DOÇ.DR. FATİH KOCA    
Adı : FATİH
Soyadı : KOCA
E-posta : fkoca@ankara.edu.tr, neyzenfatihkoca@yahoo.com
Tel : 0(312) 212 6800 / 1285
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ / TÜRK DİN MUSİKİSİ
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi ve Yeri:  1971 - Amasya

EĞİTİM BİLGİLERİ
 • 2013  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü    SİVAS
             Doktora Tezi:   İslam Tarihi ve Medeniyetinde Salâ ve Salâvatlar
 • 2004  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü       ANKARA        
             Yüksek Lisans Tezi :  Ahmet Hatipoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Mûsikî Anlayışı
 • 1999  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi                   ANKARA

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 • [2018 -         ]    Doç. Dr.                      ÜAK
 • [2017 - 2018]    Dr. Öğr. Üyesi            Türk Din Musikisi, A. Ü. İlahiyat Fakültesi, ANKARA
 • [2000 - 2017]    Öğretim Görevlisi      Türk Din Musikisi, A. Ü. İlahiyat Fakültesi, ANKARA
 • [1992 - 1999]    Din Görevlisi              Diyanet İşleri Başkanlığı       ANKARA

YABANCI DİLLER

         İngilizce, Arapça, Almanca

YAYINLAR

      Kitaplar
 • Ahmet Hatipoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Musiki Anlayışı, Mans Yayınları, Ankara 2017.
 • Derviş Mehmet el-Mevleviye'ye Ait Güfte Mecmuası, Mans Yayınları, Ankara 2017.
 • XX. Yüzyıl Hâfız Mûsikînasları-1 , Mans Yayınları, Ankara 2017.
 • İslam Medeniyetinde Salâ ve Salâvatlar, DİB Yayınları, Ankara 2017. 
 • XX. Yüzyıl Hâfız Mûsikînasları-2, (Çalışılıyor). 
      Kitap Bölümleri
 • "TRT Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu ve Ahmet Hatipoğlu", Mevlana Celaleddin Rumi 800. Yıl, haz. Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara 2007, ss. 221-223.
 • "Cami Mûsikîsi Formları", Türk Din Mûsikîsi El Kitabı,  ed. Ahmet Hakkı Turabi, Grafiker Yayınları, Ankara 2017. 
 • "Dinî Mûsikî Ortak Formlar", Türk Din Mûsikîsi El Kitabı,  ed. Ahmet Hakkı Turabi, Grafiker Yayınları, Ankara 2017. 
 • "Hacı Bayram Veli ve Dinî Mûsikî", Hacı Bayram-ı Veli, ed. Mustafa Demirci, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2018.

      Ulusal ve Uluslararası Makaleler
 • "Ney’in Târihî Gelişimi ve Dinî Mûsikîmizdeki Yeri", Dini Araştırmalar,  C. 4, S. 12, 2002, ss. 181-196
 • "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Müezzinleri", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52:2, 2011, ss. 291-310.
 • "Dinî Mûsikî Formu Olarak Salât ü Selâm Kültürü", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 1, 2014, ss. 117-153.
 • "Tarihten Günümüze Tekbîr Ve Tehlîl Nidâlarının Sloganik Değeri Üzerine Bir İnceleme", Dini Araştırmalar,  C.  17, S. 45, 2014, ss. 149-158.
 • "Ezanı Güzel Okumayı Öğrenme Hususunda Bir Çalışma (Kalıp Ezan Çalışması)", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56:2, 2015, ss. 133-148.
 • "Ezanı Güzel Okumayı Öğrenme Hususunda Bir Çalışma (Kalıp Ezan Çalışması)", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56:2, 2015, ss. 133-148.
 • "Amasyalı Mevlidhân Hacı Asiye Akbaş Hanımefendi Ve Kendisinden Derlenen Amasya İlâhîleri",  Rast Müzikoloji Dergisi, C. III, S. 2, 2015, ss. 930-952.
 • "Amasya Mûsikî Cemiyeti Ve Büyükağa Medresesi’nin Amasya Dinî Mûsikîsine Katkısı", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 6, 2016, ss. 127-137.
 • "Abdülğanî Gülşenî’nin Cumhûr Müezzinliği Tertîbi 'Mahfel Sürmesi' ", Rast Müzikoloji Dergisi, Cilt: V, Sayı: 1, 2017, ss. 1523 - 1534.
 • "Salâhî Dede’nin Regâibiyyesi’nin Yeniden Bestelenmesi", Turkish Studies, Volume: 13/2, Winter 2018, p. 543 -572.
      Ulusal ve Uluslararası Bildiriler
 • "Cami Musikisi’nde Ezan ve Selâlar", VI. Dinî Yayınlar Kongresi- -İslam, Sanat ve Estetik, 29-30 Kasım-01 Aralık 2013, İstanbul 2014, ss. 511-518.
 • "Sinân-ı Ümmi'nin Bestelenmiş Şiirlerinde Dost", Elmalı'da Dost, ed. Ahmet Ögke, Akdeniz Kültür ve İletişim Derneği Yayınları, Antalya 2015.
 • "Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Güftelerine Yapılan Bestelerin Değerlendirilmesi", Uluslararası Hacı Bacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildiriler Kitabı 2, 25-26 Mayıs 2016, Ankara, ss. 609-642.
 • "Neyzen Osman Yıldız ve Amasya Mûsikisi’ne Katkısı", Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsikî Sempozyumu  Bildiriler Kitabı, 03-04 Kasım 2017, Amasya Üniversitesi, Amasya 2017. 
 • "Ali b. Osman Siraceddin el-Ûşi’nin Yaşadığı XII. Yüzyıl Türk Coğrafyasında Türk Din Mûsikîsi’nin Gelişimi", ULUSLARARASI ALİ B. OSMAN el-ÛŞÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, OSH KIRGIZİSTAN, 10-11 Mayıs 2018.
      CD Albüm Çalışmaları
 • 1999-2004
          --Gönül Nevası 2000 (solo) Semerkand Yayınları
          --Makamlarla Asr-ı Şerifler, 1999, (solo) Beyza Müzik.
          -- Kıbrıs'ta Geleneksel Türk Müziği, 2011, (solist olarak katıldı), Kıbrıs  Kültür Bakanlığı          
          --Mestane 2002 (solo) Semerkand Yayınları
          --Devran 2003 (solo) Semerkand Yayınları
          --Ezan Namaz Dua ve Sureleri 2004 (solo) Ney Ajans
 • 2004-2009
          --Dilbeste 2006 (solo) HB Prodüksiyon
          --Dervişane I 2006 (solist olarak katıldı) Metropol Müzik
          --Beyati Ayin-i Şerif 2007 (na’athan, âyinhan ve kasidehân olarak katıldı)
          --Dervişane II 2008 (solist olarak katıldı) Metropol Müzik
          --Nağmeden Gönüle 2009 (sanat ve müzik yönetmeni ve solist olarak katıldı) DİB Yayınları
 • 2009-2013
          --Amasya İlahileri 2010(sanat ve müzik yönetmeni ve solist olarak katıldı) Origami Müzik
          --Enstrümantel Sufi Music 2010 (neyzen olarak katıldı) Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı
          --Safahat’tan Şarkılar 2010 (kasidehan olarak katıldı) Eyüp Belediyesi
          --Tasavvuf Müziği 2011 TRT "Nefes" (korist ve kasidehan olarak katıldı) TRT Yayınları
          --Nağmeden Gönüle II 2011 (sanat ve müzik yönetmeni ve solist olarak katıldı) DİB Yayınları
          --Nağmeden Gönüle III 2012 (sanat ve müzik yönetmeni ve solist olarak katıldı) DİB Yayınları. 
 • 2016
          --Lâ Mekân, 2016, (Solist) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

