DOÇ.DR. FUNDA ÖZDEMİR    
Adı : FUNDA
Soyadı : ÖZDEMİR
E-posta : fozdemir@health.ankara.edu.tr
Tel : +90312 319 14 50/1171
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 

 

Adı Soyadı: Funda ÖZDEMİR

Doğum Tarihi: 09.08.1978

 

Öğrenim Durumu:

 

 

 

 


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Atatürk  Üniversitesi

1996-2000

Yüksek Lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Atatürk Üniversitesi 

2000-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Atatürk Üniversitesi 

2004-2008

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Adet  Düzensizliği Şikayeti Olan Bekar Adölesanların Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:

Histerektomi Sonrası Yaşama Yönelik Verilen Eğitim İle Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Anksiyete Düzeyine Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

2001-2008

Dr. Arş.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

2008-2009

Dr. Arş.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2009-2010

Yar.Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2010-2015

Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2015-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1. Adölesan Gebelerde Beden İmajı Algısının Belirlenmesi, Rabia Çırak, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

2. İnfertilite Tedavisi Uygulanan Kadınlarda Psikolojik Etkilenme Düzeyinin ve Sosyal Desteğin Evlilik Uyumuna Etkisi, Derya Dayıcan, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

 

3. Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Gebeliğe Uyum ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Belirlenmesi, Ayşe Bulut, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

İdari Görevler :

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği  2011-2015

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Hemşirelik Eğitimi Derneği

 

Ödüller :

1- Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başarı Belgesi (Yüksekokul Üçüncüsü) 15.06.2000

2- 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresinde “Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması” başlıklı bildiri sözel bildiri dalında İkincilik Ödülüne layık görülmüştür.

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

T

U

 

 

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği (Lisans)

3

16

130

2014-2015

Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 (Yüksek Lisans)

2

 

2

 

 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2 (Uygulama) (Yüksek Lisans)

 

4

2

 

 

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

 

 

2

2014-2015

İlkbahar

Perinatoloji Hemşireliği I (Yüksek Lisans)

2

 

1

Perinatoloji Hemşireliği I Uygulama (Yüksek Lisans)

 

2

1

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

 

 

2

2015-2016

Güz

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği (Lisans)

3

16

207

 

 

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

 

 

2

 

 

Perinatoloji Hemşireliği I (Yüksek Lisans)

2

 

2

2015-2016

İlkbahar

Perinatoloji Hemşireliği I Uygulama (Yüksek Lisans)

 

2

2

 

 

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

 

 

3

 

 ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ozdemir F, Nazik E, Pasinlioğlu T (2011). Determination of the motherly reactions to adolescents' experience of menarche-II. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 24(1):21-24.  (SCI-E).

 

A2. Nazik E,  Arslan S, Özdemir F,  Apay S (2012). Turkish Nursing Students’ Attitudes About Patients Living With HIV/AIDS. Sexuality and Disability 30:433-439.  (SSCI).

 

A3.  Nazik E, Nazik H, Ozdemir F, Soydan S (2014).  Social Support and Quality of Life in Turkish Patients with Gynecologic Cancer.   Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15(7):3081-3086.  (SCI-E).

 

A4. Eryilmaz G, Ozdemir F, Pasinlioğlu T (2010). Dysmenorrhea prevalence among adolescents in eastern Turkey: its effects on school performance and relationships with family and friends. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 23(5):267-272.   (SCI-E).

 

A5. Ozdemir F, Nazik E, Pasinlioğlu T (2010). Determination of the motherly reactions to adolescents’ experience of menarche. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 23(3):153-157.  (SCI-E).

 

A6. Eryilmaz G, Ozdemir F (2009). Evaluation of menstrual pain management approaches by Northeastern Anatolian adolescents. Pain Management Nursing 10(1):40-47. (SSCI, SCI-E).

A7. Apay Ejder S, Kanbur A, Ozdemir F, Pasinlioğlu T (2012). Midwifery education in Turkey. Collegium Antropologicum 36(4):1453-1456. (SSCI).

A8. Narin R, Nazik H, Narin MA, Nazik E, Özdemir F, Karabulutlu Ö, Gönenç İM, Attar R, Adıgüzel C, Aytan H (2015).  Can Different Geographic Conditions Affect the Formation of Striae Gravidarum? A Multicentric Study. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research Sep;41(9):1377-83. (SCI-E)

A9. Nazik H, Nazik E, Özdemir F, Gül Ş, Tezel A, Narin R (2015). Effect of parity on healthy promotion lifestyle behavior in women. Contemporary Nurse 50(2-3):267-273,  (SSCI, SCI-E)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Pasinlioğlu T, Bülbül F. Çiftlerin aile planlaması yöntemlerini bırakma  nedenleri.  3. Uluslararası  Üreme Sağlığı ve AP  Kongresi,  20-23 Nisan 2003, Ankara.

B2. Özdemir F, Pasinlioğlu T. Adet düzensizliği şikayeti  olan bekar  adölesanların anksiyete düzeylerinin  incelenmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı  ve AP Kongresi, 20-23 Nisan  2005, Ankara.

B3. Eryılmaz G, Özdemir F, Pasinlioğlu T. Adölesanlarda dismenore prevalansı ve  dismenorenin eğitim, aile ve arkadaş ilişkilerine etkisi. 3.Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7 -10 Eylül 2005, İzmir.

B4. Nazik E, Apay S, Özdemir F, Nazik H. Traditional Practices Of Turkish Infertile Women: A Sample Of Rural County. XXI European Congress of  Perinatal Medicine, 10-13 September  2008,  İstanbul.

B5. Özdemir F, Tezel A, Nazik E. The determination of menstrual attitude with health self-efficacy perception in adolescents. The 8th Congress on Women’s Health & Disease, 1-3 September 2011, Kos Island Greece.

B6. Çelik AS, Özdemir F, Durmaz H, Pasinlioğlu T. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Erzurum.

B7. Nazik H, Özdemir F, Nazik E, Arslan S. Body image and self-esteem in women with polycystic ovary syndrome. The 18th World Congress on Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), 24-27 October 2013, Vienna  Austria.

B8. Ejder Apay S, Özdemir F, Nazik E, Potur D, Hadımoğlu A, Gözüağca D, Aktaş S, Özorhan EY, Doğan YM, Alaca C. Türkiye’de kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: Çok merkezli kesitsel bir çalışma. 3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya.

B9. Apay Ejder S,  Özdemir F. Gebelik Sayısına ve Aralığına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. 3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi, 20-23 Kasım 2013, Antalya.

B.10. Özdemir F, Nazik E, Karaçay Yıkar S. Breastfeeding self-efficacy in pregnant adolescents. 12th World Congress of Perinatal Medicine, 3-6 November 2015, Madrid Spain.

B.11. Terzioğlu F, Gönenç İM, Özdemir F, Güvenç G, Kök G, Yılmaz Sezer N, Demirtaş Hiçyılmaz B.  Flört şiddeti tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması.  3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26-29 Mayıs 2016, Adana.

 

C - Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

C1. Hemşirelik Uygulamalarında Rehberlik. Hedef CS Basın Yayın, Ankara 2013. Bölüm: Hemşirelik Uygulama Eğitiminde Öğretim Yöntemleri

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Pasinlioğlu T, Bülbül F (2003) Çiftlerin aile planlaması yöntemlerini bırakma nedenleri.  Atatürk Üniversitesi  Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 6(2): 40-49.

D2. Özdemir F, Pasinlioğlu T (2007) Adet  düzensizliği şikayeti olan bekar adölesanların  anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi  Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10(1): 30-40.

D3. Özdemir F, Pasinlioğlu T (2009) The effects of training and progressive relaxation exercises on anxiety level after hysterectomy. Yeni Tıp Dergisi 26(2): 102-107.

D4. Özdemir F, Pasinlioğlu T (2009) Histerektomi operasyonu geçiren kadınların histerektomi hakkında görüşlerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 11(1): 30-37.

D5. Apay S, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioğlu T (2010). Kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13(3): 44-50.

D6.  Nazik E, Bodur S, Özdemir F, Kanbur A, Nazik H (2010) Hiperemezis gravidarum tanısı alan gebelerin sosyal destek düzeyinin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 9(5): 463-470.

D7. Özdemir F, Tezel A, Nazik E (2013). Adölesanlarda menstrual tutum ile sağlık öz-yeterlik algısının belirlenmesi. Kocaeli Tıp Dergisi 3: 18-23.

D8. Ejder Apay S, Özdemir F, Nazik E, Potur D, Hadımlı A, Tanrıverdi D, Aktaş S, Özorhan EY, Sakar T, Doğan YM, Alaca C (2014). Yedi farklı ildeki kadınların genital hijyen davranışlarının belirlenmesi: Çok merkezli kesitsel bir çalışma. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17(4): 245-252.

D10. Sis Çelik A, Özdemir F, Durmaz H, Pasinlioğlu T (2014). Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakımı Algılama Düzeyleri ve Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi Dergisi 1(3):1-12.

