PROF.DR. FERABİ ERHAN ÖZDİLER    
Adı : FERABİ ERHAN
Soyadı : ÖZDİLER
E-posta : ozdiler@gmail.com
Tel : 05422544045
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ORTODONTİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ferabi-erhan-ozdiler
Kişisel Akademik Bilgiler

Kimlik Bilgileri:

Adı Soyadı                       F.Erhan ÖZDİLER

Ünvanı                              Prof. Dr.

Doğum Yeri ve Tarihi          Ankara, 07.07.1957

Medeni Durumu                 Evli, 2 Çocuk

İş Adresi                          Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

                                       Ortodonti Anabilim  Dalı , Beşevler- Ankara

                                       Tlf: 0312 2965647 Fax: 0312 2123954

 Eğitim Durumu

 Lisans Eğitimi               Ank.Üniv.Diş Hek.Fak. Ankara 1982

Doktora                         Ank.Üniv.Diş Hek.Fak. Ankara 1987

                                      Tez Konusu: Sfeno-Oksipital Sinkondrozis Faaliyetine

                                       Bağlı Kranial Değişiklikler ve Yüz İskeletinin Büyüme Modeli

                                      Arasındaki İlişkiler.

Yardımcı Doçentlik      Ank.Üniv.Diş Hek.Fak. Ankara 1992

Doçentlik                      Ank.Üniv.Diş Hek.Fak. Ankara 1994 

Profesörlük                   Ank.Üniv.Diş Hek.Fak. Ankara 21.04. 2000

 

Yurt Dışı Görevler 

1988                           Klinikum rechts der Isar der Technischen Universiteat München   Deutschland


YAYIN LİSTESİ

 1.ARAT.M., KÖKLÜ.A., ÖZDİLER.E., İŞERİ.H.: Begg Teknikle Tedavı Edılen Derın Kapanışlı Vakalarda Oklüzal Düzlem Eğımınde Meydana Gelen Değişiklikler. Türk Ort.Derg.1(2):199-203, 1988

 2.KÖKLÜ.A., ÖZDİLER.E., İŞERİ.H., ERDEM.D.: U-Bükümlü Aktivatörler. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 15 (3):363-73, 1988

 3.ARAT.M., İŞERİ.H., ÖZDİLER.E., GÜRBÜZ.F.: Zeitfaktor bei funktioneller Behandlung der Skelettalen Klasse II . Inf.Orthod.u.Kieferorthop. 3:363-76, 1988

       a). ARAT.M., İŞERİ.H., ÖZDİLER.E., GÜRBÜZ.F.: Zeitfaktor bei funktioneller Behandlung der Skelettalen Klasse II . Am. J.   Orthod. 96(1): 90-91, 1989

       b). ARAT.M., İŞERİ.H., ÖZDİLER.E., GÜRBÜZ.F.: Zeitfaktor bei funktioneller Behandlung der Skelettalen Klasse II .    Inf.Orthod.u.Kieferorthop. 2:211, 1991

 

4.ALTUĞ.Z., ÖZDİLER.E.: KL II,1 Tedavisinde Farklı İki Fonksiyonel ve Bir Sabit Mekanik Tedavinin Karşılaştırması. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 15 (3):281-88, 1988

 

5.GÜVEN.O., ÖZDİLER.E.: Mandıbuler Prognatizmde Anterior Korpus Ostektomisi. Türk Ort.Derg.2(1):173-76, 1989

 

6.ARAT.M., İŞERİ.H., ÖZDİLER.E.: Maloklüzyonlu Bireylerde İskelet Yapının İncelenmesi. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 16 (1):29-34, 1989

 

7.ÖZDİLER.E.: Sefalometrik Set-up. Türk Ort.Derg.4 (1):105-17, 1991

 

8.ÖZDİLER.E.: Fonksiyonel Tedavinin Mandibuler Kondilin Ön- Arka Yön Konumuna Etkisi. Türk Ort.Derg.4 (2):55-64, 1991

 

9.ÖZDİLER.E.: Fonksiyonel Tedavinin Mandibuler Kondilin Dik Yön Konumuna Etkisi. Türk Ort.Derg.4 (2):65-74, 1991

 

10.ALTUĞ.Z., ÖZDİLER.E.: Edgewise ve Begg Tedavilerinin II.Sınıf,1.Bölüm Anomali Üzerindeki Etkilerinin Sefalometrik Olarak Karşılaştırılması. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 19 (1):117-24, 1992

 

11.ALTUĞ.Z., ÖZDİLER.E.: Begg ve Edgewise  Sabit Mekanik Tekniklerle, Aktivatör ve U-Bügel Fonksiyonel  Aygıtların Artmış Overjetli Distal Oklüzyon Tedavisinde Karşılaştırılmalı Bir Etkililik Araştırılması.A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg.19(1):125-36,1992.

