DOÇ.DR. ESRA KOÇ    
Adı : ESRA
Soyadı : KOÇ
E-posta : ekoc@science.ankara.edu.tr, esrakoc.es@gmail.com
Tel : 03122126720/1071/1292
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

06100 Tandoğan / ANKARA, TÜRKİYE

Telefon :

03122126720/1071-1292

Faks :

03122232395

e-posta :

ekoc@science.ankara.edu.tr 

esrakoc.es@gmail.com


EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite/Fakülte- Enstitü


Öğretim Alanı (Derece)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara, Türkiye 

Biyoloji (Lisans)

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye 

Biyoloji (Yüksek Lisans)

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Biyoloji Öğretmenliği (Yüksek Lisans)

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,Türkiye

 Biyoloji (Doktora)

                                                                                                                              

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

 

Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi

Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi

Türkiye

Türkiye


Ankara

Ankara


Biyoloji

Biyoloji


Araştırma Görevlisi  

Araştırma Görevlisi Dr.  

                 


Ankara Üniversitesi  Fen Fakültesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doçent Dr. 

(27. 02. 2017 )


                                                                                                                                                            

UZMANLIK ALANLARI

Bitki fizyolojisi, Bitki biyokimyası, Bitki biyoteknolojisi,  Stres fizyolojisi, Biyotik stres, Bitki- Patojen etkileşim, Bitki doku kültürü                                                                                     

                                            

Number of Supervising to the students

 

Completed

Continuing

MS


pHD

          

1

Uzmanlik

          

 

                                                                                                                             

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY 113 Botanik

BİY 114  Botanik

BİY 423 Ekofizyoloji

BİY 442 Bitki Biyoteknolojisi

(8004715420) Genel  Biyolojik Teknikler 

(8004805750) Hücre Aktivitesinin            Biyokimyası

(8004715340) Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER                                                                                     

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin  Yapılan Danışmanlık Sayısı  (2018-2019)  

Yayınlara alınan toplam atıf sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12  

164   

Yayın Kurulu Üyeliği 

International Journal of Vegetable Science                                                                           

International Journal of Biotechnology and Recent Advances

Annals of Glycomics, Lipidomics  (Editör)

Archives of Horticultural Research Bulletin (Editör)

Yardımcı Editör

Annals of Experimental and Molecular Biology

Alan Editörlüğü:

Communication Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology

Makale Editörlüğü 

Turkish Journal of Botany- 2017

Turkish Journal of Biology 2013; 2014; 2016-2017

Hakemlik: 

Uluslararası ve Ulusal birçok dergi    

                                                                                                                                               


GÖREV ALDIĞI PROJELER 


1.Triakontanol ve yüksek hidrostatik basıncın serbest ve tutuklanmış Capsicum annum L.hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin üretimi üzerine etkisi. TÜBİTAK-TOVAG-1130518. (01.01.2013- 17.02. 2016). (Yardımcı Araştırmacı) Destek Miktarı: 130.000TL


2. Koç, E., İşlek, C., Arıcı, Y.   Farklı biber genotiplerinde Phytophthora capsici’ye  karşı dışsal olarak uygulanan serbest poliaminler ve prolinin bazı fizyolojik parametreler üzerine  etkisi. TÜBİTAK-KBAG.(01.01.2013- 18. 07. 2014) (Proje Yöneticisi).                                                                                                                    

3.  İşlek, C.,  Koç, E. Capsicum annuum L. hücre süspansiyon kültürlerinde kapsaisin üretimi üzerine çeşitli uyarıcıların etkisi.  Niğde Üniversitesi– BAP FEB, 2011- 05.11. 2014 / 3 (Yardımcı araştırmacı)                                                                                   

 

YAYINLARI                                                                                                                           

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Koç E., İşlek C., Arıcı Kaşko Y. 2017. Spermine and Its Interaction with Proline Induce Resistance to the Root Rot Pathogen Phytophthora capsici in Pepper (Capsicum annuum). Horticulture  Environment and  Biotechnology 58(3):254-267, Q2.

2. Koç Esra. 2017. Alleviation of Phytophthora capsici induced oxidative stress by foliarly applied proline in Capsicum annum L.,  Archives of Biological Sciences, 69  (4): 733-742, Q3

3. Koç E., Arıcı Kaşko Y.,  İşlek C., 2016. Pretreatment with spermidine and proline reverses inhibitory effects of Phytophthora capsici stress in pepper. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 103, No. 4 (2016), p. 411‒418, Q2.

4. Koç, E. 2015. Exogenous application of spermidine enhanced tolerance of pepper against  Phytophthora capsici stress. Plant Protection Science 51(3):127-135, Q2.                  

