ARŞ.GÖR. EBRU GÜÇ    
Adı : EBRU
Soyadı : GÜÇ
E-posta : eguc@ankara.edu.tr, ebru_guc04@hotmail.com
Tel : 03123633350 / 7107
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora

2015- Devam ediyor, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yüksek Lisans

2011- 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

(Tez Başlığı: "Üniversite Öğrencilerinin Kendini Damgalama, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Psikolojik Yardım Arama Tutumlarının İncelenmesi")

2008 - 2011, Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Lisans

2004 - 2008, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lise

1997 - 2004, Seyhan ÇEAŞ Anadolu Lisesi, Adana


Yabancı Dil (ler) 

İngilizce- İleri düzey

Almanca- Başlangıç düzeyi

İspanyolca- Başlangıç düzeyi


MESLEKİ DENEYİM

2012- Devam ediyor     Araştırma Görevlisi- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (ÖYP 35. madde)

2010-2012                   Araştırma Görevlisi- Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi


YAYINLAR (ULUSLARARASI)

Kongre Bildirileri

 • Atik, G., Güç, E., Tutal, N., & Çelik, E. G. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adayların farklı endişelere sahip danışanlarla çalışmalarına yönelik bir eğitim programının etkililiği. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin. 

 • Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N., & Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma Kongresi, Mersin.

 • Dönmezoğulları, C., Güç, E., Çelik, E.G., Demirel, K.,  Yoncalık, O.O. (2014). Self talk and stress: The mediation role of mindfulness. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2014), 29-30 Ekim, Prag-Çek Cumhuriyeti (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 

 • Güç, E. (2014).  Gest-art: Using art activities in gestalt theraphy. International Conference on New Horizons in Education (INTE),  25-27 Haziran, Paris-Fransa (Poster bildiri olarak sunulmuştur). 

 • Altuntaş, İ., Güç, E. (2014).  Zeynep Cemali ve Gülten Dayıoğlu romanlarında aile yapılarının ve anne-baba algılarının belirlenmesi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran, Muğla (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 

 • Yalçın, İ., Avşar, V., Güç, E., Çelik, E.G. (2014). The contribution of meta cognition in  the prediction of social anxiety. International Counseling and Education Conference, 26-28 Mayıs, İstanbul (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

 • Güç, E., Aycan, Ş. (2012). Using traditional Turkish arts, marbling in science education.  IV. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı, Barselona, İspanya (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 

 • Güç, E. ve Aycan, Ş. (2009). İlköğretim öğrencilerinde karikatürler yardımıyla çevresel farkındalık yaratma. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi,1-3 Ekim, Edirne (Poster  bildiri olarak sunulmuştur).

 • Ekiz, G., Güç, E., Sever, S., Tülü, Ç. ve Ülger, A. Ö. (2009). İlköğretim öğrencilerinde doğanın dili ile çevre etiği anlayışlarının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, Edirne (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 

 • Ülger, A. Ö., Yurttaş, G. D., Ekiz, G., Güç, E. ve Sülün, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin suya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, Edirne (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

 • Aycan, Ş., Güç, E., Ülger, A. Ö., Ekiz, G. ve Yurttaş, G. D. (2009). Bitkilerden elde edilen asit- baz indikatörlerinin fen derslerinde kullanılması ve fen eğitimine katkısı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur)

MESLEKİ ÜYELİKLER

 •  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2015’ten itibaren)