ARŞ.GÖR. ŞEYDA FİKİRDEŞİCİ ERGEN    
Adı : ŞEYDA
Soyadı : FİKİRDEŞİCİ ERGEN
E-posta : fikirdesici@science.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 67 20 / 1182
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yılı:

04.10.1983

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan 06100 Ankara/Türkiye

Telefon :

(0312) 212 67 20 / 1182

Faks :

(0312) 223 23 95

e-posta :

fikirdesici@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2002-2007

Portekiz

Braga

Universidade do Minho

Uygulamalı Biyoloji

Lisans

2006-2007

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Hidrobiyoloji

Yüksek Lisans

2007-2010

Türkiye

Ankara

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Hidrobiyoloji

Doktora

2010-2016

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniveristesi Fen Fakültesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2009 -2010

Ankara Üniveristesi Fen Fakültesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2010 -

Porto Üniversitesi Interdisciplinary Centre For Marine And Environmental Research (CIIMAR)

Portekiz

Porto

Hidrobiyoloji

Araştırmacı

2010-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Çocuk Üniversitesi 

Su Okulu Eğitmeni

2009-


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.Fikirdeşici,Ş., Altindağ, A., Özdemir, E. 2012. Investigation of acutetoxicity of cadmium-arsenic mixtures to Daphnia magna with toxic units approach. Turkish Journal of Zoology, 36(4): 543-550.

2.Üçüncü, E., Tunca, E., FikirdeşiciŞ.,  Altindağ, A. 2013.  Phytoremediation of Cu, Cr and Pb mixtures by Lemna minor. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 91(5):600-604.

3.Üçüncü, E.,  Tunca, E., Fikirdeşici, Ş., Altindağ, A.2013. Decrease and increase profile of Cu, Cr and Pb during stable phase of removal by duckweed (Lemna minor L.). International Journal of Phytoremediation, 15: 376–384.

4.Mesquita, S.R., Ergen-Fikirdeşici, Ş., Rodrigues, A.P. Oliva-Teles, M.T., Delerue-Matos, C., Guimarães, L. 2015. N-acetyl-ß-D-glucosaminidase activity in feral Carcinus maenas exposed to cadmium.  Aquatic Toxicology, 159: 225–232.

5.Şeyda Fikirdeşici Ergen, Esra Üçüncü Tunca, Alper Devrim Ozkan, Tolga Tarkan Ölmez, Emrah Acaröz, Ahmet Altındağ, Turgay Tekina, Evren Tunca, 2015. Interactions between metals accumulated in the narrow-clawed crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Dikilitaş Lake, Turkey, Chemistry and Ecology, http://dx.doi.org/10.1080/02757540.2015.105000.

6.Brabu Balusamy, Burcu Ertit Tastan, Seyda Fikirdesici Ergen,Tamer Uyar and Turgay Tekinay.2015. Toxicity of lanthanum oxide (La2O3) nanoparticles in aquatic environments. Environmental Science Processes & Impacts DOI: 10.1039/c5em00035a.

 

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ YAYINLAR

Ergen-Fikirdeşici, Ş., Velioğlu, Y.S., Aksu, P. 2015. Study of Imidacloprid Degradation on Field- treated Tomatoes using Ozonation. Journal of AgriSearch 2(1): 33-39.

 

YÜRÜTTÜĞÜ VE/VEYA KATILDIĞI PROJELER

P1Pestisit Kalıntılarının Ozonla Azaltılması Üzerine Bir Araştırma (TÜBİTAK TOVAG 110O201, 2010-2013, 163.840TL) Bursiyer.

P2Çomar Deresi Su, Sediment ve Astacus leptodactylus (Escholtz, 1823) Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Metallerin A. leptodactylus'un Farklı Dokularında Glutatyon S Transferaz, GlutatyonRedüktaz ve Lipid Peroksidasyon Seviyelerine Etkisinin Doğal ve Laboratuvar Koşullarında Araştırılması (Ankara Üniversitesi BAP, 13B4240007, 2013-2015, 30.000TL) Araştırmacı.

P3Lemna minor Kullanılarak Çinko Oksit Nanoparçacığının (Zno Np) Remediasyonu (TÜBİTAK 115Y368, 2015-2016, 29.991,69TL) Proje Yürütücüsü.

P4  Asartepe, Çubuk 2 ve Kesik Köprü Baraj Göllerinde mevcut metal durumu için insan etkisinin saptanması ve durumun canlılar üzerindeki etkisi (Ordu Üniversitesi BAP, 2015-2016, 9760 TL) Araştırmacı.

ÖDÜLLER


TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2015)

Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2015)

Ankara Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2014)


ULUSLARARASI KONGRELER

1. Mesquita S. R., Fikirdesici, S., Guilhermino, L. and Guimarães, L. 2011. Sensitivity to cadmium of Carcinus maenas populations from two NW Portuguese estuaries with different levels of contamination, SETAC Europe 21st Annual Meeting, Milano. (sözlü sunum).