DİĞER
 • 1996 yılında İlahiyat Fakülteleri arası "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.
 • İmam Hatip Liseleri arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık yarışmalarında dereceler aldı. 
 • 1999 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde ihtisas yaptı.
 • Kültür Bakanlığı Ankara ve İzmir Devlet Koroları ve TRT Ankara ve İstanbul Radyo ve Televizyonları'na misafir sanatçı bazında solist, kasîdehan ve neyzen olarak katıldı.
 • 2000 yılından itibaren Ahmet Hatipoğlu şefliğinde TRT Türk Tasavvuf Müziği Korosu’nun hem Tv hem Radyo Konserlerinde solist olarak yer aldı.
 • 2003-2008 tarihleri arasında TRT1 de DİYANET'in hazırladığı haftalık "İslamın Aydınlığında" programında İlahiler okudu. 
 • 2008-2018 yılları arasında TRT 1 (3 yıl), TRT AVAZ (2 yıl) ve TRT DİYANET’te (4 yıl) Ramazan İftar Programları yaptı.
 • Ülkemiz Hâfız ve Mûsikîşinaslarının konuk olduğu TRT DİYANET’te yaptığı “Bâd-ı Sab┠programı büyük ilgi gördü. (108 program).
 • Çeşitli özel televizyon ve radyo programlarında Tasavvuf müziği programları yaptı.
 • 2004 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün düzenlemekte olduğu Ezan, Mûsikî ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma seminerlerine öğretici olarak katılmaktadır. 
 • 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinden seçilmiş Din Görevlilerinden oluşan ilk Diyanet Türk Tasavvuf Musikisi Korosu'nu kurdu ve kurucu şefi oldu.
 • 2000 yılından beri Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği İHL arası Kuran-ı Kerim'i Güzel okuma, Hafızlık ve Ezan yarışmalarında Yüksek Seçici Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.
 • Yurdumuz dışında özellikle Balkan ülkelerinde (Yunanistan, Makedonya, Romanya, Bosna-Hersek) çeşitli zamanlarda “Ezân Seminerleri” verdi.
 • 2016 Ramazanı Kadir Gecesi’nde 85 yıl aradan sonra Ayasofya’da ilk, vakit Sabah Ezânı’nı okuması hem Türkiye’de hem de İslam Dünyasında büyük ilgi gördü.
 • 2017 yılında, 38 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı’nın düzenlediği “Uluslararası Mimar Sinan Haydar Aliyev Yılı Proje Olimpiyatları”nda, özellikle 15 Temmuz Dirilişine vurgu yaptığı “Salâ ile İstiklâl’e” adlı projesiyle, Fikir Sanat Dalında Birincilik ve Özel Ödül’e layık görüldü.