ARŞ.GÖR. MUSTAFA EŞKİSU    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : EŞKİSU
E-posta : eskisu@ankara.edu.tr, meskisu@gmail.com
Tel : 03123633350/3103
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Kişisel Akademik Bilgiler

1.    Soyadı:                  Eşkisu

2.    Adı:                       Mustafa

3.    Doğum tarihi:        1983

4.    Uyruğu:                 T.C.

5.    Medeni Hali:          Evli (3 çocuk babası)

6.    Eğitim:     

Kurum

[ Başlangıç-Bitiş]

Alınan Derece ve Diplomalar

Ankara Üniversitesi (2011-Halen)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora

İstanbul Üniversitesi (2006-2009)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yüksek lisans

Ankara Üniversitesi (2001-2005)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans

EC English School/Malta (2011-2011)

İngilizce Kursu

Okan Üniversitesi (2010)

“Eğitimcinin Kariyer Yolu” isimli kurs

İstanbul-Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi (2009)

“Problem Odaklı Grupla Psikolojik Danışma” Deneyimi

İstanbul-Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi (2009)

“Dikkat Eksikliği ve Hiperkativite” Sempozyumu

İstanbul-Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi (2009)

“Problem Çözme Becerisini Geliştirmede Aile Rehberlik Modeli” Sempozyumu

İstanbul-Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi (2009)

“Öğrenme Problemlerine Bilişsel Yaklaşım” Sempozyumu

İstanbul-Fatih Rehberlik ve Araştırma Merkezi (2009)

“Özel Eğitimde Alternatif Yaklaşımlar” Sempozyumu

Milli Eğitim Bakanlığı (2009)

“Madde Kullanımınn Önlenmesi” Sempozyumu

Maltepe Üniversitesi (2008)

“Okulda Şiddeti Önleme” Sempozyumu

7.    Dil becerileri:  (1 -mükemmel; 5 -temel)

Dil

Okuma

Konuşma

Yazma

Türkçe

Anadil

İngilizce

1

2

2

8.    Üye Olduğu Kuruluşlar: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

9.    Diğer Beceriler: Microsoft Ofis Programları, SPSS, Lisrel. 

10.  Şu anki pozisyonu: Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Ankara/Türkiye

11.  Firmada Çalıştığı Yıl: 9

12.  Kilit Nitelikler:

·       Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında sekiz yıldan fazla deneyim

·      Aile, öğrenci ve öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunma

·       Psiko-sosyal destek ve psiko eğitim programları hazırlamda, uygulamada ve değerlendirmede 6 yılın üzerinde deneyim

·      İnsan gelişimi, davranışı ve psikolojik danışmanlık alaından derin bilgi ve anlayış sahibi olma

·         UNICEF, Avrupa Birliği ve ilgili bakanlık projelerinde 3 yıllık deneyim

·  Doktora düzeyinde psikolojik danışmanlık, davranış yönetimi, kariyer danışmanlığı, bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik alanında doktora derslerine katılmış olma

·         Araştırma tasarlama ve uygulamada 6 yılın üzerinde deneyim

·   Veri toplama ve SPSS, Lisrel, MetaWin gibi veri analizi programlarını kullanmadan 7 yıllık deneyim

·     Veri toplma sistemlerinin kurulmasında ve veri analizinde 5 yılın üzerinde deneyim

·         Araştırma raporu hazırlamada 5 ylıın üzerinde deneyim

·       Araştırma yöntemi ve araçları tasarlamada ve uygulamada 3 yılın üzerinde deneyim

·         Eğitim vermede 4 yıllık deneyim

13.  Bölgedeki özel deneyimler:

Ülke

Başlangıç-Bitiş

Türkiye

2005-halen

 

14.  Profesyonel Tecrübe:

Başlangıç – Bitiş

Yer

Şirket

Pozisyon

Açıklama

2005-2007

İstanbul

Halkalı Mehmet Akif Ersoy Lisesi

Psikolojik Danışman

Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek

2007-2010

İstanbul

Fatih Cibali Lisesi

Psikolojik Danışman

Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek

2009-2009

İstanbul

Balak Kırımlı Aslanbey İlköğretim Okulu

Psikolojik Danışman

Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek

2011-2011

İstanbul

Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi

Psikolojik Danışman

Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek

2009-2011

İstanbul

Istanbul Üniversitesi

Yarı zamanlı öğretim üyesi

Öğrenme psikolojisi, rehberlik ve psikolojik danışma ve sınıf yönetimi derslerinde öğretmen eğitimi

2011-2011

Erzincan

Erzincan Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

Öğretmen eğitimi ve eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma alanında araştırmalar yapma

2011-.

Ankara

Ankara Üniversitesi

Araştırma Görevlisi

Öğretmen eğitimi ve eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ve psikolojik danışma alanında araştırmalar yapma

15.  Projeler:

Kurum

Proje Adı

Görev

Sorumluluk

Yıl

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kadına Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesi

Uzman

Araştırma yönteminin ve veri toplama araçlarının tanımlanmasına/geliştirilmesine yardım etme, 3 günlük uyum çalıştayı düzenlenme ve yürütme, veri girişi sistemi kurma, veri girme, verilerin analizini yapma ve sonuç raporu hazırlama

2014

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF

Ortaöğretim 9. Sınıflar için “Uyum Programı” Geliştirilmesi

Uzman

Okula uyum sağlama, ortaöğretime geçiş ve uyum programları hakkında kuramsal temele dayalı masa başı raporu hazırlama, hazırlanan raporu sunma, atölye çalışmaları için eğitsel materyalleri hazırlama ve atölye çalışmalarında moderatörlük yapma, Uyum Programı-Öğretmen Kılavuzu hazırlama, Uyum Programı için değerlendirme araçları geliştirme, değerlendirme sonuçlarını analiz etme ve rapor hazırlama

2013

Milli Eğitim Bakanlığı

“7-11 Yaş Aile Eğitim Programı”nın Revizyonu

Uzman

“7-11 Yaş Aile Eğitim Programı”nın kültürel uyumluluk ve etkililik açısından değerlendirilmesi ve revizyonunun yapılması

2013

Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye’de Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Durum Saptaması

Uzman

Psikolojik Danışma Hizmetlerinin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını belirlemek ve değerlendirmek için ölçme ve değerlendirme araçları (nitel ve nicel) geliştirme, bulguları analiz etme ve rapor hazırlama.

2013

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Avrupa Birliği

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 

Uzman

“İş ve Meslek Danışmalığı-Danışmanlık Eğitimi” programını, danışmanlık canlandırmalarını uygulama ve danışmanları değerlendirme

2013

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF

“Ortaöğretimde sınıf tekrarı ve okul terkinin nedenlerini araştırma” ve “14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim dışı kalan gençlerin eğitim ve çalışma ihtiyaçlarını belirleme”

Uzman

Sınıf tekrarı ve okul terkinin kuramsal temeller, dünyada ve Türkiye’deki güncel durumu hakkında masa başı raporu hazırlama, raporu sunma, atölye çalışmalarını yürütme, ölçme ve değerlendirme araçları (nicel ve nitel) geliştirme, araştırma bulgularını analiz etme, politika önerileri ve final raporu hazırlama

2012

Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Zorbalığı Önlenmesi Psiko-Eğitim Programının Değerlendirilmesi

Uzman

Psiko-Eğitim programını, deney kontrol gruplu ön test-son test deneysel araştırma modeline göre elde edilen bulguları analiz ederek değerlendirme, gelecek uygulamalar için öneriler sunma

2012

Avrupa Birliği (Grundtvig Projesi)

Engelli Bireylerin Başarı Hikayeleri-Bulgaria

Katılımcı

Engelli bireylerin eğitim durumlarını tartışma ve öneriler üzerinde çalışma

2012

Avrupa Birliği (Grundtvig Projesi)

TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) Temelli Problem Yönetimi ve Etkili Eğitim-Latvia

