Y.DOÇ.DR. SUNA ERTUNÇ    
Adı : SUNA
Soyadı : ERTUNÇ
E-posta : ertunc@eng.ankara.edu.tr, ertunc.suna@gmail.com
Tel : 0312 2033433-3449
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

           Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

1997

Doktora

 Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

2003

         

            Görevler

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Ankara Üniv. Fen Fak.

1995-2003

Arş.Gör.Dr.  

Ankara Üniv. Müh. Fak.

2003-2010

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniv. Müh. Fak.

2010-


Yüksek Lisans Tez Konusuı: Optimum Koşullarda İşletilen Kesikli Bir Biyoreaktörde Sıcaklığın Genelleştirilmiş Minimum Varyans Yöntemi İle Kontrolu

Doktora Tez Konusu: Sürekli-zaman Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrolun (CGPC) Bir Biyoreaktöre Uygulanması


     İlgilendiği Araştırma Alanları

 1.    Temel İşlemler

2.    Biyoreaktörde mikroorganizma üretimi (S.cerevisiae, C.butyricum)

3.    Biyohidrojen üretimi, beta glukan üretimi

4.    Atıksuların elektrokoagülasyonla arıtımı, bacagazı desülfürizasyonu

5.    Matematiksel modelleme ve optimizasyon

6.    Sistem tanımlama ve proses kontrol

    

      Öğretim Üyesi Olarak Görevlendirildiği Lisans Dersleri

UYM 101 Üniversite Yaşamına Uyum Progrmı

KYM 101 Kimya Mühendisliğine Giriş

KYM 306 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

KYM 342 Enstrümental Analiz

KYM 407 Proses Kontrol

KYM 411 Ayırma İşlemleri

KYM 415 Proses Tasarımı I

KYM 416 Proses Tasarımı II

KYM 437 Ölçme ve Kontrol Teknikleri

KYM 438 Proses Kontrol Uygulamaları

KYM 453 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II

KYM 454 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

KYM 459/460 Aaraştırma Teknikleri I-II


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (son beş yıl)

1.   Ertunc S., Akay B., Boyacıoglu H., Hapoglu H., 2009. “Self-tuning Control of Dissolved Oxygen Concentration in a Batch Bioreactor” Food and Bioproducts Processing, 87: 46-55.

2.  Akay B., Ertunc S., Boyacioglu H., Hapoglu H. And Alpbaz M. 2011. “Discrete System Identification and Self-tuning Control of Dissolved Oxygen Concentration in a Stirred Reactor” The Korean Journal of Chemical Engineering,  28 (3): 837-847.

3.    Giwa Olanipekun S., Ertunc S., Alpbaz M and Hapoglu H. 2012. “Electrocoagulation Treatment of Turbid Petrochemical Wastewater”, International Journal of Advances in Science and Technology, 5(5): 23-32

4.   Pekel L.C., Ertunc S., Zeybek Z. And Alpbaz M. 2013. “Optimization f electrochemical treatment of textile dye wastewater” Management of Environmental Quality: An International Journal, 24(4): 452-462.


           Projeler (son beş yıl)

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Başlama-Bitiş

Görevi

Sıvı-Gaz Reaktör Basınç Sisteminin GPC Kontrolü

AÜ (BAPRO)

2010-2012

Araştırmacı

 Endüstriyel atık su arıtımında kullanılacak bilgisayar kontrollü elektrokoagülasyon prosesinin geliştirilmesi ve işletim koşullarının araştırılması

AÜ (BAPRO)

2012-2014

Araştırmacı

Karışım kültür ve katkı maddelerinin kullanıldığı biyohidrojen üretim prosesinin pH kontrolü ile veriminin arttırılması

(BAPRO)

2012-2014

Araştırmacı

Beta (β)-glukan içeriğinin arttırılması için S.cerevisiae  üretilen bir biyoreaktörde çoğalma koşullarının incelenmesi ve pH kontrolu

(BAPRO)

2013-2015

Yönetici

       

        Danışmanlığındaki Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

Öğrenci

Yüksek Lisans/Doktora

Yasemin İLHAN- mezun

Yüksek Lisans

Ekrem Oğuz ÜLKER

Doktora

Nur SABUNCU

Yüksek Lisans

Feyza SANCAK

Yüksek Lisans

Ayşe AKPINAR

Doktora

Gizem ARSLAN

Yüksek Lisans


        Yönetilmiş Lisansüstü Tezler 

        Tez Konusu: Baca Gazı Kükürt Gidermede Doğal Soda Külü Üretim Süreci Atığının Kullanımının 
        Araştırılması
(YL), 2012