DOÇ.DR. FUNDA ÖZDEMİR    
Adı : FUNDA
Soyadı : ÖZDEMİR
E-posta : fozdemir@health.ankara.edu.tr
Tel : +90312 319 14 50/1171
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Funda ÖZDEMİR

Doğum Tarihi: 09.08.1978

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Atatürk  Üniversitesi

1996-2000

Y. Lisans

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Atatürk Üniversitesi 

2000-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Atatürk Üniversitesi 

2004-2008

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Adet  Düzensizliği Şikayeti Olan Bekar Adölesanların Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Histerektomi Sonrası Yaşama Yönelik Verilen Eğitim İle Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Anksiyete Düzeyine Etkisi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

2001-2008

Dr. Arş.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

2008-2009

Dr. Arş.Gör.

 Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2009-2010

Yar.Doç. Dr.

 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2010-

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında yürütülen  “ Hayata Bakış ”  isimli projede  eğitim materyali  hazırlama  ekibi  üyesi.

     Proje Sahibi: Çağdaş Eğitim Vakfı

     Destekleyen  Kuruluş: Avrupa Birliği

     Bitiş Tarihi: Şubat 2006 

2. SKE Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı kapsamında yürütülen “Sağlıklı Gelecek İçin  Kadın ve Çocuklarda Hijyen (SA-GE-HİP)” isimli projede uzman eğitici ve denetleyici.

     Proje Sahibi: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik YO

     Destekleyen  Kuruluş: Avrupa Birliği ve T.C. Hükümeti

     Bitiş Tarihi: Ağustos 2007 

3. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nce desteklenen “Histerektomi Sonrası Yaşama Yönelik Verilen Eğitim İle Progresif Gevşeme  Egzersizlerinin Anksiyete Düzeyine Etkisi” isimli projede araştırmacı (BAP 2007/69)

     Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

     Destekleyen Kuruluş: Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

     Bitiş Tarihi : Temmuz 2008 

4. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nce desteklenen “Adölesanların menarş deneyimlerine anne tepkisinin belirlenmesi-II”isimli projede  araştırmacı (BAP 2008/244)

     Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

     Destekleyen  Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

     Bitiş Tarihi: Haziran 2009

5. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi’nce desteklenen  “Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” isimli projede araştırmacı (BAP 2010/102)  

     Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU

     Destekleyen  Kuruluş : Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

     Bitiş Tarihi: Şubat 2011

 

İdari Görevler :

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği  (2011-       )

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Hemşirelik Eğitimi Derneği

  

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği 

3

16

78

İlkbahar

AHE 206 İnfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği

1

 

92

AHE 302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

16

73

2011-2012

Güz

AHE 301 Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği 

3

16

88

CGL209 Aile Planlaması

1

 

52

56504031 Perinatoloji Hemşireliği 1

2

2

1

56504033 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 1

2

2

1

İlkbahar

AHE 206 İnfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği

1

 

94

 

 

56504035 Perinatoloji Hemşireliği 2

2

2

1

 

 

56504037 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 2

2

4

1

 

  ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Eryilmaz G, Ozdemir F (2009). Evaluation of menstrual pain management approaches by Northeastern Anatolian adolescents. Pain Management Nursing 10(1):40-47.

 

A2. Ozdemir F, Nazik E, Pasinlioğlu T (2010). Determination of the motherly reactions to adolescents’ experience of menarche. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 23(3):153-157.

 

A3.  Eryilmaz G, Ozdemir F, Pasinlioğlu T (2010). Dysmenorrhea prevalence among adolescents in eastern Turkey: its effects on school performance and relationships with family and friends. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 23(5):267-272.

 

 A4. Ozdemir F, Nazik E, Pasinlioğlu T (2011). Determination of the motherly reactions to adolescents' experience of menarche-II. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology 24(1):21-24.

 

A5. Apay Ejder S, Kanbur A, Ozdemir F, Pasinlioğlu T. Midwifery education in Turkey. Collegium Antropologicum, (Accept)  October 28, 2010.