Katılımcı

Yaratıcı Problem Çözme Teorisini öğrenme ve sosyal bilimler alanında uygulama imkanlarını belirleme

2011

Avrupa Birliği (Çalışma Ziyareti)

Kalite-çevresel eğitime bütünsel bakış-İsveç

Katılımcı

İsveç eğitim sistemini inceleme ve paydaşlara yönelik bir rapor hazırlama

2009

Yayınlar

Eşkisu, M. (2014). The Relationship Between Bullying, Family Functions And Perceived Social Support Among High School Students. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 159, 492-496

Kapçı, E. G. ve Eşkisu, M. (2014). 7-11 yaş aile eğitim programı (Güncelleme). Milli Eğitim Bakanlığ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü.

Eşkisu, M., Pişkin, M. and Gelibolu, S. (2014). Bullying and Victimization among Middle School Children in Ankara, Turkey. International Conference on New Horizons, 2014 (INTE-2014), Paris, France.

Eşkisu, M. (2014). The Relationship Between Bullying, Family Functions And Perceived Social Support Amond High School Students. 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG--2014 Dubrovnik, Croatia

Çam, Z., Saatçioğlu, Ö, Eşkisu, M. ve Gelibolu, S. (2014). Hope Among University Studenst: A Predictive Study. 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG--2014 Dubrovnik, Croatia

Öğülmüş, S., Aypay, A., Çabuk Kaya, N., Varçın, R., Pişkin, M., Çınkır, Ş., Sever, M., Önen, E., Çam, Z. ve Eşkisu, M. (2013). Ortaöğretimde sınıf tekrarı, okul terk sebepleri ve örgün eğitim dışında kalan çocuklar politika önerileri raporu. UNICEF, Ankara.

Yeşilyaprak, B., Sungur, Y.  Ve Eşkisu, M. (2013). 9. Sınıflar için Uyum Programı Öğretmen Kılavuzu. Ortaöğretim 9. Sınıflar için Uyum Programı Geliştirilmesi Projesi

Yeşilyaprak, B., Sungur, Y.  Ve Eşkisu, M. (2013). 9. Sınıflar için Uyum Programı Uygulama Kılavuzu. Ortaöğretim 9. Sınıflar için Uyum Programı Geliştirilmesi Projesi

Yeşilyaprak, B., Sungur, Y.  Ve Eşkisu, M. (2013). 9. Sınıflar için Uyum Programı Değerlendirme Raporu. Ortaöğretim 9. Sınıflar için Uyum Programı Geliştirilmesi Projesi

Eşkisu, M., Hoşoğlu, R. and Diyarbekirli, H. (2013).  Facebook kullanımı, özsaygı, kişilik özellikleri ve narsisizm düzeyi arasındaki ilişki. 2013 Uluslarası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.

Yeşilyaprak, B. and Eşkisu, M. (2013). Reflection on career counselling in Turkey: From past to future. (Türkiyede Kariyer Danışmanlığı Yansımaları: Geçmişten Geleceğe)  Accepted submission in International Psychological Applications Conference and Trends, Madrid.

 

Eşkisu, M. (2012). Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı Temelli Kariyer Grup Rehberliği Proramının Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Sonuç Beklentileri Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Uygulamalı PDR Kongresi, Ankara

Eşkisu, M. (2012). Öğretilen değil öğrenen öğrenciler: İsveç’ten eğitim manzaraları. Eğitimci Dergisi, 14, 54-55.

Yıldız, S. and Eşkisu, M. (2011) Problem Çözme Becerisini Geliştirme Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 189-206.

Eşkisu, M. (2009). Lise öğrencilerinin zorbalık düzeyleri ile aile işlevleri ve algılanan sosya destek düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi.

Eşkisu, M (2009). Okullarda zorbalık davranışının önlenmesi. İstanbul: Fatih Cibali Lisesi Yayınları.

Eşkisu, M (2008). Düşünce ve davranış. Cibali Lisesi Dergisi

Eşkisu, M (2008). Başarıda ailenin rolü. Cibali Lisesi Dergisi