5. İşlek, C., Üstün, A.S., Koç, E. 2014. The effects of cellulase on capsaicin production in freely suspended cells and immobilized cell cultures of Capsicum annum L. Pakistan Journal of Botany ,46(5): 1883-1887, Q3.

6. Koç  E, Üstün A.S., Çelik, N. 2013. Effect of exogenously applied salicylic acid on cadmium chloride (CdCl2) induced oxidative stress and nitrogen metabolism in tomato (Lycopersicon esculentum L.).  Turkısh Journal of Biology, 367:361-369, Q2.                      

7. Koç, E. 2013. The effect of exogenous proline and salicylic acid application on proline and apoplastic protein in cold tolerance of pepper callus cultures. International Journal of Agriculture and Biology,15: 382-385, Q2.                                                                              

8. Koç, E. Üstün, A.S. 2012.  Influence of Phytophthora capsici L. inoculation on disease severity, necrosis length, peroxidase and catalase activity, phenolic content of resistant and susceptible pepper (Capsicum annuum L.) plants.Turkish Journal of Biology, 36: 357-371, Q2.                                                                                                                                 

9. Koç, E.,  Üstün, A.S. ,  İşlek, C., Arıcı, Y.K. 2011.  Defence responses in leaves of resistant and susceptible pepper (Capsicum annuum L.) cultivars infected with different inoculum concentrations of Phytophthora capsici Leon.  Scientia Horticulturae, 128 (4):434-442, Q1.                                                                                                     

10. Koç, E., Üstün, A.S. 2011. Differential Induction of Phenylalanine Ammonia Lyase and Phenolics in Peppers (Capsicum annuum) in Response to Inoculation with Phytophthora capsici. International Journal of Agriculture and Biology,13: 881-887, Q2.


Diğer Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

1. Koç, E., İşlek C., Büyükkartal H.N. 2018. Comparasion of phenyalanine ammonia lyase response to lead and zinc stress in different wheat genotypes. Commun. Fac.  Sci. Univ. Ank. Series C. 27(1):37-44.  (Uluslararası)  

2. İşlek, C., Türkyılmaz B., Koç E., Arık D. 2016. Effect of Thidiazuron used as an elicitor in the production of capsaicin on total protein and phenolic amounts, antioxidant enzyme activities of pepper plants. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) 1(3): 603-609. (Uluslararası)                                                       

3. Koç, E., İşlek, C. 2015. Kadmiyumun Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Fenilalanin Amonyum Liyaz Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkisi. Artvin Çoruh Üni. Orman Fak. Dergisi 16(1): 50-54.                                          

4. Koç, E., Üstün, A., İşlek, C., Arıcı Y.K. 2014. Effect of exogenously applied spermine and putrescine on germination and in vitro growth of pepper ( Capsicum annuum L.) seed under salt stress. Anadolu University Journal of Science and Technology - C Life Sciences and Biotechnology 3(2), 63-71 (Uluslararası).

5. Koç, E., Ergün, N., Üstün, A.S, Öncel, I. 2013. Kahramanmaraş- Acı  Biber (Capsicum annuum L. ) Fidelerinde Mineral İçerik üzerine Kadmiyumun Etkisi. Journal of Anatolian Natural Sciences, 4(2): 14-18.

6. KoçE., Üstün, A.S.,Öncel, I., Kaptanbaş, Y. 2013. Salisilik Asitin Domateste ( Lycopersicon esculentum Mill.) Kadmiyum Stresini İyileştirici Etkinliğinin Bazı Fizyolojik Parametrelerde İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 17(1): 22-28 (ulusal ve uluslararası).

7. Koç, E., Üstün, A.S., Kaşko Arıcı, Y. 2012. Biber (Capsicum annuum L.) fidelerinde çinko’nun peroksidaz aktivitesi, total protein ve hidrojen peroksit içeriği üzerine etkisi. Artvin Çoruh Üni. Orman Fak. Dergisi,  13(2): 210-217.

8. Koç, E. ve Üstün, A.S. 2012. Phytophthora capsici Leon. ile Enfekte Edilen Duyarlı ve Dayanıklı Biber Genotiplerinin Köklerinde Antioksidatif Tepkiler ve Lipid Peroksidasyonu. Erciyes Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü  Dergisi, 28(5): 374-380.

9. Koç, E. Üstün, A.S. 2012.  Phenylalanine Ammonia Lyase Activity in Stem of Pepper (Capsicum annuum L.) infected by Phytophthora capsici L. Gazi University Journal of Science. 25(2): 307-312. (E-SCI) (Uluslararası).  

