DOÇ. DR. EYÜP ŞAHİN    
Adı : EYÜP
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : eyupsahin@ankara.edu.tr
Tel : (312) 2126800/1983
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/eyup-sahin
Kişisel Akademik Bilgiler