PROF.DR. AFSUN EZEL ESATOĞLU    
Adı : AFSUN EZEL
Soyadı : ESATOĞLU
E-posta : esatoglu@health.ankara.edu.tr, afsunezel@yahoo.com
Tel : 0 312 3191450/1151
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/afsun-ezel-esatoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi           : 01 Haziran 1965 

Yazışma Adresi        : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları  Yöneticiliği Bölümü, Aktaş Kavşağı Cebeci /ANKARA

Telefon - Faks        : 0312 319 50 18 /1151 -   0 312 319 70 16

 

E-mail                        : esatoglu@health.ankara.edu.tr, afsunezel@yahoo.com

 

Öğrenim Durumu:                               

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 Sağlık İdaresi Yüksek Okulu

Hacettepe  Üniversitesi

1982-1986

Y. Lisans

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü, Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi

1987-1990

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı 

Hacettepe  Üniversitesi

1991-1997

 

Yüksek Lisans Tezi:

Türkiye’de Kitle İletişim Araçlarının Maden Kazalarını Kamuoyuna Yansıtma Biçimi, Danışman: Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

Doktora Tezi:

Hastanelerde Hasta Tatmininin Hastane Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi ve Kullanıma Yönelik Model Önerisi, Danışman: Prof. Dr. Korkut Ersoy

 

Mesleki Deneyim:  

Unvan   

                      Görev Yeri

Yıl

Sağlık İdarecisi

Ankara Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı

1986-1989 

Araştırma Görevlisi  

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü, Epidemiyoloji ve Demografi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

1989-1994

Öğretim Görevlisi

Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Ankara Üniversitesi

1994-2000

Yardımcı Doçent

Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı,

Ankara Üniversitesi

2000-2004

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi 

2004-2011

Profesör

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi 

2011-

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1986,  : Sağlık İdarecileri Derneği Üyeliği (Dernek Başkan Yardımcısı, 2007 Aralık-)

1998,  : Sağlık Yöneticileri Derneği Üyeliği

1999,  : Türkiye Tıp Bilişimi Derneği Üyeliği

2007,  : AUPHA (The Association of University Programs in Health Administration) Üyeliği

2008,   : Sağlık ve Sosyal Politika Araştırma ve Eğitim Derneği Üyeliği (Kurucu Üye,       Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-)

 

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yrd.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi 

2006-2008

Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı  

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi 

Kasım 2008

Fakülte Kurul Üyeliği

Sağlık Eğitim Fakültesi

2005-2008

Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği

Sağlık Eğitim Fakültesi

2005-2008

Fakülte Kurul Üyeliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2008-

Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği

Sağlık Eğitim Fakültesi

2008-

Bologna Koordinatörü

Ankara Üniversitesi

2011-

 

Verilen Dersler:

Lisans:

Tıbbi Dokümantasyon                

Halkla İlişkiler

Sağlık Enformasyon Sistemi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim

Sağlık Yönetimi Semineri

Örgütsel Davranış

Toplam Kalite Yönetimi

Yüksek lisans:

Sağlık Kurumlarında Bilgi Kontrol Sistemleri

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

Kalite Ölçüm ve İzlenmesi

Örgütsel Davranış    

Doktora: 

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Tıbbi Etik                                       

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Kavuncubaşı Ş., A.E., Esatoğlu and K. Ersoy, “Dimensions Of Health Professionals Patient Interactions”, Medicine and Law, 19 (1) March, 7-13 (2000)

Akinci F., Esatoglu A.E., Tengilimoğlu D., Parsons A., "Hospital Choice Factors: A Case Study In Turkey" Health Marketing Quarterly, 22(1), 3-20, (2004)          

Esatoglu A.E., Ağirbas İ., Onder O.R., Celik Y., Additional cost of hospital –acquired infection to the patient : a case study in Turkey , Health Services Management Resarch,  19, 137-143 (2006)  

Karasaç A., Akinci, F., Esatoğlu A.E., Parsons, A.L, Sarp N.,An Evaluation of the Opinions of Hospital Employees Regarding the Contribution of Internal Marketing to the Application of Total Quality Management in Turkey”,  Health Marketing Quarterly, 24, Number 3-4. pp:167-187 (2008).                                                                        

Akbulut Y., Esatoğlu A.E. Yıldırım Türkan, “Managerial Roles of Physicians in the Turkish Health Care System: Current Situation and Future Challenges”, Journal of Health Management. 12(4), pp:539-551, (2010).

Moustafa Leonard K., Van Scotter J.R., Pakdil F., Chamseddine Jbeily N., Esatoğlu, E., Gumus M., Koyuncu M., Ling Wu L., Mockaitis A.I., Salciuviene L., Oktem M.K., Surkiene G., Tsai F. Examing media effectiveness acros cultures and national borders: A review and multievel framework”International Journal of Cross Cultural Management. 1-22, DOI: 10.1177/1470595810389790   

                                                                                   

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Kavuncubaşı Ş., A.E., Esatoğlu and K. Ersoy, “Dimensions Of Health Professionals Patient Interactions”, The 12th World Congress On Medical Law, 2-6 Agust, 1998, Budapest (Poster bildiri)

 

Esatoğlu A.E. and İ.Şahin  “The Measurement Organizational Commitment in a University Hospital in Turkey“, Working Together for Better Health International Federation Pan Regional Conference, Proc. 6-8 November, 60-61, (2000), Manama, Bahrain (Sözlü bildiri, özet yayınlandı).

 

Sarp, N., A.E., Esatoğlu, Y., Akbulut “An Example of Health Sector Reforms in Turkey:Hospital Decantralization (Health Enterprises)”, Health Care in the New Century–

Rebirth of Hospitals-International Hospital Congress, Proc. 15-18 May, (2001), Hong Kong (Sözlü bildiri, özet yayınlandı).

 

Esatoğlu A.E., S. Bozat  “Survey on the length of stay for the patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an application on Ataturk Chest Disease  Hospital” Second International Health Care Conference- Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems, Proc. July 15-17, 283-290, (2002), Ankara (Sözlü Bildiri).

Sarp, N., Ö. Önder, A.E. Esatoğlu, A. Acuner, “Opinions of Ankara University Students Related to Benefit from Health Counseling Services Provided by the University Through”, Second International Health Care Conference- Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems, Proc. July 15-17, 277-282, (2002), Ankara  (Sözlü Bildiri).

Tekıngunduz S., A.E. Esatoğlu, “Nonurgent Use  of Emergency Department: A Case Study in Turkey“ Thırd Internatıonal Conference on Health, June 3-5 2004, Athens, Greece (sözlü bildiri)                                                                                                  

Esatoglu A.E., Agirbas İ., Celik Y., Kavuncubasi Ş., Additional Cost of Nosocomial Infection to the Patient : A Case Study in Turkey”, The Third International Conference on Health Systems, West Virginia; USA, October 14-17, 2004 (sözlü bildiri)         

 

Karen M., Scotter J.R.V., Pakdil F., Chamseddine N.J.,  Mockaitis A.I., Salciuviene L., Tsai F., Esatoglu E., Koyuncu M., Wu L.L., Oktem K.,Cultural variations and perceptions of media effectiveness”, Annual Meeting of the Academy of Management
Knowledge, Action and the Public Concern Atlanta, Georgia - August 11-16, 2006 (Sözlü Bildiri)                                                                                                 

Esatoğlu A.E., Akbulut Y., “Hasta Güvenliğinde İş Sistemi Tasarımının Önemi ve Model Önerisi” 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi”, 28-31 Mart 2007 Antalya (sözlü bildiri).                                                                                               

 

Esatoglu A.E., Karagoz S., Agirbas, İ., Yenimahalleli G.,  Determining The Conflict Management Strategies of Managers at Ministry of Health Hospitals in Ankara 6 th Internatıonal Conference on Health Economics, Management and Policy, June 4-8 2007, Athens, Greece (Sözlü Bildiri)                                                                                           

 

Karagoz S., Esatoglu A.E., Ugurluoğlu, E., Acuner A., Sarp N., “Determining the Job Stress Level of  Managers at Ministry of Health Hospitals in Ankara. 6 th Internatıonal Conference on Health Economics, Management and Policy, June 4-8 2007, Athens, Greece (Sözlü Bildiri)                                                   

 

Akbulut Y., Esatoğlu A.E., Yıldırım T., “Managerial Roles of Physicians in the Turkish Health Care System: Current Situation and Future Challenges”, European Health Management Association Annual Conference”, Fransa Lyon, 27-29.6.2007 p:122 (poster bildiri)                                                                                                

 

Akbulut Y., Esatoğlu, A.E., Göktaş B., Sahan, N., “The Effects of Health Care Acquired Infections on the Length of Hospital Stays and Costs of Hospitalization: A Case Study in Turkey”, 2nd International Patient Safety Congress, 25-29 March, 2008, Antalya, Turkey p: 193 (poster bildiri)                                                        

 

Bayram G., Esatoğlu A.E., Cankul H.İ, Yıldırım, T.,  “Measurement of Perceived Health Status of Nurses Working in the Military Infirmaries”, 13 th Congress of Balkan Military Medical Committee, 3-5 June, (2008), Kuşadası, Aydın, Turkey, (poster bildiri)

 

Yenimahalleli Yaşar, G., Esatoğlu, A.E., Sarp, N., “What are the inequalities in health in Turkey from the point of view of gender and health relations” Equal Opportunities International 2009 Conference, 15-17 July 2009, İstanbul-Turkey. (sözlü bildiri)

 

Esatoğlu, A.E., Yenimahalleli Yaşar, G., Sarp, N., “How the family medicine scheme would affect power relations among health workforce in Turkey?” Equal Opportunities International 2009 Conference, 15-17 July 2009, İstanbul-Turkey, (sözlü bildiri). 

 

Sarp, N., Esatoğlu, A.E., Yenimahalleli Yaşar, G. “Diversity Management in Ankara University Hospitals”,  Diversity and Equality Management in Health Care Project Meeting, 3-4 December 2009, Vienna-Austria. (sözlü bildiri)

 

Sarp, N., Hablemitoğlu, Ş., Esatoğlu, A.E., Yenimahalleli Yaşar, G. “The Need for Mainstreaming Gender Perspective into Health System in Turkey”,  Diversity and Equality Management in Health Care Project Meeting, 7-9 April 2010, Dublin-Ireland. (sözlü bildiri)

 

Esatoğlu A.E., Çoban M.,One Story of Uncertainty – Home Care Services in Turkey”, Sixty International Conference on Health Care Systems.  20-22 October, 2010, Zirve University and University of Houston Clear Lake, Gaziantep Turkey.pp:179-183   (sözlü bildiri)

 

Esatoğlu A.E., Ağırbaş I., Doğanay P., Göktaş B., Akbulut Y., Özatkan Y., Törüner M., Gök H., Atasay K.C., Uğurluoğlu E., Çakır S., Ökten I., “Cost Analysis in Ankara University  School of Medicine Hospitals”, ISPOR 13th Annual European Congress, 6-9 November 2010 Prague. pp:A414  (poster bildiri)                                                                                                  

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Esatoğlu A.E., S, Alsancak “İşyerlerinde Acil İlk Yardım Eğitimi ve Organizasyonu Modeli”, Sağlık, 8 (85), Şubat, 62-65 (1999).

