PROF.DR. AHMET HİKMET EROĞLU    
Adı : AHMET HİKMET
Soyadı : EROĞLU
E-posta : eroglu@divinity.ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1255
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-hikmet-eroglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU

 

1961- Ankara ili Bala ilçesi Karaali Beldesinde doğdu.

İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.

1986- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1986- Bursa Karacabey’de öğretmenliğe başladı.

1987-1990 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak 3 yıl görev yaptı.

 

1990- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dinler Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.

1992-1993 yıllarında sahası ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 15 ay Fransa’da kaldı.

 1996- “Osmanlı Devletinde Yahudilerin Dini ve Sosyal Durumu” adlı tezi ile Doktorasını tamamladı.

1997- Vatikan’da ve Roma’da, Ökümenizm konusunda 3 ay süresince araştırmalarda bulundu.

1998-1999 eğitim-öğretim döneminde, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi, Dinlerarası İlişkiler, Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi alanlarında ders verdi.

1999-2000 eğitim-öğretim döneminde, Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2000- Dinler Tarihi alanında Doçent unvanını aldı.

2001- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim dalında Doçent kadrosuna atandı. Halen bu görevine devam etmektedir.

2002-2004’te TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda 3 yıl “Din ve Çocuk” adlı haftalık programı hazırladı ve sundu.

2006- TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda “Birlikte Yaşama Kültürü” adlı haftalık programı hazırladı.

2006- Dinler Tarihi Anabilim Dalında Profesör oldu.

Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Halen Bulunduğu Görevler:

A.Ü. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2001-

Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, 2009-

A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-

 

Kitaplar:

 

Osmanlı Devletinde Yahudiler, Seba İlmi Araştırmalar Dizisi: 6, Ankara 1997.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (Lise 3), Özgün Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ankara 1999 (ortak yazarlı).

 

Ökümenizm ve Fener Patrikhanesi, Aziz Andaç yayınları, Ankara 2005.

 

Türk Halk İnançlarına Giriş, Aziz Andaç yayınları, Ankara 2006.

 

El-Yehud fi’d-Devleti’l-Osmaniyye, Arapçaya tercüme eden Ahmed Abdullah Necm, Daru’l Hidaye, 2009. (Osmanlı Devletinde Yahudiler adlı kitabın Arapça tercümesi).

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8, Gizem Yayınları, Ankara 2008. (Ortak yazarlı)

 

Kitap Bölümleri:

“Osmanlı Devletinde Dini Cemaatlerin Ortak Hayatı ve Museviler”, Musevilerle 500 Yıl, T.C. Turizm Bakanlığı, Ankara 1992, s. 37-42. (Kitapta Bölüm).

 

Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretimi, AÖF Yayınları, Eskişehir 2008. (3 Ünite)

 

 

Hakemli Dergiler:

 

1. “Ekmek-Şarap Ayini (Evharistiya) Konusunda Katolikler ve Protestanlar Arasındaki Anlayış Farklılıkları”, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, A.Ü. Basımevi, C. XXXIX, Ankara 1999, s. 439-453. (Bilimsel Dergi)

 

2. “Doğu Batı Kiliselerinin Ayrılış Sebepleri”, Dini Araştırmalar, C. II, S. 5, Ankara Eylül-Aralık 1999, s. 387-413. (Yurtiçi Hakemli Dergi)

 

3. “Hıristiyandıktın Bölünüü Prossesine Calpı Közkaraş (Hıristiyanlığın Bölünme Sürecine Genel Bir Bakış)” Kırgızca makale, Oş Mamlekettik Üniversiteti Teologya Fakülteti İlimi Jurnalı, C. I, S. I, Oş 2000, s. 51-65. (Yurtdışı Hakemli Dergi)

 

4. “İslamdın Düynölük Casoogo Bolgon Közkaraşı (İslam’ın Dünya Hayatına Bakışı)”, Kırgızca makale, , Oş Mamlekettik Üniversiteti Teologya Fakülteti İlimi Jurnalı, C. I, S. I, Oş 2000, s. 159-162. (Yurtdışı Hakemli Dergi)

 

5. “Kırgızistan’da Milli Bir İdeoloji Arayışı Çerçevesinde Tenircilik”, Kök Araştırmalar C. II, S. 2, ss. 99-111. (Yurtiçi Hakemli Dergi).

