ARŞ.GÖR. EMRE LAÇİN    
Adı : EMRE
Soyadı : LAÇİN
E-posta : elacin@ankara.edu.tr, emrelacn09@gmail.com
Tel : (312) 363 33 50 / 7114
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Özel Eğitim Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Bilgisi:

Doktora: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2016- ....

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2016
          (Tez adı: İşitme engelli öğrencilerin biçimbilim farkındalık becerilerinin işiten akranları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi  (2016) Tez Danışmanı:(İSA BİRKAN GÜLDENOĞLU)

Lisans: 2006-2010 Ankara Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği A.B.D.

Görevler: 2010-2013 Öğretmen
            2013-.....    Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Araştırma Görevlisi
Projeler:
Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Matematiksel Düşünme Becerisi Değerlendirme Aracı (MATBED): Geliştirme Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 09/11/2016 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Yayınlar:

LAÇİN EMRE,GÜLDENOĞLU İSA BİRKAN,KARGIN TEVHİDE (2018).  Examining the Morphological Awareness of Turkish Deaf Readers.  Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 1-11., Doi: 10.24106/kefdergi.419285 (Yayın No: 4270588)

DOĞAN BETÜL GÖKÇEN,LAÇİN EMRE,TUTAL NİHAL (2015).  Predicatives of the Workers’ Burnout Level: Life Satisfaction and Social Support.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 1801-1806., Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.705 (Yayın No: 3591781)

Bildiriler:

LAÇİN EMRE,CEYLAN MUSTAFA (2016).  Otizmli Öğrencilerin Okuma Hatalarına ve Okuma Hızlarına Tekrarlı Okuma Yönteminin Etkisi.  1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı: İnsan ve Toplum Bilimleri , 2016. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3624439)

DOĞAN BETÜL GÖKÇEN,LAÇİN EMRE (2014).  Examınıng Of The Specıal Educatıon Teacher s Burnout Levels.  5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3640699)

DOĞAN BETÜL GÖKÇEN,LAÇİN EMRE,TUTAL NİHAL (2014).  Predicatives of the Workers’ Burnout Level: Life Satisfaction and Social Support.  9th World Conference on Educational Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3640700)