler, “İlâhiyat Seminerleri: Erken Dönem 2- Prof. Dr. Dr. Josef van Ess,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 52/1 (2011), 383-387.

Esra Gözeler, “Otorite ve Birey – Müslüman Açıdan Bir Değerlendirme -Resümee zum Generalthema aus islamischer Sicht,” Interkulturelle und interreligiöse Symposien der Eugen-Biser-Stiftung, Autorität und Individuum. Grundlagen in Christentum und Islam (Otorite ve Birey. İslamiyet ve Hıristiyanlık’ta Temel Kavramlar), herausgegeben von Richard Heinzmann, Mualla Selçuk, Stuttgart: Kohlhammer, 2014, 268-273. [“Résumé to the General Subject from a Muslim Point of View,” 277-279].

Esra Gözeler. “Andreas Kaplony & Michael Marx (eds.). Qurʾān Quotations Preserved on Papyrus Documents, 7th – 10th Centuries And The Problem of Carbon Dating Early Qurʾāns. Leiden & Boston: Brill, 2019. XVI+247 s. ISBN: 978-90-04-35891-1.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 62 (2021), 601-612.

Tanıtım Kitapçığı

Hikmet Yaman, Esra Gözeler, Recep Gürkan Göktaş, Ankara University Faculty of Divinity – Handbook, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 2013.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

21 Mart 2013, “A Chronological-Factual Approach to the Qur’ānic Verses (Revealed between Rabī‘ al-awwal AH 4 and Rabī‘ al-awwal AH 11),” Poster Bildiri, Alexander von Humboldt Stiftung Network Meeting, Hannover.

29 Mayıs 2013, “Experiencing Salvation History: A New Reading of Surat al-Anfāl,” Workshop: Wrath or Mercy? Trajectories of Divine Commitment in the Qur’ān, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Berlin.

04–07 Temmuz 2013, “The Question of Dating the Qur’ānic Text with a Special Reference to Medinan Suras,” Workshop des Graduiertenkollegs Islamische Theologie zu Genese und Exegese des Korans, Zentrum für Islamische Studien, Goethe University, Frankfurt.

01–05 Eylül 2014, “Uswa ḥasana in Qur’ānic Context”, Conference 2014 - Horizons of Islamic Theology, Section 1: Textual Studies, Panel 2: The Prophet Muhammad as an Excellent Pattern (uswa ḥasana), Goethe University, Frankfurt.

24-26 Kasım 2017, “Kur’an ve Tefsir Üzerine Almanya’da Yapılan Doktora Tezleri (1834-2015),” Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi Uluslararası Sempozyum, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul.

02-04 Şubat 2018, “İngilizce İlahiyat Lisans Programı Müfredatında Tefsir Anabilim Dalı Dersleri: Ankara Üniversitesi Örneği,” Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kemer/Antalya.

05-06 Nisan 2018, “Tefsir İlminin Bakış Açısından Değerler Eğitimine Bir Katkı,” III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.

03-06 Eylül 2018, “Qur’anic Manuscripts in the Vatican Library,” Workshop: Textual History of the Qur’an: from Early Manuscripts to Print Editions, The Corpus Coranicum Project (BBAW), Berlin/Potsdam.

06-08 Kasım 2019, “Ankara İlahiyat Fakültesi’nin Uluslararası Akademik İşbirliği Tecrübesi: Almanya ve Vatikan Örnekleri,” 70. Yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi -Geçmiş ve Gelecek Perspektifleri- Uluslararası Sempozyumu, Ankara.

17-18 Şubat 2020, “Batı’da Kur'an Üzerine Yapılan Araştırma Projeleri,” Batı Oryantalizminin Mushaf Tarihi Araştırmaları -Paradigma ve Yöntemler- Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

6 Kasım 2020, “Zemahşeri Üzerine Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi,” Mahmud ez-Zemahşeri'nin Yorumlarında Felsefi ve Filolojik Unsurlar-Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu, Özbekistan Uluslararası İslam Akademisi & Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara.

Seminer ve Konferanslar

04 Haziran 2014, “Corpus Coranicum Projesi Özelinde Batı’da Kur’ân Çalışmaları,” Kur’an ve Tefsir Semineri, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı, İstanbul.

27 Kasım 2015, “Orta Asyalı Müfessirler: Maturidi, Semerkandi ve Nesefi Örnekliğinde,” Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan.

Dersler – Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Major Themes of the Qur’an (İngilizce İlahiyat Lisans Programı)

Arabic Texts in Qur’anic Exegesis (İngilizce İlahiyat Lisans Programı)

Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans Programı)

Batı’da Kur’an ve Tefsir Araştırmaları (Doktora Programı)

Kur’an Öncesi Dönem: Tarih ve Metinler (Doktora Programı)

Dersler – Yurt dışı

The Status of Tafsīr Literature with a Special Focus on Ottoman and Modern Turkish Sources, Zentrum für Islamische Theologie, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, 2019.

Tefsir Tarihi ve Usûlü, Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan, 2015.

Theologische Studienjahr Jerusalem, Laurentius-Klein-Lehrstuhl für Biblische und Ökumenische Theologie, Kudüs, 2013.

The Patriarchs in Jewish, Christian and Muslim Traditions-Exegetical Seminar, Pontifical Gregorian University, Roma, 2010.

Yönetilen Tezler

Hafize Elderşevi, “Kur’ân’da “N-z-l” Kökünün Semantik İncelemesi,” Ankara Üniversitesi, 2019.

Ayşenur Elif Ünal, “İbn Atiyye’nin Tefsirinde Hz. Peygamber’e Yönelik Hitapları Ele Alış Biçimi,” Ankara Üniversitesi, 2019.

Meliz Barmaksız, “Kur’an’da Vahyin Kaydına İlişkin Kelimelerin İncelemesi,” Ankara Üniversitesi, 2019.

Fatma Sönmez, “Kur’an’da Metruk Mekanları Anlatan Ayetlerin Cahiliye Şiiriyle Edebi Yönden Kıyası,” Ankara Üniversitesi, 2018.

Rukiye Çelep, “Ebūʼs-Suʻūd ve İbn Kes̠īr Tefsirlerinde Nesḫ Meselesinin Karşılaştırılması,” Ankara Üniversitesi, 2018.

Tuba Haşimoğlu, “20/Ta-Ha Suresinin Filolojik ve Tematik İncelemesi,” Ankara Üniversitesi, 2018.

Esra Erdoğan, “Kur’an’da Geçen Rab ve İlâh Kavramları Üzerine Semantik Bir İnceleme,” Ankara Üniversitesi, 2018.

Mughzi Akhmad Abdillah, “Muḳātil b. Suleymān Tefsirinin İsrāiliyyāt Açısından İncelenmesi,” Ankara Üniversitesi, 2017.

Merve Palanci, “İngilizce Kur’an Çevirilerinde Eşdeğerlik Sorunu: M.A.S. Abdel Haleem ve Tarif Khaldi Örneği Ankara Üniversitesi, 2017.

Akademik Araştırma Alanları

Kurʼan Tarihi

Mekkī ve Medenī Sure Tertipleri

Erken ve Klasik Dönem Tefsir Tarihi

Kur’an Semantiği

Batı’da Kur’an ve Tefsir Araştırmaları Tarihi

Kur’an Elyazmaları