ARŞ.GÖR. GÜLŞAH EREN    
Adı : GÜLŞAH
Soyadı : EREN
E-posta : ereng@ankara.edu.tr, gulsah86eren@hotmail.com
Tel : 5961733
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Tarım Ekonomisi
Kişisel Akademik Bilgiler

Bilimdalı :Tarım İşletmeciliği

Yabancı Dil :İngilizce


Eğitim
Yüksek Lisans 2014- Devam Ediyor Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora 2011- Devam Ediyor Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kent ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans  2008-2011 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Çalışması; "Kentsel Dönüşüm Projelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi" 
Lisans  2004-2008  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2008 Bahar Dönemi (6 ay) Erasmus Programı İle Romanya Oradea University 
Lise 2001-2003  Bursa Kız Lisesi

Bilimsel Kongre ve Sempozyumdaki Yayınlar

Eren.G.,Yıldırım.,Feza.Yılman Menteş.,2011 Belediyelerin Taşınmazlar Üzerindeki Etkilerinin Mali ve İdari Özerklik Bakımından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Belediyeler Birliği Yayını.

Eren.G., 2014. Yerel Yönetimlerde Örnek Uygulamalar Yerel Yönetimlerde Kent Konseyleri:Nilüfer ve Çanakkale Kent Konseyleri Örneği ve Katılım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı-Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü- Belediyeler Birliği, Uluslararası Türk Dünyası ve Yerel Yönetimler Sempozyumu,25-26 Kasım, Kuzey Kıbrıs.

Eren.G.,2016. Akdeniz'de Kentsel Çevre Sorunlarının Sürdürülebilir Kentsel Gelişmeye İlişkin Çevresel Kapsam Bakımından Değerlendirilmesi:Antalya İli Örneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı International Conference Enviromental Security In Mediterranean 

Poster Bildiriler

Eren.G.2016. Kentli Hakları Çerçevesinde Doğal ve Kentsel Alan Olarak Atatürk Orman Çiftliği, Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu, Bursa.