PROF.DR. DURMUŞ ERALP TUTAR    
Adı : DURMUŞ ERALP
Soyadı : TUTAR
E-posta : etutar@medicine.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler