PROF.DR. AHMET EMRE YAPRAK    
Adı : AHMET EMRE
Soyadı : YAPRAK
E-posta : eyaprak@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1143
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-emre-yaprak
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

1976

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06100 Beşevler Ankara

Telefon :

0 312 212 67 23-1143,1535

Faks :

0 312 223 23 95

e-posta :

eyaprak@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

http://ahmetemreyaprak.blogspot.com/

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. AHMET EMRE YAPRAK

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1999

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

2002

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji Anabilim Dalı

Doktora

 2008

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araş. Gör.

2000-2008

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araş. Gör. Dr.

2008-2010

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Yrd. Doç. Dr.

2010-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr.

    2012-2018

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Prof. Dr.

2018-

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Tohumlu Bitkilerin Sistematiği

Chenopodiaceae Familyasının Sistematiği

Bitki Moleküler Sistematiği

Filocoğrafya

Tuzcul Bitkiler

Makrofitler

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

CGE103 Biyoloji

804581 Taksonomide Bitki Tanıma Metodları

BİY114 Botanik II

804539 Bitkilerde Sınıflandırma Sistemleri ve Diğer Bilim Dallarının Taksonomideki Rolü

BİY489 Bitkilerde Kemotaksonomi

804552 Çiçekli Bitkilerin Kökeni

BİY103 Biyoloji

804536 Tohumlu Bitki Taksonomisinde Revizyon Çalışmaları

BİY204 Tohumlu Bitkiler

 

BİY245 Tohumlu Bitkiler Lab.

 

BİY484 Kuraklık Fizyolojisi

 

AQS105 Botany

 

BIO 104 Microtechnique

 

BIO204 Seed Plants

 

BIO254 Seed Plants Lab.

 

 

ÖDÜLLER 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) Stipendium

DAAD

2004-2005

TÜBİTAK 2214-Yurt Dışı Araştırma Bursu 

TÜBİTAK

2006-2007


GÖREV ALDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje Adı

Kurum

Tarih

Görev

Proje Türü

Türkiyedeki Salicornia ve Arthrocnemum Cinsleri Taksonomik Revizyonu (Chenopodiaceae).  

Ankara Üniversitesi  

2003-2007

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Yaylacık Araştırma Ormanı Florası (Yenice-Karabük).  

Ankara Üniversitesi  

2004-2007

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Salicornia (Chenopodiaceae): Origin, Phylogeny and Evolution in sympatry 

DFG

2003-2010

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası 

Salicornia freitagii Yaprak & Yurdakulol Ve S. perennans Willd. Türlerinin Tuz Gölü Kıyısında Mikro-Habitat Seçimlerinde Dimorfik Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Etkisinin Belirlenmesi 

 Tübitak

2010-2011

Araştırmacı/Uzman 

Ulusal 

Türkiye’deki Centaurium Erythraea ve C. Tenuiflorum (Gentianaceae) Kompleks Türleri Üzerinde Taksonomik Çalışmalar  

Pamukkale Üniversitesi  

2010-2012

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Türkiyede Yayılış Gösteren Salsola (Chenopodiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu 

Ankara Üniversitesi  

2011-2014

Yürütücü 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Türkiye Orta Anadolu Bölgesi Tuzlu-Alkali Toprak Koşullarında Yaşam Süren Arbusküler Mikorizal Mantar Çeşitliliğinin Belirlenmesi

 

Ankara Üniversitesi  

2012-2013

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Türkiye’de Yayılış Gösteren Atriplex L. (Amaranthaceae) Cinsi Taksonlarının Taksonomik Revizyonu

Ankara Üniversitesi  

2014-2017

Yürütücü-

Kurumsal (BAP v.b.) 

