PROF.DR. AYHAN ELMALI    
Adı : AYHAN
Soyadı : ELMALI
E-posta : elmali@eng.ankara.edu.tr
Tel : (312) 213 18 30
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayhan-elmali
Kişisel Akademik Bilgiler
Optik Malzemeler Araştırma Grubu (OMAG): omag.ankara.edu.tr

Eğitim

(1993)    Doktora / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği
(1990)    Y. Lisans / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği
(1986)    Lisans / Ankara Üniversitesi / Fizik Mühendisliği

Akademik ve Mesleki Deneyim
(2002)               Prof. Dr. / Ankara / Fizik Mühendisliği
(1997-2002)    Doç. Dr. / Ankara / Fizik Mühendisliği
(1994-1997)    Yrd. Doç. Dr. / Ankara / Fizik Mühendisliği
(1987-1994)    Arş.Grv. / Ankara / Fizik Mühendisliği

(2005) Alexander von Humboldt Araştırma Bursu / Doktora Sonrası / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Malzeme Bilimi

(2004) Alexander von Humboldt Araştırma Bursu / Doktora Sonrası / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Malzeme Bilimi

(2002) Alexander von Humboldt Araştırma Bursu / Doktora Sonrası / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Malzeme Bilimi

(2000) TÜBİTAK-DFG bursu / Doktora sonrası / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Fiziksel Kimya

(1998-1999) Alexander von Humboldt Araştırma Bursu / Doktora Sonrası / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Malzeme Bilimi

(1994) TÜBİTAK-DFG bursu / Doktora sonrası / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Malzeme Bilimi

(1991-1992) DAAD bursu / Doktora öğrencisi / Darmstadt Teknik Üniversitesi / Almanya / Malzeme Bilimi

Proje Deneyimi
Kurumsal (BAP vb.) : Yürütücü Olarak (4) / Araştırmacı Olarak (4)
Ulusal                        : Yürütücü Olarak (4) / Araştırmacı Olarak (4)
Uluslararası             : Yürütücü Olarak (1) / Araştırmacı Olarak (2)

İdari Görevler
(1997-2003) Fizik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı 
(2011-         ) Fizik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı
(1998-         ) Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı
(2005-         ) Proje Değerlendirme Grubu Üyeliği 
(2001-2002) Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
(2012 - 2019  ) Rektör Yardımcılığı

Danışmanlığını Yaptığı Öğrenci Sayısı
Yüksek Lisans : Tamamlanan (14) / Devam Eden (1)
Doktora              : Tamamlanan (9) / Devam Eden (4)

Yönetilip Tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
A-Yüksek Lisans Tezleri 
1- C. Tuğrul Zeyrek, 1998, “N-(2,5-metilfenil)salisilaldimin Schiff Bazının Kristal ve Moleküler Yapısının İncelenmesi”.

2- Burcu Gerçek,  2002, “La1-xErxMn2Si2 Alaşımlarının Yapısal ve magnetik Özellikleri”.

3- Funda Ergin,  2003, “1,3-bis(2-hidroksi-4-metoksibenzilideamino) propan-2-ol’un µ-pirazolato-N,N’ köprülü dimer-nikel(II) kompleksinin kristal ve molekül yapısı”.

4- Didem Çakmak,  2004, “ErCo10-xNixSi2 intermetalik alaşımın yapısal ve magnetik özellikleri”.

5- Zuhal Özdemir, 2005, “ErCo10Mo2-xSix intermetalik alaşımın yapısal ve magnetik özellikleri”.

6- Ali Şimşek Tekerek,  2007, “ LaMn2Si2 alaşımının nanoparçacıklarının manyetik ve yapısal özellikleri”

7- Mehmet Ali Özdağ, 2008, “Yeni makromoleküler hekzakükürt katkılı hekza-ftalosiyanin-hekzaçinko(II) bileşiğimin çizgisel olmayan optik özelliklerinin araştırılması”

8- Ulaş KÜRÜM, 2008, ”Bakır koordineli ftalosiyanin bileşiğinin optik 
sınırlama özelliklerinin araştırılması”

9- Nurcan YANARCAN, 2010, “Yer gözlem uydularında yansıtıcı ve yansıma engelleyici optik kaplamalar”.

