PROF.DR. ERHAN ÖZTEPE    
Adı : ERHAN
Soyadı : ÖZTEPE
E-posta : eoztepe@ankara.edu.tr, erhanoztepe@gmail.com
Tel : 3103280/1031
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erhan-oztepe
Kişisel Akademik Bilgiler
 Eğitim

(1984-1988) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü,  Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (Lisans)

(1989-1991) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)

(1992-1999) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (Doktora)

İş Tecrübesi

(1989-1992)        Çanakkale Arkeoloji Müzesi, Arkeolog

(1992-1999)        Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

(1999-2008)        Ankara Üniversitesi, Araştırma Görevlisi Dr.

(2008-2018)        Ankara Üniversitesi, Doç. Dr.

(2018-        )        Ankara Üniversitesi, Prof. Dr.

İdari Görevler

(2010-2011)        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Kültür ve Tabiat                                                                      Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkan Yardımcılığı

(2017-        )        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Kültür                                                                        Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkan Yardımcılığı

Ulusal Konferans-Bildiriler

1.E.Öztepe,“Helenistik Dönem Heykeltıraşlığında Apollon Smintheus Tapınağının Yeri”, I. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, (16.04.2002 Ankara)

2.E.Öztepe, “Yunan heykeltıraşlığında Kumaş Dokusuna Dair İzler ve Formları”, II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (30.04.2003, Ankara) 

3.E.Öztepe, “Erythrai 2003 Çalışmaları” III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (29.4.2004, Ankara)

4.E.Öztepe, “Die Ergebnisse der stilistischen Untersuchungen über die Relief-Plastik am Smintheion”, Alman Arkeoloji Enstitüsü-DAI (28.02.2005, İstanbul)

5.E.Öztepe, “Helenistik Dönem Anadolu Rölyef Sanatında Kompozisyon Anlayışları” Başkent Üniversitesi, SBMYO Turizm Rehberliği Bölümü (06.04.2005, Ankara)

6.E.Öztepe, “Kent ve İnanç”, 4.Çanakkale-Troas M. Osman Korfmann Arkeoloji Buluşması (06.09.2005, Çanakkale)

7.C.Özgünel-E.Öztepe “Kuzey Kıbrıs Salamis Araştırmaları” Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu 24-25 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü (24.04.2007, Ankara)

8.E.Öztepe, “Salamis Kazısı” D.T.C.F. 75.Yıl Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Arkeoloji Konferansları (15.03.2011,Ankara)

9.E.Öztepe, “Kent ve Turizm-Alexandria Troas Kazısı” IX. Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması (12.09.2011, Çanakkale)

10.E.Öztepe, “Alexandria Troas Antik Kenti 2011 Yılı Kazı Çalışmaları” Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Sempozyumu (21.03.2012)

11.E.Öztepe, “ Alexandria Troas Kazıları” Anadolu Medeniyetleri Müzesi (12.05.2012, Ankara)

12.E.Öztepe, “Alexandria Troas ” X. Çanakkale-Troas Arkeoloji Buluşması (14.09.2012, Çanakkale)

13.E.Öztepe, “Alexandria Troas Kazıları” Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (11.12.2012, Isparta)

14.E.Öztepe, “Alexandria Troas Antik Kenti 2012 Yılı Kazı Çalışmaları” Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Sempozyumu (09.04.2013)

Yurtdışı Konferans-Bildiriler

1.E.Öztepe, “Reliefskulptur am Apollontempel von Chryse (Smintheion)” Albert Ludwig Universität Freiburg (28.5.1997, Freiburg-Almanya)

2.E. Öztepe, “Die Bauplastik des Smintheion”, Asia Minor Kolloquium, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Asia Minor Institut (27.11.2007, Münster-Almanya)

3.E.Öztepe, “Die neuen Ausgrabungen in Salamis auf Zypern“ Forschungskolloquien Archäologisches Kolloquium „Neue Funde und Forschungen“ Althistorisches Forschungskolloquium, Universität Münster (21.04.2010 Münster-Almanya)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1.E.Öztepe, “Erythrai 2003” 26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (25.05.2004, Konya)

