DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇAĞRI EROĞLU    
Adı : ÇAĞRI
Soyadı : EROĞLU
E-posta : eroglu@ankara.edu.tr
Tel : 3103280-1599
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM

Ortaokul ve Lise: İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi

Lisans: 1999-2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

Yüksek Lisans: 2004-2007, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.

Yüksek Lisans Tezi: Kenizé Mourad’da Çokkültürlülük, 2007.

Doktora: 2007-2012, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı.

Doktora Tezi: Voix et Mémoires: Éléments autobiographiques dans l’Oeuvre d’Hélène Cixous, 2012.

AKADEMİK DENEYİM

2005-2012: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ar. Gör.

2012-2015: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ar. Gör. Dr.

2015- ... : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. 

YAYINLAR

Makale

“Kenizé Mourad’ın Romanlarında Öteki” (Yüksek Lisans tezinden üretilmiş makale), DTCF Dergisi, 48/1, Ankara, 2008.

“Possibilités de vues, possibilités d’écriture: Fictions autobiographiques d’Hélène Cixous” (Doktora tezinden üretilmiş makale), Littera Edebiyat Yazıları, Cilt:30, Ankara, 2012. 

“La Naissance de l’Auteur: Jours de l’An d’Hélène Cixous”, DTCF Dergisi, 52/1, Ankara, 2012.

“Travma, Korku ve Yazı Arasında: Hélène Cixous’nun Gizli Melek Başlıklı Yapıtı”, DTCF Dergisi, 53/2, Ankara, 2013.

 “Scènes primitives et algériennes dans Les Rêveries de la Femme Sauvage d’Hélène Cixous” (Doktora tezinden üretilmiş makale), Littera Edebiyat Yazıları, Cilt: 33, Ankara, 2013.

“Chat, Espace et Temps dans La Chatte de Colette”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt: 34, Ankara, 2014.

“Hélène Cixous’nun Hiperrüya Başlıklı Yapıtında Yaşam, Yaşlılık ve Ölüm”, Turnalar, Uluslararası Hakemli Türk Dili, Edebiyat ve Çeviri Dergisi, Cilt: 68, Ankara, 2017. 

Kitap Bölümü

“Madame de Sévigné’nin Mektupları”, Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem, yay. haz. Ü. Kaya, G. Kışmir, B. Ayyıldız, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2016. 

Bildiri

“Kenizé Mourad’da Kültür Çatışması ve Kültürel Birliktelik” (Yüksek Lisans tezinden üretilmiş bildiri), V. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildirileri, Erzurum, 2008.

“Passeurs revenants: lettres de Bilge Karasu et leur publication en turc”, Les Passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie (Aracılar: Fransa ile Türkiye Arasında Düşünce ve Sanat Elçileri), Uluslararası Kolokyum, Ankara, 14-15 Kasım 2013. 

  “Paysages inachevés d’une ville aux multiples facettes: Istanbul de Daniel Rondeau” Turqueries: Regards Croisés entre l’Orient et l’Occident, Uluslararası Kolokyum (12-14 Mayıs 2016 – Ankara), Actes/Bildiri Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2017.

“Marguerite Duras’ın Acı Başlıklı Anlatısında Bireysel Bellek Aktarımı”, 5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu – BAKEA , Sivas,  4-6 Ekim 2017. 

Çeviri

Sylvie Germain, Alain Goulet, “Sylvie Germain’in Romanlarında Bellek ve Kimlik”, çev. Çağrı Eroğlu, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt: 24, Ankara, 2009, ss. 143-152.

Pierre Bourdieu, Bekarlar Balosu, çev. Çağrı Eroğlu, Ankara, Dost Kitabevi, 2010.

M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Gündelik Hayatın Keşfi 2, çev. Çağrı Eroğlu, Erkan Ataçay, Ankara, Dost Kitabevi, 2010.

Thomas Sandoz, Alternatif Tıp Tarihi, çev. Çağrı Eroğlu, Ankara, Dost Kitabevi, 2010.

Yayına Hazırlanan Kitap

Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma, yay.haz. Battal Arvasi, Çağrı Eroğlu vd., Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2014.

