DOÇ.DR. SUNA ERTUNÇ    
Adı : SUNA
Soyadı : ERTUNÇ
E-posta : ertunc@eng.ankara.edu.tr, ertunc.suna@gmail.com
Tel : 0312 2033433-3449
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

  Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1997

Doktora

Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

2003

 

  • Yüksek Lisans Tezi: Optimum Koşullarda İşletilen Kesikli Bir Biyoreaktörde Sıcaklığın Genelleştirilmiş Minimum Varyans Yöntemi İle Kontrolu (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ALPBAZ)
  • Doktora Tezi: Sürekli-zaman Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrolun (CGPC) Bir Biyoreaktöre Uygulanması (Danışman: Prof. Dr. Mustafa ALPBAZ)

   Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

1995-2003

Dr. Arş. Gör.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2003-2010

Yrd. Doç .Dr.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2010- devam