PROF.DR. ERDAL İNCE    
Adı : ERDAL
Soyadı : İNCE
E-posta : eince@medicine.ankara.edu.tr, inceerdal@gmail.com
Tel : 03125956314
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı

Erdal İnce

Akademik Unvan                                                       

                                              

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü

Doğum Yeri ve Yılı

Ankara,  1 Mayıs 1962

Uyruğu          

T.C.

Medeni Hali

Evli, 2 çocuk babası

Yabancı Dil

İngilizce

Ev Adresi:                  

 

Uğur Mumcu Caddesi, Kahraman Kadın Sokak 16/6, Gaziosmanpaşa, Çankaya, Ankara

İş Adresi:                               

 

AÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  Dikimevi, Cebeci, Ankara

Eğitim Durumu:

İlkokul:

1968-1973 Ankara Ulus İlkokulu

Ortaokul:

1973-1976 Ankara Atatürk Ortaokulu

Lise:

1976-1979 Ankara Gazi Lisesi

Üniversite:

1980-1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Sonrası Çalışmalar:

1986   

Giresun İli, Keşap İlçesi Sağlık Merkezi ( Devlet Hizmeti Yükümlülüğü)

 

1987-1992

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

1992-1995                      

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Yan Dal Uzmanlığı

 

 

1995 - 1998       

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik                                                                                        Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi Öğretim Görevlisi

 

 

1999                  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Poliklinik ve Acil Servis Öğretim Görevlisi

      

 

1999 - 2006           

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik                                                                                         Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Doçenti

 

2006-2018        

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik                                                                                         Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Profesörü

Üyelikler:       

Ankara Tabip Odası:                 1994

Talassemi Derneği:       1994

Türk Pediatri Kurumu:      1999

Türk Pediatri Kurumu Ankara Şubesi: 2005

Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Derneği: 2006