 

Hızel, S., A.E. Esatoğlu, K.Köse, “Anne Sütünün Teşviki İçin Gazeteler Önemli Bir Araç Olabilir mi?”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 43 (4), 356-361 (2000). 

Sarp, N., A.E. Esatoğlu, Y. Akbulut, “Globalleşmenin Türk Sağlık Sektörüne Etkileri”, Yeni Türkiye (Sağlık Özel Sayısı), Temmuz-Ağustos, 7, 1116-1123 (2001).

Esatoğlu A.E., “Bir Üniversite Hastanesi’nde Çalışan Personelin İşyerindeki Sorunlarının ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi”, TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, 14 (1), 27-35 (2002).  

Sarp, N., Ö. Önder, A.E. Esatoğlu, A. Acuner, “Opinions of Ankara University Students Related to Benefit From Health Counseling Services Provided by the University Through”, Journal of Ankara Medical School, 24 (1), 1-8 (2002).

Sarp, N., A.E. Esatoğlu, Y. Akbulut, “An Example of Health Sector Reforms in Turkey: Hospital Decantralization (Health Enterprises)”, Journal of Ankara Medical School, 24 (1) 9-18 (2002).

Esatoğlu A.E., Köksal A., “Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55 (1) 29-40 (2002).

Esatoğlu A.E., S. Bozat  “Survey on the length of stay for the patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): an application on Ataturk Chest Disease  Hospital” Journal of Ankara Medical School, 24 (4) 165-176 (2002)

Örs M., Acuner A., Tabak, R.S., Esatoğlu A.E., "Hastanelerde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerinin Cazibe Kaynaklarına İlişkin Görüşleri" Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6 (2) 43-55 (2003) (D22 nolu yayın ile aynıdır).                                   

 

Esatoğlu A.E., Ağirbaş İ., Akbulut Y., Çelik Y., "Sağlık Bakanlığı Hastanelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Düzeylerinin Belirlenmesi", Amme İdaresi Dergisi, 37(4)  ss:133-146 (2004).                                                                                                

 

Çoban, M., Esatoğlu A.E., "Evde Bakım Hizmetlerine Genel Bir Bakış" Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Tarihi-Hukuku, 12 (2), ss:109-120 (2004). 

Esatoğlu A.E., “Hastanelerde Kalite, Hasta Güvenliği, Bilgi Sistemi, İşgören Eğitimi ve Akreditasyon Güvencesi” Hastane ve Yaşam. 2(5), Ocak ss:50-55 (2006)     

Sözen C.,  Esatoğlu, A.E. “Sosyal Ağ Kuramlarının Bakış Açısıyla Örgütlerde Çatışma Yönetimi”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 15 ( 2) ss:109-134, (2010)

 

Geçer, H.,  Esatoğlu A.E., “Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin Belirlenmesi” Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9 (2), ss:35- 51, Haziran 2010

 

Esatoğlu A.E., Ağırbaş I., Doğanay P., Göktaş B., Akbulut Y., Özatkan Y., Törüner M., Gök H., Atasay K.C., Uğurluoğlu E., Çakır S., Ökten I.,  “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Maliyet Analizi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 63 (1) ss:25-35, 2010

          

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Türkmen (Esatoğlu) A.E., “Koruyucuların Çeşitleri İle Bu Koruyucuların Çeşitleri ve Kullanımı”, I İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Semineri- ALPET, 6, ss:41-54. Aliağa-İzmir 1989 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E.,  Ersoy K., “Hasta Tatmininin Ölçülmesi” Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 1-2 Kasım 1996  Ed.: Mithat Çoruh, Haberal Eğitim Vakfı, ss:61-71 Ankara, 1997 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E.,  Ersoy K., “Hastaların Hastane Hizmetleriyle İlgili Değerlendirmeleri”, Sağlık Yönetiminde Devamlı Kalite İyileştirme Sempozyumu, Başkent Üniversitesi, 17-18 Ekim 1997, Ed.: Mithat Çoruh, Haberal Eğitim Vakfı, ss:67-76, Ankara, 1998 (sözlü bildiri).

 

Öktem Ş. Esatoğlu A.E.,  Maden İş Kolunda Sağlık Bilinç Düzeyinin Yükseltilmesi ve Sağlık Eğitimi, Maden İş Kolunda İşçi Sağlığı Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, ss:108-113, Zonguldak, 8-10 ekim 1998 (poster bildiri).

 

Esatoğlu A.E., “Hastaların Hastane Hizmetleriyle Değerlendirmeleri”, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi 3. Sağlık Semineri. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ss:96-107, Ankara, 11-12 Mart 1998 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E., “Memnuniyet Araştırması Nasıl Yapılır? Yöntemleri”, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi 3. Sağlık Semineri. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ss:108-118, Ankara, 11-12 Mart 1998 (sözlü bildiri).

 

Kavuncubaşı Ş., ve A.E., Esatoğlu “Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Hemşirelik Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi”, Hemşirelik Eğitiminde Kalite Uygulamaları Sempozyumu Ed.: Yusuf  Öztürk, Erciyes Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Bildiriler Kitabı, ss:77-87, Kayseri, 3-5 Haziran 1998 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E.,  Bilgin K.U., Tengilimoğlu D., “Sağlık Hizmetlerinde (Hastanelerde) Toplam Kalite Yönetiminin Başarıya Ulaşmasına Halkla İlişkilerin Etkisi”, Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, Cilt 2, TODAİ, 26-27 Mayıs 1998, 289:133-152. Ankara, 1999 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E.,  Kaplan A., “Hastanede Çalışan Personelin İş Başarılarını Etkileyen Faktörler Hakkındaki Düşüncelerinin Tespiti”, II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: K. Ersoy, Ş. Kavuncubaşı, Bildiriler Kitabı, ss:521-536, Başkent Üniversitesi, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 15-16 Mayıs 1999 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E.,  Köse K., Hızel S., “Basında Sağlık Haberlerinin İncelenmesi”, 1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Bildiriler Kitabı, ss:73-78, Kocaeli Üniversitesi, 9-11 Haziran, İzmit, 1999 (sözlü bildiri).                  

 

Tengilimoğlu D., Esatoğlu A.E.,  Demirpala H., “ Türkiye’de  Hastaların Özel Muayeneyi Tercih Etmeleri Zorunluluk Haline Mi Geldi ?” , Kamu Yönetiminde Kalite 2. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, ss:151-163, TODAİ, 21-22 Ekim, Ankara, 1999 (sözlü bildiri).                  

 

Esatoğlu A.E., Artukoğlu A.,”Sağlık Kurumlarında Hastalıkların Sınıflandırılması İle İlgili Bir Gözlem”, I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi (2000’li yıllarda Sağlık Kurumları Yönetimi) Ed.: M. Tatar, İ. Şahin, G. Erigüç, Bildiriler Kitabı. ss:477-486, Hacettepe Üniversitesi, 21-22 Mayıs Ankara, 2000 (sözlü bildiri ).                  

 

Sarp N., ve Esatoğlu A.E., Önder Ö., Büyükkayıkçı, H., Hastane Müdürlerinin Önderlik Tarzlarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, ss:327-337, 28-29 Eylül 2000 (sözlü bildiri).

 

Şahin İ., Esatoğlu A.E., "Bir Üniversite Hastanesi Destek Hizmetlerinde Çalışan Personelin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri", I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi (2000’li yıllarda Sağlık Kurumları Yönetimi) Ed.: M. Tatar, İ.Şahin, G. Erigüç, Bildiriler Kitabı, ss:545-553, Hacettepe Üniversitesi, 21-22 Mayıs Ankara, 2000 (sözlü bildiri).

 

Önder Ö., A.E Esatoğlu A.E., Akbulut Y., “Hastane Müdürlerinin Zaman Kullanımlarının Belirlenmesi”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, ss:303-312, Ankara Üniversitesi, 28-29 Eylül 2000 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E., Elmas, A., “Türkiye’de Hasta Dosyaları Arşivlerinde Yaşanan Sorunlar”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, ss:256-270, Ankara Üniversitesi, 28-29 Eylül 2000  (sözlü bildiri).

 

Örs M., Önder Ö., A.E. Esatoğlu ”Sağlık Göstergeleri Yönünden Avrupa Birliğine Üye Ülkeler İle Türkiye Karşılaştırılması”, III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, ss:419-429, Ankara Üniversitesi, 28-29 Eylül 2000 (sözlü bildiri). 

 

Esatoğlu A.E., Akbulut Y., “Yönetsel Süreklilik Açısından Yönetici Devri”,  4.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, ss:154-160, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 27-28 Eylül 2001 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E., Köksal A., Yiğit V., Göktaş B., “Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı”, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, ss:276-290                                      Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, 27-28 Eylül 2001 (sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E., Büyükkayıkçı, H., Köksal A., "Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları Ve Karşılaşılan Sorunlar", 5.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: E.Göktürk, A.Şahin, Y. Odacıoğlu, Bildiriler Kitabı, ss:313-323, Osman Gazi Üniversitesi,  Eskişehir, 16-19 Ekim 2002 (sözlü bildiri).   

 

Esatoğlu A.E., Ağirbaş İ., Akbulut Y., Çelik Y., "Hastanelerde Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama",  5.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: E.Göktürk, A.Şahin, Y. Odacıoğlu, Bildiriler Kitabı, ss:56-65, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002 (Sözlü bildiri).  

 

Yiğit V., Aksakal C., Esatoğlu A.E., Yiğit, A. "Hastanelerde Tedarikçi Seçimi", 5.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: E.Göktürk, A.Şahin, Y. Odacıoğlu, Bildiriler Kitabı, ss:87-95, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002 (Sözlü bildiri).

 

Örs M., Acuner A., Tabak, R.S., Esatoğlu A.E., "Hastanelerde Çalışan Hekimler ile Hemşirelerin Örgütlerinin Cazibe Kaynaklarına İlişkin Görüşleri" 5.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: E.Göktürk, A.Şahin, Y. Odacıoğlu, Bildiriler Kitabı, ss:66-75, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002 (Sözlü bildiri).  

Güner Ö., Esatoğlu,A.E. " İnternette Sağlık Bilgilerine Ulaşımda Etik Sorunlar", III. Tıp Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ed. A. Demirhan Erdemir ve ark., Bildiriler Kitabı, ss:899-909, Türkiye Biyoetik Derneği-Uludağ Üniversitesi, Bursa, 25-28 Haziran 2003 (Sözlü bildiri).                                                                                       

Esatoğlu A.E. Sarp N., Karagöz, S., "Hastane İşgörenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi", 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı Uludağ Üniversitesi İİBF, 27-29 Mayıs, Bursa (2004) (Sözlü bildiri).                              