2.E.Öztepe, “Gülpınar Apollon Smintheus Kazıları 2005–Prehistorik Gülpınar”, 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (01.06.2006, Çanakkale)

3.E.Öztepe,“ Helenistik Dönem Anadolu Rölyef Sanatında Kompozisyon Anlayışları”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kulubü (04.05.2007 Gazi Mağusa)

4.E.Öztepe, “Die stilisctischen Ergebnisse der Reliefplastik am Smintheion“ Internationale Tagung: Dipteros und Pseudodipteros 13-15.11.2009 Universität Regensburg (14.11.2009, Regensburg-Almanya)

5.E.Öztepe, “2011 Yılı Alexandria Troas Kazıları” 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (31.05.2012,Çorum)

6.E.Öztepe, “2012 Yılı Alexandria Troas Kazısı” 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (28.05.2013, Muğla)

Çeşitli Kuruluşlarca Düzenlenen Arkeoloji Seminerlerindeki Konuşmalar:

1.E.Öztepe, “Anadolu Arkeolojisi” İl Turizm Müdürlüğü Turizm Rehberliği Seminerleri (Mart-Nisan 2001 Ankara)

2.E.Öztepe, “Troas Bölgesi Arkeolojisi”, Kazdağı Milli Park Eğitimi Seminerleri (28.08.2003 Akçay)

3.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma Döneminde Anadolu” ve “Aeolia-İonia Tarihi Coğrafyası” Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Nisan 2004 Ankara)

4.E.Öztepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turist Rehberliği Kursu, Arkeoloji Dersleri “Anadolu’nun Kültürel Süreçleri ve Sanatları-Arkaik, Klasik, Helenistik Dönemler”, “Arkeolojik Terimler” dersleri  (Mart-Nisan 2006 Ankara)

5.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” Türk-İngiliz  Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Mart 2007 Ankara)

6.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (Nisan 2007 Ankara)

7.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” Türk-İngiliz  Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Şubat 2008 Ankara)

8.E.Öztepe,“Helenistik Dönemde Anadolu”, ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (Aralık 2008 Ankara)

9.E.Öztepe, “Bir Troas Bölgesi Kenti Alexandreia Troas ve Kutsal Alan Smintheion” ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (17.12.2008 Ankara)

10.E.Öztepe,“ Klasik Arkeoloji Uzmanlık Dalları Terminolojisi”, ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (14.01.2009 Ankara)

11.E.Öztepe, “Antik Dönemde Heykeltıraşlık”, ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (21.01.2009 Ankara)

12.E.Öztepe,“ Klasik Arkeolojide Küçük Buluntular”, ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (28.01.2009 Ankara)

13.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” ve “Aeolia-İonia Tarihi Coğrafyası” Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Mart 2009 Ankara)

14.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” ve “Aeolia-İonia Tarihi Coğrafyası” Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Mart 2010 Ankara)

15.E.Öztepe, “MÖ 1. Bin Anadolu Uygarlığının Anadolulu Kökenleri“ ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (28.01.2009 Ankara)

16.E.Öztepe, “MÖ 1.Bin Yılda Doğu Akdeniz’de Yaşam“ ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri (16.03.2010 Ankara

17.E.Öztepe, „“Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” ve “Aeolia-İonia Tarihi Coğrafyası” Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Mart 2011 Ankara)

18.E.Öztepe, “Salamis” Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Maraş-Mağusa ve Salamis Seminerleri (14.07.2011 G.Mağusa)

19.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” ve “Aeolia-İonia Tarihi Coğrafyası” Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Mart 2012 Ankara)

20.E.Öztepe, “Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemde Anadolu” ve “Aeolia-İonia Tarihi Coğrafyası” Türk-İngiliz Kültür Derneği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Seminerleri (Ocak-Mart 2013 Ankara)