 

12.ALTUĞ.Z., ÖZDİLER.E., BAŞPINAR.E.: Begg Tedavi Tekniğinin KL II,1 Maloklüzyonun Tedavisine Etkisinin Araştırılması. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg.5(1):111-16,1992

 

13.ALTUĞ.Z., ÖZDİLER.E.: A Comparative Efficiency Investigation of the Begg and Edgewise fixed Mechanic tecniques, Actıvator and U-Bügel  Functional Appliances in the Treatment of Distal Occlusion with Excessive Overjet. Eur.j.Orthod.14 (5):409,1992 (Abstract)

 

14.ÖZDİLER.E., BAŞPINAR.E.: Angle KL III Anomalilerin McNamara Sefalometrik Analizi ile İncelenmesi. Türk Ort.Derg.5 (1):13-22, 1992

 

15.İŞERİ.H., ÖZDİLER.E.: Dikey Headgear Uygulamasının Kraniofasiyal Yapıların Morfolojileri Üzerine Etkileri. Türk Ort.Derg.5 (2):111-16, 1992

 

16.ÖZDİLER.E., ERDEM.D., UYSAL.M., OKUL.A.: Retrognatik ve Ortognatik Yüz Tiplerinde Mandibula Rotasyonlarının Öngörülmesi. Türk Ort.Derg.5 (2):138-45, 1992

 

17.ÖZDİLER.E., ERDEM.D., UYSAL.M., ERDOĞAN.B., OKUL.A.: Longitüdinal Materyalde Ricketts Kısa Süreli Öngörü Yönteminin Değerlendirilmesi.  Türk Ort.Derg.5 (2):158-63, 1992

 

18.ÖZDİLER.E., ERDEM.D., RÜBENDÜZ.M.: Aktivatör ile KL II,1 Tedavisinde Görülen Mandibuler Dentoalveoler Değişiklikler. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 21 (4):51-7, 1994

 

19.RÜBENDÜZ.M., ÖZDİLER.E., ERDEM.D.: Aktivatör ile KL II,1 Tedavisinde Görülen Maksiller Dentoalveoler Değişiklikler. . A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 22 (2):149-56, 1995

 

20.ERDEM.D., MEMİKOĞLU.T.U.T., ÖZDİLER.E., ÖZSOY.F.S., BAŞPINAR.E.: Mandibuler Büyüme Rotasyonu Tahmininin Longitüdinal  Olarak İncelenmesi. Türk Ort.Derg.  9 (1):10-7, 1996

 

21.ARAT.M., KÖKLÜ.A., ÖZDİLER.E., RÜBENDÜZ.M., ERDOĞAN.B.: Kraniofasiyal ve Dentoalveoler Yapılardaki Gelişimin İskelet Olgunluk Kriterleri Dikkate Alınarak İncelenmesi. Türk Ort.Derg.10 (1):1-10, 1997

 

22.ERDEM.D.,  ÖZDİLER.E., MEMİKOĞLU.T.U., BAŞPINAR.E.: Third Molar Impactıon ın Extraction Cases Treated With The Begg Appliance. Eur.j.Orthod.20:263-70, 1998

 

23.ÖZDİLER.E.,GÖKALP.H., ARAT.M., AKÇAM.O.: Çenelik Tedavisinin Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu Oluşmasındaki Etkisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi. . Türk Ort.Derg.11 (1):1-5, 1998

 

24.BERKİ.M.A.,  KORU.H.,  ÖZDİLER.E.: A  Pulsating Electromagnetıc Field Generatör  Developed     Particulary For Use In Orthodontic Researches. Journal of  the Institute of Science and Technology, Gazi Uni.11(1):121-28, 1998.

 

25. Altıok, M O Akcam, ÖZDİLER.E, E Baspınar.

Dentoskeletal ozelliklerin degerlendirilmesinde panoramik radyografi.
A.U. Dis Hekimligi Fakultesi Dergisi.26(3): 243-256, 1999.
26.M O Akcam, E E OZDILER, T Altıok, B Ozel, E Baspınar.
Unilateral dudak-damak yarıklı ve iskeletsel Sınıf III bireylerde fonksiyonel analiz.
Turk Ortodonti Dergisi, 12(3): 170-174, 1999
    Evaluation of condylar area on lateral cephalograms taken at maximum intercuspitation and maximum mouth   opening positions.
    Journal of Marmara University, Faculty of Dentistry. 3(2): 891-895, 1999.
Guinea piglerde mandibuler landmarklar.
S.U. Dis Hekimligi Fakultesi Dergisi. 10 (1): 20-23, 2000.
A pulsed magnetic field generator developed for using in orthodontic researches carried on Guinea pigs.
Turk Ortodonti Dergisi, 13(3): 209-11,2000.