10. Başalp, A., Öncel, I., Koç, E. 2011. Bor (B) toksisitesine toleranslı ve duyarlı buğday fidelerinde bazı fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen bilimleri Enstitü Dergisi 15(3): 135-141.

11. İşlek C., Koç E., Üstün, A.S. 2010. Biber (Capsicum annuum L.) tohumlarında bazı bitki büyüme düzenleyicilerinin in vitro çimlenme üzerine etkisi.  Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 12 (2): 41-49 (Thomson reuters-zoological record).

12. Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. 2010. Effect of Cold on Protein, Proline, Phenolic compounds and Chlorophyll Content  of  Two Pepper (Capsicum annuum L.) Varieties. Gazi University Journal of Science, 23(1); 1-6. (E-SCI) (Uluslararası)

13. Koç, E. and Üstün, A.S. 2009.  Pathogenesis related proteins in stem and leaf tissues of peppers (Capsicum annuuum L. ) infected by the root fungus (Phytophthora capsici Leon). Advances in Food Science (AFS)  31(3); 146-150 (Uluslararası).

14. Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. 2009. Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde bakır sülfatın (CuSO4) fenilalanin amonyum liyaz (PAL) enzim aktivitesi, fenolik bileşikler ve toplam klorofil üzerine etkisi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13-2 ; 128-131.

15. Koç, E. ve Üstün, A.S. 2008.  Patojenlere karşı bitkilerde Savunma ve Antioksidanlar. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) ; 82 – 100.

16. Koç, E. ve Üstün, A.S. 2008. Bitkilerde Protein kinazların Rolü. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20; 25-34.

Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri

Book name: Introduction and Application of Organic Fertilizers: As Protectors of Our Environment, (Eds: Öztürk M., Nudrat Aisha Akram, Muhammad Ashraf, Türkyılmaz Ünal B.  Chapter . Esra Koç. (2019). ‘Vermicomposting: A biotechnological process that speeds up the organic waste recycling process’’ Cambridge Scholars Publishing, England (in press)   

Book name: Metatopolin: A Plant Growth Regulator for Plant Biotechnology and Agriculture , (Eds: Prof. Miroslav Strnad, Dr. Naseem Ahmad). Chapter. Esra Koç. (2019). Effect of meta-topolin  on the growth and physiological and biochemical parameters in plant tissue culture. Springer (accept)                                                                                                                                                                                                  

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Cemil İşlek, Esra Koç, Ergin Murat Altuner, Hami Alpas. (2018). The Effect of High Hydrostatic Pressure on the Production of Capsaicin in the Cell Suspension Culture of Free and Immobilized Capsicum annuum L. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. April 26-27.

2. Esra Koç, Cemil İşlek,  H. Nurhan Büyükkartal (2018). Study the effect of proline treatment on contents of antocyhanin, caretenoid, chlorophyll, malondialdehyde and avaible water  in the different pepper cultivars under Phytophthora capsici stress. IV. International Congress on Applied Biological Sciences. 3-5 May.

3. H. Nurhan Büyükkartal, Esra Koç (2018). Achene ultrastructure in Senecio salsuginea and Senecio olympicus (Astraceae: Senecio). International Congress on Applied Biological Sciences. 3-5 May.

4. Esra Koç, Cemil İşlek, H. Nurhan Büyükkartal. (2018). Comparison of Phenylalanine Ammonia Lyase Response to Lead and Zinc Stress in Different Wheat Genotypes. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. April 26-27.

5. H. Nurhan Büyükkartal, Esra Koç. (2018). Ultrastructural observations in endosperm cells of the natural tetraploid Trifolium pratense L. (Fabaceae) cv. Elçi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. April 26-27

6. Koç E. 2017. Effect of proline application on some physiological parameters in pepper (Capsicum annum L.) exposed to Phytophthora capsici stress. International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species. BEWS 2017.

7.Koç E. 2017. The effect of different concentrations of polyamine spermidine on some physiological and bipchemical paramaters in pepper plants subjected Phytophtora capsici stress. International congress of health and environment. USCEK 2017. 