Araştırma ve İlgi Alanları

Kıbrıs Arkeolojisi

Arkaik Dönemden Roma Dönemine Kadar Kıbrıs Heykeltıraşlığı

Yunan ve Roma Heykeltıraşlığı

Katıldığı ve Yönettiği Projeler

(1986-2009) “Gülpınar Kazısı” Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında Arkeolog-Ekip Üyesi

(1991) “Tenedos Kurtarma Kazısı” Çanakkale Arkeoloji Müzesi  Başkanlığında, Arkeolog-Ekip Üyesi

(1993) “Alexandria Troas Yüzey Araştırması”, Prof. Dr. Coşkun Özgünel Başkanlığında, Arkeolog-Ekip Üyesi

(1998- ) “Salamis Kazısı, K.K.T.C”, Prof. Dr. Coşkun Özgünel   Başkanlığında Arkeolog-Ekip Üyesi, 2005’ten itibaren  Kazı Başkan Yardımcısı

(2000) “Zeugma Kurtarma Kazısı” Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu     Başkanlığında, Arkeolog-Ekip Üyesi

 (2003) “Erythrai Yüzey Araştırması” Prof. Dr. Coşkun Özgünel   Başkanlığında, Arkeolog-Ekip Üyesi

(2008-2010) “Kommagene Nemrud Koruma ve Geliştirme Programı,  ODTÜ, Arkeolojik Araştırmalar Ekip Üyesi

(2009) “Güre Ilıcası Kurtarma Kazısı” Prof. Dr. Coşkun Özgünel,  Başkanlığında, Arkeolog-Ekip Üyesi

(2011-    ) “Alexandria Troas Kazısı” Kazı Başkanlığı

Burslar-Akademik Değişim

(1994-1995)  Almanya Westfälische Wilhelms Universität Münster, Seminar für Alte Geschichte, Forschungs-und Arbeitstelle Asia Minor 1 yıllık araştırma bursu  (Mart 1994-Mart 1995)

(1996-1997)Almanya Albert Ludwigs-Universität FreiburgArchäologisches Institut DAAD 10 aylık araştırma bursu (Ekim 1996-Temmuz 1997)

(2002) Almanya Albert Ludwigs-Universität FreiburgArchäologisches Institut  DAAD 3 aylık araştırma bursu (Ekim-Kasım-Aralık 2002)

(2007) Almanya Westfälische Wilhelms Universität Münster, Seminar für Alte Geschichte, Forschungs-und Arbeitstelle Asia Minor DAAD 2 aylık araştırma bursu (Kasım-Aralık 2007)

(2010) Almanya Westfälische Wilhelms Universität Münster, Seminar für Alte Geschichte, Forschungs-und Arbeitstelle Asia Minor Exzellenzcluster Religion und Politik, Dörner Archive Araştırmaları için 1 aylık burs (Nisan 2010)

(2012) Erasmus Akademik Değişim Programı (30.04.2012-06.05.2012) Münster Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü-Asia Minor Enstitüsü 

Mesleki, Bilimsel Üyelikler

(1988-  )          Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Üyeliği

(2008-  )          Anadolu DAAD Bursiyerleri Derneği Üyeliği  

(2009-2011)     Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Kültür ve Tabiat

                       Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği

(2011-   )         Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Kültür

                       Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği

Kitap Editörlüğü

1. Patronus. Coşkun Özgünel’e 65.Yaş Armağanı-Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (ed. Erhan Öztepe-Musa Kadıoğlu) İstanbul 2007

Hakemlik

Anadolu-Anatolia Dergisi 

Kitaplarda Bölüm

2003

(1)E.Öztepe, “Anadolu’da Arkaik Dönem” s.36-53, “Anadolu’da Klasik Dönem” s.54-61, “Anadolu’da Hellenistik Dönem” s.62-83 “Anadolu’da Roma Dönemi”  84-97, s.100-117 Anadolu Medeniyetlerinden Kültür Yansımaları-I, Yavuz Tatış Koleksiyonu, M. İskender Targaç (Ed.) İzmir (2003).