Üçüncü, E., Fikirdeşici, Ş., Tunca, E. and Kaya, M., Acute Toxic Effect of Aluminum, Barium and Iron in Two Different Culture Media Containing Daphnia magna Alone or In Presence of L. minor on D. magna, , ICOEST’2013 – CAPPADOCIA, Urgup, Turkey, June 18-21, 2013 (poster).

3. Fikirdeşici, Ş., Üçüncü, E., Tunca, E. and Kaya, M., A Study on the Success of Fe Metal Bioremediation by Daphnia magna and Lemna minor Individually and Together, ICOEST’2013 – CAPPADOCIA, Urgup, Turkey, June 18-21, 2013 (sözlü sunum).

4. Ergen-Fikirdeşici, Ş., Altındağ, A.,Velioğlu, Y. S., Aksu, P., Yiğit, M.The effects of ozone treatment on chlorpyrifos degradation and toxicity, International Conference of Young Scientists Advances in Botany and Ecology, Uman, Ukrayna. September 9-12, 2014 (poster).

5. Ergen-Fikirdeşici, Ş., Velioğlu, Y. S., Kölük, Y., Cönger, E. Does ozone treatment reduce azoxystrobin toxicity? International Conference of Young Scientists Advances in Botany and Ecology, Uman, Ukrayna. September 9-12, 2014 (sözlü sunum).

6. Ergen-Fikirdeşici, Ş., Tunca-Üçüncü, E., Tunca E., Acaröz, E., Altındağ, A., Tekinay, T. Interrelation of heavy metal accumulation in tissues of Astacus leptodactylus (Dikilitaş Lake, Ankara), FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, September 25 -27, 2014. (poster).


7. Şeyda Fikirdeşici Ergen, Çağrı Tekatlı, Pınar Yıldız, Muhammed Ören, Ahmet Altındağ 2015. A New Record of Tardigrada from Turkey (Çubuk 2 Dam, Ankara). 13th International Symposium On Tardigrada, 23-26 June 2015, Modena, Italy. (poster)

8. Çağrı Tekatlı, Ahmet Altındağ,  Şeyda Fikirdeşici Ergen, Pınar Yıldız, Muhammed Ören. 2015. Tardigrades taken from soil and rock moss samples in Safranbolu/Karabük. 13th International Symposium On Tardigrada, 23-26 June 2015, Modena, Italy (poster).

9. Çağrı Tekatlı, Şeyda Fikirdeşici Ergen, Pınar Yıldız, Muhammed Ören and Ahmet Altındağ. 2015. Taxonomic studies on the species of Tardigrada in Soğuksu National Park  Located in Kızılcahamam Ankara (Turkey). 13th International Symposium On Tardigrada, 23-26 June 2015, Modena, Italy (sözlü sunum)

10.Sofia R. Mesquita, Şeyda F. Ergen, Aurelie P. Rodrigues, Laura Guimaraes. 2015. N-acetyl-β-d-glucosaminidase activity in feral Carcinus maenas exposed to cadmium. 18th International Symposium of Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 18), Trondheim, Norway, 24th to 27th of May 2015.(poster)


 

ULUSAL KONGRELER

 

1.Fikirdeşici, Ş., Altındağ, A. and Özdemir, E., 2010. Kadmiyum-Arsenik Karışımlarının Daphnia magna Üzerindeki Toksik Etkilerinin Additional İndeks Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi, Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray. (postersunumu).


2.Özdemir, E., Fikirdeşici, Ş. ve Altındağ, A., 2010. Bakır, Arsenik, Kurşun ve Kadmiyumun Daphnia magna Üzerine Akut Toksik Etkilerinin İncelenmesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (postersunumu)


3.Fikirdeşici Ş., Üçüncü E., Tunca E., Buyurgan Ö. ve Altındağ A., 2011. Ağir Metal Karışımlarının Lemna minor Biyokütle İnhibisyonu. 04-07 Ekim Çanakkale. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. (postersunumu)


4.Tunca E., Fikirdeşici Ş., Buyurgan Ö., Üçüncü E. Ve Ahmet Altindağ A., 2011. Su Mercimeği (Lemna minor) Kullanarak Farklı Konsantrasyonlardaki Cu, Cr ve Pb’nin Biyolojik Temizlenmesi. 04-07 EkimÇanakkale X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Çanakkale. (postersunumu).


5.Üçüncü E., Buyurgan Ö., Fikirdeşici Ş., Tunca E. veAltindağ A., 2011. Lemna minor’ ün Ağır Metal Temizlenmesindeki Yeri: Cr, Pb, Cu KarışımlarıÖrneği. 04-07 Ekim Çanakkale. X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi. (postersunumu).


6.Buyurgan Ö., Tunca E., Üçüncü E., Fikirdeşici Ş. Ve Altindağ A., 2011. Pb, Cu ve Cr’a Maruz Bırakılan Lemna minor’un EC50 Değerleri. 04-07 Ekim  Çanakkale. X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi.(poster sunumu).