Türkiye’deki Linum L. (Linaceae) Türlerinin Akrabalık İlişkilerinin Plastid DNA’sında yer alan rbcL geni ve Nüklear Ribozomal DNA’daki ITS Bölgesi’nin Sekans Analizleri ile Belirlenmesi

Uludağ Üniversitesi

2011-2017

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

İç Anadolu Endemiği Scutellaria yildirimliiM. Çiçek & Yaprak Türünün ISSR Tekniği ile Genetik Çeşitliliğinin Koruma Amaçlı Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi  

2016- 2017

Yürütücü

Kurumsal (BAP – Hızlandırılmış Destek Projesi)

Nesli Tehlike Altındaki Salsola grandis Freitag, Vural & N. Adıgüzel Bitki Türünün Genetik Çeşitliliğinin Koruma Amaçlı Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi  

2016-2017

Yardımcı Araştırmacı

Kurumsal (BAP – Hızlandırılmış Destek Projesi)

Tuz Gölü’nde yayılış gösteren endemik Salsola anatolicaAllen ve Salsola stenoptera Wagenitz türlerinin ISSR tekniği ile moleküler ayrımının araştırılması

Ankara Üniversitesi  

2016-2017

Yürütücü

Kurumsal (BAP – Lisansüstü Tez Projesi)

 

Türkiye'de Yayılış Gösteren Cerasus L. (Rosaceae) Cinsi Taksonları Üzerinde Moleküler Sistematik ve Fitokimyasal Çalışmalar 

TÜBİTAK

01/03/2017- 

 

Yardımcı Araştırmacı

Ulusal

Nikel-hiperakümülatör Bitkilerde Ubikitin Protein Yolağı Mekanizmasının Rolü 

Ankara Üniversitesi  

2016-2017

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Türkiye’ deki Bolanthus (Ser.) Rchb. (Caryophyllaceae) cinsinin nrDNA ITS ve bazı cpDNA gen ve genler arası bölge dizilerine göre moleküler sistematik analizi

Bozok Üniversitesi

2017-2019

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP v.b.) 

Strengthening the National Nature Protection System for Implementation of Nature 2000 Requirements

Avrupa Birliği

2016-2019

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası

Türkiye’de yayılış gösteren Salsola türlerinin psbB-psbH kloroplast genler arası bölgesi DNA dizilerine dayalı filogenetik ilişkilerinin araştırılması.

 

 

Yürütücü

Kurumsal (BAP – Lisansüstü Tez Projesi)

 


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

MAHMOOD, A., AMAYA, R., TURGAY, O. C., YAPRAK, A. E., TANIGUCHI, T., & KATAOKA, R. (2019). High salt tolerant plant growth promoting rhizobacteria from the common ice-plant Mesembryanthemum crystallinum L. Rhizosphere, 9, 10-17.

BAŞKÖSE, İ., & YAPRAK, A. E. (2019). A new species from Central Anatolia in Turkey, Atriplex turcica (Chenopodiaceae). Phytotaxa, 424(4), 232-242.

ÖZBAY, H., YAPRAK, A. E., & TURAN, N. (2019). Assessing water quality in the Ceyhan River basin (Turkey) with the use of aquatic macrophytes. Chemistry and Ecology, 35(10), 891-902.

BAŞKÖSE, İ., & YAPRAK, A. E. (2018). A new species from the Turkey, Atriplex s ukhorukovii (Chenopodiaceae). Phytotaxa, 369(3), 227-235.

BAŞKÖSE, İ., YAPRAK, A. E., & AKYILDIRIM, B. (2018). Hedysarum ketenoglui (Fabaceae-Hedysareae), a new species from southern Turkey. Phytotaxa, 357(4), 291-297.

VAN, D. H., TASKİN, M. B., YAPRAK, A. E., TURGAY, O. C., & ERGUL, A. (2018). Profiling of proteasome activity in Alyssum species on serpentine soils in Turkey reveals possible insight into nickel tolerance and accumulation. Plant physiology and biochemistry: PPB124, 184-189.

GÜRSOY, M., HARRİS, M. T., DOWNİNG, J. O., BARRİENTOS-PALOMO, S. N., CARLETTO, A., YAPRAK, A. E. & BADYAL, J. P. S. (2017). Bioinspired Fog Capture and Channel Mechanism Based on the Arid Climate Plant Salsola crassa. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.529: 195-202.

GÜRSOY, M., HARRİS, M. T., CARLETTO, A., YAPRAK, A. E., KARAMAN, M., & BADYAL, J. P. S. (2017). Bioinspired asymmetric-anisotropic (directional) fog harvesting based on the arid climate plant Eremopyrum orientale. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects529:959-965.