10- Ahmet Karatay, 2011, ” (In15Ga85)Se tek kristalinin ve amorf yapıdaki ince filmlerinin doğrusal olmayan optik özellikleri”.

11- Birhan Uğuz, 2012, "Aza-bodipy bileşiklerinin iki foton soğurma ve floresans özellikleri"

12- Yusuf Tutel, 2013, "Profirine bağlı bordipirometen (BODIPY) bileşiğinin doğrusal olmayan optik özellikleri"

B-Doktora Tezleri

1- ULAŞ KÜRÜM, Vanadyum oksit nanoyapıların doğrusal olmayan optik özellikleri, 2016

2- Ahmet Karatay, Aza-bodipy bileşiklerine ağır atom bağlanmasının doğrusal olmayan soğurma, floresans ve ultra hızlı spektroskopik özelliklerine etkisi, 2015.

3- PINAR IŞIK, Selenyum ve sülfür bileşikli bazı yarıiletkenlerin doğrusal olmayan optik özellikleri, 2013

4- NERMİN DOĞAN, Metal koordineli bazı porfirinlerin çizgisel olmayan optik özellikleri, 2011

5- MUSTAFA YÜKSEK, Selenyum bileşikli bazı yarıiletkenlerin çizgisel olmayan optik özellikleri, 2010

6- İLKER DİNÇER, RMn2-xTxX2 (R: Hafif nadir yer elementi, T: Fe, Co, X: Si, Ge) alaşımlarının kristal ve manyetik yapılarının X-ışını ve nötron toz kırınımı ile incelenmesi, 2005

7- TUĞRUL ZEYREK, Çok çekirdekli homo ve hetero metal komplekslerinin kristal yapılarının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi, 2005

8- ASLI KARAKAŞ, Verici ve alıcı grupları içeren aromatik organik maddelerin yapısal ve çizgisel olmayan optik özellikleri, 2005

9- EBRU KAVLAKOĞLUÇok çekirdekli nikel ve bakır komplekslerinin kristal yapılarının ve magnetik özelliklerinin incelenmesi, 2001.

 

Aldığı Ödüller
TÜBİTAK Teşvik Ödülü / TÜBİTAK / 1999
Bilim Ödülü / Ankara Üniversitesi / 2004

Yayın Bilgileri
ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan : 220
Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan : 5
Yayınlarına Aldığı Toplam Atıf Sayısı : 2965
h-index : 28

Son 5 Yılın Yayın Listesi

220. H. Unver, C. T. Zeyrek, B. Boyacioglu, M. Yildiz, N. Demir, A. Elmali, “Synthesis, Crystal Structure, Anion Sensing Applications and DFT Studies of (E)-2-[(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylimino)methyl]-4-chlorophenol” J. Chem. Cryst. 49 (2019) 232-244.

219. M. A. Unal, B. Boyacioglu, H. Unver, A. Elmali,  “Molecular simulation of PcCel45A protein expressed from Aspergillus nidulans to understand its structure, dynamics, and thermostability “, J. Molecular Modelling 25 (2019)  317.

218. Y. Dong, A. A. Sukhanov, J. Z. Zhao, A. Elmali, X. Li, B. Dick, A. Karatay, V. K. Voronkova,  “Spin-Orbit Charge-Transfer Intersystem Crossing (SOCT-ISC) in Bodipy-Phenoxazine Dyads: Effect of Chromophore Orientation and Conformation Restriction on the Photophysical Properties” The Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 22793-22811.

217. Y. Zhao, A. A. Sukhanov, R. Duan, A. Elmali, Y. Hou, J. Zhao, G. G. Gurzadyan, A. Karatay, V. K. Voronkova, C. Li,  “Study of the Spin-Orbit Charge Transfer Intersystem Crossing of Perylenemonoimide-Phenothiazine Compact Electron Donor/Acceptor Dyads with Steady-State and Time-Resolved Optical and Magnetic Spectroscopies” The Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 18270-18282.

216. H. Ertap, M. Yuksek, A. Karatay, A. Elmali, M. Karabulut, “Linear and nonlinear absorption, SHG and photobleaching behaviors of Dy doped GaSe single crystal “ Chinese J. Physics. 59 (2019) 465-472.

