PROF.DR. ERKAN YILMAZ    
Name : ERKAN
Surname : YILMAZ
E-Mail : eyilmaz@ankara.edu.tr
Phone Number : 03125961032/2546
Title : PROF.DR.
Unit : GRADUATE SCHOOL OF BIOTECHNOLOGY
Department : Basic Biotechnology
Personal Information

Erkan YILMAZ PhD


ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7355-3878

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/O-1592-2014

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=AeQNsn4AAAAJ


Education 

Degree

Program

University

Year

Undergraduate

Biology

Ankara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

Sağlık Bilimleri Ens.

Ankara Üniversitesi

2000

Doktora

Fen Bilimleri Ens.

Gazi Üniversitesi

2004

Doçentlik

Moleküler ve Hücre Biyolojisi

YÖK

2011

Görevler

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Biyolog

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999-2002

Araş.Gör.

Harvard University

2002-2006

Uzman

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

2006-2010

Öğretim Üyesi (Yard. Doç.)

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji

2010-2012

Öğretim Üyesi

(Doçent)

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

2012-


2010-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türk Hematoloji Derneği

Ödüller : 

1. Erkan YILMAZ, 

TÜBA Üstün Başarili Genç Bilim İnsanlarini
Ödüllendirme Programi (GEBİP) 2010

2. Ece AKAR, Erkan YILMAZ, Ferit AVCU, Nejat AKAR. 

Trombosisde rolü olabilecek gen değişimlerinin (MTHFR 677C-T, 1298 A-C, CBS Ex.8 844 Ins 68, MS 2756 A-G, PAI-1 -675 4G/5G), Faktör V 1691 G-A taşıyan ve taşımayan bireylerdeki etkileşimleri. 

XXVI. Ulusal hematoloji Kongresi, En iyi araştırma poster birincilik ödülü. 1998-Ankara.


3. Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Nejat AKAR.

Faktör V A4070G (His1299Arg)  gen değişiminin venöz tromboembolizm geçirmiş Türk popülasyonunda sıklığının incelenmesi. 

IV. ulusal prenatal tanı ve genetik kongresi, En iyi araştırma poster birincilik ödülü. 2000-İzmirSon Iki Yılda Verdiği Lisans Ve Lisansüstü Dersler


Ders Kodu

Ders Adı

Verildiği Yer

Öğrenci

B109

Genel Biyoloji

Biyoloji Bölümü

Lisans 1. Sınıf

B207

Moleküler Biyoloji

Biyoloji Bölümü 

Lisans 2. Sınıf lisans 2. S

111 509

Biyoteknolojik Gelişmeler

Biyoteknoloji Enstitüsü

Y. Lisans / Doktora

111 505

Temel Biyoteknolojik Teknikler

Biyoteknoloji Enstitüsü

Y. Lisans / Doktora

111 552

İmmünoloji ve İmmünolojik Teknikler

Biyoteknoloji Enstitüsü

Y. Lisans / Doktora
ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Torun D, Yilmaz E, Atay A, Kurekci E, Akar N. Two New Mutations at ERGIC-53 Gene in a Turkish Family. Clin Appl Thromb Hemost.  2011 JUN; 17(3) :248-250 


A2. Yilmaz E, Akar R, Eker ST, Deda G, Adiguzel Y, Akar N. Relationship between functional promoter polymorphism in the XBP1 gene (-116C/G) and atherosclerosis, ischemic stroke and hyperhomocysteinemia. Molecular Biology Reports. 2010 Jan; 37(1): 269-272. 


A3. Adiguzel Y, Yilmaz E, Akar N. Effect of eNOS and ET-1 Polymorphisms in Thromboangiitis Obliterans. Clin Appl Thromb Hemost. 2010 Jan/Feb;16(1):103-106 


A4. Yilmaz E, Berberoglu M, Akar N. Relationship Between Functional Promoter Polymorphism in the XBP1 Gene (-116C/G) and Obesity. Clinical and Applied Thrombosis and Hemostasis 2010 Jan/Feb;16(1):99-102.


A5. Houcher B, Bourouba R, Djabi F, Yilmaz E, Eğin Y, Akar N. Polymorphisms of 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase and cystathionine beta-synthase genes as a risk factor for neural tube defects in Sétif, Algeria. Pediatr Neurosurg. 2009;45(6):472-7. 


A6. Oguzulgen IK, Yilmaz E, Demirtas S, Erkekol FO, Ekim N, Demir N, Numanoglu N, Ozel D, Ulu A, Akar N. The role of plasminogen activator inhibitor-1 polymorphism, factor-V-Leiden, and prothrombin-20210 mutations in pulmonary thromboembolism. Clin Appl Thromb Hemost. 2009 Feb;15(1):73-7. Erratum in: Clin Appl Thromb Hemost. 2009 May-Jun;15(3):367. Yilmaz, E [eklendi].


A7. Ozcan U, Ozcan L, Yilmaz E, Düvel K, Sahin M, Manning BD, Hotamisligil GS. Loss of the Tuberous Sclerosis Complex Tumor Suppressors Triggers the Unfolded Protein Response to Regulate Insulin Signaling and Apoptosis. Molecular Cell 2008; 29(5):541-51.


A8. Ozcan U, Yilmaz E, Ozcan L, Furuhashi M, Vaillancourt E, Smith RO, Gorgun CZ, Hotamisligil GS. Chemical chaperones reduce ER stress and restore glucose homeostasis in a mouse model of type 2 diabetes. Science 2006; 313 (5790): 1137-1140 


A9. Ozcan U, Cao Q, Yilmaz E, Lee AH, Iwakoshi NN, Ozdelen E, Tuncman G, Gorgun C, Glimcher LH, Hotamisligil GS. Endoplasmic reticulum stress links obesity, insulin action, and type 2 diabetes. Science 2004; 306(5695):457-61. 


A10. Tekin M, Duman T, Bogoclu G, Incesulu A, Comak E, Fitoz S, Yilmaz E, Ilhan I, Akar N. Frequency of mtDNA A1555G and A7445G mutations among children with prelingual deafness in Turkey. Eur J Pediatr. 2003 Mar;162(3):154-8.


A11. Atalay S, Akar N, Tutar HE, Yilmaz E. Factor V 1691 G-A mutation in children with intracardiac thrombosis: a prospective study. Acta Paediatr. 2002;91(2):168-71. 


A12. Akar N, Akar E, Yilmaz E, Deda G. Plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism in Turkish children with cerebral infarct and effect on factor V 1691 A mutation. J Child Neurol. 2001 Apr;16(4):294-5. 


A13. Avcu F, Akar E, Demirkilic U, Yilmaz E, Akar N, Yalcin A. The role of prothrombotic mutations in patients with Buerger's disease. Thromb Res. 2000 Nov 1;100(3):143-7. 


A14. Akar N, Yilmaz E, Akar E, Deda G, Sipahi T. Factor V (His 1299 Arg) in young Turkish patients with cerebral infarct. Haemostasis. 2000 May-Jun;30(3):118-22. 


A15. Akar N, Akar E, Yilmaz E. Coexistence of factor V 1691 G-A and factor V 4070 A-G mutation in turkish thromboembolic patients. Am J Hematol. 2000 Sep;65(1):88. 


A16. Akar N, Yilmaz E, Akar E, Avcu F, Yalcin A, Cin S. Effect of plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism in Turkish deep vein thrombotic patients with and without FV1691 G-A. Thromb Res. 2000 Feb 15;97(4):227-30. 


A17. Akar N, Akar E, Yilmaz E. Factor V (His 1299 Arg) in Turkish patients with venous thromboembolism. Am J Hematol. 2000 Feb;63(2):102-3B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yilmaz E., Akar N. Effect of homocysteine on endothelial protein C receptor. XXII ISTH Congress, July 11-16 2009. Boston, ABD 


B2. Atalay S, Akar N, Tutar HE, Yilmaz E. Factor V 1691 G-A and Prothrombin 20210 G-A mutations in children with intracardiac thrombosis: a prospective study. The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. May 27-31 2001, Toronto, Canada.


B3. N. Akar, E. Akar, E. Yılmaz. Coexistence of Factor V 1691 G-A and FV 4070 A-G mutation in Turkish thromboembolic patients. 28th world congress of the international society of hematology, August 26-30, 2000 Toronto, Canada.