ALTAY, A., KARTAL, D. İ., SADİ, G., GÜRAY, T., & YAPRAK, A. E. (2017). Modulation of mRNA expression and activities of xenobiotic metabolizing enzymes, CYP1A1, CYP1A2, CYP2E1, GPx and GSTP1 by the Salicornia freitagii extract in HT-29 human colon cancer cells. ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES69(3), 439-448.

ALTAY, A., SAGDICOGLU CELEP, G., YAPRAK, A. E., BASKÖSE, I., & BOZOGLU, F. (2016). Glassworts as Possible Anticancer Agents Against Human Colorectal Adenocarcinoma Cells with their Nutritive, Antioxidant and Phytochemical Profiles. Chemistry & Biodiversity.

ÇİÇEK, M.,YAPRAK, A.E. & ALAN, A.R. 2015. Morphometric and flow cytometric evaluations of a putative natural hybrid of Centaurium (Gentianaceae) from Turkey. Phytotaxa. 204(1): 22–32.

ÇİÇEK, M. & YAPRAK, A.E. 2013. Scutellaria yildirimlii (Lamiaceae), a new species from Turkey. Phytotaxa. 132(1): 53–58.

M.A. SONIBARE, M. ARMAGAN, F. ÖZGÖKCE, A.E. YAPRAK, E. MAYLAND-QUELLHORST, D.C. ALBACH (2014). Analysis of taxonomic and geographic patterns of Turkish Veronica orientalis using nuclear and plastid DNA and morphological data. Plant Systematics and Evolution.300: 645-664.

ÇETER,T., PINAR, N.M.,İNCEER, H.,HAYIRLIOĞLU-AYAZ, S., YAPRAK, A.E. 2013. The comparative pollen morphology of genera Matricaria L. and Tripleurospermum Sch. Bip. (Asteraceae) in Turkey. Plant Syst Evol.299: 959-977

YAPRAK, A.E. 2012. Sarcocornia obclavata (Amaranthaceae) a new species from Turkey.Phytotaxa 49: 55–60.

ÇİÇEK, M. & YAPRAK, A.E. 2011. A new natural hybrid of Scutellaria (Lamiaceae) from Turkey. Phytotaxa. 29: 51–55.

YAPRAK, A.E., KÖRÜKLÜ, T. & KETENOĞLU, O. 2011. A synopsis of genus Pulsatilla (Ranunculaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany. 35: 351-355.

KADEREIT G. & YAPRAK, A.E.. 2008. Microcnemum coralloides (Chenopodiaceae Salicornioideae): an example of intraspecific East-West disjunctions in the Mediterranean region. Anales Jard. Bot. Madrid 65(2): 415-426.

YAPRAK, A.E. & YURDAKULOL, E. 2008. Salicornia freitagii (Chenopodiaceae), a new species from Central Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 45: 207-211.

YAPRAK A.E. & KADEREIT G. 2008. A New Species of Halocnemum From Southern Turkey. Botanical Journal Of The Linnean Society. 158,  716–721.

KADEREIT G., BALL P., BEER S., MUCINA L., SOKOLOFF  D., TEEGE P., YAPRAK A. E.,FREITAG H. 2007. A taxonomic nightmare comes true: phylogeny and biogeography of glassworts (Salicornia, Chenopodiaceae). Taxon. 56 (4): 1143–1170.


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

YILDIRIM, M., AYYILDIZ, G., KESER, A. M., TUĞ, G. N., & YAPRAK, A. E. (2019). Current Population Sizes, Distribution Areas and Re-Evaluated IUCN Categories of Rare and Endemic Species from Central Anatolia, Turkey: Salsola grandis, Scutellaria yildirimlii and Sideritis gulendamii. Biological Diversity and Conservation. 12: 151-160.

TUG, G. N., YAPRAK, A. E., KORUKLU, S. T., & BINGOL, U. (2018). Flora And Habitat Diversity Of Kavuncu Saltmarsh. Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology. 27:55-68.

TUG, G. N., & YAPRAK, A. E. (2017). Potansiyel Gıda Kaynağı Olarak Halofitler. ANADOLU27(2), 78-81.

KATAOKA, R., GÜNERİ, E., TURGAY, O. C., YAPRAK, A. E., SEVİLİR, B., & BAŞKÖSE, I. (2017). Sodium-resistant plant growth-promoting rhizobacteria isolated from a halophyte, Salsola grandis, in saline-alkaline soils of Turkey. Eurasian Journal of Soil Science6(3), 216.

ORHAN, I. E., SENOL, F. S., HAZNEDAROGLU, M. Z., KOYU, H., ERDEM, S. A., YILMAZ, G., ÇIÇEK, M., YAPRAK A.,E. & TOKER, G. (2016). Neurobiological evaluation of thirty-one medicinal plant extracts using microtiter enzyme assays. Clinical Phytoscience2(1), 1.

ÇINAR, İ. B., AYYILDIZ, G., YAPRAK, A. E., & TUĞ, G. N. (2016). Effect Of Salinity And Light On Germination Of Salsola Grandis Freitag, Vural & N. Adiguzel (Chenopodiaceae). Commun.Fac.Sci.Univ. Ank. Series C. 25(1-2), 25-32 

BAŞKÖSE,İ. YAPRAK A. E., 2016.  A new record from Atriplex L. (Amaranthaceae) genus for the flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation 9(1) :49-54.

AKATA,I., YAPRAK A. E. 2013. A new Peziza record for Turkish Mycobiota. Biological Diversity and Conservation. 6: 32-34.

YAPRAK A. E., BAŞKÖSE,İ., 2012.  Atriplex lehmanniana Bunge (Chenopodiaceae): a new record for the flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation 5(2) :66-69

YAPRAK A. E., TUĞ, G.N., YURDAKULOL, E. 2010. Türkiye Florasında Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch (Chenopodiaceae) S Ü Fen Fakültesi Fen Dergisi 36:117-121.

TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., KETENOĞLU, O., 2008. Soil determinants for distribution of Halocnemum strobilaceum Bieb. (Chenopodiaceae) around Lake Tuz, Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences. 11 (4): 565-570.

YAPRAK A.E. 2008. On the Distribution of Microcnemum corraloides (Loscos & Pardo) Buen subsp. anatolicum (Chenopodiaceae) Wagenitz in Turkey. Journal of Applied Biological Sciences 2 (1): 85-87.

YAPRAK A.E. & YURDAKULOL, E. 2007. Seed protein variations of Salicornia L. and allied taxa in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 10(11): 1930-1933.

YAPRAK A. E. 2006. An Interesting Re-collection of Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. from Turkey. Turkish Journal of Botany. 30: 459–460.    

  

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

YILDIRIM, M., AYYILDIZ, G., KESER, A.M., TUĞ, G.N and YAPRAK, A.E. (2017). Current Population Size, Distribution Area and Re-Evaluated IUCN Category of Sideritis gulendamiae              H. Duman  & F. A. Karaveliogullari. ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale Onsekiz Mart University, 4-7 October, Çanakkale. (Poster Sunumu)

AYYILDIZ, G., YILDIRIM, M., KESER, A.M., YAPRAK, A.E. and TUĞ, G.N. (2017). Current Population Size, Distribution Area and Re-Evaluated IUCN Category of Aethionema turcica. Ecology 2017 Uluslararası Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 11-13 Mayıs, Kayseri. (Poster Sunumu). 

YILDIRIM, M., AYYILDIZ, G., KESER, A.M., TUĞ, G.N and YAPRAK, A.E. (2017). Population Size, Distribution Area and IUCN Category of Central Anatolian Endemic Scutellaria yildirimlii, Ecology 2017 Uluslararası Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 11-13 Mayıs, Kayseri. (Poster Sunumu) 

KESER, A.M., AYYILDIZ, G., YILDIRIM, M., YAPRAK, A.E. and TUĞ, G.N. (2017). Re-Evaluation of IUCN Threat Category of Local Endemic Muscari adilii. Ecology 2017 Uluslararası Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, 11-13 Mayıs, Kayseri. (Poster Sunumu). 

