ARŞ.GÖR. FERHAT KARDAŞ    
Adı : FERHAT
Soyadı : KARDAŞ
E-posta : kardas-90@hotmail.com, fkardas@ankara.edu.tr
Tel : 0312 363 33 50-7310
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans: 2006-2011: Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yüksek Lisans: 2011-2013: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Konusu; Van Depremini Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu,  Travma Sonrası Büyüme Ve Umutsuzluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Doktora ; 2013-...: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.

Görevi/unvanı; Araştırma Görevlisi