B4. F. Avcu, E. Akar, U. Demirkili, E. Yılmaz, A. Yalçın, N. Akar. The role of prothrombotic mutations in patients with buerger’s disease. 28th world congress of the international society of hematology, August 26-30, 2000 Toronto, Canada. 


B5. N. Akar, E. Akar, E. Yılmaz, F. Avcu, F. Özmen, A. Yalçın, T. Sipahi, Ş. Cin. Coexistence of factor V 1691 G-A and prothrombin 20210 G-A: Risk of thrombosis. 28th world congress of the international society of hematology, August 26-30, 2000 Toronto, Canada.


B6. E. Akar, N. Akar, E. Yılmaz, G. Deda,  T. Sipahi, Ş. Cin. Factor V His1299Arg in Turkish Children with cerebral infarct. 28th world congress of the international society of hematology, August 26-30, 2000 Toronto, Canada.


B7. Ş. Cin, N. Akar, E. Yılmaz, E. Akar, G. Deda, T. Sipahi. Plasminogen activator inhibitor –1 (PAI-1) 4G/5G polymorphism in children with cerebral infarct. 28th world congress of the international society of hematology, August 26-30, 2000 Toronto, Canada. 


B8. Akar N., Yılmaz E., Akar E., Avcu F., Sipahi T. Plasminogen Activator Inhibitor-1 4G/5G polymorphism in thrombotic patients with and without FV 1691 G-A. June 9-12 1999, 4th congress of the European haematology Association Barcelona, Spain.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D1. Nejat AKAR, Sabri KEMAHLI, Gülhis DEDA, Ece AKAR, Erkan YILMAZ, Zümrüt UYSAL, Şükrü CİN, Multiple Cerebral Emboli in a Homozygous B-Thalassaemia Patient Due to Factor V 1299 (His-Arg) 4070 A-G Mutation. Turkish Journal of Haematology 2000, Volume 17, Number 3, Page(s) 133-136.


D2. Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Ayşe SÖZÜÖZ, Nejat AKAR. Frequency of FV 1299 His-Arg (A4070G) in Turkish Cypriots. Turkish Journal of Haematology 2001, Volume 18, Number 4, Page(s) 243-244.


D3. Nejat AKAR, Erkan YILMAZ, Ece AKAR.  Coexistence of Two Prothrombotic Mutations, Factor V 1691 G-A and Prothrombin 20210 G-A, and the Risk of Thrombosis in Turkish Population. Turkish Journal of Haematology. 2003, Volume 20, Number 1, Page(s) 31-33. 


D4. Arzu ULU, Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Nejat AKAR. Homozygosity for the HR2 Haplotype: Is It a Risk Factor for Thrombosis? Turkish Journal of Haematology 2003, Volume 20, Number 4, Page(s) 213-215.


D5. Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Nejat AKAR. Effect of plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism in Turkish deep vein thromboembolic patients with and without prothrombin 20210 G-A. Turkish Journal of Haematology. 2004, Volume 21, Number 2, Page(s) 83-86.


D6. Arzu ULU, Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Nejat AKAR. Factor V A4070G (His1299Arg) mutation in Turkish pediatric patients with thrombosis. Turkish Journal of Haematology. 2005, Volume 22, Number 4, Page(s) 173-178.


D7. Erkan Yılmaz, Şükrü Güleç, Didem Torun, İbrahim Celalettin Haznedaroğlu,

Nejat Akar. The effects of Ankaferd® Blood Stopper on transcription factors in HUVEC and the erythrocyte protein profile.  Ankaferd® Kanama Durdurucunun HUVEC’lerde transkripsiyon faktörleri ve eritrosit protein profili üzerine etkisi. Turk J Hematol 2011; 28: 276-85.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erkan YILMAZ, Şükrü GÜLEÇ, İbrahim HAZNEDAROĞLU, Nejat AKAR. Hemostatik Ajan Ankaferd’in İnsan Umbilical Ven endotelinde transkripsiyon faktörleri ve eritrosit protein profili üzerine etkisi. 34. Ulusal hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008 İzmir, Türkiye


