ARŞ.GÖR. FULYA AKGÜL GÖK    
Adı : FULYA
Soyadı : AKGÜL GÖK
E-posta : fgok@ankara.edu.tr, fullyagok@gmail.com
Tel : (0312)3191450
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

FULYA AKGÜL GÖK


ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: Fulya AKGÜL GÖK

2. Doğum Tarihi: 08.04.1987

3. Unvanı: Arş. Gör.

 E-mail: fgok@ankara.edu.tr, fullyagok@gmail.com

Telefon:

Adres: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, ANKARA

 

 

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Fakülte/Bölüm

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2006-2011

Yan Dal

Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2009-2011

Y. Lisans

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2011-2013

(Evli Kadın ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algılarının Aile İşlevlerine Yansıması)

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Ankara Üniversitesi

2013-

 

5. İş Deneyimi

5.1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi, 2012-Halen

5.2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği (Erkek Psikoz Bölümü), 2013-2014/ 2014-2015 (Doktora Stajyer Öğrencisi)

5.3. Ankara 3. Aile Mahkemesi, 2013-2014/2014-2015 (Doktora Stajyer Öğrencisi)

5.4. Ankara 9. Aile Mahkemesi, 2013 (Yüksek Lisans Stajyer Öğrencisi)

5.5. Ankara 3. Aile Mahkemesi, 2012 (Yüksek Lisans Stajyer Öğrencisi)

5.6. Ankara Aile Danışma Merkezi, 2011 (Yüksek Lisans Stajyer Öğrencisi)

5.7. Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi Çocuk Koruma Merkezi, 2010-2011 (Lisans Stajyer Öğrencisi)

6. Katılınan Eğitim ve Seminerler

6.1. Sosyal Hizmet Sempozyumu “Türkiye’de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet”, Ankara, 2014

6.2. ‘’Türkiye’ de Kız Çocuğu Olmak’’ Çalıştayı, Ankara, 2014

6.3. ‘’Etkili Konuşma ve Diksiyon’’ Semineri, Ankara, 2014

6.4. Ankara Kalkınma Ajansı, Proje Eğitimi, Ankara, 2014

6.5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Bölgesel Eğitimi, Ankara, 14-18 Nisan 2014

6.6. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Uzaktan Eğitim Pilot Uygulama Çalıştayı, Ankara, 24-28 Mart 2014

6.7. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)’ne Yönelik Harmanlanmış Eğitim Programı Eğitici Eğitimi, Ankara, 12-14 Şubat 2014

6.8. Psikodrama Hazırlık Aşaması Sertifikası, 2013

6.9. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Çalışma Rehberi Eğitimi, Ankara, 25-26 Kasım 2013

6.10. Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri Konferansı: Sosyal İçermeye Giden Yol, Ankara, 2013

6.11. 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, 2013

6.12. Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması ‘’Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı’’- Sosyal Hizmet Sempozyumu, Kocaeli, 2013

6.13. Sosyal Hizmet Sempozyumu “Farklılıkları Anlamak”, Konya, 2012

6.14. Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi, Kadın Dayanışma Vakfı, Ankara, 2009-2010

6.15. Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara, 2009

7.     Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

7.1.1.

7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

7.2.1. Duyan, V., Gökçearslan Çifci, E., Akgül Gök, F. and Arslan, E. (2015).  Turkish Migration Conferance, Prague.

7.2.2. Akgül Gök, F. (2015). Investigation of the Relationship between Gender Roles and Family Functions: Turkey Case Study. Ninth Annual International Conference on Sociology, Athens, Greece

7.2.3. Gökçearslan Çifci, E., Akgül Gök, F. ve Beydili, E. (2013). The Struggle for Rights: A Qualitative Research with LGBT’s Families.  3rd ENSACT Joint European Conference, İstanbul 16-19 April 2013 (kongre özet kitabında basıldı).

7.2.4. Gökçearslan Çifci, E., Göker, M. ve Akgül Gök, F. (2013). Cinsel İstismar Mağduru ve Cinsel İstismar Riski Taşıyan Çocukla Görüşme Teknikleri. 5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya.

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

7.4.1. Erbay, E., Akgül Gök, F. ve Yüceer Kardeş, T. (2015). Aile Mahkemelerine Başvuran Ve Boşanma Sürecinde Olan Ailelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1).

7.4.2. Gökçearslan Çifci, E. Akgül, Gök, F. ve Arslan, E. (2015). Kurum Bakımından Toplum Temelli Bakıma Geçiş: Deinstütizasyon Ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalişan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 26(1), 163-175.

7.4.3. Özmete, E. ve Akgül Gök, F. (2015). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal İnovasyon Ve Sosyal Hizmet İlişkisinin Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi (hakem değerlendirmesinde).

7.4.4. Özkan, Y., Akgül Gök, F., Kocaoğlu, F., Taşkıran, H., Özdemir, P. ve Muslu Köse, S. (2015). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (hakem değerlendirmesinde).

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

7.5.1. Akgül Gök, F., Taşkıran, H., Özdemir, P., Muslu Köse, S. ve Duyan, V.(2013). Türkiye’de Sosyal Hizmet Müfredatında Yer Alan Çocuk Alanıyla İlgili Ders İçeriklerine Eleştirel Bakış. Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması ‘’Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı’’- Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli (özet kitabında basıldı)

7.5.2. Akgül Gök, F. ve Göker, M. (2013). Çocuk İcrasında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Ve Çocuğun Durumu. Türkiye’de Sosyal Hizmet Müfredatında Yer Alan Çocuk Alanıyla İlgili Ders İçeriklerine Eleştirel Bakış. Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması ‘’Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı’’- Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli (tam metin).

7.5.3. Çelik, G., Aykara, A. ve Akgül Gök, F. (2013). Fiziksel Engelli Çocukların Katılım Hakkına Yönelik İhlallerin Hak Temelli Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye’de Sosyal Hizmet Müfredatında Yer Alan Çocuk Alanıyla İlgili Ders İçeriklerine Eleştirel Bakış. Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması ‘’Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı’’- Sosyal Hizmet Sempozyumu 2013 (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli (tam metin).

7.6. Diğer Yayınlar- Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

8.    Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

9. İdari Görevler:

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

11. Ödüller:

11.1.  Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü Birincilik Ödülü, 2011

11.2.  İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 2011

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki

13. Akademik İlgi Alanları

Toplumsal Cinsiyet, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, Aile, Kadın ve Çocuk Refahı.