2012

(2)E.Öztepe, “Aleksandria Troas Antik Kenti”  Çanakkale, Filiz Özdem (Ed.) Yapı Kredi Yayınları, s.250-275, İstanbul 2012

   E.Öztepe, “The Ancient City of Alexandria Troas” Çanakkale, Filiz Özdem (Ed.) Yapı Kredi Yayınları, s.248-273, İstanbul 2012

2013

(3)E.Öztepe, “Smintheion Nekropolü ve Buluntuları”, Smintheion, Apollon Smintheus’un İzinde, C.Özgünel, Ed. N. Özgünel, 77-80, İstanbul 2013.


 Yayınlar (Makaleler-Eleştiriler-Derlemeler)

2001

(1)E.Öztepe,  “Kıbrıs Salamis Kazıları (1998-2001)”, İDOL 10, 2001, s.6-15.

2002

(2)E.Öztepe-S.H.Öztaner, “Eskipazar İlçesine Yapılan İnceleme Gezisi”, İDOL 11,  2002, s.6-11.

 

(3)E.Öztepe, “Hellenistik Dönem Heykeltraşlığında Apollon Smintheus Tapınağının Yeri”, İDOL 13, 2002, s.18-19.

2003

(4)E.Öztepe, “Smintheion’dan Bir Grup Pişmiş Toprak Heykelcik”, Belleten LXVII, Sayı.248, 2003, s.77-92.

 

(5)E.Öztepe, “W. Held, Das Heiligtum der Athena in Milet, Milesische Forschungen 2, 2000”, Belleten LXVII, Sayı.249, 2003, s.561-565 (kitap tanıtma-eleştiri)

2004

(6)E.Öztepe, “Yunan Heykeltraşlığında Kumaş Dokusuna Dair İzler ve Formları”, Anadolu-Anatolia  Ek Dizi No.1, 2004, s.209-219.

(7)E.Öztepe, “Apollon Smintheus Tapınağı Kabartmalarında Kompozisyon Anlayışı”, Anadolu-Anatolia Ek Dizi No.1, 2004, s.221-234.

2005

(8)E.Öztepe, “Claudia Lang-Auinger, Hanghaus 1 in Ephesos. Funde und Ausstattung, FiE VII,4, 2003”, Belleten LXIX, Sayı 256, 2005, s.1053-1055 (kitap tanıtma-eleştiri)

2007

(9)E.Öztepe, “Salamis Örneği Işığında Kıbrıs’ın Anthropomorfik Kapları”, Patronus. Coşkun Özgünel’e 65.Yaş Armağanı-Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (Editörler Erhan Öztepe-Musa Kadıoğlu) İstanbul (2007) s.297-303.

2008

(10) E.Öztepe“Kuzey Kıbrıs Salamis Araştırmaları”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Sempozyumu, (Ed. A.Erkanal-Öktü, S. Günel, U.Deniz), Ankara (2008) s.179-192.

(11)E.Öztepe “Zu den Formen der Liegefalten und eingeritzten Linien in der griechischen Plastik” Istanbuler Mitteilungen 57, 2007 (2008) 251-270.

(12)E.Öztepe, “Unutulmuşluktan Kurtulan Bir Örenyerinin Öyküsü: Gülpınar Apollon Smintheus Kutsal Alanı. Apollon Smintheus’un İzinde 30 Yıl” Troy Çanakkale, sayı.33, 2008, 6-8.

(13)E.Öztepe, “Gegenstände aus Bein aus der römischen Nekropole am Smintheion”, Vom Euphrat bis zum Bosporus, Kleinasien in der Antike, Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag. (Hrsg. Engelbert Winter) Asia Minor Studien 65, Bonn 2008, 517-523.