32. M O Akcam, F E OZDILER.
Ortodontide sterilizasyon ve dezenfeksiyon. (Derleme)
C.U. Dis Hekimligi Fakultesi Dergisi. 2 (2): 129-133, 2000.32. M O Akcam, F E OZDILER.
Ortodontide sterilizasyon ve dezenfeksiyon. (Derleme)
C.U. Dis Hekimligi Fakultesi Dergisi. 2 (2): 129-133, 2000.


32. M O Akcam, F E OZDILER.
Ortodontide sterilizasyon ve dezenfeksiyon. (Derleme)
C.U. Dis Hekimligi Fakultesi Dergisi. 2 (2): 129-133, 2000.


34.F E OZDILER, M O Akcam, M O Sayın. Interpretation of a patient having Klippel-Feil syndrome.
The Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 24(3): 249-254, 2000.
(National Library of Medicine, PubMed, Medline-Infotrieve)
35
AT DiBiase, RHA Samuels, F E OZDILER, M O Akcam, H Turkkahraman.
Hazards of orthodontics, appliances and the oropharynx.
(British) Journal of Orthodontics, 27 (4): 295-302, 2000.
(National Library of Medicine, PubMed, Medline-Infotrieve)

36
F E OZDILER, M O Akcam.
The effects of functional treatment on the sagittal position of mandibular condyle.
Journal of Oral Science, 42(4): 195-203, 2000.
( National Library of Medicine, PubMed, Medline-Infotrieve)

35
AT DiBiase, RHA Samuels, F E OZDILER, M O Akcam, H Turkkahraman.
Hazards of orthodontics, appliances and the oropharynx.
(British) Journal of Orthodontics, 27 (4): 295-302, 2000.
(National Library of Medicine, PubMed, Medline-Infotrieve)
36
F E OZDILER, M O Akcam.
The effects of functional treatment on the sagittal position of mandibular condyle.
Journal of Oral Science, 42(4): 195-203, 2000.
( National Library of Medicine, PubMed, Medline-Infotrieve)

36
F E OZDILER, M O Akcam.
The effects of functional treatment on the sagittal position of mandibular condyle.
Journal of Oral Science, 42(4): 195-203, 2000.
( National Library of Medicine, PubMed, Medline-Infotrieve)
37.F E OZDILER, M O Akcam, B Ozel, H Turkkahraman.
Effect of a pulsed electromagnetic field on the mandibular condyles of Guinea pigs. (Abstract)
European Journal of Orthodontics, 22 (5): 609, 2000.

37.F E OZDILER, M O Akcam, B Ozel, H Turkkahraman.
Effect of a pulsed electromagnetic field on the mandibular condyles of Guinea pigs. (Abstract)
European Journal of Orthodontics, 22 (5): 609, 2000.
     Eur J Orthod. 2001 Aug;23(4):355-61.
39.M O Akcam, T Altıok, F E OZDILER.
Functional analysis of cleft lip and palate patients with modified Rakosi functional analysis method.
Cleft Palate Craniofac J. 2002 Jan;39(1):101-4.

39.M O Akcam, T Altıok, F E OZDILER.
Functional analysis of cleft lip and palate patients with modified Rakosi functional analysis method.
Cleft Palate Craniofac J. 2002 Jan;39(1):101-4.
       41.M O Akcam, T Altiok, E OZDILER. Panoramic radiographs: as a tool for investigating skeletal pattern.
       Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003 Feb;123(2):175-81
     
48. Determination of Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) gene polymorphism in Turkish patients with nonsyndromic cleft lip and palate
Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Erhan ÖZDİLER
Öğrenci:
Meltem Çelik
Ad:
Ortodontik Tedavi ile spee eğrisinde görülen Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin dentofasiyal yapılar üzerine etkilerinin incelenmesi
Tarih:
2001
Tezin yapıldığı program:
Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Erhan ÖZDİLER
Öğrenci:
Mehmet Birol Özel
Ad:
Farklı Lateral Sefalometrik Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Tarih:
2004
Tezin yapıldığı program:
Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Erhan ÖZDİLER
Öğrenci:
Zaur NOVRUZOV
Ad:
K1 II div 1Tedavisinde Kullanılan Aktivatörlerin Kafa Tabanı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (Tezno: 2095)
Tarih:
26.06.2006
Tezin yapıldığı program:


 

27ALTIOK T., ÖZDİLER E.: Ortodontide Fonksiyonel Değerlendirme:Gnatolojik Yaklaşımlar(Derleme). Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, 56-61,1999

 

28    E OZDILER, M O Akcam, B Erdogan, G Ozdamar, M Celik.

 

 

29.ÖZDİLER.E.: Arka  Kafa Tabanındaki Büyüme  ve Gelişime Bağlı Kranial Değişiklikler. . A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg.27(2):167-78.2000

 

.

30. E OZDILER, M O Akcam, T Altıok.

 

31. M O Akcam, E OZDILER, H Koru.

33.ÇELİK M.,ÖZDİLER E.: Nöromusküler mekanizma ve Oklüzyon. . A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg .27(2):277-84 2000

38Arat M, Koklu A, OZDILER E, Rubenduz M, Erdogan B.

      Craniofacial growth and skeletal maturation: a mixed longitudinal study.

 40.Zaur Novruzov, Birol Özel, Erhan Özdiler. Ön çarpaz dişlemin  hereketli ortodontik aparatlarla müalicesi. Qafqazın Stomatoloji yenilikleri. 6: 20-27, 2002

 42. Zaur Novruzov, Birol Özel, Erhan Özdiler. Роль основания черепа в черепно-лицевом скелете. Qafqazın Stomatoloji yenilikleri. 8: 6-12, 2004

 

43.Özel M. B., Özdiler F. E. Wits Ölçümünün Palatal Düzlem / A-B ölçümüyle Karşılaştırılması Türk Ortodonti Dergisi. 17(3), 279-293,2004

 

44.Özel M. B., Özdiler F. E Wits Ölçümünün ANB Açısıyla Karşılaştırılması Türk Ortodonti Dergisi. 17(3), 294-308, 2004

 

  45.ZAUR NAVRUZOV,ERHAN ÖZDİLER,AYKUT MISIRLIGİL.:Flora orale  ne nje pacient e Infektuar me virusin Human Immunodeficient (HIV) ne kohen  e terapise Ortodontike. Raportimi  i nje rasti.Revista Stomatologjıke Shqiptare vell. 14,Nr. 5 (35) 366-370, 2006

 

46.Zaur Novruzov, Erhan Özdiler, Nejat Bora Sayan, Hakan Karasu, Birol Özel. Çene kemiyi asimmetriyasýnýn birtərəfli ikiisitqamətli distraksiya osteogenezi cihazý ilə müalicəsi. Azerbaycan Tibb Jurnalý (3): 132-135, 2007

 

47.

Ö. Sancak , E. Özdiler , E. Gündüz, A. Köklü, H.-P. Bantleon Analyse vertikaler Gesichtsveränderungen mithilfe von Panoramaröntgenaufnahmen. Inf Orthod Kieferorthop 2012; 44: 9–12

 

 

 

 

 

 

 

·         Deniz Aşlara, Corresponding author contact information, E-mail the corresponding author, 

·         Erhan Özdilerb, 

·         Ayşe Tuba Altuğb, 

·         Hakkı Taştana

·         a Department of Biology, Faculty of Science, Gazi University, Ankara, Turkey

·         b Department of Orthodontics, School of Dentistry, Ankara University, Ankara, Turkey

·         http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.04.022, How to Cite or Link Using DOI

·         Permissions & Reprints

 

 

47.Z Novruzov, E Ozdiler  ,B Ozel EVALUATİON OF THE EFFECTS OF CLASS 2 DIVISION 1 ACTİVATOR TREATMENT ON CRANİAL BASE. 84th Congress EOS   EUROPEAN ORTODONTİCSSOCİETY  LISBON 10-14 JUNE 2008

 

•         48.          A I Karaman,S I Ramoğlu Z Novruvov,E ozdiler. CENTROGRAPHİC ANALYSIS OF LOWER JAW SURGERY PATİENTS . 84th Congress EOS   EUROPEAN ORTODONTİCS SOCİETY  LISBON 10-14 JUNE 2008

      

 

•         49.E Ozdıler,V Guney, H Avsar,C Gunaydın MORFOLOGİCAL CHARACTERİSTİCS OF THE STYLOİD PROCESS IN ORTHODONTC PATİENTS. 84th Congress EOS   EUROPEAN ORTODONTİCS SOCİETY  LISBON 10-14 JUNE 2008

 

 

•         50.M B Özel’,B Özdemir,F E Ozdiler,A Köklü REPEATABİLİTY AND CONSİSTENCY OF VİSUAL JUDGEMENT OF LATERAL CEPHALOGRAMS. 84th Congress EOS   EUROPEAN ORTODONTİCSSOCİETY  LISBON 10-14 JUNE 2008

 

DANIŞMANLIK YAPTIĞIM  DOKTORA TEZLERİ:

 

Doktora

 

 

Doktora

 

Doktora

 

 

 

Yurt dışı konferans:

 

‘Azerbaycan Stomatoloji Assosiasiyasının’ 10. Yıl dönümü nedeni ile koruyucu ortonti isimli konferans. 8 Kasım 2007 Bakü- Azerbaycan