215. M. Yuksek, E. C. Kaya,  N. Karabulutlu, A. A. Kaya, M. Karabulut, A. Elmali, “Enhancing of the nonlinear absorption and optical limiting performances of the phthalocyanine thin films by adding of the single walled carbon nanotubes in poly(methyl methacrylate) host “ Opt. Mater. 91 (2019) 326-332.

214. F. E. Ozbek, M. Sertelik, M. Yuksek, B. Kucukoz, A. Elmali, E. Sahin, “Two new potential optical materials: Co(II) and Ni(II) 3-fluorobenzoate complexes with pyridine-3-carboxamide” J. Coord. Chem. 72 (2019) 786-795.

213.  C. T. Zeyrek, Z. Hayvali, H. Unver, A. Elmali Crystal Structure, DFT and Molecular Docking Studies of tris[N-(2-Furylmethyl)-3-Methoxy Salicylidenaminato]Cobalt(III)” J. Struct: Chem. 60 (2019) 536-546.

212. M. Imran, A. A. Sukhanov, Z. Wang, A. Karatay, J. Zhao, Z. Mahmood, A. Elmali, V. K. Voronkova, M. Hayvali, Y. H. Xing, S. Weber, “Electronic Coupling and Spin Orbit Charge Transfer Intersystem Crossing (SOCT-ISC) in Phenothiazine-Perylene Compact Electron Donor/Acceptor Dyads”, The Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 7010-7024.

211. F. M. Dumanoğulları, Y. Tutel, B. Küçüköz, G. Sevinç, A. Karatay, H. Yılmaz, M. Hayvali, A. Elmali, “Investigation of ultrafast energy transfer mechanism in BODIPY–Porphyrin dyad system”, J. Photochem. and Photobıo. A-Chem. 373 (2019) 116-121.

210. S. I. Buyukeksi, A. Karatay, N. Acar, B. Kucukoz, A. Elmali, A. Sengul, “Electron/energy transfer studies on hybrid materials based on dinuclear coordination compounds of twisted perylene dimide”, J. Photochem. and Photobio. A-Chem. 372 (2019) 226-234.

209. C. T. Zeyrek, H. Unver, O. Temiz-Arpacı,  B. Boyacioglu, A. Elmali, “Spectroscopic Properties and Theoretical Studies of 5-Ethylsulphonyl-2-Phenyl-Benzoxazol: Relation Between the Frontier Molecular Orbitals and Optical Properties” J. Struct: Chem. 60 (2019) 241-254.

208. C. T. Zeyrek, Y. Tumer, A. Kiraz, N. Demir, G. Yapar, B. Boyacioglu, M. Yildiz,, H. Unver,A. Elmali,  “DFT Calculation, Molecular Docking, Biological Activity, and Crystal Structure of (E)-2-((4-tert-Butylbenzylimino)Methyl)-4-Methoxy-Phenol”, J. Struct: Chem. 60 (2019) 32-44.

207. F. Zhong, J. Zhao , M. Hayvali, A. Elmali, A. Karatay, “Effect of Molecular Conformation Restriction on the Photophysical Properties of N^N Platinum(II) Bis(ethynylnaphthalimide) Complexes Showing Close-Lying 3MLCT and 3LE Excited States”, Inorganic Chem. 58 (2019) 1850-1861.

206. A. Karatay, Y.O. Donar, A. Sinağ, A. Elmali, “

Controlling the nonlinear absorption characteristics of TiO2/carbon nanocomposites on films”, Optıcs and Laser Technology, 108 (2018) 510-514.

205. S. I. Buyukeksi, A. Karatay, N. Acar, B. Kucukoz, A. Elmali, A. Sengul,  “Syntheses and studies of electron/energy transfer of new dyads based on an unsymmetrical perylene diimide incorporating chelating 1,10-phenanthroline and its corresponding square-planar complexes with dichloroplatinum(II) and dichloropalladium(II)”, Dalton Trans. 47 (2018) 7422-7430.

204. H. Unver, B. Boyacioglu, C. T. Zeyrek, D. Yolal, M. Yildiz, N. Yildirim, N. Demir, A. Kiraz, A. Elmali,  “Experimental, DFT Calculation, Biological Activity, Anion Sensing Application Studies and Crystal Structure of (E)-4-[(pyridin-3-ylimino)methyl]benzene-1,3-diol”, J. Mol. Str.   48 (2018) 32-46.