ÇINAR, İ. B., AYYILDIZ, G., TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E. (2015). Farklı Yıllara Ait Salsola crassa Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Sıcaklık, Işık ve Tuzluluğun Etkisi, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, AİBÜ, 2-4 Eylül, Bolu. (Poster Sunumu).

AYYILDIZ, G., ÇINAR, İ.B.,  YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N. (2012).  Salsola grandis (Chenopodiaceae) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir. (Poster Sunumu).

YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N., YURDAKULOL, E. Taxonomic Revision of Salicornia L.(Chenopodiaceae) Sect. Dolichostachyae A.J. Scott. In Turkey 13th OPTIMA congress . 22th – 26th March, 2010, Antalya, TURKEY   (Çağrılı Bildiri).

TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., & VURAL, M. An Overview of Halophytic Plant Diversity from Salt Lake Area, Central Anatolia-TURKEY. International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment28th Sept. - 01st Oct. 2009 Denizli, TURKEY (Poster Sunumu).

TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., KETENOĞLU, O., 2007. Soil determinants for distribution of Halocnemum strobilaceum Bieb. (Chenopodiaceae) around Lake Tuz, Turkey. International symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PLOSWA). 25-29 June, Eskişehir, TURKEY. (Poster Sunumu).

YAPRAK A. E., KADEREIT, G. 2007. Origin and Diversity of Salicornia L. and Sarcocornia A. J. Scott (Chenopodiaceae) in Turkey. International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PLOSWA). 25-29 June, Eskişehir, TURKEY. (Sözlü Sunum).

YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N., 2006. Halophytic Endemics of Turkey. IV Balkan Botanical Congress. 20-26 June, Sofia, BULGARIA. (Poster Sunumu).

KADEREIT G., BALL P., BEER S., FREITAG H., MUCINA L., SOKOLOFF  D., TEEGE P., YAPRAK A. E. 2006. Diversification and systematics of Salicornia L. (Chenopodiaceae). 17th International Symposium Biodiversity and Evolutionary Biology of the German Botanical Society. September 24 – 28. 9. 2006. Bonn, GERMANY. (Sözlü Sunum).

ÇİÇEK, M., YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N., KETENOĞLU O. 2012. Türkiye’deki Scutellaria Cinsi Scutellaria Seksiyonuna (Lamiaceae) Ait Taksonların Kromozom Sayıları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster Sunumu).

AYYILDIZ, G., ÇINAR, İ.B.,  YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N. 2012.  Salsola grandis (Chenopodiaceae) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster Sunumu).

ERDOĞAN, A.D., BAŞKÖSE, İ., YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N. 2012. Dimorfik Atriplex laevis (Chenopodiaceae) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster Sunumu).

ŞENEL, F., GÖKŞEN, S., TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E. 2012.  Anabasis aphylla (Chenopodiaceae) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Işık ve Tuzluluğun Etkisi21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster Sunumu).

BAŞKÖSE, İ., GÖKŞEN, S., YAPRAK, A.E. 2012Atriplex laevis (Chenopodiaceae) Türünün

Morfolojik Özellikleri Yayılışı ve Kromozom Sayısı21. Ulusal Biyoloji Kongresi. 3-7 Eylül 2012, İzmir. (Poster Sunumu).

YAPRAK, A.E., TUĞ, G.N., YURDAKULOL, E., 2010. Türkiye’de yayılış gösteren denizelSalicornia L. Türleri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran 2010, Denizli. (Poster Sunumu).

ÇÖLGEÇEN, H., TUĞ, G.N.,  YAPRAK, A.E., 2010. Halofitik Endemik Kalidium wagenitzii(Aellen) Freitag & Kadereit’nin, Kök, Gövde ve Yaprak Anatomisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran 2010, Denizli. (Poster Sunumu).

ÇİÇEK, M., TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., KETENOĞLU O., 2010. First Report of Chromosome Numbers of Scutellaria L. Section Salviifoliae (Boiss.) J.R.EDM. (Lamiaceae). 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran 2010, Denizli. (Poster Sunumu).