2009

(14)E.Öztepe, “Kıbrıs Salamis’ten Son Dönem Kazılarında Bulunmuş Klasik Çağ Heykelleri”, Anadolu-Anatolia 33, 2007 (2009), 121-130.; “Classical Sculptures from Recent Excavation at Salamis” Anadolu-Anatolia 33, 2007 (2009), 131-141

(15)E.Öztepe, “Karpaz Yarımadası Arkeolojik Yerleşimleri”, Anadolu-Anatolia 33, 2007 (2009), 143-164.

2011

(16)E.Öztepe, “Aleksandria Troas” Aktüel Arkeoloji 23, 2011, s.54-56

2012

(17)E.Öztepe, “Alexandria Troas. Çanakkale’de bir zaman yolculuğu”, Uçuş Noktası, sayı 11, 2012, s.60-65.

(18)E.Öztepe, “Stilistische Untersuchungen der Reliefplastik des Tempels des Apollon Smintheios” BYZAS 12, 2012, s.155-164.

(19)E.Öztepe, “Alexandria Troas ” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Ed. O.Bingöl-A.Öztan-H.Taşkıran,  Anadolu-Anatolia Armağan Serisi Ek III,2, Ankara 2012, s.291-306.

(20)E.Öztepe (derl.) “Dirmil (1963)” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Ed. O.Bingöl-A.Öztan-H.Taşkıran,  Anadolu-Anatolia Armağan Serisi Ek III,2, Ankara 2012,  s.323-325.

(21)E.Öztepe (derl.) “Ovabayındır (1956)” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Ed. O.Bingöl-A.Öztan-H.Taşkıran,  Anadolu-Anatolia Armağan Serisi Ek III,2, Ankara 2012, s.429-432.

(22)E.Öztepe (derl.) “Pitane Kazısı (1959-1965)” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Ed. O.Bingöl-A.Öztan-H.Taşkıran,  Anadolu-Anatolia Armağan Serisi Ek III,2, Ankara 2012, s.441-442.

(23)E.Öztepe, (derl.) “Salamis (1998-2010)”  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Ed. O.Bingöl-A.Öztan-H.Taşkıran,  Anadolu-Anatolia Armağan Serisi Ek III,2, Ankara 2012, s.443-456.

2013

(24)E.Öztepe, “Salamis’ten Kireçtaşı İki Heykelcik” Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı, (Ed.G. Kökdemir) 477-484.

Internet Ortamında Yayımlanan Metinler

1.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Portalı, Arkeoloji, Arkaik Dönem Öncesi Anadolu www.turkiyekulturportali.gov.tr

2.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Portalı, Arkeoloji, Oryantalizan Dönem www.turkiyekulturportali.gov.tr

3.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Portalı, Arkeoloji, Protogeometrik ve Geometrik Dönem www.turkiyekulturportali.gov.tr

4.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Portalı, Arkeoloji, Klasik Dönemde Anadolu, www.turkiyekulturportali.gov.tr

5.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Portalı, Arkeoloji, Klasik Dönemde Anadolu, Sanat, Yazı, Dil ve Din www.turkiyekulturportali.gov.tr

6.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Portalı, Arkeoloji, Klasik Dönemde Anadolu, Şehirler ve Mimari www.turkiyekulturportali.gov.tr

Konferans-Sempozyum

1.Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu,  Organizasyon Komitesi Tunç Sipahi, Harun Taşkıran, Erhan Öztepe (13-14.04.2002 Ankara)

2.12. Uluslararası Akdeniz Arkeolojisi Sempozyumu-SOMA, Organizasyon Komitesi Coşkun Özgünel, Sevda Alankuş, Levent Keskin, Nevter Zafer, Hakan Öniz, Erhan Öztepe (5-8.03.2008 Gaz. Mağusa)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1.Gökhan Bilen “Kıbrıs Kireçtaşı Rahip Heykelleri”

Yönetilen Doktora Tezleri:

1.Taner Aksoy “Nicomedia Su Yolları”

2.Hazar Kaba, “Soli Nekropolü ve Kıbrıs Adasının Erken Hellenistik Dönemi”

3.Abdullah Kasım Sonkaya, “Hellenistik Dönem Lydia Mezar Stelleri”