8. Koç E., Kaşko Arıcı, Y., İşlek C. 23-26 Aralık 2016. Spermidin ve Prolin Uygulamasının Biberde (Capsicum annuum L.) Phytophthora capsici Stresine Karşı Koruyucu Etkisi. III. Ulusal Botanik Kongresi, syf 14, Konya.  (Sözlü bildiri)                                                

9. Koç E. 5-9 Eylül 2016. Prolin uygulamasının Phytophthora capsici stresine karşı Biberin (Capsicum annuum L.) toleransının uyarılması üzerine etkisi. 23.Ulusal Biyoloji Kongresi,syf 70, Gaziantep. (Sözlü bildiri) 

10. Koç E., İşlek C.,Kaşko Arıcı, Y. 31 Ağustos-3 Eylül 2016. Dışsal olarak uygulanan prolinin Biberde Phytophthora capsici'nin neden oldugu oksidatif strese etkisi. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, syf 39, Mersin.  (Sözlü bildiri)  

11. İşlek C., Koç, E., Kaya Soner, Altuner E. 2015.Kalsiyum Aljinatta Tutuklanan  Biber Hücre  Süspansiyon Kültüründe Kapsaisin Üretimi Üzerine Triakontanol’ ün  Etkisi. 18. Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık, syf 219, Konya.

12. Türkyılmaz, B., İşlek C., Koç, E. 2015. Biber kalluslarında bakır sülfat uygulamalarının kapsaisin, antioksidan enzimler ve fenolik bileşikler üzerine etkisi. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu.01-04 eylül, syf 24, Erzurum. (Sözlü bildiri) 

13. Soner Kaya, Cemil İşlek, Esra Koç, vd. 2015. Biber hücre süspansiyon kültürlerinde kalsiyum aljinat ile tutuklanmanın kapsaisin üretimi üzerine etkisi. 6-9 mayıs Ekoloji Sempozyumu, syf 320, Sinop.

14. Soner Kaya, Cemil İşlek, Esra Koç. 2014. "Capsicum annuum L. Hücre Süspansiyon Kültürlerinde Kapsaisin Üretimi Üzerine Thidizuronun Etkisi"22. Ulusal biyoloji kongresi, Osmangazi Üniversitesi,  Eskişehir.

15. Koç, E., Ergün, N., Üstün, A.S., Öncel, I.  2013. Kahramanmaraş Acı biber ( Capsicum annuum L. ) fidelerinde mineral içerik üzerine kadmiyumun etkisi. Syf: 165, XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 19 mayıs Üniversitesi, Samsun.     

16.  İşlek, C.,  Koç, E., Arık, D.  2013. Biber hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin birikimi üzeribe bakır sülfatın etkisi. Syf: 238,  XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 19 mayıs Üniversitesi, Samsun.

17. Koç, E., Ergün,N.,  İşlek, C. 2013. Cd stresine maruz bırakılan Kahramanmaraş Acı  biber ( Capsicum annuum L. ) fidelerinde Fenilalanin amonyum liyaz aktivitesi. Syf: 164, XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 19 mayıs Üniversitesi, Samsun.

18. Koç, E., Üstün, A.S, Öncel I., Kaptanbaş, Y. 2012.Domates (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) Yapraklarında Kadmiyum Stresine Karşı Salisilik Asitin Etkisinin Fizyolojik Yönden İncelenmesi . 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 514-515, 3-7 eylül , Ege Üniversitesi, İzmir 

19. Cemil İşlek, A.Sülün Üstün, Esra Koç. 2012. Serbest ve tutuklanmış biber hücre süspansiyon kültürlerinde kapsaisin üretimi üzerine metil jasmonat’ ın etkisi. 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 696, 3-7 eylül , Ege Üniversitesi, İzmir.

20. Dilek Arık, Cemil İşlek, Esra Koç, A. Sülün Üstün. 2012.  Spermin’in biber hücre süspansiyon kültüründe kapsaisin birikimine etkisi. 21.  Ulusal Biyoloji Kongresi Bildirileri syf: 708, 3-7 eylül, Ege Üniversitesi, İzmir.

21. Koç, E., Üstün, A.S. 2011. Phytophthora capsici Leon. ile Enfekte Edilen Dayanıklı ve Duyarlı Biber Genotiplerinin Köklerinde Peroksidaz Aktivitesi. IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri ,syf: 337, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş .

22. Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. 2011.Tuz stresi altında biber (Capsicum annuum L.) tohumlarının çimlenmesi ve büyümesi üzerine spermin’in etkileri. X. Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, syf: 391, 4-7 Ekim ,  Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale.

23. Koç, E., İşlek, C. ve Üstün, A.S. 2008. Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin İn vitro Ortamda Biber (Capsicum annuum L. ) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 /06/ 2008 , Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

                                                                                                                                                                                               

ÖDÜLLER

1. Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek Ödülü (UBED), ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2017
2.Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2016
3. Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2015
4. Bilimsel Yayın Teşvik, TÜBİTAK, 2013 (2)
5. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2012
6. Bilimsel Yayın Teşvik, TÜBİTAK, 2011
7. Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, 2011