 

A6. Nazik E, Apay S, Ozdemir F, Nazik H. Traditional practices of Turkish infertile women: an example from a rural county. Collegium Antropologicum,  (Accept) December 16, 2010.

 

A7. Nazik E,  Arslan S, Özdemir F,  Apay  S (2012). Turkish Nursing Students’ Attitudes About Patients Living With HIV/AIDS. Sexuality and Disability 30:433-439.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Pasinlioğlu T, Bülbül F. Çiftlerin aile planlaması yöntemlerini bırakma  nedenleri.  3. Uluslararası  Üreme Sağlığı ve AP  Kongresi,  20-23 Nisan 2003, Ankara.

B2. Özdemir F, Pasinlioğlu T. Adet düzensizliği şikayeti  olan bekar  adölesanların anksiyete düzeylerinin  incelenmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı  ve AP Kongresi, 20-23 Nisan  2005, Ankara.

B3. Eryılmaz G, Özdemir F, Pasinlioğlu T. Adölesanlarda dismenore prevalansı ve  dismenorenin eğitim, aile ve arkadaş ilişkilerine etkisi. 3.Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7 -10 Eylül 2005, İzmir.

B4. Nazik E, Apay S, Özdemir F, Nazik H. Traditional Practices Of Turkish Infertile Women: A Sample Of Rural County. XXI European Congress of  Perinatal Medicine, 10-13 September  2008,  İstanbul.

B5. Özdemir F, Tezel A, Nazik E. The determination of menstrual attitude with health self-efficacy perception in adolescents. The 8th Congress on Women’s Health & Disease, 1-3 September 2011, Kos Island Greece.

B6. Çelik AS, Özdemir F, Durmaz H, Pasinlioğlu T. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımı algılama düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-7 Ekim 2012, Erzurum.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Pasinlioğlu T, Bülbül F (2003) Çiftlerin aile planlaması yöntemlerini bırakma nedenleri.  Atatürk Üniv. HYO Derg. 6(2) : 40-49.

D2. Özdemir F, Pasinlioğlu T (2007) Adet  düzensizliği şikayeti olan bekar adölesanların  anksiyete düzeylerinin incelenmesi. Atatürk  Üniv.  HYO  Derg. 10(1) : 30-40.

D3. Özdemir F, Pasinlioğlu T (2009) The effects of training and progressive relaxation exercises on anxiety level after hysterectomy. Yeni Tıp Dergisi 26(2):102-107.

D4. Özdemir F, Pasinlioğlu T (2009) Histerektomi operasyonu geçiren kadınların histerektomi hakkında görüşlerinin belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 11(1):30-37.

D5. Apay S, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioğlu T (2010). Kadınların aile planlamasına ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13(2) : 44-50.

D6.  Nazik E, Bodur S, Özdemir F, Kanbur A, Nazik H (2010) Hiperemezis gravidarum tanısı alan gebelerin sosyal destek düzeyinin belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 9(5) : 463-470.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Eryılmaz G, Özdemir F. Dismenoresi olan adölesanların ağrıyla baş etmek için yaptıkları uygulamaların belirlenmesi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006,  Erzurum

E2. Apay S, Nazik E, Özdemir F, Pasinlioğlu  T. 15-49  yaş  kadınların aile  planlamasına  ilişkin  tutumları.  Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12-16 Mart 2008, Erzurum

E3. Özdemir F, Nazik E, Pasinlioğlu T. Adölesanların menarş deneyimlerine anne tepkisinin belirlenmesi-II. V. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 07-09 Ekim 2009, Gaziantep.

E4. Tanrıverdi D, Özdemir F, Kısa S, Karakoyun S. Türk Adölesanlarının Menstrual Tutumlarının Belirlenmesi. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep.

E5. Nazik E, Nazik H, Özdemir F, Soydan S. Jinekolojik kanserli hastalarda algılanan sosyal destek ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 09-13 Mayıs 2012, Antalya

E6. Nazik E, Nazik H, Özdemir F, Gül Ş, Tezel A, Narin R. Paritenin obesite ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. Uluslararası Katılımlı I. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 21-23 Eylül 2012, İzmir