PROF.DR. ERDAL ERDEM    
Adı : ERDAL
Soyadı : ERDEM
E-posta : erdem@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 2965561
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

            

   ÖZGEÇMİŞİM

    

      

 1980 yılının temmuz ayında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olup aynı yıl  fakültemde  Ağız Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabalim Dalı’nda doktora öğrenciliğine başladım. Daha sonra 1982 yılının nisan  ayında  araştırma görevliliği sınavını kazanarak, aynı anabilim dalında görevime devam ettim. Doktora çalışmamı 10.4.1986 da tamamlayıp “Dr.Med. Dent” ünvanını  aldım  .  Daha sonra,  21.4.1987 de  yardımcı doçent, 31.7.1991 de üniversite doçenti ve  28.2.1995 de de profesörlük kadrolarına atandım.

       Halen aynı görevi sürdürmekteyim.

 

 

CURRICULUM VITAE

 

 

I was born  in Gaziantep-Turkey. During the academic year of  1975-1976 I have entered  The University of Ankara Faculty of Dentistry ang graduated  in 1980. In the same year   I  have started  my Ph.D. education in the field of Oral and Maxillofacial Surgery. In 1982  I have  became a research assistant  in the same department. I have obtained my  my Ph Degree and appointed as  Asst.Professor  in 1986. In october 1988 I have became   a Assoc. Professor and 28.2. 1995 professor. Since then I have been  carrying out my studies in the same department.