E2. Didem TORUN, Erkan YILMAZ, Nejat AKAR, Avni ATAY, Emin KÜREKÇİ, Okan ÖZCAN. FV-FVIII düşüklüğü gösteren bir olguda ERGIC-53 geninde saptanan iki yeni mutasyon. Ex.4. DelT ve Ex.9 R202X. 34. Ulusal hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008 İzmir, Türkiye 


E3. Zafer ERİK, Erkan YILMAZ, Talia İLERİ, Zümrüt UYSAL, Nejat AKAR. Myosin Heavy Chain 9, nonmuscle (MYH9) ilişkili dev trombositli bir hastada ekzon 1 C-T değişiminin saptanması. 34. Ulusal hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008 İzmir, Türkiye


E4. Afife KARABIYIK, Erkan YILMAZ, Yonca Eğin, Nejat AKAR. Endotelyal Protein C reseptörü 3’UTR 919C-G mutasyonunun plazma solubl EPCR düzeylerine etkisi. 34. Ulusal hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008 İzmir, Türkiye 


E5. Erkan YILMAZ, Nejat AKAR. XBP1 -116C-G polimorfizmi ve endoplazmik retikulum stresinin vasküler hastalıklara etkisi. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi 16-19 ekim 2007, Ankara, Türkiye.


E6. Erkan YILMAZ, Nejat AKAR. Homosisteinin Endotelyal Protein C Reseptörü (EPCR) üzerine etkisi. 33. Ulusal Hematoloji Kongresi 16-19 ekim 2007, Ankara, Türkiye.


E7. Nejat AKAR, Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Hafize GÖKÇE. Pediatrik Trombozlarda Moleküler Değişimler. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi 14-18 Mayıs 2001, İzmir, Türkiye.


E8. Erkan YILMAZ, Ece AKAR, Türker DUMAN, Duygu ÖZEL, Refik GÖKDEMİR, Gülhis DEDA, Tansu SİPAHİ, Nejat AKAR. Pediatrik serebral infarktlarda Gen Değişimlerinin Rolü. Türkiye’de Nörobilimlerin Bugünü ve Geleceği. 5-8 Nisan 2001, Bursa, Türkiye.  


E9. G. Deda, N. Akar, D. İçağasıoğlu, H. Çaksen, E. Yılmaz. Factor V 1691 G-A and Prothrombin 20210 G-A in Turkish Children With Cerebral Infarct. 7th Mediterranean Child Neurology, 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 30 Mayıs-1 Haziran 2001, İstanbul, Türkiye.

E10. S. Atalay, N. Akar, HE. Tutar, E. Yılmaz. İntrakardiak trombüslü çocuklarda faktör V 1691 G-A ve Protrombin 20210 G-A mutasyonları. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 3-6 Mayıs 2001 Nevşehir, Türkiye.


E11. E. Akar, E. Yılmaz, D. Özel, T. Duman, R. Gökdemir, G. Deda, T. Sipahi, N. Akar. Pediatrik Serebral İnfarktlarda Gen Değişimlerinin Rolü. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 1-4 Kasım 2000, İzmir, Türkiye.

E12. S. Arsan, N. Akar, A. Günlemez, B. Atasay, H. Gençgönül, E. Akar, E. Yılmaz, Ş. Cin, F. Ertogan. Yenidoğanarda Aktive Protein C Rezistansı ve Tromboz Riskini Artıran Genetik Mutasyon Sıklığı. 26-30 Mart 2000, Antalya, Türkiye.

E13. E. Yılmaz, E. Akar, F. Avcu, A. Yalçın, G. Deda, T. Sipahi, A. Sözüöz, Ş. Cin, N. Akar. FV His1299Arg (4070G-A) mutasyonunun Türk trombozlu olgulardaki önemi. XXVII. Ulusal hematoloji Kongresi. 11-13 Kasım 1999, İstanbul, Türkiye.

E14. N. Akar, E. Akar, M. Mısırlıoğlu, Ö. Uzunali, E. Yılmaz, Ü. Ezer, A. Sözüöz, T. Sipahi, F. Avcu, A. Yalçın, Ş. Cin. Türk populasyonunda trombozda rol oynayan moleküler değişiklikler. III. Ulusal pediatrik Gastroenteroloji ve beslenme kongresi. 6-8 Mayıs 1998 Ankara, Türkiye