ARŞ.GÖR. EZGİ ARSLAN ÖZDEMİR    
Adı : EZGİ
Soyadı : ARSLAN ÖZDEMİR
E-posta : ezgia@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

EZGİ ARSLAN

Doğum tarihi: 16 Aralık 1988

Doğum Yeri: Ankara

 

EĞİTİM

Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (2007-2011)

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi, Marka İletişimi bölümü (2007- 2011)

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans) (2013-2015)

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı (Doktora) (2015- )

İŞ DENEYİMİ

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

Ankara, Haziran 2010- Temmuz 2010

2. Hacettepe Tercüme Bürosu (Serbest Çevirmen)

Ankara, Kasım 2009- Nisan 2011

3. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü (Araştırma Görevlisi)

Ankara, Aralık 2013- halen devam ediyor

 

SEMİNER

Sosyal Hizmet ve Sosyopolitik Kontrol, 2015 (Yüksek Lisans)

Baskı ve Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet, 2016 (Doktora)

 

STAJ DENEYİMİ

Ankara Aile Danışma Merkezi, 2013 (Yüksek Lisans)

Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi, 2013 (Yüksek Lisans)

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 (Doktora)

EĞİTİMLER

Kadının İnsan Hakları Eğitimi, 2012 (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği)

Proje Döngüsü Eğitimi, 2015 (Hayat Sende Gençlik Akademisi)

 

İLGİ ALANLARI

Sosyopolitik gelişim, sosyopolitik kontrol, kadın refahı, göç, toplumsal cinsiyet

YAYINLAR

Arslan, E. (2015). Sosyopolitik Kontrolün Sosyal Hizmet Eğitimi ile İlişkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Gökçearslan Çifci, E., Akgül Gök, F. ve Arslan, E. (2015). Kurum Bakımından Toplum Temelli Bakıma Geçiş: Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26 (1), 163-176.

Duyan, V., Gökçearslan Çifci, E., Arslan, E. ve Akgül Gök, F. (2015). A Study on Determining The Psychosocial Support and Future Expectations of Syrian Women Immigrants Living in Turkey. Turkish Migration Conferance, Prague.

Arslan, E.,Yüceer Kardeş, T. (2016).  Cross Border Lives in The Eyes of the Children  A Qualitative Study.  Turkish Migration Conference, Vienna (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:3081661)

Gökçearslan Çifci, E., Özdemir, B., Akgül Gök, F., Arslan, E. (2016).  Attitudes of Shopping Mall Workers Towards Somali Asylum Seekers.  Turkish Migration Conference, Vienna (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:3081771)