ARŞ.GÖR. FERDA DEMİR AYCAN    
Adı : FERDA
Soyadı : DEMİR AYCAN
E-posta : fdaycan@ankara.edu.tr
Tel : 03122126800/1319
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İslam Tarihi
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri   :   Trabzon

Doğum Yılı    :     1988


EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans:

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (2005-2009)

Yüksek Lisans :

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE İslam Tarihi Anabliim Dalı  (Yirminci Yüzyıl Siyer Yazıcılığında Hz. Muhammed Algısı :

Muhammed Hüseyin Heykel, Muhammed İzzet Derveze ve İmadüddin Halil Örneği) (2009-2013)

Doktora :

Ankara Üniversitesi SBE İslam Tarihi Anabilim Dalı (2013’ten itibaren devam ediyor)


ÇALIŞMA BİLGİLERİ:

İş Deneyimi

 2010-2011 :Milli Eğitim Bakanlığı- Van/Merkez İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

 2011- 2013 : Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

 2013-  2015 : Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü /Yaygın Din Öğretimi Dairesi Eğitim Uzmanı

2015- devam ediyor :

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi


YABANCI DİLLER

Arapça, İngilizce.


 TEBLİĞLER

“20. Yüzyıl Müslüman Dünyada Hz. Muhammed Algısı: Muhammed Hüseyin Heykel Örneği”, III. TLÇK

bildiriler Kitabı –I , 15-18 Mayıs 2014 , ss. 155-164.

“Kent ve Zaman İlişkisinin Bir Sembolü Olarak Ezan” Kent Kültür ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu Bursa

-26-27 Mayıs 2016.

“The Effect of Religious Policy of the Fatimid Dynasty on the Shiite Character” 1st International

Scientific Researches Congress –Humanity and Social Sciences (IBAD )19-22 Mayıs 2016- Özeti

yayınlandı.

"Yirminci Yüzyılın İkinci Yarısında Mısır'da Yükse Din Öğretimi ve el-Ezher Üniversitesi" International Congress on Islamic Education, 27-28 April 2018, İstanbul.


 KULLANILAN BURSLAR

2005-2009 : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Bölümü Öğrencileri Üstün Başarı Bursu

2011-2012 : Ürdün Hükümeti Devlet Bursu – Ürdün Üniversitesi Arapça Dil Eğitimi (Bir Yıl)

2017 -2018 : Tübitak Doktora Sırası Araştırma Bursu – Amerika Birleşik Devletleri -Columbia

Üniversitesi /Ortadoğu ve Güney Asya Çalışmaları Kürsüsü (Bir Yıl)