Ernest Mamboury, Ankara Gezi Rehberi, çev. F. Akbulut, F. Aynacı vd., çev.ed. Çağrı Eroğlu, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2014.

Les Passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie, Uluslararası Kolokyum, (14-15 Kasım 2013), Actes/Bildiri Kitabı, yay.haz. M.Emin Özcan, Çağrı Eroğlu, Ömer Ulusoy, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2015.

Turqueries: Regards Croisés entre l’Orient et l’Occident, Uluslararası Kolokyum (12-14 Mayıs 2016 – Ankara), Actes/Bildiri Kitabı, yay.haz. Arzu Etensel İldem, Nurmelek Demir, Gülser Çetin, Çağrı Eroğlu, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2017.   

Diğer

“Prens’in Yolculuğu”, Roman Kahramanları, Heyamola Yayınları, İstanbul, Ekim-Aralık 2014.

“Bir Çekmece Dolusu Sır: Güvey”, Roman Kahramanları, Heyamola Yayınları, İstanbul, Temmuz-Eylül 2015.

“André Breton, Nadja ve Paris”, Roman Kahramanları, Heyamola Yayınları, İstanbul, Ekim-Aralık 2016.

YAYIN VE YAZI KURULU ÜYELİĞİ

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği: 2012- …

VI. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, 2011. Yazı Kurulu Üyeliği.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ

“Edebiyat ve Bilim I”, Uluslararası Sempozyum, Ankara, 4-6 Mayıs 2009. Düzenleme Kurulu Üyesi

“L’Espace dans l’Oeuvre de Jean Giraudoux” (Jean Giraudoux’nun Yapıtlarında Uzam), Uluslararası Toplantı, Ankara, 6-8 Mayıs 2010. Düzenleme Kurulu Üyesi.

“Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Frankofoni”, VI. Ulusal Frankofoni Kongresi, Kars, 20-22 Mayıs 2010. Düzenleme Kurulu Üyesi.

“Edebiyat ve Bilim II”, Uluslararası  Sempozyum, Ankara, 31 Ekim-2 Kasım 2011. Düzenleme Kurulu Üyesi.

“Les Passeurs: Agents intellectuels et artistiques entre la France et la Turquie” (Aracılar: Fransa ile Türkiye Arasında Düşünce ve Sanat Elçileri), Uluslararası Kolokyum, Ankara, 14-15 Kasım 2013. Düzenleme Kurulu Üyesi.

“Université d’été 3: Stratégies Formatives”, Uluslararası Yaz Üniversitesi, İstanbul, 22-26 Haziran 2015. Düzenleme Kurulu Üyesi.

“Turqueries: Regards Croisés entre l’Orient et l’Occident”, Uluslararası Kolokyum, Ankara, 12-14 Mayıs 2016. Düzenleme Kurulu Üyesi. 

PROJE

“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin Açık Dergi Sistemi ile Yeniden Yapılandırılması, Üstveri Tanımlamalarının Gerçekleştirilmesi ve Uluslararası Görünürlüğünün Sağlanması” BAP.  Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fatoş Şubaşıoğlu, 25.04.2016 - 25.04.2018. Yardımcı Araştırmacı. 

BURSLAR ve STAJLAR

31 Temmuz-18 Ağustos 2006: Belçika Hükümeti, “ Frankofon Olmayan Fransızca Öğretmenleri için Eğitim Stajı” bursu. Liège Üniversitesi, Yaşayan Diller Yüksek Enstitüsü, Fransızca Bölümü.

8 Kasım-8 Aralık 2010: Fransız Hükümeti Araştırma Bursu. Paris-Sorbonne (Paris IV) Üniversitesi.

24-30 Nisan 2013: “Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu Dernek Kadroları Stajı”, Uluslararası Fransızca Öğretmenleri Federasyonu (FIPF), Paris.  

6-17 Temmuz 2015: “Pedagojik Formasyon Stajı” (Fransız Hükümeti Kısa Süreli Staj Bursu ile), Alliance Française, Paris.  

15-30 Mayıs 2017: “Öğretim Üyeleri için Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”, Ankara Üniversitesi. 


MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Ankara Fransızca Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi: 2007- …