203. A. Karatay, M. Yuksek, H. Ertap, A. Elmali, M. Karabulut,  “Enhancing the blue shift of SHG signal in GaSe:B/Ce crystal”, J. Opt. Las. Techn.  99 (2018) 392-395.

202. M. Sakir, S. Pekdemir, A. Karatay, B. Kucukoz, H. H. Ipekci, A. Elmali, G. Demirel, M. S. Onses, “Fabrication of Plasmonically Active Substrates Using Engineered Silver Nanostructures for SERS Applications”, ACs Aplied Mat. Intr. 9 (2017) 39795-39803.

201. A. Karatay, B. Kucukoz, G. Cankaya, A. Ates, A. Elmali,   “The effect of Se/Te ratio on transient absorption behavior and nonlinear absorption properties of CuIn0.7Ga0.3(Se1-xTex)(2) (0 <= x <= 1) amorphous semiconductor thin films”, Opt. Mater. 73 (2017) 20-24.

200. C. T. Zeyrek, B. Boyacioglu, O. Temiz-Arpaci, H. Unver, A. Elmali,  ”Spectroscopic, quantum mechanical and molecular docking studies of a new benzoxazole compound with an oxidoreductase enzyme and DNA”, J. Mol. Str. 1136 (2017) 112-126.

199. A. Karatay, B. Kucukoz, S. Pekdemir,  M. S. Onses, A. Elmali, “Size and structure dependent ultrafast dynamics of plasmonic gold nanosphere heterostructures on poly (ethylene glycol) brushes”, Opt. Mater. 73 (2017) 83-88.

198. M. Yuksek, A. Karatay, H. Ertap, A. Elmali, M. Karabulut,   “Frequency conversion, nonlinear absorption and carrier dynamics of GaSe:B/Er crystals”, Opt. Mater. 66 (2017) 137-141.

197. H. Unver, B. Boyacioglu, C. T.  Zeyrek, M. Yildiz, N. Demir, N. Yildrim, O. Karaosmanoglu, H. Sivas, A. Elmali,  “Synthesis, spectral and quantum chemical studies and use of (E)-3-[(3,5-bis(trifluoromethyl)phenylimino)methyl]benzene-1,2-diol and its Ni(II) and Cu(II) complexes as an anion sensor, DNA binding, DNA cleavage, anti-microbial, anti-mutagenic and anti-cancer agent”, J. Mol. Str. 1125 (2016) 162-176.

196. C. T. Zeyrek, B. Boyacioglu, M. Yildiz, H. Unver, D. Yolal, N. Demir, A. Elmali, S.Tadesse, K. Aslan, , “Synthesis, characterization, and evaluation of (E)-methyl 2-((2-oxonaphthalen-1(2H)-ylidene)methylamino)acetate as a biological agent and an anion sensor”, BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 24 (2016) 5592-5601.

195. A. Karatay, M. Yuksek, H. Ertap, A. K. Mak, M. Karabulut, A. Elmali, “Influence of boron concentration on nonlinear absorption and ultrafast dynamics in GaSe crystals”, Opt. Mater. 60 (2016) 74-80.

194. A. Karatay, M. C. Miser, X. N. Cui, B. Kucukoz, H. Yilmaz, G. Sevinc, E. Akhuseyin, X. T. Wu, M. Hayvali, H. G. Yaglioglu,  J. Z. Zhao,  A. Elmali,  “The effect of heavy atom to two photon absorption properties and intersystem crossing mechanism in aza-boron-dipyrromethene compounds”, Dye and Pigments 122 (2015) 286-294.

193. F. F. Zhong, A. Karatay, L. Zhao, J. Z. Zhao, C. He, C. S. Zhang, H. G. Yaglioglu, A. Elmali, B. Kucukoz, M. Hayvali, “Broad-Band N Pt(II) Bisacetylide Visible Light Harvesting Complex with Heteroleptic Bodipy Acetylide Ligands”, Inorg. Chem.  54 (2015) 7803-7817.