 

Çoban M., Esatoğlu A.E. “Evde Bakım Hizmetleri Konusunda Görüş Belirleme:Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Doktorları ve Hemşireleri Üzerine Bir Uygulama”, 9.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-6 Kasım, Ankara, s:266. (2004). (Poster Bildiri)                                                                                                                                                

Güner Ö. Önder Ö.R., Esatoğlu A.E., Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın Sağlık Birimine İlişkin Hasta Memnuniyeti“, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 24-26 Kasım 2004, Ankara, s:247 (Poster Bildiri).

 

Güçlüer D., Esatoğlu A.E., Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Örgütsel Stres Kaynaklarının Belirlenmesi “I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 24-26 Kasım 2004, Ankara Üniversitesi, s:228 (Sözlü Bildiri).                  

Yazar, B., Esatoğlu A.E., "Hastane Bilgi Sistemi Kullanıcılarının Sisteme İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi, ss:144-151 (Sözlü Bildiri).               

Yüksel İ., Esatoğlu A.E., "İş Tatminini Etkileyen Çalışma Yaşamı Kalitesi Öğelerinin Belirlenmesi (Bir Hastanede Yapılan Görgül Çalışma)”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, ss:454-459 (Sözlü Bildiri).                                                                                  

Bengü, Ü., Esatoğlu A.E.,Hemşirelerin İş Doyumu ve Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi, ss:498-510 (Sözlü Bildiri).              

Karasaç, Gezen A., Sarp N., Esatoğlu A.E.,” Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Katkısı Konusunda Hastane Çalışanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi”,  Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, Ankara, ss:203-215 (Sözlü Bildiri).                                        

Köksal A., Esatoğlu A.E.,” Ankara İlindeki Üniversite ve Özel Hastanelerde Kullanılan Elektronik Hastane Bilgi Sistemlerinin Analizi ”,  Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi, ss:122-132 (Sözlü Bildiri). 

Akbulut Y., Esatoğlu A.E., “Hastane Yönetimi Eğitimi: Önlisans Düzeyinde Verilen Hastane Yönetimi Eğitimi Üzerine Bir İnceleme” 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,11-12 Mayıs 2006, Ankara, Gölbaşı s:28 (sözlü bildiri)                                

 

Esatoğlu A.E., Elmas A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme”, 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 11-12 Mayıs 2006, Ankara, Gölbaşı s:18 (sözlü bildiri)                                                                           

 

Esatoğlu A.E., Ağırbaş İ., Acuner A., Önder Ö., Sarp N., “Sağlık Ocağı İşgörenlerinde İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25–27 Mayıs 2006 Erzurum. ss: 297-303 (sözlü Bildiri)                                                                                            

 

Demirbaş T., Önder Ö.R., Esatoğlu, A.E., Ağırbaş İ., “Ankara İl Merkezi’ndeki Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları ve Stresle Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”, 11.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı, (2007), s:450, Denizli. (sözlü bildiri).                                                    

 

Esatoğlu A.E., Akbulut Y., “Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi”,  VI Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 1-4 Mayıs (2008), Bodrum, ss:22-30 (Sözel Bildiri)                                                

 

Önder Ö., Göktaş B., Esatoğlu A.E., “Algılanan Sağlık Statüsünün Ölçümü: Sosyo-demografik ve Çalışma Yeri Özelliklerinin Algılanan Sağlık Statüsüne Etkisi”,  Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, s:510 (poster bildiri)                                                                                 

 

Yaşar Yenimahalleli G., Esatoğlu A.E., Ağırbaş İ., Önder Ö., Sarp N., “Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Eğitim Programlarının Hollanda ve Yunanistan‘da ki Programlar ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, ss:147-159 (sözel bildiri)

                                                                                                      

Esatoğlu A.E., Kılıç M., “Mesleki Örgütlenmeler, Mesleki Gelişim Süreci ve Meslek Etiği Bağlamında Sağlık Kurumları Yöneticiliği”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya, ss:171-179 (sözel bildiri)   

 

Ülgü, M. Mahir, Göktaş, B. Esatoğlu, A.E., Hülür, Ü. “Hastanelerde Bilgi Sistemlerinin Yönetimi” VII: Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi. 21-24 Mayıs 2009 Merit Crystal Cove Hotel, Girne, KKTC. ss:289-296 (sözel bildiri)

 

Esatoğlu A.E., Köksal A., (2009), “Sağlık Kurumlarında Hasta Dosyaları Arşiv Komiteleri” 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Bildiriler Özet Kitabı, 14-16 Ekim, Ankara s:10,  (Sözel Bildiri)

 

Esatoğlu A.E., Uğurluoğlu E., Göktaş B., Duyan V., “Ankara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerilerinin Ölçülmesi”, IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiriler Özet Kitabı 4-7 Şubat, 2010,  ss:73-74, Antalya (Sözel Bildiri)

 

Ülgü, M.M., Göktaş B., Esatoğlu A.E., Hülür Ü., “Hastanelerde Bilgi Sistemi Yönetimi”, IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiriler Özet Kitabı 4-7 Şubat 2010, ss:36-37, Antalya (Sözel Bildiri)

 

Esatoğlu A.E., Akbulut Y., Göktaş B., “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi”, IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiriler Özet Kitabı, 4-7 Şubat 2010, ss:62-63, Antalya (Sözel Bildiri)

 

Sarp, N., Esatoğlu, A.E., Yenimahalleli Yaşar, G. (2010), “Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik ve Çeşitlilik Yönetimi: Avrupa Birliği Ülke Örnekleri ve Türkiye”, IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bildiriler Özet Kitabı, s.105-106, 04-07 Şubat  Antalya (Poster Bildiri)

 

Yonar, Ş., Esatoğlu A.E., Polat, O., “Acil Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Kalitenin İyileştirilmesi” VIII.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 13-16 Mayıs 2010, ss:457-470, (Sözel Bildiri). 

 

Yıldız S., Aytaç S., Esatoğlu A.E., “Şiddetin Sağlık Çalışanları Arasında Görünümü: Bursa ve Ankara Örnekleri”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010-Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara Üniversitesi 9-11 Aralık 2010, Bildiri Özet Kitabı, ss:32-33, (Poster Bildiri).  

E. Diğer Yayınlar - Çalışmalar :

E1.Makaleler

Özdirim M., D.Tengilimoğlu D. Z.Gamgam A.E, Türkmen ve Ü. Muğlalı, “Trafik Kazalarının Önlenmesi”,  G.Ü. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Dergisi, 2(2), Ocak-Şubat-Mart, 39-46, (1990).

 

A.E. Esatoğlu, “Türkiye’de Kitle İletişim Araçlarının Maden Kazalarını Kamuoyuna Yansıtma Biçimi”, G.Ü. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Dergisi, (3) 3, Nisan-Mayıs-Haziran, 71-82, (1991).

 

Tengilimoğlu D., A.E., Esatoğlu  Kazaların Epidemiyolojisi”, G.Ü. Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü Dergisi, 3 (3), Nisan-Mayıs-Haziran, 71-82, (1991).

 

Esatoğlu A.E.,  “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sorunları-İş Kazaları”, Madenci. 21(247), Mayıs, 26-29, (1991).

 

Tengilimoğlu D., A.E. Esatoğlu, “İş Kazalarının Ekonomik Boyutu”, Uygulamalı Mevzuat Dergisi, 2 (21), Ağustos, 28-40, (1991).

 

Esatoğlu A.E.,  A. Artukoğlu, “Tıbbi Dokümantasyon Tarihi ve Tıbbi Dokümantasyon ile İlgili Meslekleşmenin Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı, 1, Mayıs, 13-20, 2000.

 

Esatoğlu A.E.,  “Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi ve Akreditasyon Sistemi”, SB Diyalog, Eylül, 2005, Sayı 15, ss: 42-43.   

 

Sarp N., Esatoğlu A.E., Yenimahalleli Yaşar, “Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik ve Çeşitlilik Yönetimi”,  Hastane ve Yaşam, 6 (55) ss: 75-78, (2010). 

 
E2. Bildiriler

 

Esatoğlu A.E.,  “Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sorunları” G. Ü. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri Sosyo-Ekonomik Sonuçları ve Alınması Gerekli Tedbirler Semineri. 5 Kasım Ankara (1990), (Yayınlanmamış sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E.,  “Kitle İletişim Araçları ve İş Kazaları”, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası Sempozyumu. 4-10 Mayıs, Ankara, (1993), (Yayınlanmamış sözlü bildiri).

 

Esatoğlu A.E., “Bir Hekimin Performansı Nasıl Ölçülür? ” Türk Toraks Derneği, 12.Yıllık Kongresi, 8-12 Nisan 2009, Kemer, Antalya, (Yayınlanmamış sözlü bildiri) (Davetli Konuşmacı).      

 

Esatoğlu A.E., “Sağlık Kurumları Yönetiminin Tıbbi Kayıtlardan Sorumluluğu”, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010, Ankara. (Sözel Bildiri)

 

E3. Kitap

 

Esatoğlu A.E., Önder Ö., Ağırbas, İ., (Editör) Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü (2005), Ankara. 

 

Tekıngunduz S., A.E. Esatoğlu, “Nonurgent Use  of Emergency Department: A Case Study in Turkey”, The Economics of Health Reforms. Yfantopoulos, JN (editor). 425-442, (2005) Athens, Greece        

Esatoğlu A.E., “Hastanelerde Performans Ölçümü”, Sağlık Sektöründe Performans Yönetimi, (Ed.) Ateş, H., Kırılmaz H., Aydın, S., Asil Yayın Dağıtım, Ankara, (2007), ss:358-410                                                                                     

Esatoğlu A.E., “Geçmişten Geleceğe Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi”, Baş Ed. R. Gözil, Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği, Gazi Üniversitesi SHMY, Onur Matbaacılık, (2008), ss:153-160                                                               

Esatoğlu A.E., Ak B.,  (Editör) Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Bildiriler Kitabı) Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim (2008), Antalya        

 

Esatoğlu, E., Karagöz, S., Ağırbaş, İ., Yenimahalleli-Yaşar, G., (2009), “Determining Conflict Management Strategies of Managers at Ministry of Health Hospitals in Ankara”, Themes on Health Care: Challenges and Future Actions, Zoe Boutsioli (Editor), ATINER pp. 243-262.

 

Esatoğlu, A. E., Köksal A., Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi, Ankara Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Yayınları, No:34,  2009.  

 

Esatoğlu, A. E., Yıldırım T., Sağlık Kurumlarında Yönetim, Ankara Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Yayınları, No:64,  2010.      

  

E4. Sertifikalı Eğitim

 

"Sağlık Yönetimi" Konulu Eğitim Programı, SSK Ankara Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ankara Sağlık Müdürlüğü ile Ankara Tabip Odası, 1 Mart - 3 Mayıs 1998.  

 

“Klinik Araştırmalarda Tasarım, Yürütme, Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü” Konulu Eğitim Programı, TÜBİTAK, Mart 1999.

 

 “Human Resources Management in Health Care Organization” The University of Birmingham, School of Public Policy, Health Services Management Centre, Postgraduate Course 26 January – 2 February 2001.