 

6. “Farklı İnancı Tehdit Olarak Algılamanın Sonucu: Engizisyon Terörü,” Dini Araştırmalar, Ankara 2004, C. VII, S. 20, ss. 93-100.

 

7. “Küresel Güçlerin Mücadelesinde Fener Patrikhanesi,” Asyavrupa, Ankara 2004, C. I, S. 1, ss. 95-103.

                                                                                 

8. “Kendini Gizleyen Yahudi Kökenli Bir Topluluk: Dönmeler,” Türk Yurdu, Ankara 2004, C.24, S. 206, ss. 21-24.

 

9. “Heybeliada Dayatması Niye?”, Türk Yurdu, Ankara, Mayıs 2009, Sayı, 261.

 

 

Bilimsel Toplantılar:

1. “Ökümenik Hareketin Ortaya Çıkışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları-I (Sempozyum: 08-09 Kasım 1996, Ankara), Dinler Tarihi Derneği Yayınları/1, Ankara 1998, s. 223-236.

 

2. “Kur’an-ı Kerim’in Diğer Din ve İnançlara Bakışı”, Uluslararası sempozyumda sunulan tebliğ, Gumanizasya Obşestva i Problemı Vızşego Obrazavanya 11-12 Mayıs 1999 Oş, Kırgızistan Elaralık Üniversiteti Oş Filiyalı yayını, Oş 1999, s. 18-24.

 

3. “Dinderdin Düynogo Bolgon Közkaraşı” (Dinlerin Dünyaya Bakışı), Kırgızca tebliğ, Problemı Nererıvnogo Obrazavanya vı Usloviyah Obnavlenya Obşestva 20-21 Mayıs 1999, Oşsky Vışiy Kolledj yayını, Oş 1999, s. 232-238.

 

4. “XX. Kılımda Dinder Aralık Baylanıştar Tuurasında Batıştagı İş-Araketter Cana Düynölük Tınçtıkka Koşgon Salımdarı (XX. Yüzyılda Dinlerarası İlişkiler Konusunda Batı’daki Çalışmalar ve Dünya Barışına Katkıları)” Kırgızca tebliğ, İslam Cana Tınçtık (İslam ve Barış) 24-25 Nisan 2000, Oş Mamlekettik Üniversiteti Teologya Fakülteti yayını, Oş 2000, s. 22-28.

 

5. “Günümüzde Hıristiyan Ökümenizmi,” Hıristiyanlık Dünü Bugünü ve Geleceği (2000. Yılında Hıristiyanlık Uluslararası Sempozyum 09-10 Haziran 2001 Ankara),  Ankara 2002, ss. 247-257.

 

6. “Avrasya’da misyonerlik Çalışmaları-İnanç Özgürlüğü İlişkisi”, Beşinci Avrasya İslam Şurası (Gazi Magusa, 15-19 Nisan 2002), Ankara 2003, ss, 46-57.

 

7. “Kapsayıcılık Açısından İslam’ın Diğer Dinlere Bakışı,” Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları (Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar Sempozyum 2003), Ankara 2004, ss. 325-331.

 

8. “Türkiye’de Ortodoks Misyonerliği” Türkiye’deki Misyonerlik Faaliyetleri (17-18 Nisan 2004 İlmi Toplantı), İstanbul 2004, ss. 135-146.

 

9. “Müslüman Olmayanlar Karşısında Osmanlı İmparatorluğunun Gösterdiği Hoşgörü-Mirekuptimi i Shetit Osman Ndaj Atyre Qe Nuk İshin Musliman” Osmanlı İdari Yazışmalarında Hoşgörü Uluslararası Bilimsel Konferansı, 2-3 Haziran 2005 International Hotel, Tiran Arnavutluk, Osmanlı’dan Arnavutluk’a-Nga Perandoria Osmane Ne Shqoiperi,  Tirana 2005, s. 125-132; 259-268.

 

10. “İnsan Onuru”nun İslam ve Hristiyan Geleneklerindeki Temelleri” (Bilimsel Toplantı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3-4 Ekim 2005)