TUĞ, G.N., ÇÖLGEÇEN, H., YAPRAK, A.E., 2008. Endemik Petrosimonia nigdeensis Aellen türünün anatomik açıdan incelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran, Trabzon, TÜRKİYE (Poster Sunumu).

 

 

Kitaplar

TUG, G. N., YAPRAK, A. E., & VURAL, M. (2019). The Floristical, Ecological, and Syntaxonomical Characteristics of Salt Marshes and Salt Steppes in Turkey. In Sabkha Ecosystems (pp. 413-446). Springer, Cham.

MAHMOOD, A., KATAOKA, R., TURGAY, O. C., & YAPRAK, A. E. (2019). Halophytic Microbiome in Ameliorating the Stress. In Ecophysiology, Abiotic Stress Responses and Utilization of Halophytes (pp. 171-194). Springer, Singapore.

GHAZANFAR, S. A., ALTUNDAG, E., YAPRAK, A. E., OSBORNE, J., TUG, G. N., & VURAL, M. (2014). Halophytes of Southwest Asia. In Sabkha Ecosystems: Volume IV: Cash Crop Halophyte and Biodiversity Conservation (pp. 105-133). Springer Netherlands.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Anabasis L. (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 220-221.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Arthrocnemum L. (Editör) AKKEMİK, Ü.. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 222-223.

BAŞKÖSE, İ., YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Atriplex L. (Editör) AKKEMİK, Ü.. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 224-227.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Bassia All. Misc. (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 228-230.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Camphorosma L. (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 231-232.

YAPRAK, A.E., BAŞKÖSE, İ.ALTUNDAĞ, E. 2014. Cyathobasis Aellen. (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 233-234.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Halimione Aellen. (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 235-237.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Halocnemum M.Bieb. (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 238-240.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Halostachys Schrenk (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 241-242.

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Halothamnus Jaub.&Spach (Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 243-245

YAPRAK, A.E., BAŞKÖSE, İ.ALTUNDAĞ, E. 2014. Hammada Aellen. (Editör) AKKEMİK, Ü.  Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 246-247

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Kalidium Moq(Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 248-250

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Krascheninikovia Güldenst(Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 251-252

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Noaea  Moq(Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 253-254

YAPRAK, A.E., ÇİÇEK, M.,  BAŞKÖSE, İ., ALTUNDAĞ, E. 2014. Salsola  L(Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 255-261

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Sarcocornia  A.J.Scott(Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 262-264

YAPRAK, A.E., ALTUNDAĞ, E. 2014. Suaeda  L(Editör) AKKEMİK, Ü. Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s: 265-266

YAPRAK, A.E.,2012. ANABASIS. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. ARTHROCNEMUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. ATRIPLEX. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. BASSIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. BETA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. BIENERTIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. CAMPHOROSMA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. CERATOCARPUS. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. CHENOPODIUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. CORISPERMUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. CYATHOBASIS. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HABLITZIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HALANTHIUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HALIMIONE. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HALOCNEMUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T. (eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HALOTHAMNUS. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T. (eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HALOPEPLIS. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HALOSTACHYS. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. HAMMADA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. KALIDIUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. KRASCHENINNIKOVIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. MICROCNEMUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. NOAEA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. PETROSIMONIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. POLYCNEMUM. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SALICORNIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SALSOLA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SARCOCORNIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SEIDLITZIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SPINACIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SPIROBASSIA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

YAPRAK, A.E.,2012. SUAEDA. In: Güner,A.,Aslan,S.Ekim,T.Vural,M.& Babaç,M.T.(eds.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler).Nezehat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul

TUG, G.N., YAPRAK, A.E., VURAL, M., 2011. An overview of halophyte plant diversity from Salt Lake area, Konya, Turkey. Urbanisation, Land Use, Land Degradation and Environment. Eds: Ozturk, M., Mermut, A.R., Celik, A. Pp:356-371, Daya Publishing House Delhi India.

YURDAKULOL, Y., BİNGÖL, Ü., AKGÜL, G., TUĞ, G.N., YAPRAK, A.E., 2003, Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:68.