 

 "Ulusal Hastalık Yükü" Konulu Eğitim Programı, II. Sağlık Projesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Başkent Üniversitesi, 21 Mayıs-1 Haziran 2002, Kızılcahamam. 

 

"Maliyet Etkililik Çalışması" Konulu Eğitim Programı, II. Sağlık Projesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Başkent Üniversitesi, 3 Haziran- 8 Haziran 2002, Kızılcahamam. 

 

“Adölasan Sağlığı Danışmanlığı” Konulu Eğitim Programı, T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, 2005, Nisan  

 

“Ulusal Sağlık Hesapları Yaygınlaştırma Toplantısı”, Sağlık Bakanlığı, 25-27 Ekim 2005, Ankara 

 

“Sağlık Sektörü Reform Analizi Eğitici Eğitimi Kursu”, Sağlık Bakanlığı, 17-22 Temmuz, 2006, İstanbul 

 

ISO 9001 -2000 Eğitimi, İbni Sina Hastanesi Kalite Akreditasyon Projesi, 10.1,2008

 

Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik ve Çeşitlilik Yönetimi konulu eğitim 22.7.2010, Ankara    

 

Sağlıkta İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı, Sağlık Bakanlığı, 20-25 Eylül 2010, Antalya.

 

E5. Dergi Hakemliği:

 

“Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi” İnceleme Kurul Üyeliği, Hakemlik                                                                                                       

“Hastane ve Yaşam” Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği, Hakemlik                                                                                    

“Journal of Medical Systems”, Hakemlik   

 

“Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi” Danışma Kurulu Üyeliği, Hakemlik       

 

“Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi”, Hakemlik  

    

“Sosyal Bilimler Dergisi”, Hakemlik 

 

“Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi”, Hakem Kurulu

 

Human Resources for Health”, Hakemlik

 

Medikolegal Düzlem Dergisi”, Hakemlik 

 

 
E6. Katkı Verilen: Eğitim – Toplantı – Kitap ve Teşekkür Belgeleri

 

“1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirilmesi Eğitimi - Kalite Yönetimi Programlarının Standardizasyonu ve ISO 9000 Standartları”, 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sürekli Kalite İyileştirilmesi Eğitimi, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Koordinatörlüğü, 11-13 Kasım 1997, Tokat (Eğitici ).

 

“Kalitenin İyileştirilmesinde Tıbbi Kayıtlarının Önemi”, Bayındır Tıp Merkezi, 28 Mayıs 1998, Ankara, (Konferans).

 

“Sağlık Kurumlarında Müşteri Tatmini Yönetimi”, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sertifika Programı, Başkent Üniversitesi, 24 Nisan 1999, Ankara (Eğitici ).

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Kliniği Hasta Dosyaları Arşivi Düzenlenmesi, 6.8.1999  

 

“Hastane Hizmetlerinin Kalitesinin İyileştirilmesinde Tıbbi Kayıtların Önemi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Programı, 20 Haziran 2000, Ankara, (Eğitici ).

 
“Sağlık Kurumlarında Tıbbi Kayıt Yönetimi” konulu Sosyal Sigortalar Kurumu Hizmet İçi Eğitim Programı, 12-14 Şubat 2002, Ankara (Eğitici ). 
 
“Hastane Yönetimi Eğitimi” Hizmet İçi Eğitim Programı, Sağlık Bakanlığı Projesi, 2001-2002 Yılı (Eğitici ). 
 
Sağlık Kurumlarında Hasta Tatmininin Önemi”, Özel Keçiören Hastanesi, 22 Mayıs 2002, Ankara  (Konferans)

 

Avrupa Birliği Ülkelerinde Sağlık Yönetimi Eğitimi” “Sağlık ve Hastane İdareciliği 40 Yılı Kutlamaları Bilimsel Etkinlikleri, 26 Aralık 2003 Ankara (Konferans)    

 

“Maliyet Etkililik Final Raporu, Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi, Sağlık Bakanlığı- Başkent Üniversitesi, (Bilimsel Kurul Üyeliği) Aralık 2004    

 

“Halkla İlişkiler ve İletişim”, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 14-18 Şubat 2005, Ankara, (Eğitici )   

 

“Sağlık Hizmetlerinde Eğitim” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı, 5-16 Eylül, 14-25 Kasım 2005 (Eğitici ) 

 

“Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesinde Tıbbi Kayıtların Önemi” Kayseri Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi, (Konferans) 28.6.2006   

 

“Kalite Yönetim Sistemleri“ Ankara Valililiği İl Sağlık Müdürlüğü Sertifika Programı, 27-29 Aralık 2006 (Eğitici ).   

 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 27 Ocak- 4 Şubat 2007, Ankara (Eğitici, üç farklı konulu ders)

 

“Sağlıkta İnsan Kaynakları Politika Oluşturma Çalıştayı” Sağlık Bakanlığı, 24-28 Nisan 2007, Ankara (Üye katılımcı ). 

 

“Kaynakların Etkin Kullanımı- İnsan Kaynakları-Malzeme Yönetimi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitimi Ilgaz, Çankırı, 19.4.2007  (Konferans)   

 

Soylu M., Kesici C., (2008), “Sağlık Çalışanları için Beslenme Programlarının Yönetimi İl Uygulama Rehberi”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,  (Bilimsel katkı)

 

Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 1 Nisan 15 Mayıs 2008, Ankara (Eğitici, dört farklı konulu ders).

 

Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı, Nisan 2008, ERSEM Kayseri, (Eğitici, iki farklı konulu ders)           

 

Tıbbi Sekreterlik Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 24 Kasım 2008- 14 Ocak 2009 Ankara (Eğitici, 4 farklı konulu ders)

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Akreditasyon Çalışmalarına Katkı ve Teşekkür Belgesi, 2008   

 

“Hastanelerde Tıbbi Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması” Sağlık Hizmetlerinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs, 26-27 Ocak 2009, (Davetli Konuşmacı). 

 

“Sekreterlikte Meslekleşme Süreci” Ulusal Sekreterlik Günü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kayseri, 25.4.2009 (Davetli Konuşmacı).

 

“Sağlık Sektörü Paydaş Analizi” Çalışması, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Kurumu, (Kurum Üyesi, Görüşme), Nisan 2009  

 

“Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Hasta Dosyaları Birim Arşivleri Raporu, Ekim, 2009

 

”Türkiye’de Profesyonel Sağlık Yöneticiliği ve Sorunları” Panel,  IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya, (Panelist).

 

“Hastane Sınıflandırması ve Önemi” Paneli,  “Ödeme Kuruluşları İçin Hastane Sınıflama Sistemleri” II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan - Mayıs 2010  (Panel Konuşmacısı). 

 

Sağlık Hizmetlerinin Tarihçesi, 23.6.2010, TRT 3- Nereden Nereye Programı, Radyo Konuşması

 

Sağlık Hukuku Sertifika Programı, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, (Eğitici, Hasta Hakları Kurulları Konulu 2 saatlik ders), 25. Mayıs 2010, Ankara.    

 
E.7 Panel, Sempozyum, Kurs Düzenleme ve Komisyon Üyelikleri: 
                       

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) 28-29Eylül 2000, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği.

 

Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) 28-29Eylül 2000, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği.

 

Sağlık ve Hastane Yönetimi II. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Kongre Bilim Kurulu  - Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği.                                      

                                                                                             

I.Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 11-12 Mayıs 2006 Gölbaşı Ankara, Oturum Başkanlığı ve Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi.                                            

 

“Sağlık Sisteminde Kalite Yönetimi Paneli”, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 14.3.2008 (Panelist)                                                                             

                                                                

VI Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 1-4 Mayıs (2008), Bodrum, (Kongre Bilim Kurulu Üyesi, Davetli Konuşmacı)                                                                             

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya. (Kongre Eşbaşkanlığı, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği, Kongre Bilim Kurulu Üyeliği)                                                                                                 

        

Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sağlık İdarecileri Derneği, 22-26 Ekim 2008, Antalya. (Poster Oturum Başkanlığı)                                                        

 

Veri Güvenliği”, A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Güvenliği Günü, 12 Kasım 2008, (Panelist)                                        

 

II. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Kasım 2008, Gebeliğin Sona Erdirilmesi Oturumu, (Oturum Başkanı)                                                                                   

 

Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı, 19-21 Mart 2009  (Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı)

 

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Kalite Paneli, Ankara Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü,  14.6.2007 (Panelist)                          

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi Ulusal ve Ulusal Uluslararası Akreditasyon Projesi, Eğitici Ekip Üyesi, 4.9.2006

 

BİYOMUT 2009 20-24 Mayıs, 14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İzmir, Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, (Bildiri Değerlendirme Görevi)

 

VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 21-24 Mayıs 2009 Girne, Kıbrıs (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi)

 

Özel Sağlık Kuruluşları Sağlık Sisteminin Neresinde Panel, Ankara Tabip Odası-Sağlık ve Sosyal Politika Merkezi Derneği, 17 Nisan 2010, Akay Hastanesi-Ankara. (Panel Yöneticisi)

 

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat 2010, Antalya. (Kongre Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği )

 

8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 14-16 Ekim, 2009 (Kongre Bilim Kurulu Üyeliği )

 

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan - Mayıs 2010  (Bilim Kurulu Üyesi - 7 adet bildiri değerlendirmesi) (Oturum Başkanı)

 

12 Aralık 2009, Türk Toraks Derneği Performans Çalıştayı, Çalıştay Bilimsel Danışmanlığı 

 

12. BİYOMUT 2010, 21-24 Nisan, 15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, Antalya, Kongre Bilim Kurulu Üyeliği, (Bildiri Değerlendirme Görevi)

 

Sixth International Conference on Health Care Systems,  20-22 October, 2010, Zirve University and University of Clear Lake,  (Conference Track Chairs)

 

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010-Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara Üniversitesi 9-11 Aralık 2010  (Oturum Başkanı)

 

III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Sağlık Bakanlığı, 3-5 Mart 2010  (Bilim Kurulu Üyesi - 7 adet bildiri değerlendirmesi)

 

 

E.8 Yönetiminde Tamamlanan Tezler : 16 Adet

 

E.9 Projeler

 

E9.1. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Süreçlerinin Uluslararası Kredilendirme Koşullarına uygun Olarak Tasarımı ve Uygulanması, A.Ü. BAP Projesi, 15.5 2007 – 15.9.2009, (Proje Yardımcısı)

 

E9.2. Daha İyi Sağlık Sistemleri İçin Daha Nitelikli Sağlık Yöneticileri, Avrupa Komisyonu Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı, 01.06.2007- 30.6.2008, (Yararlanıcı)                                                                            

E.9.3. Diversity and Equality Management in Health Care, Avrupa Komisyonu Leonardo Da Vinci Ortaklık Programı, 30.11.2008- 30.6.2010, (Yararlanıcı, İmza Yetkilisi)   

 

E.9.4. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Maliyet Analizi Projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Nisan 2009 - Nisan 2010, (Proje Koordinatörü)

 

E9.5. Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Hasta Dosyaları Arşiv Organizasyonu Projesi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, BAP Birimi, Mayıs 2010 – Mayıs 2011, (Proje Koordinatörü)