192. W. B. Yang, A. Karatay, J. Z. Zhao, J. Song,  L. Zhao, Y. H. Xing, C. S.  Zhang, C. He, H. G. Yaglioglu, M. Hayvali, A. Elmali, B. Kucukoz, B,   “Near-IR Broadband-Absorbing trans-Bisphosphine Pt(II) Bisacetylide Complexes: Preparation and Study of the Photophysics”, Inorg. Chem.  54 (2015) 7492-7505.

191. Z. Mahmood, K. J. Xu, B. Kucukoz, X. N. Cui, J. Z. Zhao,  Z. J. Wang, A. Karatay, H. G. Yaglioglu, M. Hayvali, A. Elmali,  “DiiodoBodipy-Perylenebisimide Dyad/Triad: Preparation and Study of the Intramolecular and Intermolecular Electron/Energy Transfer”, J. Org. Chem. 80 (2015) 3036-3049.

190. S. Guo, L. Xu, L, K. J. Xu, J. Z. Zhao, B. Kucukoz, A. Karatay, H. G. Yaglioglu, M. Hayvali, A. Elmali, “Bodipy-C-60 triple hydrogen bonding assemblies as heavy atom-free triplet photosensitizers: preparation and study of the singlet/triplet energy transfer”, Chem. Sci. 6 (2015) 3724-3737.

189. U. Kurum, H. G. Yaglioglu, B. Kucukoz, R. M. Oksuzoglu, M. Yildirim, A. M. Yagci, C. Yavru, S. Ozgun, T. Tiras, A. Elmali,  “Modifying ultrafast optical response of sputtered VOX nanostructures in a broad spectral range by altering post annealing atmosphere”, J. Optics 17 (2015) 015503.

188.  U. Kurum, H. G. Yaglioglu, B. Kucukoz, R. M. Oksuzoglu,  M. Yildirim, A. M. Yagci, S. Pekdemir, A. Elmali,  “Excited state dynamics of nanocrystalline VO2 with white light continuum time resolved spectroscopy”, Opt. Commun. 333 (2014) 109-114.

187. S. Balci, C. Kocabas, B. Kucukoz, A. Karatay, E. Akhuseyin, H. G. Yaglioglu, A. Elmali,  “Probing ultrafast energy transfer between excitons and plasmons in the ultrastrong coupling regime”, Appl. Phys. Lett. 105 (2014) 051105.

186. G. Sevinc,  H. Yilmaz, B. Kucukoz, , G. Sirikci, H. G. Yağlıoğlu, M. Hayvali, A. Elmali, “Explanation of pH probe mechanism in borondipyrromethene-benzimidazole compound using ultrafast spectroscopy technique”, Sensors Actuators B 193 (2014) 737-744.

185. H. R. Jia, B. Kucukoz, Y. H. Xing, P. Majumdar, C. S. Zhang,A. Karatay, H. G. Yaglioglu, A. Elmali, J. Z. Zhao, M. Hayvali, ”trans-Bis(alkylphosphine) platinum(II)-alkynyl complexes showing broadband visible light absorption and long-lived triplet excited states”, J. Mater. Chem. C 2 (2014) 9720-9736.

184. J. Ma, X. L. Yuan, B. Kucukoz, S. F. Li,, C. S. Zhang, P. Majumdar, A. Karatay, X. H. Li, H. G.Yaglioglu, A. Elmali, J. Z. Zhao, M. Hayvali, “Resonance energy transfer-enhanced rhodamine-styryl Bodipy dyad triplet photosensitizers”, J. Mater. Chem. C 2 (2014) 3900-3913.

183. S.  Guo, L. H. Ma, J. Z. Zhao, B. Kucukoz, A. Karatay, M. Hayvali, H. G. Yaglioglu, A. Elmali, “BODIPY triads triplet photosensitizers enhanced with intramolecular resonance energy transfer (RET): broadband visible light absorption and application in photooxidation”, Chem. Sci. 5 (2014) 489-500.

182. M. Yuksek, H. G. Yağlıoğlu, A. Elmali, E. M. Aydin, U. Kurum, A. Ates, “Nonlinear and saturable absorption characteristics of Ho doped InSe crystals”, Opt. Commun. 310 (2014) 100-103.

2008 Yılından önce 181 adet makale basılmıştır.