 D9. Demir Zencirci A, Yıldız C, Ulusoy S, Özdemir F (2015). Kemoterapi alan onkoloji hastalarının anksiyete ve depresyon düzeylerini etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri J Nurse Sci 7(1):1-9.

D11. Çırak R, Özdemir F (2015). Adölesan Gebelerde Beden İmajı Algısının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18(3):214-221.

D12. Nazik H, Özdemir F, Nazik E, Arslan S (2014). Polikistik Over Sendromu Olan Kadınların Beden İmajı ve Benlik Saygısı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 3(1-2-3):1-12.  

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Eryılmaz G, Özdemir F. Dismenoresi olan adölesanların ağrıyla baş etmek için yaptıkları uygulamaların belirlenmesi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006,  Erzurum.

E2. Apay S, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioğlu  T. 15-49  yaş  kadınların aile  planlamasına  ilişkin  tutumları.  Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12-16 Mart 2008, Erzurum.

E3. Özdemir F, Nazik E, Pasinlioğlu T. Adölesanların menarş deneyimlerine anne tepkisinin belirlenmesi-II. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 07-09 Ekim 2009, Gaziantep.

E4. Tanrıverdi D, Özdemir F, Kısa S, Karakoyun S. Türk Adölesanlarının Menstrual Tutumlarının Belirlenmesi. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep.

E5. Nazik E, Nazik H, Özdemir F, Soydan S. Jinekolojik kanserli hastalarda algılanan sosyal destek ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 09-13 Mayıs 2012, Antalya.

E6. Nazik E, Nazik H, Özdemir F, Gül Ş, Tezel A, Narin R. Paritenin obesite ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. Uluslararası Katılımlı I. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012, İzmir.

E7. Apay SE, Çapık A, Nazik E, Özdemir F. Özbakım modeline göre verilen hemşirelik bakımının postpartum kendini değerlendirmeye etkisi. I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, 24-26 Nisan 2013, İstanbul.

E8. Çırak R, Özdemir F. Adölesan gebelerde beden imajı algısının belirlenmesi. I. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18-19 Aralık 2014, İzmir.

E9. Özdemir F, Öztürk A, Karabulutlu Ö, Tezel A, Utkan M. Postpartum Dönemdeki Annelerin Yaşam Kalitesi ve Öz Bakım Gücünün Belirlenmesi. II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 25-26 Şubat 2016, Antalya.

 

 

 

F. Diğer Yayınlar:

F1. Nazik E, Apay S, Ozdemir F, Nazik H (2015). Traditional practices of Turkish infertile women: an example from a rural county. Collegium Antropologicum  39(1):21-25.

F2. Ejder Apay S,  Çapik A, Nazik E,  Ozdemir F. The Effect of the Care Given               Using Orem’s Self-Care  Model on the Postpartum Self- Evaluation. International Journal of Caring Sciences, 2015; 8(2):393-403.

 

 

 PROJELER

 

 

 


1. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nce desteklenen “Adölesanların menarş deneyimlerine anne tepkisinin belirlenmesi-II”isimli projede  araştırmacı (BAP 2008/244)

     Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

     Destekleyen  Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

     Bitiş Tarihi: Haziran 2009

 

2. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nce desteklenen “Histerektomi Sonrası Yaşama Yönelik Verilen Eğitim İle Progresif Gevşeme  Egzersizlerinin Anksiyete Düzeyine Etkisi” isimli projede araştırmacı (BAP 2007/69)

     Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

     Destekleyen Kuruluş: Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

     Bitiş Tarihi : Temmuz 2008

 

3. SKE Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Sağlıklı Gelecek İçin  Kadın ve Çocuklarda Hijyen (SA-GE-HİP)” isimli projede uzman eğitici ve denetleyici.

     Proje Sahibi: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik YO

     Destekleyen  Kuruluş: Avrupa Birliği ve T.C. Hükümeti

     Bitiş Tarihi: Ağustos 2007

 

4. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nce desteklenen  “Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” isimli projede araştırmacı (BAP 2010/102)  

     Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

     Destekleyen  Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

     Bitiş Tarihi: Şubat 2011

5. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen  “Flört Şiddeti Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli projede araştırmacı (BAP 14H0241002)  

     Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. İlknur Münevver Gönenç

     Destekleyen  Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

     Bitiş Tarihi: 2016

 

 

* Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında yürütülen  “ Hayata Bakış ”  isimli projede  eğitim materyali  hazırlama  ekibi  üyesi.

     Proje Sahibi: Çağdaş Eğitim Vakfı

     Destekleyen  Kuruluş: Avrupa Birliği

     Bitiş Tarihi: Şubat 2006