ARŞ.GÖR. EBRU ÖZDENİZ    
Adı : EBRU
Soyadı : ÖZDENİZ
E-posta : eozdeniz@science.ankara.edu.tr, eozdeniz@gmail.com
Tel : 03122126720
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Biyoloji
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

1982

Yazışma Adresi :

Ankara Ünv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü

Telefon :

0312 212 67 20

Faks :

0312 223 23 95

e-posta :

eozdeniz@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

-

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2006

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

2009

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2016AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Türkiye

Çankırı

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2009

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2010-Devam ediyor

Georg-August University

Almanya

Göttingen

Biyoloji

Araştırmacı

01.09.2015-29.11.2015

  

UZMANLIK ALANLARI

Bitki ekolojisi, bitki sosyolojisi, bitki sistematiği

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

  

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

  

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Serpantinofit ve Serpantinovagların Ekolojik Uyum Mekanizmalarının Ortaya Konulması, (Proje no:15A0430001) Ankara Ünv. BAP Altyapı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 28.04.2015-28.07.2017

Alyssum ve Centaurea Cinslerinin Bazı Türlerinde Serpantin Stresine Uyum Stratejilerinin Araştırılması, (Projheno: 13H4240004). Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. Yardımcı araştırmacı, 2014-2015

Porsuk Çayı Riparian Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi, (Proje no: 11B4240007) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. Yardımcı araştırmacı, 2011-2015

Karapınar “Çölleşme Modeli“ Doğa Okulu, TÜBİTAK, Uzman personel, 24 Temmuz-6 Ağustos 2011. Proje No: 111B037

Promoting research on gypsum ecology in Iran and Turkey. I-COOP, Yardımcı Araştırmacı, 2016-Devam ediyor
Ankara İli'nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi 2016 Yılı İzleme Çalışması, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 26.04.2016-Devam Ediyor

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Kurt, L., Ketenoğlu, O., Akman, Y.,  Özdeniz, E., Şekerciler, F., Bölükbaşı, A., Özbey, B.G. 2015. Syntaxonomic analysis of the preforest and forest vegetation in thethermo- and eumediterranean zone around Antalya Gulf, Turkey. Turkish Journal of Botany. 39(3): 487-498.

Geven, F.,Ozdeniz, E., Kurt, L., Bolukbasi, A., Ozbey, B.G., Ozcan, A.U., Turan, U. 2016. Habitat Classification and Evaluation of The Köyceğiz-Dalyan Special Protected area (Muğla/Turkey). Rendiconti Lincei Scienze Fisiche e Naturali. DOİ 10-1007/s12210-016-0510-1.

Ozdeniz, E., Kurt, L., Bergmeier, E. 2017. Syntaxonomical Analysis of the Riparian Vegetation of The Porsuk River (Eskişehir-Kütahya/Turkey). Turkish Journal of Botany, 41:609-619.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Ocak, A., Orhan, A., Özdeniz, E. 2012. Porsuk Çayı ve Çevresinin Florası. Biological Diversity and Conservation. 5/2, 41-52.

Özdeniz, E., Kurt, L. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’ndaki (ANK) Iridaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12/2: 161-181.

Kurt, L.,Ozbey, B.G., Kurt, F., Ozdeniz,E.,  Bolukbası, A. 2012. Serpentine Flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation. 6/1: 134-152.

Kurt, L.,Bolukbası, A., Ozdeniz, E., Ozbey, B.G. Analysis of Floristic Diversity and Plant Dynamism at Meke Maar Wetland (Karapınar/Konya/Turkey). Journal of Selcuk University Natural and Applied Science. ICOEST Conf. 2013 (Special Issue-2) 37-46.

Özbey, B.G., Kurt, L., Bölükbaşı, A., Özdeniz, E., Özcan, A.U. 2015. Ereğli Sazlıkları’nın Floristik Çeşitlilik ve Bitki Dinamizmi Açısından Araştırılması (Ereğli/KONYA). Kastamonu Ünv. Orman Fakültesi Dergisi. 15 (1): 49-57.

Bölükbaşı, A., Kurt, L., Özdeniz, E., Özbey, B.G. Jips Ekolojisi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi (Baskıda).

Özbey, B.G., Kurt, L., Bölükbaşı, A., Özdeniz, E. Türkiye’nin Serpantin Ekolojisi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi (Baskıda).

Özdeniz, E., Kurt, L. 2016. Riparian Communities of Porsuk River (Eskişehir-Kütahya/ Turkey). Global Journal for Research Analysis. Vol.:5, Issue-7, 303-304.

 Özdeniz, E., Özbey, B.G., Kurt, L., Bölükbaşı, A. Serpantin Ekolojisi ve Türkiye Serpantin Florası’na Katkılar. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 5(1): 22-33.

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Özdeniz, E., Akdeniz, S., Türkiye’nin Jipsikol Endemikleri, Ekoloji Sempozyumu,5-7 Mayıs 2010, Aksaray

Özdeniz, E., Akdeniz, S., Çınar, İ.B., Erdem, C., Cyathobasis Aellen Cinsinin Biyoiklimsel Gereksinimlerinin Belirlenmesi, XX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010 Denizli.

Özdeniz, E., Kurt, L. ANK Herbaryumu Iridaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.

