PROF.DR. FEHMİ EKMEKÇİ    
Adı : FEHMİ
Soyadı : EKMEKÇİ
E-posta : fekmekci@science.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 67 20-1273
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler