ARŞ.GÖR. AYŞEGÜL ERGÜL    
Adı : AYŞEGÜL
Soyadı : ERGÜL
E-posta : ergula@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU

 

Doktora: 2007-2014, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Doktora Programı


Yüksek Lisans 2004-2007, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Programı


Lisans 2000-2004, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği.


YÜKSEK LİS ANS / DOKTO R A TEZ KO NUL ARI

 

Doktora Tezi: Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı Geliştirilmesi.

 

Yüksek Lisans Tezi: Boehm Okul Öncesi Temel Kavramlar Testi–3’ Ün 36–47 Aylık Çocuklar İçin Türkçeye Uyarlama Çalışması.


AK ADEMİ K İLGİ AL ANL ARI VE AR AŞ TIRM A KO N UL ARI

 

Okul Öncesi Dönemde Akıl Yürütme, Fen ve Matematik Eğitimi, Bilişsel Gelişim, Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme, Okul Öncesi Dönemde Mizah.