Özdeniz, E., Akdeniz Şafak, S., Kayabaş, A. Çok Tehdit Altında Bir Tür; Thermopsis turcica KİT TAN, VURAL & KÜÇÜKÖDÜK Populasyonları Üzerine Gözlemler, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.

Kurt, L., Özdeniz, E., Kayabaş, A., Özbey, B.G., Tuz Gölü’nün Floristik Önemi, Biyolojik Çeşitlilik Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Ankara.

Kurt, L., Özdeniz, E., Kayabaş, A., Özbey, B.G., Bozkır Ekosistemleri, Biyolojik Çeşitlilik Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Ankara.

Özdeniz, E., Kurt, L., Geven, F. Türkiye’nin Riparian Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Gözlemler. I. Uluslar arası Biyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Bişkek, KIRGİZİSTAN

Özbey, B.G., Kurt, F., Özdeniz, E., Kayabaş, A. Türkiye Serpantin Florası Üzerine Gözlemler. I. Uluslar arası Biyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Bişkek, KIRGİZİSTAN.

II. Ulusal Biyosidal Kongresi, 17-20 Kasım 2011, Antalya.

Kurt, L.,Özdeniz, E., Kayabaş, A., Özbey, B.G., Tuz Gölü’nün Floristik Önemi, Biyolojik Çeşitlilik Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Ankara. sözlü

Kurt, L.,Özdeniz, E., Kayabaş, A., Özbey, B.G., Bozkır Ekosistemleri, Biyolojik Çeşitlilik Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Ankara. sözlü

Özdeniz, E., Kurt, L., Geven, F. Türkiye’nin Riparian Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Gözlemler. I. Uluslar arası Biyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Bişkek, KIRGİZİSTAN.

Özbey, B.G., Kurt, F., Özdeniz, E., Kayabaş, A. Türkiye Serpantin Florası Üzerine Gözlemler. I. Uluslar arası Biyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Bişkek, KIRGİZİSTAN. sözlü

Kurt, L.,Bolukbası, A., Ozdeniz, E. andOzbey, B.G. 2013. Analysis of Floristic Diversity and Plant Dynamism at Meke Maar Wetland (Karapınar/Konya/Turkey). The International Conference on Environmental Science and Technology- 2013 (ICOEST’2013- Cappadocia) sözlü

Kenar, N., Sekerciler, F. And Özdeniz, E. Ecotones as of boundries between vegetation patches, International Conference on Environmental Science and Technology . June 18-21 2013. Cappadocia, Turkey.

Geven, F.,Özdeniz, E., Bingöl, Ü., Güney, K.  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü herbaryumu'ndaki (ANK) Saxifragaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. Ulusal botanik Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya.

Kurt, L.,Bolukbasi, A., Ozbey, BG., Ozdeniz, E., Bolukbasi, E. Gypsicole Vegetation of Turkey. 16-18 March 2016. Aranjuez, Madrid, Spain. sözlü

 

Geven, F., Yıltırak, A.F., Güney, K., Özdeniz, E. Seragazı Emisyon Değerlerlerinin Sektörel Dağılım Oranları (1990-2015). Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum “İnsanların Doğayla Kenetlenmesi-Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora”. 8-9 June 2017. Ankara/Turkey. sözlü

Bal, M.,  Kurt , L., Geven , F., Özdeniz, E. Türkiye’nin Seragazı Emisyon Değerlerlerinin Analizi (1990-2014). Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum “İnsanların Doğayla Kenetlenmesi-Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora”. 8-9 June 2017. Ankara/Turkey. sözlü

Yüce, B.E., Soydan, E., Özdeniz, E. İklim Değişikliğinin Akdeniz Bölgesi Bitki Dinamizmine Etkileri The Effects of Climate Change on Plant Dynamics in the Mediterranean Region. Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyum “İnsanların Doğayla Kenetlenmesi-Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora”. 8-9 June 2017. Ankara/Turkey.

Kurt, L., Ozbey, B.G., Ozdeniz, E., Bolukbasi, A. Contributions to the Serpentine Flora of Turkey. The 9th International Conference on Serpentine Ecology, 4-9 June, 2017. Tirana/Albania

 

 

Kitaplar

Sosyal Çevre Bilimleri (Ders Kitabı). 2014. Biyolojik Çeşitlilik (kitap bölümü). Kurt, L., Özbey, B.G., Özdeniz, E., Bölükbaşı, A. Siyasal Kitabevi. Ankara. ISBN: 978-605-4627-84-4

Kurt, L., Özdeniz, E.., Bölükbaşı, A., Özbey, B.G. Antroposen Çağ’da Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Biyoçeşitliliğine Etkileri. Türkiye Çevre Vakfı Engin Ural Anı Kitabı (Baskıda)

 

 

 

Diğer Faaliyetler

TÜBİTAK 2237 Tez aşamasındaki Doktora Öğrencileri İçin Proje Eğitimi Etkinliği, 9-11/17-19 Temmuz 2012, Ankara Üniveristesi, Ankara.

Education Workshop (SIGNAL) of International Climate Change Researches, TURBOVEG and JUICE Softwares, 26-30 October 2013, Manisa, Turkey.

Vejetasyon Çevre İlişkileri-Analitik Değerlendirmeler, 13-19 Ekim 2014, Antalya.

TÜBİTAK BİDEB (2237) Biyoloji ve Ekoloji Alanlarında Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi-II, Bir Fikir Bir Proje 22-24.04.2015. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.